Начало
Речник
Доказателства за нулеви знания

Доказателства за нулеви знания

Средно ниво

Доказателство с нулево знание, понякога наричано също zk протокол, е метод за проверка, който се осъществява между доказващ и проверяващ. В система за доказателство за нулеви знания, доказващият е в състояние да докаже на проверяващия, че притежава знанието за определена част от информацията (като решението на математическо уравнение), без да разкрива самата информация. Тези системи за доказване могат да се използват от съвременните криптографи за осигуряване на повишени нива на поверителност и сигурност.

Концепцията за доказателство за нулево знание е описана за първи път в статия на MIT от 1985 г., публикувана от Шафи Голдвасер и Силвио Микали. Те демонстрираха, че е възможно да се докажат някои свойства на число, без да се разкрива числото или допълнителна информация за него. Този документ също така представи математически значимото откритие, че взаимодействията между доказващ и проверяващ може да намали количеството информация, необходима за доказване на дадена теорема. 

Zk доказателството трябва да отговаря на две основни изисквания, известни като пълнота и надеждност. Пълнотата се отнася до способността на доказващия да демонстрира познаване на съответната информация с висока степен на вероятна точност. За да бъде доказателството надеждно, проверяващият трябва да може надеждно да определи дали доказващият действително притежава информацията, или не. И накрая, за да бъде наистина нулево знание, доказателството трябва да постигне както пълнота, така и надеждност, без въпросната информация изобщо да бъде комуникирана между доказващия и проверяващия.

Доказателствата за нулево знание се използват най-вече за приложения, в които поверителността и сигурността са от съществено значение. Системите за удостоверяване, например, могат да използват zk доказателства за проверка на идентификационни данни или самоличности, без директно да ги разкриват. Като прост пример може да се използва за проверка дали дадено лице има парола за компютърна система, без да е необходимо да се разкрива паролата. 

Един важен случай на употреба в реалния свят на доказателства с нулево знание може да се намери в света на криптовалутата и блокчейн технологията. Използвайки вид доказателство, известно като кратък неинтерактивен аргумент на знанието с нулево знание (zk-SNARK), фокусираните върху поверителността криптовалути като Zcash са в състояние да предложат блокчейн трансакции с повишени нива на поверителност на своите потребители. Ethereum също работи с zk-SNARK доказателства от своята актуализация на Byzantium през 2017 г.