Mis on Uniswap ja kuidas see toimib?
Avaleht
Artiklid
Mis on Uniswap ja kuidas see toimib?

Mis on Uniswap ja kuidas see toimib?

Keskmine
Avaldatud Aug 24, 2020Värskendatud Jun 22, 2023
12m

TL;DR

Uniswap on arvutiprogrammide komplekt, mis töötab Ethereumi plokiahelas ja võimaldab detsentraliseeritud tokenivahetust. See töötab ükssarvikute abil (mida on kujutatud ka nende logol).

Kauplejad saavad Uniswapis Ethereumi tokeneid vahetada, ilma et peaksid kellelegi oma raha andma. Samal ajal võib igaüks oma krüptot laenata spetsiaalsetesse reservidesse, mida nimetatakse likviidsuskogumiteks. Nendes kogumites raha hoidmise eest teenivad laenajad tulu.

Kuidas need maagilised ükssarvikud ühe tokeni teiseks muudavad? Mida on Uniswapi kasutamiseks vaja? Loeme edasi.


Sissejuhatus

Tsentraliseeritud börsid on olnud krüptovaluutaturu selgroog juba aastaid. Need pakuvad kiiret tehingute teostamisaega, suurt kauplemismahtu ja pidevalt paranevat likviidsust. Sellegipoolest ehitatakse üles ka paralleelmaailma, kus on omanikuta protokollid. Detsentraliseeritud börsid (DEX) ei vaja kauplemise hõlbustamiseks vahendajaid ega haldureid. 

Plokiahela tehnoloogiale omaste piirangute tõttu on keeruline luua DEX‑e, mis pakuks konkurentsi tsentraliseeritud börsidele. Enamik DEX‑e võiks olla paremad nii jõudluse kui ka kasutajakogemuse poolest.

Paljud arendajad on mõelnud uutele viisidele detsentraliseeritud börsi loomiseks. Üks selliseid teerajajaid on Uniswap. Uniswapi toimimist võib olla pisut keerulisem mõista kui traditsioonilist DEX‑i. Peagi näeme aga, et sellel mudelil on atraktiivseid eeliseid. 

Oma uuenduste tulemusena on Uniswapist saanud üks edukamaid projekte detsentraliseeritud rahanduses (DeFi).

Vaatame, mis on Uniswap, kuidas see töötab ja kuidas saad selle abil lihtsalt Ethereumi rahakotiga tokeneid vahetada.


Mis on Uniswap?

Uniswap on Ethereumile ehitatud detsentraliseeritud börsiprotokoll. Täpsemalt on see automaatne likviidsusprotokoll. Tehingute tegemiseks ei ole vaja tehingukorralduste raamatut ega tsentraliseeritud osapoolt. Uniswap võimaldab kasutajatel kaubelda ilma vahendajateta ning sellel on kõrge detsentraliseerituse tase ja tsensuurikindlus.

Uniswap on avatud lähtekoodiga tarkvara. Saad sellega ise GitHubis tutvuda.

Ok, aga kuidas toimuvad tehingud ilma tehingukorralduste raamatuta? Uniswapi mudelis loovad pakkujad likviidsust likviidsuskogumites. See süsteem pakub detsentraliseeritud hinnakujundusmehhanismi, mis sisuliselt kaotab ära vajaduse tehingukorralduste raamatu järele. Vaatame lähemalt, kuidas see töötab. Esialgu võtame lihtsalt teadmiseks, et kasutajad saavad sujuvalt vahetada ERC-20 tokeneid, kasutamata tehingukorralduste raamatut.

Kuna Uniswapi börsiprotokoll on detsentraliseeritud, puudub sellel börsinimekiri. Põhimõtteliselt saab alustada mis tahes ERC-20 tokeni pakkumist seni, kuni kauplejatele on saadaval likviidsuskogum. Seetõttu ei võta Uniswap ka noteerimistasusid. Teatud mõttes toimib Uniswapi protokoll omamoodi avaliku hüvena.

Uniswapi protokolli lõi Hayden Adams 2018. aastal. Kuid selle rakendamist inspireerinud tehnoloogiat kirjeldas esmakordselt Ethereumi kaasasutaja Vitalik Buterin.


Kuidas Uniswap töötab?

Uniswapis puudub tehingukorralduste raamat ja sellega erineb ta digitaalse börsi traditsioonilisest arhitektuurist. Ta kasutab mudelit nimega Constant Product Market Maker (pideva toote turutegija), mis on variant automatiseeritud turutegija (AMM) nimelisest mudelist.

