Co je Uniswap a jak funguje?
Domů
Články
Co je Uniswap a jak funguje?

Co je Uniswap a jak funguje?

Pokročilí
Zveřejněno Aug 24, 2020Aktualizováno Dec 11, 2023
12m

TL;DR

Uniswap je sada počítačových programů, které běží na blockchainu Ethereum a umožňují decentralizované swapy tokenů. Pracuje s pomocí jednorožců (jak ilustruje jejich logo).

Obchodníci si mohou vyměňovat tokeny Etherea na Uniswapu, aniž by komukoli museli svěřovat své finanční prostředky. Mezitím může kdokoli z nich svou kryptoměnu zapůjčit do zvláštních fondů rezerv pod názvem pooly likvidity. Za poskytnutí finančních prostředků do těchto poolů získávají poplatky.

Jak tito magičtí jednorožci převedou jeden token na druhý? Co potřebujete k použití Uniswapu? Pojďme si k tomu něco přečíst.


Úvod

Centralizované burzy jsou již léta páteří trhu s kryptoměnami. Nabízejí rychlou dobu vypořádání, velký objem obchodování a neustále se zlepšující likviditu. Existuje ale paralelní svět, který se buduje ve formě protokolů bez potřeby důvěry. Decentralizované burzy (DEX) nevyžadují žádné zprostředkovatele nebo správce, kteří by obchodování zjednodušovali. 

Vzhledem k vrozeným omezením technologie blockchainu je vybudování decentralizovaných burz DEX, které budou smysluplnou konkurencí svých centralizovaných protějšků, velkou výzvou. Většina decentralizovaných burz DEX by se mohla zdokonalit, a to z pohledu jak výkonu, tak uživatelského prostředí.

Řada vývojářů uvažuje o nových způsobech budování decentralizované burzy. Jedním z průkopníků v tomto směru je Uniswap. Způsob, jakým Uniswap funguje, může být trochu obtížnější na pochopení ve srovnání s tradičnější decentralizovanou burzou DEX. Brzy však uvidíme, že tento model přináší některé atraktivní výhody. 

V důsledku této inovace se Uniswap stal jedním z nejúspěšnějších projektů, který je součástí vývoje decentralizovaných financí (DeFi).

Pojďme se podívat na to, co Uniswap je, jak funguje a jak na něm jednoduše měnit tokeny pomocí peněženky Ethereum.


Co je Uniswap?

Uniswap je protokol decentralizové burzy vybudovaný na platformě Ethereum. Přesněji řečeno, jde o automatizovaný protokol likvidity. Neexistuje žádná kniha objednávek ani žádná centralizovaná strana, které by byly nezbytné k uskutečnění obchodů. Uniswap umožňuje uživatelům obchodovat bez zprostředkovatelů, má vysoký stupeň decentralizace a a je odolný vůči cenzuře.

Uniswap je software s otevřeným zdrojovým kódem. Můžete si jej prohlédnout sami na Uniswap GitHubu.

Dobře, ale jak probíhají obchody bez knihy objednávek? Uniswap pracuje s modelem, který zahrnuje poskytovatele likvidity vytvářející pooly likvidity. Tento systém poskytuje decentralizovaný cenový mechanismus, který v podstatě řeší  nepřítomnost evidence objednávek. Pojďme se podrobněji podívat na to, jak to funguje. Zatím si všimněte, že uživatelé mohou snadno swapovat tokeny ERC-20 bez nutnosti evidence objednávek.

Vzhledem k tomu, že protokol Uniswap je decentralizovaný, neexistuje žádný proces zařazení do nabídky. Pokud mají obchodníci k dispozici pool likvidity, může být spuštěn v podstatě jakýkoliv token ERC-20. V důsledku toho Uniswap rovněž neúčtuje žádné poplatky za zařazení do nabídky. V jistém smyslu protokol Uniswap funguje jako druh veřejného statku.

Protokol Uniswap vytvořil Hayden Adams v roce 2018. Ale základní technologie, která inspirovala jeho implementaci, byla poprvé popsána spoluzakladatelem platformy Ethereum Vitalikem Buterinem.


Jak Uniswap funguje?

Uniswap opouští tradiční architekturu digitální burzy v tom, že nevede knihu objednávek. Pracuje s koncepcí nazvanou Constant Product Market Maker, což je varianta modelu s názvem automatizovaný tvůrce trhu (Automated Market Maker) (AMM).

