Отказ от отговорност
Начало
Статии
Отказ от отговорност

Отказ от отговорност

Начинаещ
Публикувано Oct 8, 2020Актуализирано Oct 30, 2023
5m

Отказ от отговорност

Моля, имайте предвид, че следните условия и откази от отговорност се отнасят за вашето използване на нашия уебсайт Binance Academy. Ако не сте съгласни, моля, не използвайте нашия уебсайт.

 • Цялото съдържание на Academy е подготвено и представено само за информационни и образователни цели и подлежи на допълнителни промени и актуализации по всяко време.

 • На съдържанието на Academy не трябва да се разчита или то не трябва да формира основата за вземане на каквото и да е инвестиционно решение или да се тълкува като препоръка за участие в каквато и да е трансакция или да се тълкува като препоръка за инвестиционна стратегия.

 • Статиите, видеоклиповете и курсовете, изготвени от Binance Academy, подразделение на Binance, не са свързани с предоставянето на консултантски услуги относно инвестиции, данъци, правни, финансови, счетоводни, консултантски или други свързани услуги и не са препоръки за покупка, продажба или задържане на какъвто и да е актив. Съответно съдържанието на Academy не трябва да се тълкува като финансов съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга.  

 • Това съобщение не е лична препоръка и не взема предвид дали дадена сделка е подходяща за конкретно лице.

 • Цялото съдържание на Академията ви се представя единствено на база „както е“. Binance Academy не прави никакви твърдения, гаранции и не предоставя гаранции, че съдържанието е точно, актуално, подходящо за целта или пълно.

 • Доколкото Binance Academy се позовава на информация, получена или извлечена от източници на трети страни или статистически услуги, Binance не носи отговорност за същото.

 • Напомняме ви, че цените на цифровите активи могат да бъдат променливи. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и има вероятност да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да е загуби, които може да претърпите. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск на Binance.

 • Нито Binance Academy, нито който и да е от нейните директори, ръководители, служители, представители или агенти поемат каквато и да е отговорност за каквито и да било преки, непреки или последващи загуби (по договор, правонарушение или по друг начин), произтичащи от използването на тази комуникация или нейното съдържание или разчитане на информация, съдържаща се тук.

Освен това, ако използвате чатбота Binance Sensei, интегриран в нашия уебсайт на Binance Academy („Чатбот“), следните условия и отказ от отговорност също ще се прилагат. Ако не сте съгласни, не трябва да използвате чатбота. За по-голяма яснота условията по-долу са допълнителни и в допълнение към условията, посочени по-горе.

 • Чатботът е предназначен само да бъде улесняващ инструмент, който да ви помогне да получите отговори ефективно, като използвате съдържание от платформата Binance Academy. Той не е предназначен да предоставя каквато и да е форма на конкретен съвет за вашето планирано запитване. Използвайки чатбота, вие се съгласявате, че всички получени отговори или информация са на ваш риск и усмотрение. Binance Academy не носи отговорност за, нито е по някакъв начин обвързана с получената информация или резултати.

 • До степента, в която отговорът на чатбота се отнася до или се основава на каквото и да е съдържание от уебсайта на Binance Academy, ще се прилагат обичайните откази от отговорност на Binance Academy, както е споменато по-горе. 

 • Чатботът е интегриран и се захранва от ChatGPT. С достъпа и използването на чатбот вие също се съгласявате с всички правила и условия, които се прилагат за потребителите на ChatGPT.  В зависимост от вашите въпроси, отговорите, предоставени от чатбота до вас, може също да съдържат публично достъпна информация, възгледи и мнения на трети страни, получени от интернет. До степента, в която такова съдържание на трети страни е включено като част от отговора на чатбот към вас, моля, имайте предвид, че: (a) цялото такова съдържание ви се представя на база „както е“ само за общи информационни цели, без представителство или гаранция от всякакъв вид; (b) цялото такова съдържание, изгледи, коментари и/или мнения принадлежат на трети страни и не претендират да отразяват възгледите, коментарите или мненията на Binance Academy; и (c) съответно, предоставянето от чатбот на вас на такова съдържание от трети страни не е предназначено да бъде и не трябва да се тълкува като (нито ще представлява същото пред други трети страни като) одобрение от Binance Academy на изразени възгледи или мнения, или надеждността или точността на такова съдържание. Следователно Binance Academy не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски или за резултатите, получени от използването на такава информация от ваша страна.

 • Когато съдържанието, предоставено ви от чатбота, включва връзки към източници на трети страни (ако има такива), моля, имайте предвид също, че тези връзки и съдържанието, посочено в тях, също не са под наш контрол. Ние също няма да носим отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети страни и тяхното съдържание. Вие носите цялата отговорност за собствените си решения в това отношение и ние не поемаме никакво задължение за грижа или отговорност за каквито и да е загуби, които може да понесете.

 • Отговорите на чатбота, както са генерирани и върнати към вас, също зависят от въвеждането на потребителя и неговите основни алгоритми. Съответно и както е посочено по-горе, Binance не носи отговорност за същото и не гарантира точността на върнатите отговори. В тази връзка, моля, имайте предвид, че чатботът е създаден от трети страни и ние не гарантираме, нито предоставяме никакви твърдения или гаранции относно неговата ефективност или годност за вашата предвидена цел. 

 • Нито Binance Academy, нито който и да е от нейните директори, длъжностни лица, служители, представители или агенти поемат каквато и да е отговорност за каквито и да било преки, непреки или последващи загуби (по договор, правонарушение или по друг начин), произтичащи от вашето използване или комуникация с чатбота, или вашето позоваване на или разчитане на отговори, предоставени от чатбота (и цялата информация, съдържаща се тук). За по-голяма яснота това включва, но не се ограничава до всякакви преки, непреки и/или последващи загуби, които може да понесете, произтичащи от информация, която сте предоставили на чатбота чрез въведени от вас заявки.

 • За яснота, всички права на интелектуална собственост във връзка със съдържанието на Binance Academy (което включва, без ограничение, съдържание в отговорите на чатбота), са изцяло собственост и принадлежат на Binance Academy. Разпоредбите в Условията за ползване на Binance, свързани с правата върху интелектуалната собственост, ще продължат да се прилагат за вас.  

 • И накрая, този чатбот е достъпен за вас с единственото намерение да отговаря на въпроси и да предоставя отговори, които са само с изцяло образователен и информативен характер. Чатботът не е предназначен да рекламира, промотира или продава каквито и да било продукти или услуги, свързани с криптовалута. Ако получите отговор, при който чатботът е направил това, моля, свържете се с нас на sensei_tech_support@binance.com, за да можем да прецизираме отговорите допълнително.

Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.