Начало
Речник
Криптовалутен протокол

Криптовалутен протокол

Напреднал
Криптовалутният протокол е набор от правила и процедури, управляващи поведението на участниците в децентрализирана мрежа, която използва криптография за защита на своите операции. Криптовалутните протоколи обикновено са с отворен код и са прозрачни, което позволява на всеки да прегледа и провери базовия код. Проектирани да бъдат децентрализирани по природа, те гарантират, че нито един субект или орган не контролира мрежата. Вместо това участниците допринасят за нейните операции чрез валидиране на трансакции и поддържане на консенсуса в мрежата.
Протоколите не са изключителни за криптовалутите; съществуват почти навсякъде. Вземете например интернет, където протоколите позволяват на уебсайтовете да функционират. Най-често срещаните интернет протоколи са HTTP и HTTPS. Те формират основния код, който позволява на всички интернет приложения да работят. Google, Facebook, Twitter и много други уебсайтове работят на един от тези интернет протоколи.
Криптовалутните протоколи са проектирани да са без доверие, което означава, че участниците могат да извършват трансакции, без да се нуждаят от доверен посредник. Това става възможно чрез използването на криптография за защита на трансакциите и гарантиране на тяхната цялост.
За демонстрация, погледнете Биткойн, най-известния криптовалутен протокол. Той позволява на потребителите да извършват парични трансакции директно, без трета страна като банка. Консенсусният алгоритъм на биткойн се основава на Доказателство за работа (PoW), което изисква от участниците в мрежата да решават сложни математически пъзели, за да валидират трансакции и да печелят нови биткойни като награда. 
Крипто протоколите са фундаментални в нововъзникващото поле на децентрализираните финанси (DeFi), което има за цел да създаде нови финансови системи и продукти, които работят в децентрализирани мрежи, за да съперничат на традиционните финанси.