Automatiseeritud turutegijad on nutilepingud, mis hoiavad likviidsusreserve (või likviidsuskogumeid), mille vastu kauplejad saavad kaubelda. Neid reserve rahastavad likviidsuse pakkujad. Igaüks võib olla tokeni likviidsuse pakkuja, kui deponeerib kogumis kahe tokeni väärtusele vastava vara. Vastutasuks maksavad kauplejad kogumile teenustasu, mis seejärel jaotatakse likviidsuse pakkujatele vastavalt nende osale kogumis. Vaatame selle süsteemi toimimist lähemalt. 

Likviidsuse pakkujad loovad turu (st nad on turutegijad), deponeerides kahe tokeniga samaväärse vara. Need võivad olla kas ETH ja ERC-20 token või kaks ERC-20 tokenit. Need kogumid koosnevad tavaliselt stabiilsusrahast, nagu DAI, USDC või USDT, kuid see pole nõutud. Vastutasuks saavad likviidsuse pakkujad "likviidsustokenid", mis esindavad nende osa kogu likviidsuskogumis. Neid likviidsustokeneid saab lunastada kogumis esindatud osa vastu.

Vaatame näiteks ETH/USDT likviidsuskogumit. Olgu kogumi ETH osa x ja USDT osa y. Uniswap võtab nende mõlema kogused ja korrutab need omavahel kogumi likviidsuse arvutamiseks. Olgu see kogulikviidsus k. Uniswapi põhiidee seisneb selles, et k peab jääma konstantseks, mis tähendab, et kogulikviidsus kogumis on konstantne. Seega on kogumi kogulikviidsuse valem järgmine: 

x * y = k

Mis juhtub siis, kui keegi soovib tehingut teha?

Oletame, et Alice ostab 1 ETH 300 USDT eest, kasutades ETH/USDT likviidsuskogumit. Seda tehes suurendab ta kogumis USDT osa ja vähendab kogumis ETH osa. See tähendab tegelikult, et ETH hind tõuseb. Miks? Pärast tehingut on kogumis ETH-d vähem ja samas kogulikviidsus (k) peab jääma konstantseks. See mehhanism määrab hinnakujunduse. Lõppkokkuvõttes sõltub ETH hind sellest, kui palju antud tehing nihutab x ja y suhet.

Väärib märkimist, et see mudel pole lineaarse skaalaga. Mida suurem on order, seda rohkem nihutab see tasakaalu x ja y vahel. See tähendab, et suuremad orderid muutuvad eksponentsiaalselt kallimaks võrreldes väiksemate orderitega, mis põhjustab üha suuremaid hindade libisemisi. See tähendab ka, et mida suurem on likviidsuskogum, seda lihtsam on suuri ordereid töödelda. Miks? Sest suurema likviidsuse puhul on muutus x ja y vahel väiksem.


Uniswap v3

Uniswapi tehnoloogial on seni olnud mitmeid iteratsioone. Võimalik, et kui oled kasutanud Uniswapi, oli see Uniswap v2. Kuid uuendusi tehakse pidevalt. Vaatame läbi Uniswap v3 kõige olulisemad uuendused.


Kapitaliefektiivsus

Üks Uniswap v3-ga kaasnevaid olulisi muudatusi on seotud kapitali tõhusama kasutusega. Enamikus AMM-ides on kapitali kasutus väga ebatõhus – see tähendab, et enamik nendesse paigutatud vahenditest seisab jõude. Selle põhjus tuleneb eelpool käsitletud x*y=k mudeli eripärast. Lihtsustatult öeldes, mida rohkem on kogumis likviidsust, seda suuremaid ordereid suudab süsteem toetada suuremas hinnavahemikus.

Nende kogumite likviidsuse pakkujad (LP‑d) pakuvad aga likviidsust hinnakõveral (hinnavahemikus) 0‑st lõpmatuseni. Kogu see kapital on seal reserveeritud stsenaariumi jaoks, kui üks varadest kogumis kallineb 5, 10 või 100 korda.

Kui see juhtub, tagavad need jõude seisvad varad, et likviidsus on alles ka hinnakõvera selles osas. See tähendab, et ainult väike osa kogumi likviidsusest on tavaolukorras seotud kauplemisega.

