Lahtiütlus
Avaleht
Artiklid
Lahtiütlus

Lahtiütlus

Algaja
Avaldatud Oct 8, 2020Värskendatud Sep 15, 2023
5m

Lahtiütlus

Pane tähele, et meie Binance'i Akadeemia veebisaidi kasutamisel kehtivad järgmised tingimused ja lahtiütlused. Mittenõustumise korral ära kasuta meie veebisaiti.

 • Kogu Akadeemia sisu koostatakse ja esitatakse ainult informatiivsel ja hariduslikul eesmärgil ning seda võidakse igal ajal muuta ja värskendada.

 • Akadeemia sisule ei tohiks tugineda ega olla aluseks investeerimisotsuste tegemisel, seda ei tohiks tõlgendada kui soovitust mis tahes tehingu tegemiseks või kui soovitust mis tahes investeerimisstrateegia kohta.

 • Binance'i üksuse Binance'i Akadeemia poolt koostatud artiklid, videod ja kursused ei ole seotud investeerimis-, maksu-, õigus-, finants-, raamatupidamis-, konsultatsiooni- või muude seonduvate teenuste nõustamisega ning need ei ole soovitused osta, müüa või hoida mingeid varasid. Sellest tulenevalt ei tohi Akadeemia sisu käsitada finantsnõustamisena ega soovitada ühegi konkreetse toote või teenuse ostmist.  

 • Käesolev teave ei ole isiklik soovitus ega võta arvesse, kas mõni tehing sobib konkreetsele isikule.

 • Kogu Akadeemia sisu esitatakse ainult „nii nagu see on“ alusel. Binance'i Akadeemia ei anna mingeid kinnitusi, tagatisi ega garantiisid, et selle sisu on täpne, ajakohane, eesmärgipärane või täielik.

 • Kui Binance'i Akadeemia viitab kolmandate osapoolte allikatest või statistikateenustest saadud teabele, ei vastuta Binance selle eest.

 • Käesolevaga tuletame meelde, et digitaalsete varade hinnad võivad olla volatiilsed. Sinu investeeringu väärtus võib langeda või tõusta ning sa ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Oma investeerimisotsuste eest vastutad ainult sina ja Binance'i Akadeemia ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks loe meie kasutustingimusi ja Binance'i riskihoiatust.

 • Binance Akadeemia ega ükski selle juhtidest, ametnikest, töötajatest, esindajatest ega agentidest ei võta mingit vastutust mis tahes otseste või kaudsete kahjude eest (lepingust tulenevate, kahjude või muul viisil), mis tulenevad käesoleva teatise või selle sisu kasutamisest või selles sisalduvale teabele tuginemisest.

Lisaks, kui kasutad Binance Sensei vestlusrobotit, mis on integreeritud meie Binance'i Akadeemia veebisaidile („Vestlusrobot“), kehtivad ka järgmised tingimused ja lahtiütlused. Mittenõustumise korral ei tohi sa vestlusrobotit kasutada. Selguse huvides on allpool esitatud tingimused täiendavad ja lisaks ülaltoodud tingimustele.

 • Vestlusrobot on mõeldud ainult abivahendiks, mis aitab sul Binance'i Akadeemia platvormi sisu abil tõhusalt vastuseid saada. Selle eesmärk ei ole anda mingeid konkreetseid nõuandeid sinu soovitud päringule. Kasutades vestlusrobotit, nõustud, et kõik saadud vastused või teave on sinu enda vastutusel ja äranägemisel. Binance Akadeemia'i ei vastuta saadud teabe või tulemuste eest ega ole nendega mingil viisil seotud.

 • Kui vestlusroboti vastus viitab Binance'i Akadeemia veebisaidi sisule või põhineb sellel, kehtivad tavapärased Binance'i Akadeemia eespool mainitud lahtiütlused. 

