Какво е Uniswap и как работи?
Начало
Статии
Какво е Uniswap и как работи?

Какво е Uniswap и как работи?

Напреднал
Публикувано Aug 24, 2020Актуализирано Dec 11, 2023
12m

TL;DR

Uniswap е набор от компютърни програми, които се изпълняват на блокчейна на Ethereum и позволяват децентрализиран суап на токени. Работи с помощта на еднорози (както е илюстрирано от тяхното лого).

Търговците могат да обменят токени на Ethereum на Uniswap, без да се налага да се доверяват на никого със своите средства. Междувременно всеки може да заеме своите криптовалутни активи на своите специални резерви, наречени пулове за ликвидност. В замяна на предоставяне на пари на тези пулове, те печелят такси.

Как тези магически еднорози превръщат един токен в друг? Какво ви е необходимо, за да използвате Uniswap? Нека прочетем нататък.


Въведение

Централизираните борси са гръбнакът на пазара на  криптовалути от години. Те предлагат бързо време за сетълмент, голям обем на търговия и непрекъснато подобряване на ликвидността. Съществува обаче паралелен свят, изграден под формата на протоколи без доверие. Децентрализираните борси (DEX) не изискват посредници или попечители, за да улеснят търговията. 

Поради присъщите ограничения на блокчейн технологията, беше предизвикателство да се създадат DEX, които по смисъл да се конкурират със съответните централизирани борси. Повечето DEX могат да се подобрят както по отношение на ефективността, така и по отношение на потребителското изживяване.

Много разработчици обмислят нови начини за изграждане на децентрализирана борса. Един от пионерите на това е Uniswap. Начинът, по който работи Uniswap, може да бъде малко по-труден за разбиране от по-традиционните DEX. Скоро обаче ще видим, че този модел носи някои атрактивни предимства. 

В резултат на това нововъведение Uniswap се превърна в един от най-успешните проекти, които са част от движението за децентрализирани финанси (DeFi).

Нека да видим какво представлява Uniswap, как работи и как можете да разменяте токени на него просто с портфейл на Ethereum.


Какво е Uniswap?

Uniswap е протокол за децентрализирана борса, изграден на Ethereum. За да бъдем по-точни, това е автоматизиран протокол за ликвидност. Не е необходима книга на поръчките или централизирана страна за извършване на сделки. Uniswap позволява на потребителите да търгуват без посредници, с висока степен на децентрализация и съпротива срещу цензурата.

Uniswap е софтуер с отворен код. Можете да го проверите сами в Uniswap GitHub.

Добре, но как се извършват сделки без книга на поръчките? Ами, Uniswap работи с модел, който включва доставчици на ликвидност, създаващи пулове за ликвидност. Тази система осигурява децентрализиран механизъм за ценообразуване, който по същество изглажда дълбочината на книгата на поръчките. Ще разгледаме по-подробно как работи. Засега просто имайте предвид, че потребителите могат безпроблемно да извършват суап на токени ERC-20, без да е необходима книга на поръчките.

Тъй като протоколът Uniswap е децентрализиран, няма процес на листване. По същество всеки токен ERC-20 може да бъде стартиран, стига да има наличен пул за ликвидност за търговците. В резултат на това Uniswap също не начислява такси за листване. В известен смисъл протоколът Uniswap действа като вид обществено благо.

Протоколът Uniswap е създаден от Хейдън Адамс през 2018 г. Но основната технология, която вдъхнови неговото недряване, беше описана за първи път от съоснователя на Ethereum, Виталик Бутерин.


Как работи Uniswap?

Uniswap оставя традиционната архитектура на цифровия обмен, тъй като няма книга на поръчките. Той работи с дизайн, наречен Constant Product Market Maker, който е вариант на модел, наречен Автоматизиран маркет мейкър (AMM).

Автоматизираните маркет мейкъри са интелигентни договори, които държат ликвидни резерви (или ликвидни пулове), срещу които търговците могат да търгуват. Тези резерви се финансират от доставчици на ликвидност. Всеки, който депозира еквивалентна стойност от два токена в пула, може да бъде доставчик на ликвидност. В замяна търговците плащат такса към пула, която след това се разпределя на доставчиците на ликвидност според техния дял от пула. Нека се впуснем в това как работи това по-подробно. 

Доставчиците на ликвидност създават пазар, като депозират еквивалентна стойност от два токена. Те могат да бъдат или ETH и ERC-20 токен, или два ERC-20 токена. Тези пулове обикновено се състоят от стейбълкойни като DAI, USDC или USDT, но това не е изискване. В замяна доставчиците на ликвидност получават „токени за ликвидност“, които представляват техния дял от целия ликвиден пул. Тези токени за ликвидност могат да бъдат изкупени за дела, който представляват в пула.

