Αρχική σελίδα
Γλωσσάρι
Κυβικά γραφήματα μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks)

Κυβικά γραφήματα μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks)

"Κυβικά γραφήματα μηδενικής γνώσης" - μια προσέγγιση των αποδείξεων μηδενικής γνώσης.