Zastrze偶enie

Zastrze偶enie

Pocz膮tkuj膮cy
Opublikowane Oct 8, 2020Zaktualizowane Oct 30, 2023
5m

Zastrze偶enie

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e poni偶sze terminy i zastrze偶enia maj膮 zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej Akademii Binance. Je偶eli nie wyra偶asz na to zgody, nie korzystaj z naszej witryny.

 • Ca艂a tre艣膰 Akademii jest przygotowywana oraz prezentowana wy艂膮cznie w celach informacyjno-edukacyjnych i mo偶e w ka偶dej chwili ulec dalszej zmianie oraz aktualizacji.

 • Tre艣ci Akademii nie powinny stanowi膰 podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych i nie nale偶y ich interpretowa膰 jako rekomendacji do udzia艂u w jakichkolwiek transakcjach ani jako rekomendacji jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej.

 • Artyku艂y, filmy i kursy przygotowane przez Akademi臋 Binance, kt贸ra jest dzia艂em Binance, nie s膮 zwi膮zane ze 艣wiadczeniem us艂ug doradczych w zakresie inwestycji, podatk贸w, prawa, finans贸w, ksi臋gowo艣ci, doradztwa ani innych odpowiednich us艂ug i nie stanowi膮 rekomendacji do kupna, sprzeda偶y ani posiadania jakichkolwiek aktyw贸w. W zwi膮zku z tym tre艣ci Akademii nie wolno interpretowa膰 jako porad finansowych. Nie stanow膮 r贸wnie偶 rekomendacji do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu ani us艂ugi.聽聽

 • Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji osobistej i nie uwzgl臋dnia tego, czy jakakolwiek transakcja jest odpowiednia dla konkretnej osoby.

 • Ca艂a zawarto艣膰 Akademii jest prezentowana u偶ytkownikowi wy艂膮cznie w stanie, w jakim si臋 znajduje. Akademia Binance nie sk艂ada 偶adnych o艣wiadcze艅, zapewnie艅 ani gwarancji, 偶e jej zawarto艣膰 jest dok艂adna, aktualna, odpowiednia do danego celu lub kompletna.

 • W zakresie, w jakim Akademia Binance odnosi si臋 do informacji uzyskanych lub pochodz膮cych ze 藕r贸de艂 zewn臋trznych lub us艂ug statystycznych, Binance nie ponosi za nie odpowiedzialno艣ci.

 • Niniejszym przypominamy, 偶e ceny aktyw贸w cyfrowych bywaj膮 zmienne. Warto艣膰 Twojej inwestycji mo偶e spa艣膰 lub wzrosn膮膰 i mo偶liwe, 偶e nie odzyskasz zainwestowanej kwoty. Ponosisz wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ewentualne straty, jakie mo偶esz ponie艣膰. Aby uzyska膰 wi臋cej informacji, zapoznaj si臋 z naszymi Warunkami U偶ytkowania i Ostrze偶eniem o Ryzyku Binance.

 • Ani Akademia Binance, ani 偶aden z jej dyrektor贸w, cz艂onk贸w zarz膮du, pracownik贸w, przedstawicieli i agent贸w nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek straty bezpo艣rednie, po艣rednie lub wynikowe (z tytu艂u odpowiedzialno艣ci umownej, deliktowej b膮d藕 innej) wynikaj膮ce z korzystania z niniejszego komunikatu lub jego tre艣ci, lub polegania na informacjach, kt贸re zawiera.

Ponadto je偶eli korzystasz z czatbota Binance Sensei wbudowanego w nasz膮 stron臋 Akademii Binance (鈥濩zatbot鈥), zastosowanie maj膮 r贸wnie偶 poni偶sze warunki i zastrze偶enia. Je偶eli nie wyra偶asz na to zgody, nie mo偶esz korzysta膰 z Czatbota. Dla jasno艣ci: poni偶sze warunki maj膮 charakter uzupe艂nienia i dodatku do warunk贸w okre艣lonych powy偶ej.

 • Czatbot ma jedynie pe艂ni膰 funkcj臋 narz臋dzia, kt贸re u艂atwia uzyskanie odpowiedzi przy u偶yciu tre艣ci z platformy Akademii Binance. Nie ma udziela膰 jakiejkolwiek formy konkretnej porady na zamierzone zapytanie. Korzystaj膮c z Czatbota, zgadzasz si臋, 偶e wszelkie uzyskane odpowiedzi lub informacje s膮 udzielane wy艂膮cznie na Twoje ryzyko i wed艂ug Twojego uznania. Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialno艣ci ani nie jest w 偶aden spos贸b zwi膮zana uzyskanymi informacjami lub wynikami.