Näiteks Uniswapi jõude seisev likviidsuskapital on praegu umbes viis miljardit dollarit, samas kui käive on ainult umbes miljard dollarit päevas. Võib arvata, et see pole eriti elegantne viis asju ajada, ja tundub, et Uniswapi meeskond nõustub sellega. Uniswap v3 lahendab selle probleemi.

Likviidsuse pakkujad saavad nüüd määrata hinnavahemikud, mille jaoks nad soovivad likviidsust pakkuda. See peaks kaasa tooma kontsentreerituma likviidsuse hinnavahemikus, kus toimub suurem osa kauplemistegevusest.

Mõnes mõttes on Uniswap v3 primitiivne viis Ethereumis ahelasisese tehingukorralduste raamatu loomiseks, kus turutegijad saavad otsustada likviidsuse pakkumise enda määratud hinnavahemikus. Väärib märkimist, et see muudatus annab eelise professionaalsetele turutegijatele võrreldes väikekasutajatega. AMMide võlu seisneb selles, et igaüks saab pakkuda likviidsust ja panna oma raha tööle.

Kuid Uniswapile täiendava keerukuse lisamise tulemusel teenivad „laisad" LP‑d palju vähem tulu kui professionaalsed tegijad, kes saavad pidevalt oma strateegiat optimeerida. Samas saavad lisandväärtuse pakkujad nagu yearn.finance aidata ka väikestel LP-del selles keskkonnas konkurentsis püsida.


Uniswap LP-tokenid kui NFT-d

Nüüd teame juba, et iga Uniswap LP positsioon on ainulaadne, kuna iga deponeerija saab määrata oma hinnavahemiku. See tähendab, et Uniswap LP positsioonid ei ole enam vahetavad. Tulemuseks on see, et iga LP positsioon on nüüd esindatud mittevahetatava tokeniga (NFT).

Uniswap v2 eeliseks oli see, et kuna LP positsiooni esindas vahetatav token, siis sai seda kasutada DeFi muudes osades. Uniswap v2 LP-tokeneid saab tagatiseks deponeerida Aave või MakerDAO keskkondades. V3 puhul see enam nii ei ole, kuna iga positsioon on unikaalne. Selle puudujäägi saab aga lahendada uut tüüpi tuletisinstrumentidega.


2. kihi Uniswap

Ethereumi tehingutasud on viimasel aastal hüppeliselt tõusnud. See muudab Uniswapi kasutamise paljude väikekasutajate jaoks majanduslikult ebaotstarbekaks.

Uniswap v3 juurutatakse ka 2. kihi skaleerimislahendusele ja selle uuenduskomplekti nimi on Optimistic. See on kena viis nutilepingute skaleerimiseks, kasutades samal ajal Ethereumi võrgu turvalisust. Selle kasutuselevõtt peaks kaasa tooma tehingute läbilaskevõime tohutu suurenemise ja kasutajatele palju madalamad teenustasud.


Mis on ebapüsiv kaotus?

Nagu eespool öeldud, teenivad likviidsuse pakkujad tulu likviidsuse pakkumise eest kauplejatele, kes saavad tokeneid vahetada. Kas on veel midagi, mida likviidsuse pakkujad peaksid teadma? Jah. On olemas efekt, mida nimetatakse ajutiseks kahjumiks.

Oletame, et Alice deponeerib 1 ETH ja 100 USDT Uniswapi kogumisse. Kuna tokeni paar peab olema samaväärse väärtusega, tähendab see, et ETH hind on 100 USDT.  Samal ajal on kogumis kokku 10 ETH ja 1000 USDT – ülejäänut rahastavad teised likviidsuse pakkujad, lisaks Alice'ile. See tähendab, et Alice'il on kogumis 10% osalus. Meie kogulikviidsus (k) on antud juhul 10 000.

Mis juhtub, kui ETH hind tõuseb 400 USDT-ni? Meenutame, et kogu likviidsus kogumis peab jääma samaks. Kui ETH on nüüd 400 USDT‑d, on suhe selle vahel, kui palju ETH‑d ja kui palju USDT‑d kogumis on, muutunud. Tegelikult on praegu kogumis 5 ETH ja 2000 USDT. Miks? Arbitraažkauplejad lisavad kogumisse USDT‑d ja eemaldavad sellest ETH‑d, kuni suhe peegeldab täpset hinda. Seetõttu on oluline mõista, et k on konstantne.

