Domů
Glosář
Kniha objednávek

Kniha objednávek

Začátečníci

Kniha objednávek je seznam aktuálně otevřených nákupních a prodejních příkazů daného aktiva uspořádaný podle ceny.Uvedený obrázek je snímek knihy objednávek pro obchodní pár BTC/USDT na Binance Futures. Příkazy označené zelenou barvou jsou nákupní příkazy pro určitou cenovou úroveň a příkazy označené červenou barvou jsou prodejní příkazy.

Systém, který přiřazuje nákupní příkazy k prodejním příkazům, označovaný jako párovací modul, používá knihu objednávek k realizaci obchodů účastníků burzy. Systém pro párování příkazů je základem všech elektronických burz a rozhoduje o efektivitě a robustnosti burzy. Knihy objednávek obecně obsahují stejné informace, ale jejich uspořádání se může lišit v závislosti na platformě.

Elektronické burzy používají tradičně k párování nákupních a prodejních příkazů centralizované systémy. Tato metoda zůstává nejrobustnějším způsobem, jak provozovat elektronickou burzu.

Blockchainová technologie na druhou stranu přinesla možnost vytvořit nové typy burz, které nákupní a prodejní příkazy párují algoritmicky za pomoci chytrých kontraktů. Tento typ burzy se nazývá decentralizovaná burza (DEX). Umožňuje obchodování, aniž by finanční prostředky držel v úschově centrální subjekt – i když s určitými ústupky ve výkonnosti.
Knihy objednávek jsou pro obchodníky užitečné v tom, že jim na určitých cenových úrovních pomáhají měřit zájem kupujících a prodávajících. Tyto údaje mohou poskytnout cenné informace o potenciálních hladinách podporyrezistence.
Nerovnováha příkazů na nákupní nebo prodejní straně knihy objednávek může signalizovat potenciální směr vývoje trhu. Například velký počet nákupních příkazů kolem určité úrovně může naznačovat hladinu podpory a velký počet prodejních příkazů může naznačovat oblast rezistence. Samy o sobě samozřejmě nejsou signálem k nákupu nebo prodeji. Vždy je dobré vyhledat potvrzení směru pomocí jiných metod analýzy.
Některé burzy, tzv. dark pooly, mají knihy objednávek, které nejsou veřejně viditelné.
Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.