Τι είναι η Puffer Finance;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι η Puffer Finance;

Τι είναι η Puffer Finance;

Έχει δημοσιευτεί Apr 17, 2024Έχει ενημερωθεί Jun 12, 2024
5m

Κύρια σημεία αναφοράς

  • Το Puffer είναι ένα εγγενές πρωτόκολλο Restaking υψηλής ρευστότητας (nLRP) που βασίζεται στο EigenLayer. 

  • Έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την απόδοση και την ποικιλία των επικυρωτών Proof-of-Stake (PoS) του Ethereum, με αποτέλεσμα το εγγενές Restaking να είναι πιο προσβάσιμο και αποκεντρωμένο.

  • Ο μηχανισμός προστασίας κοπής του Puffer και τα δελτία επικύρωσης εξασφαλίζουν συνεχείς ανταμοιβές και περισσότερη ασφάλεια για τους staker.

Εισαγωγή

Βασικός στόχος του Puffer είναι να καθιερώσει ένα νέο πρότυπο για ασφαλείς λειτουργίες επικύρωσης, ενώ παράλληλα διατηρεί την αποκέντρωση του Ethereum. 

Η Puffer Finance έφερε μια νέα προσέγγιση στις ενέργειες Staking του Ethereum, με αποτέλεσμα να γίνει πιο προσβάσιμο το Restaking υψηλής ρευστότητας. Αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της συγκέντρωσης και της προσβασιμότητας στις ενέργειες Staking μέσω του πλαισίου άνευ άδειας, των εγγενών δυνατοτήτων Restaking και της δέσμευσης για αποκέντρωση. Μέσω ισχυρών μηχανισμών προστασίας κοπής και δελτίων επικύρωσης, το πρωτόκολλο μπορεί να προσφέρει συνεχείς ανταμοιβές και περισσότερη ασφάλεια για τους staker του ETH.

Ωστόσο, πριν συζητήσουμε πώς λειτουργεί το Puffer, αξίζει να διευκρινίσουμε τις διαφορές μεταξύ του Staking υψηλής ρευστότητας και του Restaking υψηλής ρευστότητας.

Staking υψηλής ρευστότητας και Restaking υψηλής ρευστότητας

Το Staking υψηλής ρευστότητας είναι η διαδικασία μετατροπής περιουσιακών στοιχείων με ενέργεια Staking σε Token. Για παράδειγμα, αν κάνετε ενέργεια Staking σε ETH σε μια πλατφόρμα όπως η Lido, θα λάβετε σε αντάλλαγμα stETH. Τα Token Staking υψηλής ρευστότητας (LST) όπως το stETH σάς δίνουν τη δυνατότητα να συμβάλετε στην ασφάλεια του δικτύου χωρίς να θυσιάσετε τη ρευστότητα. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα LST αλλού ενώ έχει γίνει ενέργεια Staking στο εγγενές ETH.

Το Restaking υψηλής ρευστότητας προωθεί την ιδέα περισσότερο, καθώς δίνει τη δυνατότητα χρήσης των ETH με ενέργεια Staking να επεκταθεί η ασφάλεια του blockchain σε άλλες "εξωτερικές" μονάδες και συστήματα, όπως τα Oracle, οι πλευρικές αλυσίδες και τα rollup. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους επικυρωτές να αξιοποιούν καλύτερα τα περιουσιακά τους στοιχεία και να συμπληρώνουν τις ανταμοιβές τους από ενέργεια Staking.

Πώς λειτουργεί η Puffer Finance;

Το Puffer έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τις αποδόσεις και την ποικιλία των επικυρωτών Proof-of-Stake (PoS) του Ethereum. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μοντέλα ενέργειας Staking που ζητούν από τους επικυρωτές να δεσμεύσουν ένα σημαντικό κεφάλαιο (32 ETH) και να διατηρούν την τεχνική υποδομή, το Puffer παρέχει μια πιο προσβάσιμη εναλλακτική λύση. Με το Puffer, τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν ως επικυρωτές με μόλις 1 ETH, μειώνοντας το εμπόδιο εισόδου και προωθώντας την αποκέντρωση.

Εγγενές πρωτόκολλο Restaking υψηλής ρευστότητας (nLRP)

Το Puffer έχει αναπτυχθεί στο EigenLayer, το οποίο είναι ένα ειδικό επίπεδο blockchain που έχει βελτιστοποιηθεί για λειτουργίες ενεργειών Staking. Το Puffer λειτουργεί ως ένα εγγενές πρωτόκολλο Restaking υψηλής ρευστότητας (nLRP):

  • Με τον όρο εγγενές εννοούμε ότι το Puffer χρησιμοποιεί μόνο εγγενές ETH. 