Така че, нека разгледаме пула за ликвидност на ETH/USDT. Нека наречем ETH частта на пула x, а частта USDT y. Uniswap приема тези две количества и ги умножава, за да изчисли общата ликвидност в пула. Нека наречем това k. Основната идея на Uniswap е, че k трябва да остане постоянна, което означава, че общата ликвидност в пула е постоянна. Така че формулата за обща ликвидност в пула е: 

x * y = k

И така, какво се случва, когато някой иска да търгува?

Да предположим, че Алис купува 1 ETH за 300 USDT, използвайки ликвидния пул ETH/USDT. По този начин тя увеличава USDT частта на пула и намалява ETH частта на пула. Това ефективно означава, че цената на ETH се покачва. Защо? В пула има по-малко ETH след трансакцията и знаем, че общата ликвидност (k) трябва да остане постоянна. Този механизъм определя ценообразуването. В крайна сметка цената, платена за този ETH, се основава на това колко дадена търговия измества съотношението между x и y.

Заслужава да се отбележи, че този модел не се мащабира линейно. Всъщност, колкото по-голяма е поръчката, толкова повече тя измества баланса между x и y. Това означава, че по-големи поръчки стават експоненциално по-скъпи в сравнение с по-малки поръчки, което води до по-големи и по-големи количества слипидж. Това също означава, че колкото по-голям е ликвидният пул, толкова по-лесно е да се обработват големи поръчки. Защо? В този случай изместването между x и y е по-малко.


Uniswap v3

Технологията зад Uniswap се е подобрявала няколко пъти досега. Вероятно е, ако сте използвали Uniswap, да сте използвали Uniswap v2. Въпреки това, винаги има нови планирани подобрения. Нека преминем през най-важните актуализации, предоставени от Uniswap v3.


Капиталова ефективност

Една от най-значимите промени, предоставени с Uniswap v3, е свързана с капиталовата ефективност. Повечето AMM са много капиталово неефективни – тоест повечето средства, които се намират в тях във всеки един момент, не се използват. Това се дължи на присъща характеристика на този x*y = k модел, обсъден по-рано. По опростен начин, колкото повече ликвидност има в пула, толкова по-големи поръчки системата може да поддържа в по-голям ценови диапазон.

Доставчиците на ликвидност (LP) обаче в тези пулове по същество осигуряват ликвидност за крива на цените (диапазон) между 0 и безкрайност. Целият този капитал се намира там, запазен за сценария за един от активите в пула 5x-s, 10x-s, 100x-s.

Ако това се случи, тези неактивни активи гарантират, че все още има ликвидност върху тази част от кривата на цените. Това означава, че само малка част от ликвидността в пула е там, където се извършва по-голямата част от търговията.

Като пример, в момента в Uniswap има заключена около 5 милиарда долара ликвидност, докато обемът на търговия е само 1 милиард на ден. Може би си мислите, че това не е особено елегантен начин да правите неща, и изглежда, че екипът на Uniswap е съгласен. Uniswap v3 решава този проблем.

Доставчиците на ликвидност вече могат да определят персонализирани ценови диапазони, за които искат да осигурят ликвидност. Това би трябвало да доведе до по-концентрирана ликвидност в ценовия диапазон, в който се извършва повечето търговски дейности.

В известен смисъл Uniswap v3 е елементарен начин за създаване на верижна книга на поръчките на Ethereum, където маркет мейкърите могат да решат да осигурят ликвидност в ценовите диапазони, които те определят. Заслужава да се отбележи, че тази промяна облагодетелства професионалните маркет мейкъри пред участниците на дребно. Красотата на AMM е, че всеки може да осигури ликвидност и да вложи средствата си в работа.

Въпреки това, с този допълнителен слой сложност, „мързеливите“ LP ще печелят много по-малко от таксите за търговия от професионалните играчи, които могат постоянно да оптимизират своята стратегия. В същото време не е трудно да си представим агрегатори като yearn.finance, предлагащи на дребните LP начин да останат донякъде конкурентоспособни в тази среда.


LP токените на Uniswap като NFT

Сега разбираме, че всяка LP позиция на Uniswap е уникална, тъй като всеки вложител може да зададе свой собствен ценови диапазон. Това означава, че LP позициите на Uniswap вече не могат да бъдат заменяеми. В резултат на това всяка LP позиция сега е представена от незаменяем токен (NFT).

Едно от предимствата на представянето на LP позиция на Uniswap с незаменяем токен беше как може да се използва в други части на DeFi. LP токените на Uniswap v2 могат да бъдат депозирани в Aave или MakerDAO като обезпечение. Това вече не е така с v3, тъй като всяка позиция е уникална. Това прекъсване на сглобяемостта обаче може да бъде разрешено с нови видове деривативни продукти.


Uniswap на слой 2

Таксите за трансакции на Ethereum скочиха през последната година. Това прави използването на Uniswap икономически нерентабилно за много от по-малките потребители.

