Atsakomybės atsisakymas
Pradžia
Straipsniai
Atsakomybės atsisakymas

Atsakomybės atsisakymas

Paskelbta Oct 8, 2020Naujinta Oct 30, 2023
5m

Atsakomybės atsisakymas

Atkreipkite dėmesį, kad jūsų naudojimuisi Binance Academy svetaine taikomos šios sąlygos ir atsakomybės apribojimai. Jei nesutinkate, nesinaudokite mūsų svetaine.

 • Visas Academy turinys yra paruoÅ¡tas ir jums pateikiamas tik informaciniais ir edukaciniais tikslais. Turinys bet kuriuo metu gali bÅ«ti keičiamas ir atnaujinamas.

 • Academy turiniu nereikėtų kliautis priimant investicinius sprendimus; jis neturėtų bÅ«ti suprantamas kaip rekomendacija sudaryti sandorį ar investavimo strategijos rekomendacija.

 • Binance padalinio Binance Academy parengti straipsniai, vaizdo įraÅ¡ai ir kursai nėra susiję su konsultacinėmis paslaugomis investiciniais, mokesčių, teisiniais, finansiniais, apskaitos klausimais ar kitų susijusių paslaugų teikimu ir nėra rekomendacijos pirkti, parduoti arba turėti bet kokį turtą. Atitinkamai Academy turinys neturi bÅ«ti suprantamas kaip finansinis patarimas, taip pat juo nesiekiama rekomenduoti įsigyti kokį nors konkretų produktą ar paslaugą.  

 • Å is praneÅ¡imas nėra asmeninė rekomendacija ir neteigia, kad koks nors sandoris tinka konkrečiam asmeniui.

 • Visas Academy turinys pateikiamas tik „toks, koks yra“. Binance Academy nedaro jokių pareiÅ¡kimų ir neteikia jokių tikslumo, naujumo, tinkamumo pagal paskirtį ir iÅ¡samumo garantijų.

 • Jei Binance Academy remiasi informacija, gauta iÅ¡ trečiųjų Å¡alių Å¡altinių ar statistinių tarnybų, Binance už ją neatsako.

 • Primename, kad skaitmeninio turto kainos gali bÅ«ti nepastovios. JÅ«sų investicijos vertė gali sumažėti arba padidėti, o investuotos sumos galite ir neatgauti. Tik jÅ«s esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o Binance Academy nėra atsakinga už jokius jÅ«sų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite mÅ«sų naudojimo sąlygose ir Binance įspėjime apie riziką.

 • Nei Binance Academy, nei jokie direktoriai, pareigÅ«nai, darbuotojai, atstovai ar agentai neprisiima atsakomybės už bet kokius tiesioginius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius (kurių pagrindas yra sutartis, deliktas ar kas kita), atsirandančius dėl Å¡io praneÅ¡imo ar jo turinio naudojimo arba pasitikėjimo čia esančia informacija.

Be to, jei naudojate Binance Sensei pokalbių robotą, integruotą mūsų Binance Academy svetainėje (pokalbių robotas), taip pat galioja šios sąlygos ir atsakomybės apribojimai. Jei nesutinkate, neturėtumėte naudoti pokalbių roboto. Siekiant aiškumo, toliau pateiktos sąlygos papildo anksčiau nurodytas sąlygas.

 • Pokalbių robotas yra tik įrankis, palengvinantis efektyvų atsakymų gavimą naudojant Binance Academy platformos turinį. Juo nesiekiama pateikti kokių nors konkrečių patarimų pagal jÅ«sų numatytą užklausą. Naudodami pokalbių robotą sutinkate, kad bet kokie atsakymai ar informacija gaunama jÅ«sų pačių rizika ir nuožiÅ«ra. Binance Academy nėra atsakinga už gautą informaciją ar rezultatus ir jokiu bÅ«du ja nėra įpareigojama.

 • Jei pokalbių roboto atsakymas susijęs su bet kokiu Binance Academy svetainės turiniu arba juo grindžiamas, taikomi įprasti Binance Academy atsakomybės apribojimai, kaip minėta anksčiau. 

