Zastrzeżenie

Zastrzeżenie

Początkujący
Opublikowane Oct 8, 2020Zaktualizowane Sep 27, 2023
5m

Zastrzeżenie

Należy pamiętać, że poniższe terminy i zastrzeżenia mają zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej Akademii Binance. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, nie korzystaj z naszej witryny.

 • Cała treść Akademii jest przygotowywana oraz prezentowana wyłącznie w celach informacyjno-edukacyjnych i może w każdej chwili ulec dalszej zmianie oraz aktualizacji.

 • Treści Akademii nie powinny stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych i nie należy ich interpretować jako rekomendacji do udziału w jakichkolwiek transakcjach ani jako rekomendacji jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej.

 • Artykuły, filmy i kursy przygotowane przez Akademię Binance, która jest działem Binance, nie są związane ze świadczeniem usług doradczych w zakresie inwestycji, podatków, prawa, finansów, księgowości, doradztwa ani innych odpowiednich usług i nie stanowią rekomendacji do kupna, sprzedaży ani posiadania jakichkolwiek aktywów. W związku z tym treści Akademii nie wolno interpretować jako porad finansowych. Nie stanową również rekomendacji do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu ani usługi.  

 • Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji osobistej i nie uwzględnia tego, czy jakakolwiek transakcja jest odpowiednia dla konkretnej osoby.

 • Cała zawartość Akademii jest prezentowana użytkownikowi wyłącznie w stanie, w jakim się znajduje. Akademia Binance nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, że jej zawartość jest dokładna, aktualna, odpowiednia do danego celu lub kompletna.

 • W zakresie, w jakim Akademia Binance odnosi się do informacji uzyskanych lub pochodzących ze źródeł zewnętrznych lub usług statystycznych, Binance nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 • Niniejszym przypominamy, że ceny aktywów cyfrowych bywają zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możliwe, że nie odzyskasz zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, jakie możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku Binance.

 • Ani Akademia Binance, ani żaden z jej dyrektorów, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli i agentów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe (z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej bądź innej) wynikające z korzystania z niniejszego komunikatu lub jego treści, lub polegania na informacjach, które zawiera.

Ponadto jeżeli korzystasz z czatbota Binance Sensei wbudowanego w naszą stronę Akademii Binance („Czatbot”), zastosowanie mają również poniższe warunki i zastrzeżenia. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, nie możesz korzystać z Czatbota. Dla jasności: poniższe warunki mają charakter uzupełnienia i dodatku do warunków określonych powyżej.

 • Czatbot ma jedynie pełnić funkcję narzędzia, które ułatwia uzyskanie odpowiedzi przy użyciu treści z platformy Akademii Binance. Nie ma udzielać jakiejkolwiek formy konkretnej porady na zamierzone zapytanie. Korzystając z Czatbota, zgadzasz się, że wszelkie uzyskane odpowiedzi lub informacje są udzielane wyłącznie na Twoje ryzyko i według Twojego uznania. Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest w żaden sposób związana uzyskanymi informacjami lub wynikami.

 • W zakresie, w jakim odpowiedź Czatbota odnosi się do jakiejkolwiek treści ze strony internetowej Akademii Binance lub z niej wynika, zastosowanie mają zwykłe zastrzeżenia Akademii Binance, o których mowa powyżej. 

 • Czatbot jest zintegrowany i obsługiwany przez ChatGPT. Uzyskując dostęp i korzystając z Czatbota, zgadzasz się również na wszystkie regulaminy, które mają zastosowanie do użytkowników ChatGPT.  W zależności od Twoich pytań odpowiedzi udzielane przez Czatbota mogą również zawierać publicznie dostępne informacje, poglądy i opinie stron zewnętrznych uzyskane z Internetu. O ile takie treści autorstwa osób trzecich wchodzą w skład odpowiedzi Czatbota udzielanych użytkownikowi, należy pamiętać, że: (a) wszelkie takie treści są prezentowane użytkownikowi bez rękojmi wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji; (b) wszystkie takie treści, poglądy, uwagi i/lub opinie należą do osób trzecich i nie mają odzwierciedlać poglądów, uwag ani opinii Akademii Binance; oraz, (c) odpowiednio, dostarczanie użytkownikowi przez Czatbota takich treści przez osoby trzecie nie ma być i nie będzie interpretowane jako popieranie przez Akademię Binance przedstawianych poglądów lub opinii ani wiarygodności lub dokładności takich treści (ani nie będzie jako takie przedstawiane przez użytkownika jakimkolwiek innym stronom zewnętrznym). W związku z tym Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia ani za wyniki uzyskane w wyniku korzystania z takich informacji.

 • W przypadku, gdy treści dostarczane użytkownikowi przez Czatbota zawierają linki do źródeł  zewnętrznych (w stosownych przypadkach), należy również pamiętać, że takie linki i zawarte w nich treści również nie podlegają naszej kontroli. Nie ponosimy również odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich stron zewnętrznych ani ich treści. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje własne decyzje w tym zakresie, a my nie przyjmujemy na siebie żadnego obowiązku zachowania ostrożności ani odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść.

 • Odpowiedzi Czatbota, w formie generowanej i prezentowanej użytkownikowi, zależą również od danych wprowadzanych przez użytkownika oraz jego algorytmów. W związku z tym i zgodnie z powyższą wzmianką Binance nie ponosi za nie odpowiedzialności i nie gwarantuje dokładności zwracanych odpowiedzi. Dlatego należy pamiętać, że Czatbot jest tworzony przez osoby z zewnątrz, a my nie gwarantujemy ani nie wydajemy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących jego działania lub przydatności do zamierzonego celu. 

 • Ani Akademia Binance, ani żaden z jej dyrektorów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli ani agentów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe (z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej bądź innej) wynikające z korzystania z Czatbota lub rozmowy z nim albo odwoływania się do odpowiedzi udzielonych przez Czatbota (i wszystkich informacji w nim zawartych) lub polegania na nich. Dla jasności, dotyczy to m.in. wszelkich strat bezpośrednich, pośrednich i/lub wynikowych, które możesz ponieść, wynikających z informacji, które przekazujesz Czatbotowi za pośrednictwem wprowadzonych przez siebie zapytań.

 • Dla jasności, wszystkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do treści Akademii Binance (w tym m.in. treści w odpowiedziach Czatbota) stanowią w całości własność Akademii Binance i do niej należą. Postanowienia Warunków użytkowania Binance w zakresie praw własności intelektualnej nadal Cię obowiązują.  

 • Wreszcie Czatbot jest udostępniany użytkownikowi wyłącznie w celu odpowiadania na pytania i udzielania odpowiedzi, które mają wyłącznie charakter edukacyjno-informacyjny. Czatbot nie jest przeznaczony do reklamowania, promowania ani sprzedawania jakichkolwiek produktów lub usług związanych z kryptowalutami. Jeżeli otrzymasz odpowiedź, w której Czatbot to robi, zgłoś się do nas na adres sensei_tech_support@binance.com, aby dać nam możliwość poprawienia odpowiedzi.

Udostępnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.