Какво представлява Puffer Finance?
Начало
Статии
Какво представлява Puffer Finance?

Какво представлява Puffer Finance?

Напреднал
Публикувано Apr 17, 2024Актуализирано Jun 12, 2024
5m

Ключови изводи

  • Puffer е собствен протокол за ликвиден повторен стейкинг (nLRP), изграден върху EigenLayer. 

  • Той е предназначен да подобри производителността и разнообразието на валидаторите на доказателство за залог (PoS) на Ethereum, като прави ликвидният повторен стейкинг по-достъпен и децентрализиран.

  • Механизмът за защита от слашинг на Puffer и билетите за валидатор гарантират последователни награди и повишена сигурност за стейкърите.

Въведение

Основната цел на Puffer е да установи нов стандарт за сигурни операции с валидатор, като същевременно се запази децентрализацията на Ethereum. 

Puffer Finance въведе нов подход към стейкинга на Ethereum, като направи ликвидния повторен стейкинг по-достъпен. Той се справя с предизвикателствата на централизацията и достъпността при стейкинга чрез своята рамка без разрешения, собствени възможности за повторен стейкинг и ангажимент за децентрализация. Чрез стабилни механизми за защита от слашинг и билети за валидатори, протоколът може да предложи постоянни награди и повишена сигурност за участниците в ETH.

Но преди да обсъдим как работи Puffer, струва си да изясним разликите между ликвиден стейкинг и ликвиден повторен стейкинг.

Ликвиден стейкинг срещу ликвиден повторен стейкинг

Ликвиден стейкинг се отнася до процеса на токенизиране на стейкнати активи. Например, когато стейквате ETH на платформа като Lido, в замяна ще получите stETH. Токените за ликвиден стейкинг (LST) като stETH ви позволяват да допринесете за сигурността на мрежата, без да жертвате ликвидността. След това можете да използвате LST-та другаде, докато вашият собствен ETH е стейкнат.

Ликвидният повторен стейкинг отвежда концепцията по-далеч, като позволява използването на стейкнат ETH за разширяване на сигурността на блокчейна към други „външни“ модули и системи, като оракули, странични вериги и сборни пакети. Това позволява на валидаторите да използват по-добре своите активи и да допълват своите награди за стейкинг.

Как работи Puffer Finance?

Puffer е предназначен да подобри производителността и разнообразието на валидаторите за доказателство за залог в Ethereum (PoS). За разлика от традиционните модели на стейкинг, които изискват от валидаторите да заключат значително количество капитал (32 ETH) и да поддържат техническа инфраструктура, Puffer предоставя по-достъпна алтернатива. С Puffer хората могат да участват като валидатори само с 1 ETH, намалявайки бариерата за влизане и насърчавайки децентрализацията.

Собствен протокол за ликвиден повторен стейкинг (nLRP)

Puffer е изграден върху EigenLayer, който е специализиран блокчейн слой, оптимизиран за операции за стейкинг. Puffer работи като а собствен протокол за ликвиден повторен стейкинг (nLRP):

  • Собствен означава, че Puffer използва само собствен ETH. 

  • Ликвиден се отнася до механизма за ликвиден стейкинг, който дава на потребителите токени за ликвиден стейкинг (LST). За всеки ETH, който стейквате в Puffer, получавате един pufETH, който можете да използвате в други DeFi приложения, докато вашият ETH е стейкнат. 

  • Повторен стейкинг се отнася до механизма за ликвиден повторен стейкинг, който позволява ETH, депозиран в Puffer, да се използва като обезпечение за услуги на собствен слой.

С други думи, собственият механизъм на Puffer за ликвиден повторен стейкинг позволява на валидаторите да използват своя стейкнат ETH в други дейности, като същевременно поддържат статуса си на валидатор и генерират доходи. Това подобрява капиталовата ефективност и гарантира, че активите на валидаторите са напълно използвани, което допринася за по-стабилна екосистема за стейкинг.

Рамка без разрешение

Puffer Finance приема рамка без разрешение, позволяваща на всеки да стартира валидатор на протокола. Тази демократизация на стейкинга гарантира, че наборът от валидатори остава разнообразен и децентрализиран, като намалява риска от централизация. Като премахва бариерите за влизане, Puffer може да даде възможност на отделните стейкъри да участват в консенсусния механизъм на Ethereum, в съответствие с характера на платформата за децентрализация.

Защита от слашинг и автономия за MEV

Активите на валидаторите са защитени чрез иновативния механизъм на Puffer за защита от слашинг. Като използва хардуерна поддръжка срещу слашинг и надеждни протоколи за сигурност, Puffer свежда до минимум вероятността валидаторите да бъдат премахнати за злонамерено поведение или оперативни грешки.

Освен това Puffer дава на валидаторите автономия спрямо техните MEV (Максимална стойност за извличане), което им позволява да оптимизират наградите, като същевременно поддържат сигурността и целостта.

Билети за валидатори и подобрени награди

Puffer Finance въвежда концепцията за билети за валидатори, които гарантират награди за стейкърите, независимо от представянето на валидатора. Този иновативен подход гарантира последователни награди за стейкърите и стимулира ранното участие в протокола. Освен това интеграцията на Puffer с Eigenlayer зарежда награди за валидатори, осигурявайки допълнителни стимули за участие и принос.

Еърдроп на Puffer

Към април 2024 г. няма официални съобщения относно еърдроп на Puffer. Потребителите обаче могат да печелят Puffer точки, като депозират stETH или предоставят ликвидност на платформата Puffer. Въпреки че не можем да сме напълно сигурни, някои потребители предполагат, че тези точки може по-късно да бъдат използвани като част от процес на допустимост и разпределение на еърдроп.

Заключителни мисли

Мисията на Puffer е да установи нов стандарт за сигурни операции с валидатор, фокусиращ се върху поддържането на децентрализацията на Ethereum. Те постигат това чрез прилагане на технология против слашинг за смекчаване на рисковете и чрез активиране на по-голямо разнообразие от валидатори, подобрявайки разнообразието в операторите на възли.

Протоколът Puffer Finance предлага децентрализирано, достъпно и иновативно решение за валидатори и стейкъри на Ethereum. Чрез използване на възможности за ликвиден стейкинг, защита от слашинг и възможности за собствен ликвиден повторен стейкинг, Puffer може да направи PoS екосистемата на Ethereum по-ефективна и достъпна за всеки.

Допълнителни статии


Отказ от отговорност: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без твърдения или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите личен съвет от подходящи професионални съветници. Когато статията е предоставена от сътрудник трета страна, имайте предвид, че тези изразени мнения принадлежат на сътрудника трета страна и не отразяват непременно тези на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на цифровите активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance Academy не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск.