Czym Jest Uniswap i Jak Działa?
Spis Treści
Wprowadzenie
Czym jest Uniswap?
Jak działa Uniswap?
Uniswap v3
Czym jest nietrwała strata?
Na czym zarabia Uniswap?
Jak używać Uniswapa
Token Uniswap (UNI)
Jak ubiegać się o tokeny Uniswap (UNI)
Jak kupić UNI na Binance
Jak sprzedawać UNI na Binance
Przemyślenia Końcowe
Czym Jest Uniswap i Jak Działa?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Uniswap i Jak Działa?

Czym Jest Uniswap i Jak Działa?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Aug 24, 2020Zaktualizowane Nov 24, 2022
13m

TL;DR

Uniswap to zestaw programów komputerowych, które działają na blockchainie Ethereum i umożliwiają zdecentralizowane wymiany (swapy) tokenów. Działa przy pomocy jednorożców (co ilustruje ich logo).

Traderzy mogą wymieniać tokeny Ethereum na Uniswapie bez konieczności ufania nikomu w sprawie swoich środków. W międzyczasie każdy może pożyczyć swoje krypto do specjalnych rezerw zwanych pulami płynności. W zamian za dostarczenie pieniędzy do tych pul, otrzymują nagrody w postaci opłat transakcyjnych.

Jak te magiczne jednorożce zamieniają jeden token na drugi? Czego potrzebujesz, aby korzystać z Uniswapa? Jeśli jesteś ciekaw, zapraszamy do lektury.


Wprowadzenie

Scentralizowane giełdy od lat stanowią podstawę rynku kryptowalut. Oferują szybkie czasy rozliczeń, wysoki wolumen obrotu i stale poprawiającą się płynność. Istnieje jednak równoległy świat w postaci protokołów niewymagających zaufania. Giełdy zdecentralizowane (DEX) nie wymagają pośredników ani powierników w celu ułatwienia handlu. 
Ze względu na nieodłączne ograniczenia technologii blockchain, wyzwaniem było zbudowanie DEX-ów, które znacząco konkurowałyby z ich scentralizowanymi odpowiednikami. Większość DEX-ów może poprawić zarówno wydajność, jak i wygodę użytkownika.

Wielu programistów zastanawiało się nad nowymi sposobami budowania zdecentralizowanej giełdy. Jednym z pionierów w tym temacie jest Uniswap. Sposób działania Uniswapa może być nieco trudniejszy do zrozumienia niż tradycyjnych DEX-ów. Jednak wkrótce przekonamy się, że ten model niesie za sobą pewne atrakcyjne korzyści.

W wyniku tej innowacji Uniswap stał się jednym z najbardziej udanych projektów w ramach ruchu Zdecentralizowanych Finansów (DeFi).
Zobaczmy, czym jest Uniswap, jak działa i w jaki sposób możesz wymieniać na nim tokeny za pomocą portfela Ethereum.


Czym jest Uniswap?

Uniswap to zdecentralizowany protokół giełdy oparty na Ethereum. Mówiąc dokładniej, jest to automatyczny protokół płynności. Nie ma księgi zleceń ani żadnej scentralizowanej strony wymaganej do dokonywania transakcji. Uniswap umożliwia użytkownikom handel bez pośredników, z wysokim stopniem decentralizacji i odpornością na cenzurę.
Uniswap jest oprogramowaniem open source. Możesz się mu przyjrzeć samodzielnie na GitHubie Uniswapa.
Ok, ale jak przebiegają transakcje bez księgi zleceń? Cóż, Uniswap działa na podstawie modelu, w którym dostawcy płynności tworzą pule płynności. System ten zapewnia zdecentralizowany mechanizm wyceny, który zasadniczo wyrównuje głębokość księgi zleceń. Później bardziej szczegółowo omówimy, jak to działa. Na razie zwróć uwagę, że użytkownicy mogą bezproblemowo wymieniać się między tokenami ERC-20 bez konieczności posiadania księgi zleceń.

Ponieważ protokół Uniswap jest zdecentralizowany, nie ma procesu listingu. Zasadniczo każdy token ERC-20 może zostać dodany, o ile dostępna jest dla niego pula płynności. W rezultacie Uniswap nie pobiera również żadnych opłat za listing. W pewnym sensie protokół Uniswap działa jako rodzaj dobra publicznego.

