Domů
Glosář
Kryptoměnový protokol

Kryptoměnový protokol

Pokročilí
Kryptoměnový protokol je soubor pravidel a postupů, které řídí chování účastníků decentralizované sítě. K zabezpečení svého provozu používá kryptografii. Kryptoměnové protokoly jsou obvykle transparentní a používají otevřený zdrojový kód, takže jejich podkladový kód může prozkoumat a ověřit kdokoli. Ze své podstaty jsou navržené decentralizovaně, takže síť neřídí žádný konkrétní subjekt ani orgán. Místo toho se na provozu sítě podílejí účastníci tím, že ověřují transakce a zajišťují síťový konsenzus.
Protokoly se netýkají výhradně kryptoměn, existují téměř všude. Vezměme si například internet – protokoly umožňují fungování webových stránek. Nejběžnějšími internetovými protokoly jsou HTTP a HTTPS. Jedná se o podkladový kód, díky kterému mohou fungovat všechny internetové aplikace. Na jednom z těchto internetových protokolů běží Google, Facebook, Twitter a mnoho dalších webů.
Kryptoměnové protokoly jsou navrženy tak, aby nevyžadovaly důvěru, což znamená, že účastníci mohou provádět transakce bez důvěryhodného prostředníka. Umožňuje jim to kryptografie, která transakce zabezpečuje a zajišťuje jejich integritu.
Ukážeme si to na Bitcoinu, nejznámějším kryptoměnovém protokolu. Uživatelé díky němu mohou převádět peníze přímo mezi sebou, aniž by potřebovali třetí stranu, jako je banka. Síť Bitcoin používá algoritmus konsenzu proof-of-work (PoW), který po účastnících sítě vyžaduje řešení složitých matematických hádanek. Když hádanku vyřeší, potvrdí tím transakce a získají za to odměnu v podobě nových bitcoinů. 
Kryptoměnové protokoly mají zásadní význam v nově vznikající oblasti decentralizovaných financí (DeFi). Ta se na decentralizovaných sítích snaží vytvářet nové finanční systémy a produkty, které by mohly konkurovat tradičním financím.