Начало
Речник
Криптография

Криптография

Начинаещ

Напредъкът в компютърните технологии направи данните по-достъпни и въпреки че това може да предложи огромно предимство, има и недостатък. Онлайн данните са изложени на много заплахи, включително кражба и корупция. Криптографията (или криптологията) е едно решение, което направи възможно защитата на информацията от някои от рисковете, свързани със съхранението и разпространението на данни. Не може да се каже, че концепцията за криптиране на данни е нова. Още преди дигиталната ера хората са маскирали съобщения, за да попречат на нежелана публика да ги прочете. Но увеличеното използване на компютърни устройства изведе науката за криптирането на съвсем ново ниво.


Какво е криптография?

С няколко думи, криптографията е наука за скриване на информация. По-конкретно, съвременната криптография използва математически теории и изчисления за криптиране и декриптиране на данни или за гарантиране на целостта и автентичността на информацията.

В основен процес на криптиране на текст, обикновен текст (данни, които могат да бъдат ясно разбрани) преминава през процес на криптиране, който го превръща в шифрован текст (който е нечетлив). Правейки това, човек може да гарантира, че изпратената информация може да бъде прочетена само от лице, което притежава конкретен ключ за декриптиране.

Чрез използването на специфични криптографски техники човек може да изпраща чувствителни данни дори през незащитени мрежи. Нивото на криптиране ще зависи от степента на защита, която данните изискват. Например типът сигурност, използван за обикновени лични файлове (като контакти), не е същият като този, използван в мрежите за криптовалута.

Научаването как работи криптографията е от решаващо значение за разбирането на нейното значение в системите за криптовалута. Повечето блокчейн системи, като тази на Биткойн, използват определен набор от криптографски техники, които им позволяват да функционират като децентрализиран и публичен регистър, чрез който цифровите трансакции могат да се извършват по много сигурен начин.


Как работи криптографията?

Съвременната криптография се състои от различни области на изследване, но някои от най-подходящите са тези, които се занимават със симетрично криптиране, асиметрично криптиране, хеш функции и цифрови подписи.
Биткойн протоколът използва криптографски доказателства, за да защити мрежата и да осигури валидността на всяка трансакция. Цифровите подписи гарантират, че всеки потребител може да харчи само средствата от собствения си портфейл и че тези средства не могат да бъдат изразходвани повече от веднъж. Например, ако Алис изпрати 2 биткойна на Боб, тя създава трансакция, която по същество е съобщение, което потвърждава добавянето на 2 биткойна към портфейла на Боб, като същевременно премахва монетите от портфейла на Алис. Тя обаче може да направи това само чрез предоставяне на цифров подпис. 
Друг важен елемент от Биткойн протокола е функцията Hashcash, която дефинира консенсусния механизъм за доказателство за работа и процеса на копаене (отговорен за защитата на мрежата, валидирането на трансакциите и генерирането на нови монети). Hashcash използва криптографска функция, наречена SHA-256.

Криптографията е съществена част от блокчейн технологията и следователно е от решаващо значение за всяка криптовалута. Криптографските доказателства, приложени към разпределени мрежи, позволиха създаването на безнадеждни икономически системи, раждайки Биткойн и други децентрализирани цифрови валути.