Τι είναι το Venus Protocol;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το Venus Protocol;

Τι είναι το Venus Protocol;

Έχει δημοσιευτεί Nov 10, 2022Έχει ενημερωθεί Jun 16, 2023
6m

TL;DR

Το Venus Protocol είναι ένα σύστημα χρηματαγοράς που βασίζεται σε αλγόριθμο στο BNB Chain. Στόχος του είναι να επιτρέπει στους χρήστες να δανείζουν και να δανείζονται κρυπτονομίσματα με αποκεντρωμένο και ασφαλή τρόπο.

Το πρωτόκολλο είναι άνευ άδειας, επομένως ο καθένας μπορεί να αρχίσει να το χρησιμοποιεί συνδέοντας πορτοφόλια κρύπτο όπως το MetaMask. Η κοινότητα του Venus Protocol κατέχει και ελέγχει το πρωτόκολλο μέσω του εγγενούς token διακυβέρνησής του, XVS, το οποίο μπορεί να γίνει stake στο Venus Protocol Vault με αντάλλαγμα ανταμοιβές token.

Εισαγωγή

Η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (decentralized finance, DeFi) έχει αρχίσει να προσφέρει αυξανόμενο αριθμό υπηρεσιών που συνήθως συνδέονται με τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά. Με το Venus Protocol, οι χρήστες μπορούν να δανείζουν ή να δανείζονται άνευ άδειας από μια pool περιουσιακών στοιχείων και οι προμηθευτές πρόσθετων εγγυήσεων μπορούν να επωφεληθούν από τα παθητικά κεφάλαιά τους.

Ωστόσο, αντί για έναν κεντρικό παίκτη που χειρίζεται τις συναλλαγές, το πρωτόκολλο αυτοματοποιεί τη διαδικασία χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως οι έξυπνες συμβάσεις.

Τι είναι το Venus Protocol και πώς λειτουργεί;

Το Venus Protocol είναι ένα πρωτόκολλο χρηματαγοράς αλγορίθμου και συνθετικών stablecoin. Παραδοσιακά, η χρηματαγορά είναι ένα ουσιαστικό μέρος της οικονομίας που αντιμετωπίζει τις ανάγκες σε βραχυπρόθεσμα δάνεια.

Τώρα, ωστόσο, το Venus φέρνει τον δανεισμό και τη δανειοληψία της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (decentralized finance, ή DeFi) στο BNB Chain. Επιτρέπει, επίσης, στους προμηθευτές πρόσθετων εγγυήσεων να δημιουργούν τα εγγενή συνθετικά stablecoins (VAI) της πλατφόρμας μέσω της υπερεξασφάλισης θέσεων.

Το Venus Protocol είναι μια διακλάδωση του Compound και του MakerDAO. Και τα δύο βασίζονται στο Ethereum, με το πρώτο να είναι πρωτόκολλο χρηματαγοράς και το δεύτερο πρωτόκολλο δημιουργίας stablecoin. Το Venus ενσωματώνει αυτές τις λειτουργίες σε μία, επιτρέποντας στους χρήστες να χρησιμοποιούν την ίδια πρόσθετη εγγύση μέσα σε ένα οικοσύστημα, ανεξάρτητα από τη λειτουργία που χρησιμοποιούν.

Μπορείτε να σκεφτείτε το Venus Protocol ως ένα περιβάλλον δανεισμού άνευ άδειας. Πρώτον, επιτρέπει στους χρήστες του BNB Chain με αδρανή κρυπτονομίσματα να παρέχουν πρόσθετες εγγυήσεις στο δίκτυο. Δεύτερον, οι χρήστες που χρειάζονται περισσότερα μπορούν να δανειστούν δεσμεύοντας κρυπτονομίσματα με υπερεξασφάλιση. Στη συνέχεια, οι δανειστές λαμβάνουν ετήσια ανατοκισμένα επιτόκια, ενώ οι δανειολήπτες πληρώνουν τόκους για τα αντίστοιχα δάνειά τους.

Τα επιτόκια δανεισμού και δανειοληψίας καθορίζονται από το πρωτόκολλο σε μια καμπύλη απόδοσης που ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση. Τα επιτόκια αυτά είναι αυτοματοποιημένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς, όπως BNB ή ETH. Ωστόσο, η διαδικασία διακυβέρνησης του πρωτοκόλλου καθορίζει, επίσης, ελάχιστα και μέγιστα επίπεδα επιτοκίου.