Protokół Uniswap został stworzony przez Haydena Adamsa w 2018 roku. Jednak podstawową technologię, która zainspirowała jego wdrożenie, po raz pierwszy opisał współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin.


Jak działa Uniswap?

Uniswap nie stosuje się do tradycyjnej architektury wymiany cyfrowej, ponieważ nie ma księgi zleceń. Działa na bazie projektu o nazwie Constant Product Market Maker, który jest wariantem modelu o nazwie Automated Market Maker (AMM).

Automated market makerzy to smart kontrakty, które przechowują rezerwy płynności (lub pule płynności), z którymi traderzy mogą handlować. Rezerwy te są finansowane przez dostawców płynności. Dostawcą płynności może być każdy, kto zdeponuje w puli równowartość dwóch tokenów. W zamian traderzy wnoszą opłatę do puli, która jest następnie rozdzielana między dostawców płynności zgodnie z ich udziałem w puli. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo, jak to działa. 
Dostawcy płynności tworzą rynek, deponując równowartość dwóch tokenów. Może to być token ETH i ERC-20 lub dwa tokeny ERC-20. Te pule zwykle składają się ze stablecoinów, takich jak DAI, USDC lub USDT, ale nie jest to konieczne. W zamian dostawcy płynności otrzymują „tokeny płynności”, które reprezentują ich udział w całej puli. Tokeny płynności można wymienić na udział, który reprezentują w puli.
Rozważmy więc pulę płynności ETH/USDT. Nazwiemy część ETH w puli x, a część USDT y. Uniswap bierze te dwie wielkości i mnoży je, aby obliczyć całkowitą płynność w puli. Nazwijmy to k. Podstawową ideą Uniswap jest to, że k musi pozostać stałe, co oznacza, że całkowita płynność w puli jest stała. Zatem wzór na całkowitą płynność w puli jest następujący: 
x * y = k

A więc co się dzieje, gdy ktoś chce dokonać wymiany?

Powiedzmy, że Alice kupuje 1 ETH za 300 USDT, korzystając z puli płynności ETH/USDT. W ten sposób zwiększa część USDT w puli i zmniejsza część ETH w puli. To oznacza, że cena ETH rośnie. Dlaczego? W puli jest mniej ETH po transakcji i wiemy, że całkowita płynność (k) musi pozostać stała. Ten mechanizm decyduje o wycenie. Ostatecznie cena zapłacona za to ETH jest oparta na tym, o ile dana transakcja przesuwa stosunek między x i y.
Warto zauważyć, że ten model nie skaluje się liniowo. W efekcie im większe jest zlecenie, tym bardziej zmienia równowagę między x i y. Oznacza to, że większe zlecenia stają się wykładniczo droższe w porównaniu do mniejszych zleceń, co prowadzi do coraz większych poślizgów. Oznacza to również, że im większa jest pula płynności, tym łatwiej jest przetwarzać duże zlecenia. Dlaczego? W takim przypadku przesunięcie między x i y jest mniejsze.


Uniswap v3

Technologia stojąca za Uniswapem doczekała się do tej pory kilku iteracji. Możliwe, że jeśli używałeś(-aś) Uniswapa, korzystałeś(-aś) z Uniswap v2. Jednak w przygotowaniu są zawsze nowe ulepszenia. Przejdźmy przez najbardziej istotne aktualizacje wprowadzone przez Uniswap v3.


Efektywność kapitałowa

Jedna z najbardziej znaczących zmian wprowadzonych w Uniswap v3 dotyczy efektywności kapitału. Widzisz, większość AMM'ów jest bardzo nieefektywna kapitałowo – to znaczy większość funduszy znajdujących się w nich w danym momencie nie jest wykorzystywana. Wynika to z nieodłącznej cechy omawianego wcześniej modelu x*y=k. Upraszczając, im większa jest płynność w puli, tym większe zlecenia system może obsłużyć w większym przedziale cenowym.

Jednak dostawcy płynności (LP) w tych pulach zasadniczo zapewniają płynność dla krzywej cenowej (przedziału) od 0 do nieskończoności. Cały ten kapitał jest zarezerwowany na scenariusz, w którym jeden z aktywów w puli wzrośnie 5, 10, 100 - krotnie na wartości.