Niisiis otsustab Alice oma raha välja võtta ja saab vastavalt oma osale 10% kogumist. Selle tulemusena saab ta 0,5 ETH ja 200 USDT, kokku 400 USDT. Tundub, et ta teenis kena kasumi. Aga mis oleks juhtunud, kui ta poleks oma raha kogumisse pannud? Tal oleks 1 ETH ja 100 USDT, kokku 500 USDT.

Tegelikult oleks Alice'il olnud Uniswapi kogumisse deponeerimise asemel parem HODLida ehk oma varasemat positsiooni hoida. Antud juhul on ajutine kahjum tema kaotatud tulu, mille ta oleks teeninud mõnda tootlikusse tokenisse panustades. See tähendab, et Uniswapisse tulu teenimise lootuses raha deponeerides võib Alice ilma jääda muudest võimalustest.

Pane tähele, et see efekt toimib sõltumata sellest, millises suunas hind deponeerimise hetkest alates liigub. Mida see tähendab? Kui ETH hind deponeerimise ajal langeb, võivad kahjud ka võimenduda. Kui soovid selle kohta tehnilisemat selgitust saada, loe Pintaili artiklit.

Aga miks seda kahjumit ajutiseks nimetatakse? Kui kogumis olevate tokenite hind liigub samale tasemele, kus see oli kogumisse lisamise ajal, siis mõju leevendub. Samuti, kuna likviidsuse pakkujad teenivad tulu teenustasudelt, võib kahjum aja jooksul tasakaalustada. Sellest hoolimata peavad likviidsuse pakkujad sellest efektist teadlikud olema, enne kui lisavad oma raha kogumisse.


Kuidas Uniswap raha teenib?

Ei teenigi. Uniswap on detsentraliseeritud protokoll, mida toetab Paradigm (krüptode riskifond). Kogu protokolli kaudu saadud tulu tehingutasudelt läheb likviidsuse pakkujatele ja ükski asutajatest ei teeni midagi.

Hetkel on likviidsuse pakkujatele väljamakstav tasu 0,3% tehingu kohta. Vaikimisi lisatakse tulu likviidsuskogumisse, kuid likviidsuse pakkujad saavad selle igal ajal välja võtta. Tulu jaotatakse vastavalt iga likviidsuse pakkuja osalusele kogumis.

Osa tuludest võidakse tulevikus eraldada Uniswapi arendamiseks. Uniswapi meeskond on juba kasutusele võtnud protokolli täiustatud versiooni nimega Uniswap v2.


➟ Kas soovid alustada krüptorahaga? Osta Bitcoini Binance'ist!


Kuidas Uniswapi kasutada

Uniswap on avatud lähtekoodiga protokoll, mis tähendab, et igaüks võib selle jaoks luua oma kasutajaliidesega rakenduse. Kõige levinumad on aga https://app.uniswap.org või https://uniswap.exchange.

 1. Ava Uniswapi liides.

 2. Ühenda oma rahakott. Saad kasutada MetaMaski, Trust Walletit või mõnda muud Ethereumi toetavat rahakotti.

 3. Vali token, mida soovid vahetada.

 4. Vali token, mille vastu soovid vahetada.

 5. Klõpsa nuppu Vaheta.

 6. Tehingu eelvaade ilmub hüpikaknasse.

 7. Kinnita tehingutaotlus oma rahakotis.

 8. Oota, kuni tehing Ethereumi plokiahelas kinnitatakse. Selle olekut saad jälgida aadressil https://etherscan.io/.


Uniswapi token (UNI)

UNI on Uniswapi protokolli natiivne token ja see annab omanikele juhtimisõigused. See tähendab, et UNI omanikud saavad hääletada protokolli muudatuste üle. Eespool mainisime, et protokoll toimib omamoodi avaliku hüvena. UNI token kinnitab seda ideed.

Esialgselt vermiti 1 miljard UNI tokenit. 60% neist on jagatud olemasolevatele Uniswap kogukonna liikmetele, samas kui 40% tehakse kättesaadavaks meeskonnaliikmetele, investoritele ja nõustajatele nelja aasta jooksul.

Osa kogukonna osalusest toimub likviidsuse kaevandamise kaudu. See tähendab, et UNI jagatakse neile, kes pakuvad likviidsust järgmistele Uniswapi kogumitele:

 • ETH/USDT

 • ETH/USDC

 • ETH/DAI

 • ETH/WBTC

Aga kes on Uniswapi kogukonna liikmed? Selleks võib olla mis tahes Ethereumi aadress, mis on Uniswapi lepingutega suhelnud. Vaatame, kuidas saad taotleda UNI tokeneid.