Η δημιουργία συνθετικών stablecoin πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας vToken, από τις πρόσθετες εγγυήσεις που παρέχουν οι χρήστες στο Venus Protocol. Τα vToken αντιπροσωπεύουν μια κατατεθειμένη πρόσθετη εγγύηση — για παράδειγμα, οι χρήστες λαμβάνουν vUSDT για την παροχή USDT, τα οποία μπορούν αργότερα να εξαργυρώσουν για την υποκείμενη πρόσθετη εγγύηση. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δανειστούν έως και το 50% της αξίας πρόσθετης αξίας που έχουν στο πρωτόκολλο από τα vToken τους για τη δημιουργία VAI.

Το Venus Protocol καθορίζει τα επιτόκια των stablecoin διαφορετικά από το τα επιτόκια δανεισμού και δανειοληψίας. Τα επιτόκια για τη δημιουργία είναι σταθερά και μόνο η διαδικασία διακυβέρνησης του πρωτοκόλλου επιτρέπεται να μειώσει και να αυξήσει αυτά τα επιτόκια.

Η ιστορία του Venus Protocol

Το Venus Protocol ιδρύθηκε από μια ομάδα ανάπτυξης έργου από τον παγκόσμιο εκδότη πιστωτικών καρτών κρυπτονομισμάτων Swipe, με το Venus (XVS) να κυκλοφορεί το 2020. Από την αρχή, είχε ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών και του DeFi στο BNB Chain και να παρέχει στους χρήστες μια εναλλακτική εφαρμογή απαλλαγμένη από τα προβλήματα που είχαν αντιμετωπίσει στο Ethereum.

Αν και το Swipe υποστήριξε την ανάπτυξη του Venus Protocol, δεν υπήρχε η δυνατότητα προεξόρυξης token XVS για τους προγραμματιστές ή τους ιδρυτές. Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι XVS έχουν πλήρη έλεγχο του πρωτοκόλλου και του token.

Το Venus Protocol επαναπροσδιορίζει τους κανόνες του σύμφωνα με τις προτιμήσεις της κοινότητας. Για παράδειγμα, η αναβάθμιση Venus V2 περιeλάμβανε υψηλότερες ποινές ρευστοποίησης VAI. Εισήγαγε, επίσης, προμήθειες για τη δημιουργία VAI και τις αναλήψεις από πλατφόρμα, τα οποία προστέθηκαν στο ταμείο αποθεματικών του Venus. Επιπλέον, η αναβάθμιση περιελάμβανε ως ανταμοιβή ένα airdrop του εγγενούς Venus Reward Token (VRT) στους τρέχοντες κατόχους XVS.

Ποιες είναι οι δυνατότητες του Venus Protocol;

Το Venus Protocol επιτρέπει στους χρήστες να δανείζουν και να δανείζονται άνευ άδειας από μια pool περιουσιακών στοιχείων. Οι χρήστες μπορούν, επίσης, να δημιουργήσουν stablecoin (VAI) με θέσεις με υπερεξασφάλιση και να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση του πρωτοκόλλου.

Δανειστείτε

Οι χρήστες μπορούν να δανείζουν και να κερδίζουν μεταβαλλόμενη απόδοση στα περιουσιακά στοιχεία που παρέχουν. Το Venus Protocol δημιουργεί pool από αυτά τα δανεισμένα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας μια έξυπνη σύμβαση και διανέμει περιοδικά vTokens σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο, το πρωτόκολλο αποδεσμεύει τη μη χρησιμοποιημένη αξία που βρίσκεται ήδη στο BNB Chain, αλλά δεν έχει αγορά δανεισμού όπως το Bitcoin και το Litecoin.

Δανεισμός

Το Venus Protocol χρησιμοποιεί ένα σύστημα δανείων με υπερεξασφάλιση που απαιτεί από τους δανειολήπτες να δεσμεύουν πρόσθετες εγγυήσεις πριν δανειστούν. Για παράδειγμα, εάν το Ethereum έχει αξία πρόσθετης εγγύησης 50%, οι χρήστες μπορούν να δανειστούν έως και το 50% της αξίας του δικού τους ETH. Στη συνέχεια, μπορούν να έχουν λόγο στην αναλογία πρόσθετης εγγύησης μέσω της διαδικασίας διακυβέρνησης του πρωτοκόλλου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το white paper του Venus Protocol, η αξία της πρόσθετης εγγύησης είναι συνήθως περίπου 40% έως 75%. Οι χρήστες πρέπει να είναι προσεκτικοί γιατί εάν η αξία της πρόσθετης εγγύησης πέσει πολύ χαμηλά, η θέση τους θα ρευστοποιηθεί. 

