Trang chủ
Bảng thuật ngữ
Giao thức tiền mã hóa

Giao thức tiền mã hóa

Trung cấp
Giao thức tiền mã hóa là một tập hợp các quy tắc và thủ tục điều chỉnh hành vi của người tham gia trong một mạng phi tập trung, sử dụng mật mã để bảo đảm hoạt động của nó. Các giao thức tiền mã hóa thường là mã nguồn mở và minh bạch, cho phép mọi người kiểm tra và xác minh code cơ bản. Được thiết kế để phi tập trung hóa về bản chất, chúng đảm bảo rằng không có thực thể hoặc cơ quan đơn lẻ nào kiểm soát mạng. Thay vào đó, những người tham gia đóng góp vào hoạt động của nó bằng cách xác thực các giao dịch và duy trì sự đồng thuậncủa mạng.
Các giao thức không phải là công nghệ dành riêng cho tiền mã hóa; chúng tồn tại ở hầu hết mọi nơi. Lấy ví dụ về Internet, nơi các giao thức cho phép các trang web hoạt động. Các giao thức internet phổ biến nhất là HTTP và HTTPS. Chúng tạo thành code cơ bản cho phép tất cả các ứng dụng Internet hoạt động. Google, Facebook, Twitter và nhiều trang web khác chạy trên một trong các giao thức internet này.
Các giao thức tiền mã hóa được thiết kế để không cần niềm tin, nghĩa là những người tham gia có thể giao dịch mà không cần một trung gian đáng tin cậy. Điều này được thực hiện thông qua việc sử dụng mật mã để bảo mật các giao dịch và đảm bảo tính toàn vẹn của chúng.
Để hiểu rõ hơn, hãy tìm hiểu Bitcoin, giao thức tiền mã hóa nổi bật nhất. Nó cho phép người dùng giao dịch tiền trực tiếp mà không cần bên thứ ba như ngân hàng. Thuật toán đồng thuận của bitcoin dựa trên Proof of Work (PoW), yêu cầu những người tham gia trong mạng giải các câu đố toán học phức tạp để xác thực các giao dịch và kiếm bitcoin mới làm phần thưởng. 
Các giao thức tiền mã hóa là nền tảng trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), mục đích của chúng là tạo ra các hệ thống và sản phẩm tài chính mới hoạt động trên các mạng phi tập trung để cạnh tranh với tài chính truyền thống.