Hem
Ordlista
Nollkunskapsbevis

Nollkunskapsbevis

MedelnivÄ

Ett nollkunskapsbevis, ibland Àven kallat ett zk-protokoll, Àr en verifieringsmetod som sker mellan en som bevisar och en som verifierar. I ett system med nollkunskapsbevis kan den som bevisar bevisa för den som verifierar att den som bevisar har kunskap om viss information (sÄsom lösningen pÄ en matematisk ekvation) utan att avslöja sjÀlva informationen. Dessa bevissystem kan anvÀndas av moderna kryptografer för att ge ökade integritets- och sÀkerhetsnivÄer.

Begreppet nollkunskapsbevis beskrevs först i en MIT-artikel frÄn 1985 som publicerats av Shafi Goldwasser och Silvio Micali. De visade att det var möjligt att bevisa vissa egenskaper hos ett nummer, utan att avslöja numret eller nÄgon ytterligare information om det. Denna artikel introducerade ocksÄ det matematiskt signifikanta fyndet att interaktioner mellan en som bevisar och en som verifierar kan minska mÀngden information som krÀvs för att bevisa en given sats. 

Ett zk-bevis mÄste uppfylla tvÄ grundlÀggande krav. Dessa kallas fullstÀndighet och sundhet. FullstÀndighet avser förmÄgan frÄn den som bevisar att visa kunskap om relevant information till en hög grad av sannolik noggrannhet. För att beviset ska vara sunt mÄste den som verifierar pÄ ett tillförlitligt sÀtt kunna avgöra om den som bevisar faktiskt innehar informationen eller inte. För att verkligen vara nollkunskap mÄste beviset dessutom uppnÄ bÄde fullstÀndighet och sundhet, utan att informationen i frÄga nÄgonsin kommuniceras mellan den som bevisar och den som verifierar.

Nollkunskapsbevis anvÀnds mest för tillÀmpningar dÀr integritet och sÀkerhet Àr vÀsentliga. Autentiseringssystem kan till exempel anvÀnda zk-bevis för att verifiera referenser eller identiteter, utan att direkt avslöja dem. Som ett enkelt exempel kan det anvÀndas för att verifiera att en person har ett lösenord till ett datorsystem, utan att behöva avslöja vad lösenordet Àr. 

Ett framtrÀdande och verkligt anvÀndningsomrÄde för nollkunskapsbevis Àr i vÀrlden med kryptovaluta och blockkedjeteknik. Med hjÀlp av en typ av bevis som kallas för zero-knowledge Succinct Non-interactive Argument of Knowledge (zk-SNARK) kan kryptovalutor med fokus pÄ sekretess sÄsom Zcash erbjuda blockkedjetransaktioner med ökad integritetsnivÄ till sina anvÀndare. Ethereum arbetar ocksÄ med zk-SNARK-bevis sedan dess Byzantium-uppdatering under 2017.