 • Vestlusrobot on integreeritud ChatGPT-ga ja seda haldab ChatGPT. Juurdepääsuga vestlusrobotile ja selle kasutamisega nõustud ka kõigi tingimustega, mis kehtivad ChatGPT kasutajate suhtes.  Sõltuvalt teie küsimustest võivad vestlusroboti poolt sulle antud vastused sisaldada ka avalikult kättesaadavat kolmandate isikute teavet, seisukohti ja arvamusi, mis on saadud internetist. Kui selline kolmanda osapoole sisu on lisatud osana vestlusroboti vastusest sulle, siis arvesta palun, et: (a) kogu selline sisu esitatakse „nagu see on“ ainult üldiseks teabeks, ilma igasuguse esindatuse või garantiita; (b) kogu selline sisu, seisukohad, kommentaarid ja/või arvamused kuuluvad kolmandatele isikutele ja ei peegelda Binance'i Akadeemia seisukohti, kommentaare või arvamusi; ja (c) vastavalt ei ole vestlusroboti poolt sulle sellise kolmandate isikute poolt esitatud sisu eesmärk ja seda ei tõlgendata (ega esitata seda teistele kolmandatele isikutele) Binance'i Akadeemia poolt väljendatud seisukohtade või arvamuste või sellise sisu usaldusväärsuse või täpsuse kinnitamisena Binance'i Akadeemia poolt. Seetõttu ei vastuta Binance'i Akadeemia mis tahes vigade või väljajätmiste eest ega tulemuste eest, mis on saadud sellise teabe kasutamisel.

 • Kui vestlusroboti sulle pakutav sisu sisaldab linke kolmandate osapoolte allikatele (kui neid on), pea meeles, et sellised lingid ja neis märgitud sisu ei ole samuti meie kontrolli all. Samuti ei vastuta me selliste kolmandate isikute veebisaitide ja nende sisu usaldusväärsuse ja täpsuse eest. Vastutad ainuisikuliselt oma otsuste eest selles osas ja me ei võta endale hoolsuskohustust ega vastutust võimalike kahjude eest.

 • Vestlusroboti genereeritud ja sulle edastatud vastused sõltuvad samuti kasutaja sisendist ja selle aluseks olevatest algoritmidest. Sellest tulenevalt ja nagu eespool öeldud, ei vastuta Binance selle eest ja ei garanteeri edastatud vastuste täpsust. Sellega seoses pane tähele, et vestlusrobot on loodud kolmandate osapoolte poolt ning me ei garanteeri ega anna mingeid kinnitusi ega garantiisid selle toimimise või sobivuse kohta sinu ettenähtud eesmärgil. 

 • Binance'i Akadeemia ega ükski selle juhtidest, ametnikest, töötajatest, esindajatest või agentidest ei võta vastutust mis tahes otseste, kaudsete või kaudsete kahjude eest (lepingust tulenevate, kahjude või muul viisil), mis tulenevad teie kasutamisest või suhtlemisest vestlusrobotiga või sinu viitamisest või vestlusroboti usaldamisest (ja kogu selles sisalduvale teabele) antud vastuste suhtes. Selguse huvides hõlmab see muu hulgas, kuid mitte ainult, mis tahes otseseid, kaudseid ja/või kaudseid kahjusid, mida võite kannatada, mis tulenevad teabest, mida olete vestlusrobotile teie poolt sisestatud päringute kaudu edastanud.

 • Selguse huvides on kõik intellektuaalomandi õigused seoses Binance'i Akadeemia sisuga (mis hõlmab, ilma piiranguteta, vestlusroboti vastuste sisu) täielikult Binance'i Akadeemia omandis ja kuuluvad sellele. Sinu suhtes kohaldatakse jätkuvalt Binance'i kasutustingimuste sätteid, mis on seotud intellektuaalomandi õigustega.  

 • Viimaseks, see vestlusrobot on tehtud sulle kättesaadavaks ainuüksi selleks, et vastata küsimustele ja anda vastuseid, mis on täielikult haridusliku ja informatiivse iseloomuga. Vestlusrobot ei ole mõeldud krüptotoodete või -teenuste turustamiseks, reklaamimiseks või müümiseks. Kui saad vastuse, kus vestlusrobot on seda teinud, võta meiega ühendust aadressil sensei_tech_support@binance.com, et saaksime vastuseid täiendavalt täpsustada.

Jaga postitusi
Registreeri konto
Kasuta oma teadmisi, avades juba täna Binance'i konto.