Jeśli tak się stanie, te bezczynne aktywa zapewniają, że w tej części krzywej cenowej nadal pozostaje płynność. Oznacza to, że tylko niewielka część płynności w puli znajduje się w miejscu, w którym odbywa się większość transakcji.

Na przykład Uniswap ma obecnie zablokowaną płynność około 5 miliardów dolarów, podczas gdy dziennie obsługuje tylko około 1 miliarda wolumenu. Możesz pomyśleć, że nie jest to szczególnie elegancki sposób działania i wygląda na to, że zespół Uniswap się z tym zgadza. Uniswap v3 rozwiązuje ten problem.

Dostawcy płynności mogą teraz ustalać niestandardowe przedziały cenowe, dla których chcą zapewnić płynność. Powinno to prowadzić do bardziej skoncentrowanej płynności w przedziale cenowym, w którym odbywa się większość transakcji.

W pewnym sensie Uniswap v3 jest podstawowym sposobem tworzenia księgi zleceń on-chain na Ethereum, w której market makerzy mogą zdecydować o zapewnieniu płynności w ustalonych przez siebie przedziałach cenowych. Warto zauważyć, że ta zmiana faworyzuje profesjonalnych market makerów w stosunku do uczestników handlu detalicznego. Piękno AMM polega na tym, że każdy może zapewnić płynność i uruchomić swoje fundusze.

Jednak przy tej dodatkowej złożoności „leniwi” LP będą zarabiać znacznie mniej na opłatach transakcyjnych niż profesjonalni gracze, którzy mogą stale optymalizować swoją strategię. Jednocześnie nietrudno sobie wyobrazić agregatory, takie jak yearn.finance, oferujące detalicznym LP sposób na utrzymanie konkurencyjności w tym środowisku.


Tokeny LP Uniswap jako NFT

Rozumiemy teraz, że każda pozycja LP Uniswap jest unikalna, ponieważ każdy deponent może ustawić własny przedział cenowy. Oznacza to, że pozycje LP Uniswap nie są już zamienne. W rezultacie każda pozycja LP jest teraz reprezentowana przez niewymienny token (NFT).
Jedną z zalet reprezentowania pozycji LP Uniswap za pomocą wymiennego tokena było to, jak można go było wykorzystać w innych częściach DeFi. Tokeny LP Uniswap v2 można zdeponować w Aave lub MakerDAO jako zabezpieczenie. Nie dotyczy to już wersji 3, ponieważ każda pozycja jest inna. Jednak to załamanie składalności można rozwiązać za pomocą nowych typów produktów pochodnych.


Uniswap na warstwie 2

Opłaty transakcyjne na Ethereum gwałtownie wzrosły w ciągu ostatniego roku. To sprawia, że korzystanie z Uniswapa jest finansowo nieopłacalne dla wielu mniejszych użytkowników.

Uniswap v3 zostanie również wdrożony w rozwiązaniu skalującym warstwę 2 zwanym Optymistycznym pakietem zbiorczym. To świetny sposób na skalowanie smart kontraktów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa z sieci Ethereum. To wdrożenie powinno doprowadzić do ogromnego wzrostu przepustowości transakcji i znacznie niższych opłat dla użytkowników.


Czym jest nietrwała strata?

Jak już omówiliśmy, dostawcy płynności pobierają opłaty za zapewnienie płynności traderom, którzy mogą wymieniać się tokenami. Czy jest coś jeszcze, o czym dostawcy płynności powinni wiedzieć? Tak. Istnieje efekt zwany nietrwałą stratą.
Powiedzmy, że Alice wpłaca 1 ETH i 100 USDT do puli Uniswap. Ponieważ para tokenów musi mieć równoważną wartość, oznacza to, że cena ETH wynosi 100 USDT.  Jednocześnie w puli znajduje się łącznie 10 ETH i 1,000 USDT – reszta jest finansowana przez innych dostawców płynności, takich jak Alice. Oznacza to, że Alice ma 10% udziału w puli. Nasza całkowita płynność (k) w tym przypadku wynosi 10,000.
Co się stanie, jeśli cena ETH wzrośnie do 400 USDT? Pamiętaj, że całkowita płynność w puli musi pozostać stała. Jeśli ETH kosztuje teraz 400 USDT, oznacza to, że zmienił się stosunek między ilością ETH a ilością USDT w puli. W rzeczywistości w puli jest teraz 5 ETH i 2,000 USDT. Dlaczego? Traderzy arbitrażowi dodają USDT do puli i usuwają z niej ETH, aż stosunek będzie odzwierciedlał dokładną cenę. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że k jest stałe.