Uniswap v3 също ще бъде внедрен в решение за мащабиране от слой 2, наречено оптимистичен сборен пакет. Това е добър начин за мащабиране на интелигентни договори, като същевременно получавате сигурност от мрежата на Ethereum. Това внедряване трябва да доведе до значително увеличаване на ефективността на трансакциите и много по-ниски такси за потребителите.


Какво представлява непостоянна загуба?

Както обсъдихме, доставчиците на ликвидност печелят такси за осигуряване на ликвидност на търговците, които могат да извършват суап с токени. Има ли нещо друго, което доставчиците на ликвидност трябва да знаят? Да. Има ефект, наречен непостоянна загуба.

Да кажем, че Алис депозира 1 ETH и 100 USDT в пул Uniswap. Тъй като двойката токени трябва да бъде с еквивалентна стойност, това означава, че цената на ETH е 100 USDT.  В същото време в пула има общо 10 ETH и 1 000 USDT – останалите се финансират от други доставчици на ликвидност, точно като Алис. Това означава, че Алис има 10% дял от пула. Общата ликвидност (k) в този случай е 10 000.

Какво се случва, ако цената на ETH се увеличи до 400 USDT? Не забравяйте, че общата ликвидност в пула трябва да остане постоянна. Ако ETH сега е 400 USDT, това означава, че съотношението между това колко ETH и колко USDT е в пула се е променило. Всъщност сега има 5 ETH и 2 000 USDT в пула. Защо? Арбитражните търговци ще добавят USDT към пула и ще премахнат ETH от него, докато съотношението отразява точната цена. Ето защо е изключително важно да се разбере, че k е константа.

И така, Алис решава да изтегли средствата си и получава 10% от пула според своя дял. В резултат на това тя получава 0,5 ETH и 200 USDT, общо 400 USDT. Изглежда, че е направила добра печалба. Но чакайте, какво би станало, ако тя не вложи средствата си в пула? Тя ще има 1 ETH и 100 USDT, общо 500 USDT.

Всъщност за Алис щеше да е по-добре да ДЪРЖИ, вместо да депозира в пула на Uniswap. В този случай непостоянната загуба е по същество алтернативната цена за изтегляне на токен от пула, чиято цена нараства. Това просто означава, че като депозира средства в Uniswap с надеждата да спечели такси, Алис може да загуби други възможности.

Имайте предвид, че този ефект работи независимо в каква посока се променя цената от момента на депозита. Какво означава това? Ако цената на ETH намалее в сравнение с времето на депозита, загубите също могат да бъдат увеличени. Ако искате да получите по-техническо обяснение за това, вижте статията на Pintail за това.

Но защо загубата е непостоянна? Ако цената на изтеглените от пула токени се върне към цената, когато са били добавени към пула, ефектът се смекчава. Освен това, тъй като доставчиците на ликвидност печелят такси, загубата може да се балансира с течение на времето. Въпреки това доставчиците на ликвидност трябва да са наясно с това, преди да добавят средства към пул.


Как Uniswap печели пари?

Не печели. Uniswap е децентрализиран протокол, подкрепен от Paradigm (крипто хедж фонд). Всички такси отиват при доставчиците на ликвидност и никой от основателите не получава намаление от сделките, които се случват чрез протокола.

В момента таксата за трансакция, изплатена на доставчиците на ликвидност, е 0,3% на сделка. По подразбиране те се добавят към пула за ликвидност, но доставчиците на ликвидност могат да ги осребрят по всяко време. Таксите се разпределят според дела на всеки доставчик на ликвидност в пула.

Част от таксите може да бъдат предназначени за развитието на Uniswap в бъдеще. Екипът на Uniswap вече е внедрил подобрена версия на протокола, наречена Uniswap v2.


➟ Искате да започнете с криптовалута? Купете биткойн в Binance!


Как да използвате Uniswap

Uniswap е протокол с отворен код, което означава, че всеки може да създаде свое собствено приложение за интерфейс за него. Най-често използваният обаче е https://app.uniswap.org или https://uniswap.exchange.

 1. Отидете на интерфейса на Uniswap.

 2. Свържете портфейла си. Можете да използвате MetaMask, Trust Wallet или друг поддържан портфейл на Ethereum.

 3. Изберете токена, от който искате да обмените.

 4. Изберете токена, в който искате да обмените.

 5. Кликнете върху Суап.

 6. Прегледайте трансакцията в изскачащия прозорец.

 7. Потвърдете заявката за трансакция в портфейла си.

 8. Изчакайте трансакцията да бъде потвърдена в блокчейна на Ethereum. Можете да следите състоянието ѝ на https://etherscan.io/.