 • W zakresie, w jakim odpowied藕 Czatbota odnosi si臋 do jakiejkolwiek tre艣ci ze strony internetowej Akademii Binance lub z niej wynika, zastosowanie maj膮 zwyk艂e zastrze偶enia Akademii Binance, o kt贸rych mowa powy偶ej.聽

 • Czatbot jest zintegrowany i obs艂ugiwany przez ChatGPT. Uzyskuj膮c dost臋p i korzystaj膮c z Czatbota, zgadzasz si臋 r贸wnie偶 na wszystkie regulaminy, kt贸re maj膮 zastosowanie do u偶ytkownik贸w ChatGPT.聽 W zale偶no艣ci od Twoich pyta艅 odpowiedzi udzielane przez Czatbota mog膮 r贸wnie偶 zawiera膰 publicznie dost臋pne informacje, pogl膮dy i opinie stron zewn臋trznych uzyskane z Internetu. O ile takie tre艣ci autorstwa os贸b trzecich wchodz膮 w sk艂ad odpowiedzi Czatbota udzielanych u偶ytkownikowi, nale偶y pami臋ta膰, 偶e: (a) wszelkie takie tre艣ci s膮 prezentowane u偶ytkownikowi bez r臋kojmi wy艂膮cznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek o艣wiadcze艅 ani gwarancji; (b) wszystkie takie tre艣ci, pogl膮dy, uwagi i/lub opinie nale偶膮 do os贸b trzecich i nie maj膮 odzwierciedla膰 pogl膮d贸w, uwag ani opinii Akademii Binance; oraz, (c) odpowiednio, dostarczanie u偶ytkownikowi przez Czatbota takich tre艣ci przez osoby trzecie nie ma by膰 i nie b臋dzie interpretowane jako popieranie przez Akademi臋 Binance przedstawianych pogl膮d贸w lub opinii ani wiarygodno艣ci lub dok艂adno艣ci takich tre艣ci (ani nie b臋dzie jako takie przedstawiane przez u偶ytkownika jakimkolwiek innym stronom zewn臋trznym). W zwi膮zku z tym Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek b艂臋dy lub pomini臋cia ani za wyniki uzyskane w wyniku korzystania z takich informacji.

 • W przypadku, gdy tre艣ci dostarczane u偶ytkownikowi przez Czatbota zawieraj膮 linki do 藕r贸de艂聽 zewn臋trznych (w stosownych przypadkach), nale偶y r贸wnie偶 pami臋ta膰, 偶e takie linki i zawarte w nich tre艣ci r贸wnie偶 nie podlegaj膮 naszej kontroli. Nie ponosimy r贸wnie偶 odpowiedzialno艣ci za wiarygodno艣膰 i dok艂adno艣膰 takich stron zewn臋trznych ani ich tre艣ci. Ponosisz wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za swoje w艂asne decyzje w tym zakresie, a my nie przyjmujemy na siebie 偶adnego obowi膮zku zachowania ostro偶no艣ci ani odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek straty, kt贸re mo偶esz ponie艣膰.

 • Odpowiedzi Czatbota, w formie generowanej i prezentowanej u偶ytkownikowi, zale偶膮 r贸wnie偶 od danych wprowadzanych przez u偶ytkownika oraz jego algorytm贸w. W zwi膮zku z tym i zgodnie z powy偶sz膮 wzmiank膮 Binance nie ponosi za nie odpowiedzialno艣ci i nie gwarantuje dok艂adno艣ci zwracanych odpowiedzi. Dlatego nale偶y pami臋ta膰, 偶e Czatbot jest tworzony przez osoby z zewn膮trz, a my nie gwarantujemy ani nie wydajemy 偶adnych o艣wiadcze艅 ani gwarancji dotycz膮cych jego dzia艂ania lub przydatno艣ci do zamierzonego celu.聽

 • Ani Akademia Binance, ani 偶aden z jej dyrektor贸w, cz艂onk贸w kadry kierowniczej, pracownik贸w, przedstawicieli ani agent贸w nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek straty bezpo艣rednie, po艣rednie lub wynikowe (z tytu艂u odpowiedzialno艣ci umownej, deliktowej b膮d藕 innej) wynikaj膮ce z korzystania z Czatbota lub rozmowy z nim albo odwo艂ywania si臋 do odpowiedzi udzielonych przez Czatbota (i wszystkich informacji w nim zawartych) lub polegania na nich. Dla jasno艣ci, dotyczy to m.in. wszelkich strat bezpo艣rednich, po艣rednich i/lub wynikowych, kt贸re mo偶esz ponie艣膰, wynikaj膮cych z informacji, kt贸re przekazujesz Czatbotowi za po艣rednictwem wprowadzonych przez siebie zapyta艅.

 • Dla jasno艣ci, wszystkie prawa w艂asno艣ci intelektualnej w odniesieniu do tre艣ci Akademii Binance (w tym m.in. tre艣ci w odpowiedziach Czatbota) stanowi膮 w ca艂o艣ci w艂asno艣膰 Akademii Binance i do niej nale偶膮. Postanowienia Warunk贸w u偶ytkowania Binance w zakresie praw w艂asno艣ci intelektualnej nadal Ci臋 obowi膮zuj膮.聽聽

 • Wreszcie Czatbot jest udost臋pniany u偶ytkownikowi wy艂膮cznie w celu odpowiadania na pytania i udzielania odpowiedzi, kt贸re maj膮 wy艂膮cznie charakter edukacyjno-informacyjny. Czatbot nie jest przeznaczony do reklamowania, promowania ani sprzedawania jakichkolwiek produkt贸w lub us艂ug zwi膮zanych z kryptowalutami. Je偶eli otrzymasz odpowied藕, w kt贸rej Czatbot to robi, zg艂o艣 si臋 do nas na adres sensei_tech_support@binance.com, aby da膰 nam mo偶liwo艣膰 poprawienia odpowiedzi.

Udost臋pnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoj膮 wiedz臋 w praktyce, otwieraj膮c konto Binance ju偶 dzi艣.