Załóżmy więc, że Alice decyduje się wypłacić swoje środki i otrzymuje 10% puli w związku z jej udziałem. W rezultacie otrzymuje 0,5 ETH i 200 USDT, co daje łącznie 400 USDT. Wygląda na to, że osiągnęła niezły zysk. Chwila chwila, a co by się stało, gdyby nie zablokowała swoich funduszy w puli? Miałaby 1 ETH i 100 USDT, co daje łącznie 500 USDT.

W rzeczywistości dla Alice byłby lepszy HODLing niż deponowanie w puli Uniswap. W tym przypadku nietrwała strata jest zasadniczo kosztem alternatywnym dodania do puli tokena, który zyskuje na cenie. Oznacza to po prostu, że deponując środki na Uniswapie w nadziei na uzyskanie opłat, Alice może stracić inne możliwości.
Zwróć uwagę, że ten efekt działa niezależnie od tego, w jakim kierunku zmienia się cena od momentu wpłaty. Co to znaczy? Jeśli cena ETH spadnie w porównaniu z czasem wpłaty, straty mogą również ulec zwiększeniu. Jeśli chcesz uzyskać bardziej techniczne wyjaśnienie tego problemu, zapoznaj się z artykułem Pintaila na ten temat.
Ale dlaczego strata jest nietrwała? Jeśli cena tokenów w puli powróci do ceny, dla której zostały dodane do puli, efekt zostanie złagodzony. Ponadto, ponieważ dostawcy płynności pobierają opłaty, strata może się z czasem wyrównać. Mimo to dostawcy płynności muszą być tego świadomi przed dodaniem środków do puli.


Na czym zarabia Uniswap?

Nie zarabia. Uniswap to zdecentralizowany protokół wspierany przez Paradigm (fundusz hedgingowy krypto). Żaden z założycieli nie otrzymuje swojej części z transakcji, które odbywają się za pośrednictwem protokołu.

Obecnie opłata transakcyjna wypłacana dostawcom płynności wynosi 0.3% za transakcję. Domyślnie są one dodawane do puli płynności, ale dostawcy płynności mogą je wypłacić w dowolnym momencie. Opłaty są rozdzielane według udziału w puli.

W przyszłości część opłat może zostać przeznaczona na rozwój Uniswapa.Jak używać Uniswapa

Uniswap to protokół typu open source, co oznacza, że każdy może stworzyć dla niego własną aplikację frontendową. Jednak najczęściej używanymi są https://app.uniswap.org lub https://uniswap.exchange.
 1. Przejdź do interfejsu Uniswap.
 2. Podłącz swój portfel. Możesz użyć MetaMask, Trust Wallet lub dowolnego innego portfela obsługującego Ethereum.
 3. Wybierz token, który chcesz wymienić.
 4. Wybierz token, na który chcesz wymienić swój.
 5. Kliknij Swap.
 6. Zobacz podgląd transakcji w wyskakującym oknie.
 7. Potwierdź żądanie transakcji w swoim portfelu.
 8. Poczekaj, aż transakcja zostanie potwierdzona na blockchainie Ethereum. Możesz monitorować jej stan na https://etherscan.io/.


Token Uniswap (UNI)

UNI jest natywnym tokenem protokołu Uniswap i uprawnia swoich posiadaczy do zarządzania. Oznacza to po prostu, że posiadacze UNI mogą głosować nad zmianami w protokole. Omówiliśmy wcześniej, w jaki sposób protokół działa jako rodzaj dobra publicznego. Token UNI umacnia ten pomysł.

Na początku wybito 1 miliard tokenów UNI. 60% z nich zostało przekazanych obecnym członkom społeczności Uniswap, a 40% zostanie udostępnione członkom zespołu, inwestorom i doradcom w ciągu czterech lat.

Część dystrybucji w społeczności odbywa się poprzez wydobywanie płynności. Oznacza to, że UNI będzie dystrybuowany do tych, którzy zapewniają płynność następującym pulom Uniswap:

 • ETH/USDT

 • ETH/USDC

 • ETH/DAI

 • ETH/WBTC

Ale kim są członkowie społeczności Uniswap? Cóż, każdy adres Ethereum, który wchodził w interakcję z kontraktami Uniswap. Zobaczmy, jak możesz odebrać tokeny UNI.


