Atruna

Atruna

Iesācējiem
Publicēts Oct 8, 2020Atjaunināts Oct 30, 2023
5m

Atruna

Lūdzu, ņem vērā, ka uz Binance Akadēmijas vietnes izmantošanu attiecas tālāk norādītie noteikumi un atrunas. Ja tu tiem nepiekrīti, lūdzu, neizmanto mūsu vietni.

 • Viss Akadēmijas saturs ir sagatavots un tiek nodroÅ¡ināts tev tikai informatÄ«viem un izglÄ«tojoÅ¡iem mērÄ·iem, un tas jebkurā laikā var tikt mainÄ«ts un atjaunināts.

 • Uz Akadēmijas saturu nedrÄ«kst paļauties un tas nedrÄ«kst bÅ«t par pamatu, lai pieņemtu jebkādu ieguldÄ«jumu lēmumu, kā arÄ« to nevajadzētu uzskatÄ«t par ieteikumu iesaistÄ«ties kādā darÄ«jumā vai izvēlēties noteiktu ieguldÄ«jumu stratēģiju.

 • Binance Akadēmijas, kas ir Binance struktÅ«rvienÄ«ba, sagatavotie raksti, videoklipi un kursi nav saistÄ«ti ar konsultāciju pakalpojumu sniegÅ¡anu ieguldÄ«jumu, nodokļu, juridisko, finanÅ¡u, grāmatvedÄ«bas, konsultāciju vai citu saistÄ«tu pakalpojumu jomā, un tie nav uzskatāmi par ieteikumiem pirkt, pārdot vai turēt kādu aktÄ«vu. LÄ«dz ar to Akadēmijā pieejamais saturs nav uzskatāms par finanÅ¡u padomu vai ieteikumu iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu.  

 • Å is saturs nav uzskatāms par personisku ieteikumu un neatspoguļo jebkura darÄ«juma piemērotÄ«bu konkrētai personai.

 • Viss Akadēmijā pieejamais saturs tiek tev nodroÅ¡ināts tikai nemainÄ«tā veidā. Binance Akadēmija nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas un negarantē satura precizitāti, atbilstÄ«bu aktuālajai situācijai, piemērotÄ«bu konkrētam mērÄ·im vai pilnÄ«gumu.

 • Ciktāl Binance Akadēmija atsaucas uz informāciju, kas iegÅ«ta vai atvasināta no treÅ¡o personu avotiem vai statistikas pakalpojumiem, Binance neuzņemas par to atbildÄ«bu.

 • Atgādinām, ka digitālo aktÄ«vu cenas var bÅ«t svārstÄ«gas. Tavu ieguldÄ«jumu vērtÄ«ba var samazināties vai pieaugt, kā arÄ« tu vari neatgÅ«t ieguldÄ«to summu. Tu uzņemies pilnu atbildÄ«bu par saviem ieguldÄ«jumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mÅ«su LietoÅ¡anas noteikumus un Binance BrÄ«dinājumu par riskiem.

 • Ne Binance Akadēmija, ne tās direktori, amatpersonas, darbinieki, pārstāvji vai aÄ£enti neuzņemas nekādu atbildÄ«bu par jebkādiem tieÅ¡iem, netieÅ¡iem vai izrietoÅ¡iem zaudējumiem (lÄ«guma, delikta vai citu iemeslu dēļ), kas raduÅ¡ies, izmantojot Å¡o paziņojumu vai tā saturu, vai paļaujoties uz Å¡eit sniegto informāciju.

Turklāt, ja tu izmanto Binance Sensei tērzēšanas botu, kas integrēts Binance Akadēmijas vietnē ("Tērzēšanas bots"), tiek piemēroti arī tālāk norādītie noteikumi un atrunas. Ja tu tiem nepiekrīti, lūdzu, neizmanto tērzēšanas botu. Skaidrības labad – tālāk norādītie noteikumi papildina augstāk izklāstītos noteikumus.

 • Tērzēšanas bots ir paredzēts tikai kā palÄ«grÄ«ks, lai palÄ«dzētu tev efektÄ«vi iegÅ«t atbildes, izmantojot Binance Akadēmijā pieejamo saturu. Tas nesniedz nekāda veida konkrētus padomus saistÄ«bā ar taviem vaicājumiem. Izmantojot jebkādas atbildes vai informāciju, kas iegÅ«tas ar tērzēšanas bota starpniecÄ«bu, tu piekrÄ«ti uzņemties visus ar to saistÄ«tos riskus un darÄ«t to pēc saviem ieskatiem. Binance Akadēmija neuzņemas atbildÄ«bu un nav nekādā veidā saistÄ«ta ar iegÅ«tajiem rezultātiem un informāciju.

 • Ciktāl tērzēšanas bota atbilde ir saistÄ«ta ar jebkādu Binance Akadēmijas vietnes saturu vai tiek balstÄ«ta uz to, tiks piemēroti parastie Binance Akadēmijas atrunu noteikumi, kā minēts iepriekÅ¡. 