Automatizovaní tvůrci trhu jsou chytré kontrakty, které drží rezervy likvidity (nebo pooly likvidity), se kterými obchodníci mohou obchodovat. Tyto rezervy jsou financovány poskytovateli likvidity. Poskytovatelem likvidity může být každý, kdo vloží ekvivalentní hodnotu dvou tokenů do poolu. Na oplátku obchodníci uhradí poolu poplatek, který je poté distribuován poskytovatelům likvidity podle jejich podílu v poolu. Pojďme se podrobněji podívat na to, jak to funguje. 

Poskytovatelé likvidity vytvářejí trh vložením ekvivalentní hodnoty dvou tokenů. Mohou to být buď ETH a nějaký token ERC-20 nebo dva tokeny ERC-20. Tyto pooly jsou obvykle tvořeny stablecoiny jako DAI, USDC nebo USDT, ale není to nutnost. Poskytovatelé likvidity získávají na oplátku „tokeny likvidity“, které představují jejich podíl na celém poolu likvidity. Tyto tokeny likvidity lze uplatnit za podíl, kterým jsou zastoupeny v poolu.

Podívejme se například na pool likvidity ETH/USDT. Pojmenujme si je jako podíl ETH poolu x a podíl USDT poolu y. Uniswap vezme tyto dvě částky a vynásobí je, čímž výpočte celkovou likviditu v poolu. Tu si pojmenujeme k. Hlavní myšlenkou Uniswapu je, že k musí zůstat konstantní, což znamená, že celková likvidita v poolu je neměnná. Takže vzorec pro celkovou likviditu v poolu je: 

x * y = k

Takže, co se stane, když chce někdo realizovat obchod?

Řekněme, že Alice koupí 1 ETH za 300 USDT pomocí poolu likvidity ETH/USDT. Tím se zvýší podíl USDT v poolu a zároveň se sníží jeho podíl ETH. To v zásadě znamená, že cena ETH stoupá. Proč? Po provedení transakce je v poolu méně ETH a my víme, že celková likvidita (k) musí zůstat konstantní. To, co určuje ceny, je právě tento mechanismus. Cena za tento ETH se nakonec odvíjí od toho, do jaké míry daný obchod změní poměr mezi x a y .

Je třeba zmínit, že tento model se nemění lineárně. Ve skutečnosti čím větší je objednávka, tím více mění rovnováhu mezi x a y . To znamená, že větší objednávky jsou exponenciálně dražší ve srovnání s menšími objednávkami, což vede ke stále větší velikosti prokluzu. Rovněž to znamená, že čím je pool likvidity větší, tím je snazší zpracovat velké objednávky. Proč? V takovém případě je posun mezi x a y menší.


Uniswap v3

Technologie kolem Uniswapu zaznamenala dosud několik změn. Je pravděpodobné, že pokud jste používali Uniswap, použili jste Uniswap v2. Na cestě jsou však nová vylepšení. Pojďme si projít ty nejzásadnější aktualizace, které přinesla verze Uniswap v3.


Kapitálová efektivita

Jedna z nejvýznamnějších změn přicházejících s verzí Uniswap v3 se týká kapitálové efektivity. Jak jistě víte, většina AMM je velmi kapitálově neefektivní — to znamená, že většina stávajících prostředků v kterémkoli daném okamžiku se nevyužívá. To je způsobeno vlastní charakteristikou onoho modelu x*y=k, který byl popsán výše. Zjednodušeně řečeno, čím je pool likvidnější, tím větší objednávky ve větším cenovém rozpětí může systém podporovat.

Poskytovatelé likvidity (LP) v těchto poolech však v zásadě zajišťují likviditu pro cenovou křivku (rozpětí) mezi 0 a nekonečnem. Celý stávající kapitál je vyhrazený pro scénář, kdy jedno z aktiv v poolu je 5x-s, 10x-s, 100x-s.

Pokud k tomu dojde, tato nečinná aktiva zajistí, že na této části cenové křivky zůstane nadále likvidita. To znamená, že tam, kde dochází k většině obchodů, se v poolu nachází jen malá část likvidity.