Токенът на Uniswap (UNI)

UNI е нативният токен на протокола Uniswap и дава на притежателите му управленски права. Това просто означава, че притежателите на UNI могат да гласуват за промени в протокола. По-рано обсъждахме как протоколът вече е действал като нещо като обществено благо. Токенът UNI затвърждава тази идея.

При зараждането са изкопани 1 милиард UNI. 60% от тях се разпределят към съществуващите членове на общността на Uniswap, докато 40% ще бъдат предоставени на членовете на екипа, инвеститорите и съветниците в продължение на четири години.

Част от разпространението в общността става чрез копаене на ликвидност. Това означава, че UNI ще бъде разпределен на тези, които осигуряват ликвидност на следните пулове в Uniswap:

 • ETH/USDT

 • ETH/USDC

 • ETH/DAI

 • ETH/WBTC

Но кои са членовете на общността на Uniswap? Ами, всеки адрес на Ethereum, който е взаимодействал с договорите Uniswap. Нека да видим как можете да заявите токени UNI.


Как да заявите токени Uniswap (UNI)

Ако сте използвали Uniswap, най-вероятно можете да заявите 400 UNI токена на адрес, с който сте използвали Uniswap. За да заявите своите токени:

 1. Отидете на https://app.uniswap.org/.

 2. Свържете портфейла, с който преди това сте използвали Uniswap. 

 3. Кликнете върху „Заявете вашите токени UNI“.

how-to-claim-uni-tokens-uniswap

 1. Потвърдете трансакцията в портфейла си (можете да проверите текущите цени на газа в Ethscan Gas Tracker).

 2. Поздравления, вече сте притежател на UNI!

Искате да търгувате с вашите токени UNI? Binance се е погрижил за вас.


Стои ► Кликнете тук, за да търгувате с токените UNI в Binance!


Как да закупите UNI в Binance

За да закупите UNI, ще трябва да извършите суап или с фиатни средства, или с криптовалута, като използвате изгледа за борса на Binance. Не можете да използвате дебитна/кредитна карта, за да закупите директно UNI. По-долу са възможните двойки, които ви дават възможност за избор между BNB, BTC, BUSD, USDT или EUR.


Ако искате да закупите UNI с криптовалута, можете или да прехвърлите монети във вашия спот портфейл, или да си купите. BUSD е една препоръчителна опция поради неговата ценова стабилност. Можете да закупите BUSD с вашата карта, като отидете на страницата [Купуване на криптовалута]. Въведете сумата, която искате да купите, и щракнете върху [Продължаване], за да попълните данните за вашата карта.


След като имате своята криптовалута, отидете на борсата и изберете двойката UNI, с която искате да търгувате. Можете да промените двойката си, като щракнете върху текущата пазарна двойка в горния ляв ъгъл.


В лентата за търсене въведете избраната от вас двойка. За нашия пример имаме нужда от UNI/BUSD.


Вече можете да създадете поръчка за закупуване на UNI. Най-бързият начин е с пазарна поръчка, която ви дава текущата спот цена. Можете също така да зададете поръчка с лимит или стоп-лимит поръчка, ако искате да закупите на определена цена или по-добра.

За да създадете вашата пазарна поръчка, отидете в дясната страна на изгледа на борсата и щракнете върху [Спот]. Уверете се, че сте избрали [Пазарна] като тип поръчка под раздела [Купуване] и въведете сумата BUSD, с която искате да търгувате. Накрая щракнете върху [Купуване на UNI], за да направите поръчката си.


Как да продавате UNI в Binance

Продажбата на UNI е процес, подобен на покупката. Първо се уверете, че вашият UNI е във вашия спот портфейл в Binance. Ако не сте депозирали своите токени, отидете на страницата [Фиатни средства и спот] и потърсете UNI. Кликнете върху [Депозиране] за подробни инструкции как да прехвърлите вашия UNI. Можете също да прочетете нашето ръководство Как да депозирате в Binance за повече помощ.


Когато успешно депозирате своя UNI, отворете изгледа борса и изберете двойката UNI, с която искате да търгувате. Нека да разгледаме UNI/BTC.


Използвайте лентата за търсене, за да намерите двойката, която искате. В нашия случай кликнете върху [UNI/BTC].


За да продадете своя UNI на текущата пазарна цена, отидете в дясната страна на екрана. Кликнете върху [Спот] и изберете [Пазарна] като тип поръчка в раздела [Продаване]. Въведете стойността на UNI, който искате да продадете, и щракнете върху [Продаване на UNI].


Заключителни мисли

Uniswap е иновативен протокол за борса, изграден на Ethereum. Той позволява на всеки с портфейл Ethereum да обменя токени без участието на която и да е централна страна. 

Въпреки че има своите ограничения, тази технология може да има някои вълнуващи последици за бъдещата размяна на токени без доверие. След като решенията за мащабируемост на Ethereum 2.0 се появят в мрежата, Uniswap вероятно също може да се възползва от тях.