 • Tērzēšanas bota darbÄ«bu nodroÅ¡ina ChatGPT, ar ko tam ir veikta integrācija. Piekļūstot tērzēšanas botam un to izmantojot, tu piekrÄ«ti arÄ« visiem noteikumiem, kas ir saistoÅ¡i ChatGPT lietotājiem.  AtkarÄ«bā no taviem uzdotajiem jautājumiem tērzēšanas bota sniegtās atbildes var saturēt arÄ« publiski pieejamu treÅ¡o puÅ¡u informāciju un viedokļus, kas iegÅ«ti internetā. Ciktāl šāds treÅ¡o personu saturs ir iekļauts tērzēšanas bota tev sniegtajā atbildē, lÅ«dzu, ņem vērā, ka: (a) viss šāds saturs tiek nodroÅ¡ināts nemainÄ«tā veidā tikai vispārÄ«gas informācijas nolÅ«kā, bez jebkādiem apliecinājumiem vai garantijām; (b) viss šāds saturs, viedokļi, komentāri un/vai uzskati pieder treÅ¡ajām personām un nav uzskatāmi par Binance Akadēmijas viedokļiem, komentāriem vai uzskatiem; un (c) attiecÄ«gi tērzēšanas bota sniegtais treÅ¡o puÅ¡u saturs nav paredzēts un nav interpretējams kā (un tu to tā nepasniegsi citām treÅ¡ajām personām) Binance Akadēmijas atbalsts izklāstÄ«tajiem uzskatiem vai viedokļiem vai šāda satura ticamÄ«bai vai precizitātei. Tādējādi Binance Akadēmija nav atbildÄ«ga par jebkādām kļūdām vai izlaidumiem, vai rezultātiem, kas tiek iegÅ«ti, izmantojot šādu informāciju.

 • Ja tērzēšanas bota nodroÅ¡inātais saturs ietver saites uz treÅ¡o puÅ¡u avotiem, lÅ«dzu, ņem vērā, ka šādas saites un attiecÄ«gais saturs neietilpst mÅ«su kontrolē. Mēs arÄ« neuzņemamies atbildÄ«bu par šādu treÅ¡o puÅ¡u vietņu un tajās pieejamā satura uzticamÄ«bu un precizitāti. Tu uzņemies pilnu atbildÄ«bu par saviem lēmumiem, un mēs neuzņemamies nekādu rÅ«pÄ«bas, atbildÄ«bas vai saistÄ«bu pienākumu par jebkādiem zaudējumiem, kas tev varētu rasties.

 • Ä¢enerētās un tev parādÄ«tās tērzēšanas bota atbildes ir atkarÄ«gas arÄ« no lietotāja ievadÄ«tās informācijas un pamatā esoÅ¡ajiem algoritmiem. Tādējādi, kā norādÄ«ts iepriekÅ¡, Binance neuzņemas par to atbildÄ«bu un negarantē saņemto atbilžu precizitāti. Å ajā sakarā, lÅ«dzu, ņem vērā, ka tērzēšanas botu ir izveidojuÅ¡as trešās personas un mēs negarantējam un nesniedzam nekādus apliecinājumus vai garantijas par tā darbÄ«bu vai piemērotÄ«bu tavam paredzētajam mērÄ·im. 

 • Ne Binance Akadēmija, ne tās direktori, amatpersonas, darbinieki, pārstāvji vai aÄ£enti neuzņemas nekādu atbildÄ«bu par jebkādiem tieÅ¡iem, netieÅ¡iem vai izrietoÅ¡iem zaudējumiem (lÄ«guma, delikta vai citu iemeslu dēļ), kas raduÅ¡ies, tev izmantojot vai sazinoties ar tērzēšanas botu vai atsaucoties vai paļaujoties uz tērzēšanas bota sniegtajām atbildēm (un visu Å¡eit iekļauto informāciju). SkaidrÄ«bas labad – tas ietver (bet ne tikai) jebkādus tieÅ¡us, netieÅ¡us un/vai izrietoÅ¡us zaudējumus, kas tev varētu rasties saistÄ«bā ar tērzēšanas bota sniegto informāciju, izmantojot tavus ievadÄ«tos vaicājumus.

 • SkaidrÄ«bas labad – visas intelektuālā Ä«paÅ¡uma tiesÄ«bas saistÄ«bā ar Binance Akadēmijā pieejamo saturu (tostarp, bet ne tikai, tērzēšanas bota atbildēs iekļauto saturu) pieder tikai un vienÄ«gi Binance Akadēmijai. Tev joprojām tiek piemēroti Binance LietoÅ¡anas noteikumu nosacÄ«jumi saistÄ«bā ar intelektuālā Ä«paÅ¡uma tiesÄ«bām.  

 • Visbeidzot, Å¡is tērzēšanas bots tiek tev nodroÅ¡ināts tikai ar mērÄ·i atbildēt uz jautājumiem un sniegt atbildes, kurām ir tikai izglÄ«tojoÅ¡s un informatÄ«vs raksturs. Tērzēšanas bots nav paredzēts, lai tirgotu, reklamētu vai pārdotu jebkādus ar kriptovalÅ«tām saistÄ«tus produktus vai pakalpojumus. Ja tu saņem tērzēšanas bota atbildi, kurā ir iekļauta šāda informācija, lÅ«dzu, sazinies ar mums, rakstot uz sensei_tech_support@binance.com, lai mēs varētu precizēt bota sniegtās atbildes.

Kopīgot ierakstus
Reģistrē kontu
Sāc pielietot savas zināšanas, atverot Binance kontu jau šodien.