zk-SNARK

Informacijos neatskleidžiantis glaustas neinteraktyvus informacinis argumentas (angl. „“Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) – įrodymų neatskleidžiant informacijos metodas.