Například Uniswap má v současné době asi 5 mld. dolarů likvidity uzamčeno, ale uskuteční zhruba jen 1 mld. objemu za den. Možná si myslíte, že to není příliš elegantní postup, a zdá se, že tým Uniswap s tímto názorem souhlasí. Tento problém řeší právě Uniswap v3.

Poskytovatelé likvidity nyní mohou nastavit vlastní cenové rozsahy, pro které chtějí poskytovat likviditu. Tato skutečnost by měla vést ke koncentrovanější likviditě v cenovém rozpětí, ve kterém se odehrává většina obchodních aktivit.

Uniswap v3 je v jistém smyslu základním způsobem, jak vytvořit blockchainovou objednávkovou knihu na platformě Ethereum, kde se tvůrci trhu mohou rozhodnout poskytovat likviditu v cenových rozmezích, která stanovili. Za zmínku stojí, že tato změna upřednostňuje profesionální tvůrce trhu před maloobchodními účastníky. Krása AMM spočívá ve skutečnosti, že každý může poskytnout likviditu a nechat své finanční prostředky vydělávat.

S touto další vrstvou komplexnosti budou „pohodlní“ LP vydělávat na poplatcích za obchodování mnohem méně než profesionální hráči, kteří mohou svou strategii neustále optimalizovat. Zároveň je jednoduché představit si agregátory jako yearn.finance, které nabízejí maloobchodním poskytovatelům likvidity způsob, jak si v tomto prostředí zachovat určitou konkurenceschopnost.


Tokeny LP Uniswapu jako NFT

Teď už chápeme, že každá pozice LP na platformě Uniswap je jedinečná, protože každý vkladatel si může nastavit vlastní cenové rozpětí. To znamená, že pozice LP v rámci Uniswapu již nejsou zastupitelné. V důsledku toho je teď každá pozice LP zastoupena nezastupitelným tokenem (NFT).

Jednou z výhod zastoupení pozice LP v Uniswapu pomocí zastupitelného tokenu byla ta, jak by mohla být použita v jiných částech DeFi. Tokeny LP v Uniswapu v2 mohly být uloženy do Aave nebo MakerDao jako zajištění. To však není případ v3, protože každá pozice je jedinečná. Toto narušení kombinovatelnosti je ale možné vyřešit novými typy derivátových produktů.


Uniswap na vrstvě 2

Transakční poplatky na platformě Ethereum v loňském roce extrémně vzrostly. Díky tomu je použití Uniswapu pro mnoho menších uživatelů ekonomicky neživotaschopné.

Uniswap v3 bude také nasazen na řešení škálování vrstvy 2 s názvem Optimistic rollup. Je to pěkný způsob, jak škálovat chytré kontrakty a zároveň získat bezpečnost ze sítě Ethereum. Toto řešení by mělo vést k masivnímu zvýšení propustnosti transakcí a mnohem nižším uživatelským poplatkům.


Co je dočasná ztráta?

Jak jsme již probírali, poskytovatelé likvidity získávají poplatky za poskytování likvidity obchodníkům, kteří mohou swapovat tokeny. Ale měli by si poskytovatelé likvidity dát pozor ještě na něco jiného? Ano. Je tady efekt nazývaný dočasná ztráta.

Řekněme, že Alice vloží do poolu na Uniswapu 1 ETH a 100 USDT. Vzhledem k tomu, že pár tokenů musí mít ekvivalentní hodnotu, znamená to, že cena ETH je 100 USDT.  Současně je v poolu celkem 10 ETH a 1 000 USDT – zbývající část je financována jinými poskytovateli likvidity typu Alice. To znamená, že Alice má 10% podíl v poolu. Naše celková likvidita (k) je v tomto případě 10 000.

Co se stane, když se cena ETH zvýší na 400 USDT? Nezapomeňte, že celková likvidita v poolu musí zůstat konstantní. Pokud je ETH nyní na 400 USDT, znamená to, že poměr mezi množstvím ETH a množstvím USDT v poolu se změnil. Ve skutečnosti je nyní v poolu 5 ETH a 2 000 USDT. Proč? Arbitrážní obchodníci přidají do poolu USDT a odeberou z něj ETH, dokud poměr nebude reflektovat přesnou cenu. A proto je tak důležité pochopit, že k je konstantní.