Δημιουργία stablecoin

Η δημιουργία και η εξόφληση του συνθετικού stablecoin VAI έχει καθοριστεί στο 1 USD, αν και η τιμή του μπορεί ακόμα να κυμανθεί ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. 

Οι χρήστες του Venus Protocol μπορούν να δημιουργήσουν το stablecoin χρησιμοποιώντας την υπόλοιπη πρόσθετη εγγύηση από προηγούμενες καταθέσεις vToken. Επιπλέον, οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει stablecoin χωρίς κεντρικές αρχές και να χρησιμοποιήσει νέα stablecoin για σκοπούς όπως να κερδίσει απόδοση σε άλλα έργα DeFi.

Διακυβέρνηση

Οι χρήστες μπορούν, επίσης, να επηρεάσουν το μέλλον του Venus Protocol. Το πρωτόκολλο ελέγχεται πλήρως από την κοινότητα μέσω του token διακυβέρνησής του XVS, το οποίο είναι ένα token BEP-20 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψηφοφορία.

Οι χρήστες μπορούν να ψηφίσουν για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με το πρωτόκολλο, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων, προσθήκης νέων token στο πρωτόκολλο, προσαρμογής των επιτοκίων και δέσμευσης εξουσιοδοτήσεων χρονοδιαγράμματος διανομής. Το Venus Protocol σχεδιάζει, επίσης, να δημιουργήσει ένα προϊόν που ονομάζεται Venus Vault, που θα επιτρέπει στους χρήστες να δεσμεύουν τα token διακυβέρνησης για να βελτιώσουν την ικανότητα του πρωτοκόλλου κατά του κινδύνου και να διανέμουν ανταμοιβές ενεργειών staking.

Τι κάνει το Venus Protocol μοναδικό;

Το Venus Protocol βοηθά στη μεταφορά κοινών υπηρεσιών χρηματοπιστωτικού δανεισμού σε αποκεντρωμένα πρωτόκολλα που βασίζονται στο blockchain, αν και δεν είναι το πρώτο που θα κάνει κάτι τέτοιο — υπάρχουν εφαρμογές DeFi που βασίζονται στο Ethereum με περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα σε αυτά.

Ωστόσο, αυτές οι εφαρμογές έχουν τα αδύναμα σημεία τους, όπως το υψηλό κόστος, η χαμηλή ταχύτητα δικτύου και η έλλειψη κρυπτονομισμάτων από άλλα blockchains (π.χ. XRP και Litecoin). Το Venus Protocol διαφέρει από πολλά άλλα πρωτόκολλα χρηματαγοράς ως προς το ότι επιτρέπει τη χρήση παρεχόμενων πρόσθετων εγγυήσεων όχι μόνο για δανεισμό, αλλά και για δημιουργία stablecoin.

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να κερδίσουν απόδοση από δημιουργημένα token, σε αντίθεση με άλλα πρωτόκολλα που δεσμεύουν τέτοιου είδους token σε έξυπνες συμβάσεις, χωρίς οφέλη από υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. Το Venus Protocol εξαλείφει την ανάγκη να αφαιρέσει κανείς τα περιουσιακά του στοιχεία από μια χρηματαγορά για να δημιουργήσει stablecoin.

Σε αντίθεση με πολλά γνωστά stablecoin, τα συνθετικά stablecoin του Venus Protocol δεν υποστηρίζονται από παραδοσιακά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή fiat αλλά από ένα καλάθι άλλων κρυπτονομισμάτων. Επιπλέον, το BNB Chain πραγματοποιεί συναλλαγές γρήγορα και με χαμηλό κόστος, παρέχοντας παράλληλα ένα δίκτυο wrapped token και ρευστότητας.

Συμπεράσματα

Το Venus Protocol συνδυάζει τη χρηματαγορά και τη δημιουργία stablecoin μέσα στο ίδιο πρωτόκολλο, το οποίο μπορεί να ωφελήσει το οικοσύστημα κρύπτο ξεκλειδώνοντας πρόσθετες εγγυήσεις. Επιπλέον, χάρη στην ταχύτητα και το χαμηλό κόστος συναλλαγών του BNB Chain, αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι διαθέσιμα σε όποιον διαθέτει πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων. Πλέον, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μπορούν να δανείζονται, να κερδίζουν τόκους και να παρέχουν πρόσθετες εγγυήσεις, καθώς και να δημιουργούν stablecoin κατά παραγγελία.

Για περαιτέρω ανάγνωση