Kuidas taotleda Uniswapi tokeneid (UNI)

Kui oled Uniswapi kasutanud, võite taotleda kuni 400 UNI tokenit aadressi kohta, millega Uniswapi kasutasid. Tokenite taotlemiseks toimi järgmiselt:

 1. Mine aadressile https://app.uniswap.org/.

 2. Ühenda rahakott, millega varem Uniswapi kasutasid. 

 3. Klõpsa nuppu „Taotle oma UNI tokenid".

how-to-claim-uni-tokens-uniswap

 1. Kinnita tehing oma rahakotis (hetke gaasihindu saad vaadata Ethscan Gas Trackerist).

 2. Õnnitleme, oled nüüd UNI omanik!

Kas soovid oma UNI tokenitega kaubelda? Binance pakub seda võimalust.


➟ Klõpsa siin, et Binance'is UNI tokenitega kaubelda!


Kuidas Binance'is UNI osta

UNI ostmiseks pead Binance'i börsil vahetama selle kas fiat-raha või krüpto eest. Sa ei saa kasutada deebet- või krediitkaarti UNI ostmiseks. Allpool on toodud võimalikud paarid, mis annavad valiku BNB, BTC, BUSD, USDT või EUR vahel.


UNI ostmiseks krüpto eest pead vahetatava krüpto kandma oma Spot Walletisse, või ostma mõne krüpto fiat‑raha eest. BUSD on tänu hinnastabiilsusele üks soovitatav valik. Saad osta BUSD oma kaardiga, minnes lehele [Osta krüpto]. Sisesta summa, mida soovid osta, ja klõpsa oma kaardi andmete sisestamiseks nuppu [Jätka].


Kui oled oma krüpto kätte saanud, mine börsile ja vali UNI paar, millega soovid kaubelda. Paari saad muuta, kui klõpsad vasakul ülanurgas oleval paari nimetusel.


Sisesta otsinguribale valitud paar. Meie näite jaoks vajame UNI/BUSD-d.


Nüüd saad luua orderi UNI ostmiseks. Kiireim viis on turuhinnaga order, mis annab paari hetkehinna. Kui soovid osta konkreetse või parema hinnaga, saad määrata ka limiitorderi või stop-limiit orderi.

Turuhinnaga orderi loomiseks mine börsivaate paremasse serva ja klõpsa [Spot]. Veendu, et oled vahekaardi [Osta] all orderi tüübiks valinud [Turuhind] ja sisesta BUSD summa, millega soovid kaubelda. Lõpuks klõpsake orderi esitamiseks [Osta UNI].


Kuidas müüa UNI Binance'is

UNI müümine on ostmisega sarnane protsess. Esiteks veendu, et UNI on sinu Binance Spoti rahakotis olemas. Kui sa pole oma tokeneid deponeerinud, mine lehele [Fiat ja spot] ja otsi üles UNI. Täpsemate juhiste saamiseks UNI ülekandmise kohta klõpsa nuppu [Tee sissemakse]. Täiendava abi saamiseks võid lugeda ka meie juhendit Kuidas teha Binance'is sissemakset.


Kui oled oma UNI deponeerinud, ava börsivaade ja vali UNI paar, millega soovid kaubelda. Vaatame UNI/BTC-d.


Kasuta soovitud paari leidmiseks otsinguriba. Meie näite puhul klõpsa [UNI/BTC].


UNI müümiseks turu hetkehinnaga mine ekraani paremasse serva. Klõpsa [Spot] ja vali vahekaardil [Müü] orderi tüübiks [Turuhind]. Sisesta UNI kogus, mida soovid müüa, ja klõpsa nuppu [Müü UNI].


Lõppmärkused

Uniswap on uuenduslik Ethereumile ehitatud börsiprotokoll. See võimaldab kõigil Ethereumi rahakoti omanikel vahetada tokeneid ilma vahendajateta. 

Kuigi sellel tehnoloogial on oma piirangud, pakub ta põnevaid võimalusi omanikuta tokenibörsi jaoks. Kui tulevad kasutusele Ethereum 2.0 skaleeritavuse lahendused, võib Uniswap neist samuti võita.