Takže Alice se rozhodne vybrat své finanční prostředky a dostane 10 % z poolu podle svého podílu. Dostane tedy 0,5 ETH a 200 USDT, v celkové výši 400 USDT. Vypadá to, že na obchodu slušně vydělala. Ale počkejte, co by se stalo, kdyby finanční prostředky nevložila do poolu? Měla by 1 ETH a 100 USDT, celkem tedy 500 USDT.

Ve skutečnosti by na tom Alice byla lépe, kdyby prostředky dlouhodobě držela a neukládala je do poolu Uniswap. V tomto případě představuje částečná ztráta v podstatě náklady ušlé příležitosti pro sloučení tokenu, který zhodnocuje cenu. To jen znamená, že pokud Alice vloží finanční prostředky do Uniswapu v naději na zisk z poplatků, může přijít o jiné příležitosti.

Všimněte si, že tento efekt funguje bez ohledu na to, jakým směrem se cena od okamžiku vkladu mění. Co to znamená? Pokud se cena ETH sníží ve srovnání s délkou vkladu, mohou být ztráty rovněž vyšší. Pokud chcete získat další technické informace, prostudujte si Pintailův článek, který tyto skutečnosti vysvětluje.

Ale proč je ztráta dočasná? Pokud se cena v poolu sdružených tokenů vrátí na cenu, za kterou byly přidány do poolu, nebude dopad tak velký. Vzhledem k tomu, že poskytovatelé likvidity získávají poplatky, ztráta může být vyrovnána v průběhu času. Přesto je třeba, aby byli poskytovatelé likvidity s touto skutečností obeznámeni, než přidají finanční prostředky do poolu.


Jak Uniswap vydělává peníze?

Nevydělává. Uniswap je decentralizovaný protokol podporovaný kryptoměnovým hedgeovým fondem s názvem Paradigm. Všechny poplatky získávají poskytovatelé likvidity, přičemž zakladatelé z obchodů, které se odehrávají prostřednictvím protokolu, nezískávají žádný podíl.

V současné době činí transakční poplatky vyplácené poskytovatelům likvidity 0,3 % za obchod. Ve výchozím nastavení jsou přidány do poolu likvidity, ale poskytovatelé likvidity je mohou kdykoli uplatnit. Poplatky jsou rozděleny podle výše podílu každého poskytovatele likvidity v poolu.

Část odměn lze věnovat na vývoj Uniswapu v dalším období. Tým Uniswap již nasadil vylepšenou verzi protokolu s názvem Uniswap v2.


➟ Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin na platformě Binance!


Jak se Uniswap používá

Uniswap je open source protokol, což znamená, že každý pro něj může vytvořit vlastní frontendovou aplikaci. Nejčastěji se však používá https://app.uniswap.org nebo https://uniswap.exchange .

 1. Přejděte na rozhraní Uniswap.

 2. Připojte svou peněženku. Můžete použít MetaMask, Trust Wallet nebo jakoukoli jinou peněženku podporovanou platformou Ethereum.

 3. Vyberte token, který chcete vyměnit.

 4. Vyberte token, který chcete směnou získat.

 5. Klikněte na Swap.

 6. Prohlédněte si transakci v náhledu v rozbalovacím okně.

 7. Potvrďte žádost o transakci ve vaší peněžence.

 8. Počkejte, až bude transakce potvrzena na blockchainu platformy Ethereum. Její stav můžete sledovat na https://etherscan.io/.


Token Uniswap (UNI)

UNI je nativním tokenem protokolu Uniswap a opravňuje své držitele k právům na správu. To jednoduše znamená, že držitelé UNI mohou hlasovat o změnách protokolu. Už jsme hovořili o tom, jakým způsobem protokol působí jako určitý druh obecně prospěšné věci. Token UNI tuto myšlenku dále potvrzuje.

V době vzniku byla vyražena 1 miliarda tokenů UNI. 60 % z nich se rozdělilo mezi stávající členy komunity Uniswap, zatímco 40 % bude v průběhu 4 let zpřístupněno členům týmu, investorům a poradcům.

Část distribuce v komunitě probíhá prostřednictvím těžby likvidity. To znamená, že UNI bude rozdělena těm, kteří poskytují likviditu do následujících Uniswap poolů:

 • ETH/USDT

 • ETH/USDC

 • ETH/USDT

 • ETH/WBTC

Ale kdo jsou členové komunity Uniswap? Je to jakákoliv adresa Etherea, která spolupracovala se smlouvami Uniswap. Podívejme se, jakým způsobem lze tokeny UNI uplatnit.