  • Η υψηλή ρευστότητα είναι ο μηχανισμός Staking υψηλής ρευστότητας που δίνει στους χρήστες Token Staking υψηλής ρευστότητας (LST). Για κάθε ETH στο οποίο κάνετε ενέργεια Staking στο Puffer, θα αποκτήσετε ένα pufETH, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε άλλες εφαρμογές αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) ενώ το ETH έχει γίνει staked. 

  • Το Restaking είναι ο μηχανισμός Restaking υψηλής ρευστότητας που επιτρέπει στα ETH που κατατέθηκαν στο Puffer να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετη εγγύηση για υπηρεσίες EigenLayer.

Δηλαδή, ο εγγενής μηχανισμός Restaking υψηλής ρευστότητας του Puffer επιτρέπει στους επικυρωτές να χρησιμοποιούν τα ETH με ενέργεια Staking σε άλλες δραστηριότητες, διατηρώντας παράλληλα την ιδιότητά τους ως επικυρωτές και παράγοντας αποδόσεις. Αυτό βελτιώνει την αποδοτικότητα κεφαλαίου και εξασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία των επικυρωτών αξιοποιούνται πλήρως, συνεισφέροντας έτσι σε ένα ισχυρότερο οικοσύστημα ενεργειών Staking.

Πλαίσιο άνευ άδειας

Η Puffer Finance υιοθετεί ένα πλαίσιο άνευ άδειας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε να εκτελέσει έναν επικυρωτή στο πρωτόκολλο. Αυτός ο εκδημοκρατισμός των ενεργειών Staking εξασφαλίζει ότι οι επικυρωτές διατηρούν την ποικιλία και την αποκέντρωση, μετριάζοντας τον κίνδυνο συγκέντρωσης. Καταργώντας τα εμπόδια εισόδου, το Puffer μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε μεμονωμένους staker να συμμετέχουν στον μηχανισμό ομοφωνίας του Ethereum, σύμφωνα με τα πρότυπα αποκέντρωσης της πλατφόρμας.

Προστασία κοπής και αυτονομία MEV

Τα περιουσιακά στοιχεία των επικυρωτών προστατεύονται μέσω του πρωτοποριακού μηχανισμού προστασίας κοπής του Puffer. Αξιοποιώντας τις επιλογές υλισμικού κατά της κοπής και τα ισχυρά πρωτόκολλα ασφαλείας, το Puffer ελαχιστοποιεί την πιθανότητα κοπής των επικυρωτών λόγω κακόβουλης συμπεριφοράς ή λειτουργικών σφαλμάτων.

Επιπλέον, το Puffer προσφέρει στους επικυρωτές αυτονομία ως προς τις στρατηγικές τους MEV (μέγιστη εξαγώγιμη αξία), γεγονός που τους επιτρέπει να βελτιστοποιούν τις ανταμοιβές διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια και την ακεραιότητα.

Δελτία επικυρωτών και ενισχυμένες ανταμοιβές

Η Puffer Finance καθιερώνει την έννοια των δελτίων επικυρωτών, τα οποία εγγυώνται ανταμοιβές για τους staker ανεξάρτητα από την απόδοση των επικυρωτών. Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση εξασφαλίζει συνεχείς ανταμοιβές για τους staker και δίνει κίνητρα για έγκαιρη συμμετοχή στο πρωτόκολλο. Επιπλέον, η ενσωμάτωση της Puffer με το Eigenlayer ενισχύει τις ανταμοιβές για τους επικυρωτές, παρέχοντας επιπλέον κίνητρα για συμμετοχή και συνεισφορά.

Airdrop Puffer

Από τον Απρίλιο του 2024, δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με το Airdrop του Puffer. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να κερδίζουν πόντους Puffer με την κατάθεση stETH ή την παροχή ρευστότητας στην πλατφόρμα Puffer. Παρόλο που δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι, ορισμένοι χρήστες πιστεύουν ότι αυτοί οι πόντοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν αργότερα ως κομμάτι μιας διαδικασίας επιλεξιμότητας και Airdrop.

Συμπεράσματα

Αποστολή της Puffer είναι να καθιερώσει ένα νέο πρότυπο για ασφαλείς λειτουργίες επικύρωσης, με γνώμονα τη διατήρηση της αποκέντρωσης του Ethereum. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή τεχνολογίας κατά της κοπής προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι και επιτρέποντας μια μεγαλύτερη ποικιλία επικυρωτών, γεγονός που ενισχύει την ποικιλομορφία των διαχειριστών κόμβων.

Το πρωτόκολλο Puffer Finance προσφέρει μια αποκεντρωμένη, προσβάσιμη και πρωτοποριακή λύση για τους επικυρωτές και τους staker του Ethereum. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες Staking υψηλής ρευστότητας, προστασίας από κοπή και εγγενές Restaking υψηλής ρευστότητας, το Puffer μπορεί να κάνει το οικοσύστημα PoS του Ethereum αποτελεσματικότερο και προσβάσιμο σε όλους.

Για περαιτέρω ανάγνωση


Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.