zk-SNARK-ове

Средно ниво
"Кратък неинтерактивен аргумент на знанието с нулево знание" - подход към доказателства с нулево знание.