Jak uplatnit tokeny Uniswap (UNI)

Pokud jste použili UniSwap, můžete pravděpodobně uplatnit 400 tokenů UNI na adresu, kterou jste použili na Uniswapu. Chcete-li uplatnit své tokeny:

 1. Přejděte na stránku https://app.uniswap.org/.

 2. Připojte peněženku, kterou jste dříve používali s Uniswapem. 

 3. Klikněte na „Potvrdit své tokeny UNI“.

jak-uplatnit-uni-tokeny-na platformě-uniswap

 1. Potvrďte transakci ve své peněžence (aktuální ceny poplatků si můžete ověřit na Ethscan Gas Tracker).

 2. Gratulujeme, stali jste se držiteli UNI!

Chcete obchodovat s tokeny UNI? Společnost Binance vám pomůže.


Klikněte zde pro obchodování tokenů UNI na Binance!


Jak na Binance koupit token UNI

Pokud si chcete koupit token UNI, budete ho muset vyměnit na burze buď za fiat měnu, nebo kryptoměnu. Token UNI si přímo debetní nebo kreditní kartou koupit nemůžete. Na obrázku jsou uvedeny měnové páry, ze kterých si můžete vybrat – BNB, BTC, BUSD, USDT nebo EUR.


Pokud si chcete token UNI koupit za kryptoměnu, můžete si buď nějakou kryptoměnu převést do spotové peněženky, nebo si ji koupit. Doporučujeme vám použít BUSD, protože cena této kryptoměny je stabilní. BUSD si můžete koupit kartou na stránce Nakoupit kryptoměnu. Zadejte částku, kterou chcete koupit, klikněte na Pokračovat a vyplňte údaje platební karty.


Jakmile budete mít požadovanou kryptoměnu, přejděte na burzu a vyberte si měnový pár, který chcete obchodovat. Měnový pár můžete změnit kliknutím na aktuální pár v levém horním rohu.


Do vyhledávacího pole zadejte vybraný pár. V našem případě potřebujeme UNI/BUSD.


Teď můžete vytvořit příkaz a koupit token UNI. Nejrychlejší je příkaz market, který vám nabídne aktuální spotovou cenu. Pokud chcete provést nákup za určitou cenu nebo lepší, můžete si také nastavit příkaz limit nebo příkaz stop limit.

Pokud chcete vytvořit příkaz market, přesuňte se na pravou stranu rozhraní burzy a klikněte na Spot. Zkontrolujte si pod tlačítkem Koupit, že jste jako typ příkazu vybrali Market, a zadejte množství BUSD, které chcete obchodovat. Nakonec kliknutím na Koupit UNI příkaz zadáte.


Jak na Binance prodat token UNI

Prodej tokenu UNI je podobný nákupu. Nejdřív se ujistěte, že tokeny UNI máte ve spotové peněžence Binance. Pokud jste tokeny nevložili, přejděte na stránku Fiat a spot a vyhledejte UNI. Kliknutím na Vložit si zobrazíte podrobné pokyny k převedení UNI. Další informace najdete také v našem průvodci Jak mohu vložit kryptoměnu na platformě Binance.


Jakmile úspěšně provedete vklad svých tokenů UNI, otevřete si rozhraní burzy a vyberte pár s UNI, který chcete obchodovat. My se podíváme na UNI/BTC.


Použijte vyhledávací pole a vyhledejte požadovaný měnový pár. V našem případě klikneme na UNI/BTC.


Pokud chcete tokeny UNI prodat za aktuální tržní cenu, přesuňte se na pravou stranu obrazovky, klikněte na Spot a na kartě Prodat vyberte jako typ příkazu Market. Zadejte množství UNI, které chcete prodat, a klikněte na Prodat UNI.


Závěrem

Uniswap je inovativní protokol burzy postavený na platformě Ethereum. Umožňuje komukoliv, kdo má peněženku Ethereum, vyměňovat tokeny bez účasti jakékoliv centralizované strany. 

I přes svá omezení může mít tato technologie některé skvělé dopady pro budoucnost výměny tokenů bez potřeby důvěry. Jakmile na síti začnou fungovat řešení škálovatelnosti platformy Ethereum 2.0, mohl by z nich pravděpodobně těžit také Uniswap.