Jak ubiegać się o tokeny Uniswap (UNI)

Jeśli korzystałeś(-aś) z Uniswapa, prawdopodobnie możesz odebrać 400 tokenów UNI na adres, z którego korzystałeś(-aś) z Uniswapa. Aby odebrać swoje tokeny:

 1. Połącz portfel, z którego wcześniej używałeś(-aś) Uniswapa. 

 2. Kliknij „Odbierz swoje tokeny UNI”.

 1. Potwierdź transakcję w swoim portfelu (możesz sprawdzić aktualne ceny gas na Ethscan Gas Tracker).
 2. Gratulacje, jesteś teraz posiadaczem UNI!

Chcesz tradować swoimi tokenami UNI? Binance Ci pomoże.Jak kupić UNI na Binance

Aby kupić UNI, będziesz musiał(-a) zamienić walutę fiat lub krypto za pomocą widoku giełdy Binance. Nie możesz użyć karty debetowej/kredytowej do bezpośredniego zakupu UNI. Poniżej znajdują się możliwe pary, które dają Ci możliwość wyboru BNB, BTC, BUSD, USDT lub EUR.


Jeśli chcesz kupić UNI za pomocą krypto, możesz przelać monety do swojego portfela Spot lub je kupić. BUSD jest jedną z zalecanych opcji ze względu na stabilność cen. Możesz kupić BUSD za pomocą swojej karty, przechodząc na stronę [Kup krypto]. Wprowadź kwotę, którą chcesz kupić i kliknij [Kontynuuj], aby uzupełnić dane karty.


Gdy masz już swoje krypto, udaj się na giełdę i wybierz parę UNI, którą chcesz handlować. Możesz zmienić swoją parę, klikając aktualną parę rynkową w lewym górnym rogu.


W pasku wyszukiwania wpisz wybraną parę. W naszym przykładzie potrzebujemy UNI/BUSD.


Możesz teraz złożyć zlecenie zakupu UNI. Najszybszym sposobem jest zlecenie market, w którym widnieje aktualna cena spot. Możesz również ustawić zlecenie limit lub zlecenie stop-limit, jeśli chcesz dokonać zakupu po określonej cenie lub lepszej.

Aby utworzyć zlecenie market, przejdź do prawej strony widoku giełdy i kliknij [Spot]. Upewnij się, że wybrałeś [Market] jako rodzaj zlecenia pod zakładką [Kup] i wpisz kwotę BUSD, którą chcesz handlować. Na koniec kliknij [Kup UNI], aby złożyć zlecenie.


Jak sprzedawać UNI na Binance

Sprzedaż UNI to proces podobny do zakupu. Najpierw upewnij się, że Twoje UNI znajduje się w Twoim Portfelu Binance Spot. Jeśli nie zdeponowałeś(-aś) swoich tokenów, przejdź do strony [Fiat i Spot] i wyszukaj UNI. Kliknij [Wpłata], aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące transferu swoich UNI. Możesz również przeczytać nasz przewodnik Jak Dokonać Wpłaty na Binance, aby uzyskać dodatkową pomoc.


Po pomyślnym wpłaceniu UNI, otwórz giełdę i wybierz parę UNI, którą chcesz handlować. Przyjrzyjmy się parze UNI/BTC.


Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć parę, którą preferujesz. W naszym przypadku wybierzemy [UNI/BTC].


Aby sprzedać swoje UNI po aktualnej cenie rynkowej, przejdź do prawej strony ekranu. Kliknij [Spot] i wybierz [Market] jako typ zlecenia w zakładce [Sprzedaj]. Wpisz ilość UNI, którą chcesz sprzedać i kliknij [Sprzedaj UNI].


Przemyślenia Końcowe

Uniswap to zdecentralizowany protokół giełdy oparty na Ethereum. Pozwala każdemu, kto posiada portfel Ethereum, na wymianę tokenów bez udziału jakiejkolwiek strony scentralizowanej. 
Chociaż ma swoje ograniczenia, technologia ta może mieć ekscytujące implikacje dla przyszłości niewymagającej zaufania wymiany tokenów. Gdy rozwiązania skalowalności Ethereum 2.0 zostaną uruchomione w sieci, Uniswap prawdopodobnie również z nich skorzysta.