Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Trang chủ
Bài viết
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Người mới
Đã đăng Oct 8, 2020Đã cập nhật Oct 30, 2023
5m

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sau đây được áp dụng khi bạn sử dụng trang web Binance Academy. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

 • Tất cả nội dung của Academy được chuẩn bị và cung cấp cho bạn chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục, đồng thời có thể thay đổi và cập nhật thêm vào bất kỳ lúc nào.

 • Nội dung của Academy không phải là căn cứ hay tạo thành cơ sở để đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào hoặc được hiểu là đề xuất tham gia vào bất kỳ giao dịch nào hoặc đề xuất cho bất kỳ chiến lược đầu tư nào.

 • Các bài viết, video và khóa học do Binance Academy, một bộ phận của Binance, chuẩn bị không liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ tư vấn về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, cố vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. Theo đó, nội dung của Academy không được hiểu là tư vấn tài chính, cũng như không nhằm khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào.  

 • Thông tin này không phải là đề xuất dành cho cá nhân và không tính đến việc liệu bất kỳ giao dịch nào có phù hợp với một cá nhân cụ thể nào hay không.

 • Tất cả nội dung của Academy chỉ được cung cấp cho bạn trên cơ sở "nguyên trạng". Binance Academy không đưa ra bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hay cung cấp bất kỳ bảo đảm nào rằng nội dung trên trang web là chính xác, cập nhật, phù hợp với mục đích hoặc hoàn chỉnh.

 • Trong trường hợp Binance Academy đề cập đến thông tin thu được hoặc bắt nguồn từ các nguồn hoặc dịch vụ thống kê của bên thứ ba, Binance sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề tương tự.

 • Bạn nên nhớ rằng giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể sẽ không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của Binance.

 • Binance Academy cũng như bất kỳ giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại diện hoặc đại lý nào của Binance Academy đều không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (trong hợp đồng, ngoài hợp đồng hoặc hình thức khác) phát sinh từ việc sử dụng thông tin này hoặc nội dung của thông tin hoặc việc căn cứ vào thông tin có trong nguồn này.

Ngoài ra, nếu bạn sử dụng chatbot Binance Sensei được tích hợp trên trang web Binance Academy ("Chatbot"), các điều khoản và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sau đây cũng sẽ được áp dụng. Nếu không đồng ý, bạn không được sử dụng Chatbot. Để làm rõ, các điều khoản dưới đây đóng vai trò bổ sung và bổ trợ cho các điều khoản nêu trên.

 • Chatbot chỉ nhằm mục đích trở thành một công cụ hỗ trợ giúp bạn có được câu trả lời một cách hiệu quả bằng cách sử dụng nội dung từ nền tảng Binance Academy. Chatbot không nhằm mục đích cung cấp bất kỳ hình thức tư vấn cụ thể nào cho truy vấn bạn đang tìm kiếm. Bằng cách sử dụng Chatbot, bạn đồng ý rằng mọi phản hồi hoặc thông tin thu được đều do bạn tự quyết định và chịu rủi ro. Binance Academy sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không bị ràng buộc bởi bất kỳ hình thức nào đối với thông tin hoặc kết quả thu được.

 • Trong phạm vi phản hồi của Chatbot đề cập đến hoặc dựa trên bất kỳ nội dung nào từ trang web Binance Academy, các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thông thường của Binance Academy như đã đề cập ở trên sẽ được áp dụng. 

 • Chatbot được tích hợp và cung cấp bởi ChatGPT. Khi truy cập và sử dụng Chatbot, bạn cũng đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho người dùng ChatGPT.  Tùy thuộc vào câu hỏi của bạn, các câu trả lời do Chatbot cung cấp cũng có thể chứa thông tin, quan điểm và ý kiến của bên thứ ba có sẵn công khai, thu được từ Internet. Trong trường hợp nội dung của bên thứ ba đó được đưa vào như một phần phản hồi của Chatbot dành cho bạn, vui lòng lưu ý rằng: (a) tất cả nội dung đó được cung cấp cho bạn trên cơ sở "nguyên trạng", chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào; (b) tất cả nội dung, quan điểm, nhận xét và/hoặc ý kiến đó thuộc về bên thứ ba và không nhằm mục đích phản ánh quan điểm, nhận xét hoặc ý kiến của Binance Academy; và (c) tương ứng, việc Chatbot cung cấp cho bạn nội dung của các bên thứ ba đó không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu là (bạn cũng sẽ không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác) sự chứng thực của Binance Academy đối với quan điểm hoặc ý kiến đã nêu hoặc độ tin cậy hoặc tính chính xác của nội dung đó. Do đó, Binance Academy sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào hoặc đối với kết quả thu được từ việc bạn sử dụng thông tin đó.

 • Trong trường hợp nội dung do Chatbot cung cấp cho bạn bao gồm các liên kết đến các nguồn của bên thứ ba  (nếu có), vui lòng lưu ý rằng chúng tôi cũng không kiểm soát được các liên kết đó và nội dung được nêu trong đó. Tương tự như vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và tính chính xác của các trang web bên thứ ba và nội dung trên trang web đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong vấn đề này và chúng tôi không chịu bất kỳ nghĩa vụ cẩn trọng, trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu.

 • Các phản hồi của Chatbot, khi được tạo và trả lại cho bạn, cũng phụ thuộc vào đầu vào của người dùng và các thuật toán cơ bản. Theo đó, như đã nêu ở trên, Binance cũng không chịu trách nhiệm và không đảm bảo tính chính xác của các phản hồi được trả về. Về vấn đề này, vui lòng lưu ý rằng Chatbot được tạo bởi các bên thứ ba và chúng tôi không bảo đảm hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về hiệu suất hoặc tính phù hợp của Chatbot cho mục đích bạn mong muốn. 

 • Binance Academy cũng như bất kỳ giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại diện hoặc đại lý nào của Binance Academy đều không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (trong hợp đồng, ngoài hợp đồng hoặc hình thức khác) phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc giao tiếp với Chatbot hoặc việc bạn tham chiếu đến hoặc dựa vào phản hồi do Chatbot cung cấp (và tất cả thông tin có trong nội dung này). Để làm rõ, điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi tổn thất trực tiếp, gián tiếp và/hoặc do hậu quả mà bạn có thể phải chịu, phát sinh từ thông tin mà bạn đã cung cấp cho Chatbot thông qua các truy vấn do bạn nhập.

 • Để làm rõ, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung của Binance Academy, (bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung trong các phản hồi của Chatbot), đều thuộc sở hữu hoàn toàn và thuộc về Binance Academy. Các quy định trong Điều khoản sử dụng của Binance liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, sẽ tiếp tục được áp dụng cho bạn.  

 • Cuối cùng, Chatbot này được cung cấp cho bạn, với mục đích duy nhất là trả lời các câu hỏi và cung cấp các phản hồi hoàn toàn chỉ mang tính chất giáo dục và cung cấp thông tin. Chatbot không nhằm mục đích tiếp thị, quảng bá hoặc bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào liên quan đến tiền mã hóa. Nếu bạn nhận được phản hồi của Chatbot nhằm những mục đích trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sensei_tech_support@binance.com để chúng tôi có thể tinh chỉnh thêm các phản hồi.

Chia sẻ bài đăng
Đăng ký tài khoản
Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.