 • Pokalbių robotas yra integruotas ir pagrįstas ChatGPT. Pasiekdami ir naudodami pokalbių robotą taip pat sutinkate su visomis ChatGPT vartotojams taikomomis sąlygomis.  Pokalbių roboto pateiktuose atsakymuose į jÅ«sų klausimus taip pat gali bÅ«ti vieÅ¡ai prieinama internete gauta trečiųjų Å¡alių informacija, požiÅ«riai ir nuomonės. Jei toks trečiosios Å¡alies turinys yra įtrauktas į pokalbių roboto atsakymą jums, atkreipkite dėmesį, kad: a) visas turinys jums pateikiamas „toks, koks yra“ tik bendro informavimo tikslais, nereiÅ¡kia jokio pareiÅ¡kimo ar garantijos; b) visas turinys, požiÅ«riai, komentarai ir (arba) nuomonės priklauso trečiosioms Å¡alims ir neatspindi Binance Academy požiÅ«rių, komentarų ar nuomonių; c) atitinkamai toks trečiųjų Å¡alių teikiamas pokalbių roboto turinys nereiÅ¡kia ir neturi bÅ«ti suprantamas (ir jÅ«s to nepateiksite kitoms trečiosioms Å¡alims) kaip Binance Academy pritarimas pareikÅ¡toms nuomonėms ar požiÅ«riui arba tokio turinio patikimumas ar tikslumas. Todėl Binance Academy neprisiima atsakomybės už klaidas ar praleidimus arba už rezultatus, gautus naudojant tokią informaciją.

 • Jei pokalbių roboto jums teikiamame turinyje yra nuorodų į trečiųjų Å¡alių Å¡altinius (jei tokių yra), atkreipkite dėmesį, kad tokių nuorodų ir jose pateikiamo turinio taip pat nevaldome. Taip pat neprisiimame atsakomybės už tokių trečiųjų Å¡alių svetainių ir jų turinio patikimumą ir tikslumą. Tik jÅ«s esate atsakingi už savo sprendimus Å¡iuo klausimu, o mes neprisiimame jokios rÅ«pestingumo pareigos ar atsakomybės už bet kokius jÅ«sų patirtus nuostolius.

 • Sugeneruoti ir jums pateikti pokalbių roboto atsakymai taip pat priklauso nuo vartotojo įvesties ir pagrindinių algoritmų. Atitinkamai, kaip minėta pirmiau, Binance nėra už tai atsakinga ir negarantuoja pateiktų atsakymų tikslumo. Atminkite, kad pokalbių robotą sukÅ«rė trečiosios Å¡alys, todėl negarantuojame ir neteikiame jokių pareiÅ¡kimų ar garantijų dėl pokalbių roboto veikimo ar tinkamumo jÅ«sų numatytam tikslui. 

 • Nei Binance Academy, nei jokie direktoriai, pareigÅ«nai, darbuotojai, atstovai ar agentai neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius tiesioginius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius (kurių pagrindas yra sutartis, deliktas ar kas kita), atsirandančius dėl jÅ«sų naudojimosi arba bendravimo su pokalbių robotu, arba jÅ«sų pasitikėjimo pokalbių roboto pateiktais atsakymais (ir visa pateikta informacija). AiÅ¡kumo dėlei tai apima bet kokius tiesioginius, netiesioginius ir (arba) pasekminius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl informacijos, kurią pateikėte pokalbių robotui per savo įvestas užklausas, tačiau tuo neapsiriboja.

 • AiÅ¡kumo dėlei visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Binance Academy turiniu (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, pokalbių roboto atsakymų turinį), visiÅ¡kai priklauso Binance Academy. Binance naudojimo sąlygų nuostatos, susijusios su intelektinės nuosavybės teisėmis, jums ir toliau taikomos.  

 • Vienintelis Å¡io pokalbių roboto tikslas – atsakyti į klausimus ir pateikti atsakymus, kurie yra tik mokomojo ir informacinio pobÅ«džio. Pokalbių robotas nėra skirtas reklamuoti ar parduoti jokių su kriptovaliuta susijusių produktų ar paslaugų. Jei pokalbių robotas jums pateikia atsakymą, kuriame reklamuojami produktai ar paslaugos, susisiekite su mumis adresu sensei_tech_support@binance.com, kad galėtume atsakymą patikslinti.

Bendrinti įrašus
Registruokite paskyrą
Panaudokite savo žinias praktiškai atidarę Binance paskyrą šiandien.