Τι είναι η θεμελιώδης ανάλυση;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι η θεμελιώδης ανάλυση;

Τι είναι η θεμελιώδης ανάλυση;

Έχει δημοσιευτεί Jun 26, 2020Έχει ενημερωθεί Dec 2, 2022
12m

Περιεχόμενα


Εισαγωγή

Όσον αφορά τις συναλλαγές – είτε πρόκειται για μετοχές αιώνων είτε για νεοσύστατα κρυπτονομίσματα – δεν υπάρχει ακριβής επιστήμη. Ή, ακόμα και αν υπάρχει, οι κορυφαίοι παίκτες της Wall Street διασφαλίζουν ότι ο τύπος παραμένει καλά κρυμμένος.

Αντίθετα, αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας είναι μια τεράστια γκάμα εργαλείων και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται από επενδυτές. Ως επί το πλείστον, μπορείτε να ταξινομήσετε αυτές τις τεχνικές σε δύο κατηγορίες: θεμελιώδης ανάλυση (FA) και τεχνική ανάλυση (TA).

Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε τα βασικά της θεμελιώδους ανάλυσης.


Τι είναι η θεμελιώδης ανάλυση;

Η θεμελιώδης ανάλυση είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για να προσπαθήσουν να καθορίσουν την εγγενή αξία των περιουσιακών στοιχείων ή των επιχειρήσεων. Για να γίνει ακριβής εκτίμηση, θα πρέπει να μελετήσουν σχολαστικά εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες για να καθορίσουν εάν το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο ή επιχείρηση είναι υπερτιμημένο ή υποτιμημένο. Τα συμπεράσματά τους μπορούν στη συνέχεια να βοηθήσουν στην καλύτερη διαμόρφωση μιας στρατηγικής που θα είναι πιο πιθανό να αποφέρει καλές αποδόσεις.

Για παράδειγμα, εάν ενδιαφέρεστε για μια εταιρεία, θα μπορούσατε πρώτα να μελετήσετε στοιχεία όπως τα κέρδη, οι ισολογισμοί, οι δημοσιονομικές καταστάσεις και οι ταμειακές ροές της εταιρείας για να πάρετε μια ιδέα για την οικονομική της ευρωστία. Στη συνέχεια, μπορείτε να απομακρυνθείτε από την εταιρεία, για να δείτε την αγορά ή τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές; Σε ποιες δημογραφικές ομάδες απευθύνεται η εταιρεία; Επεκτείνει την κυριαρχία της; Θα μπορούσατε να απομακρυνθείτε ακόμη περισσότερο και να λάβετε υπόψη οικονομικές εκτιμήσεις, όπως τα επιτόκια και ο πληθωρισμός, για να αναφέρουμε μερικούς παράγοντες.

Η παραπάνω είναι γνωστή ως προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή: ξεκινάτε με μια εταιρεία που σας ενδιαφέρει και προχωράτε μέχρι να αντιληφθείτε τη θέση της στην ευρύτερη οικονομία. Θα μπορούσατε επίσης να υιοθετήσετε μια προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση, στην οποία περιορίζετε τις επιλογές σας εξετάζοντας πρώτα την ευρύτερη εικόνα.

Ο τελικός στόχος αυτού του είδους ανάλυσης είναι να δημιουργήσει μια αναμενόμενη τιμή μετοχής και να την συγκρίνει με την τρέχουσα τιμή. Εάν ο αριθμός είναι υψηλότερος από την τρέχουσα τιμή, μπορεί να συμπεράνετε ότι είναι υποτιμημένος. Εάν είναι χαμηλότερος από την τιμή αγοράς, τότε θα μπορούσατε να υποθέσετε ότι, επί του παρόντος, είναι υπερτιμημένος. Αξιοποιώντας τα δεδομένα από την ανάλυσή σας, μπορείτε να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το αν θα αγοράσετε ή θα πουλήσετε μετοχές της συγκεκριμένης εταιρείας.


Θεμελιώδης ανάλυση (fundamental analysis, ή FA) ή τεχνική ανάλυση (technical analysis, ή TA)

Οι επενδυτές που είναι νέοι στα κρυπτονομίσματα, στο συνάλλαγμα ή στα χρηματιστήρια συχνά μπερδεύονται σχετικά με την προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουν. Η θεμελιώδης ανάλυση και η τεχνική ανάλυση είναι διαμετρικά αντίθετες και βασίζονται σε πολύ διαφορετικές μεθοδολογίες για την ανάλυση διαφορετικών στοιχείων. Και όμως, και οι δύο παρέχουν δεδομένα που σχετίζονται με τις συναλλαγές. Άρα ποια είναι η καλύτερη;

Για την ακρίβεια, ίσως έχει περισσότερο νόημα να αναρωτιόμαστε τι προσφέρει η καθεμία. Στην ουσία, οι αναλυτές θεμελιώδους ανάλυσης πιστεύουν ότι η τιμή της μετοχής δεν είναι απαραίτητα ενδεικτική της πραγματικής αξίας της μετοχής – μια ιδεολογία που στηρίζει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. 

Αντίθετα, οι αναλυτές τεχνικής ανάλυσης πιστεύουν ότι η μελλοντική μεταβολή των τιμών μπορεί να προβλεφθεί σε κάποιο βαθμό από προηγούμενες κινήσεις των τιμών και δεδομένα όγκου. Δεν ασχολούνται με τη μελέτη εξωτερικών παραγόντων, προτιμώντας αντ' αυτού να επικεντρωθούν σε διαγράμματα τιμών, μοτίβα και τάσεις στις αγορές. Στοχεύουν στον εντοπισμό ιδανικών σημείων για την είσοδο και την έξοδο από θέσεις.

Οι υποστηρικτές της υπόθεσης αποτελεσματικότητας αγοράς (efficient market hypothesis, ή EMH) πιστεύουν ότι είναι αδύνατο να έχεις μεγαλύτερη ανάπτυξη από την αγορά με την τεχνική ανάλυση (TA). Η θεωρία προτείνει ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές αντιπροσωπεύουν όλες τις γνωστές πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία (ότι είναι "ορθολογικά") και ότι λαμβάνουν ήδη υπόψη ιστορικά δεδομένα. Οι "ασθενέστερες" εκδοχές της EMH δεν δυσφημίζουν τη θεμελιώδη ανάλυση, αλλά οι "ισχυρότερες" μορφές υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατο, ακόμη και με εξονυχιστική έρευνα, να αποκτήσει κανείς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Όπως είναι λογικό, δεν υπάρχει αντικειμενικά καλύτερη στρατηγική από τις δύο, καθώς αμφότερες μπορούν να παρουσιάσουν πολύτιμες πληροφορίες σε διαφορετικούς τομείς. Μερικοί μπορεί να είναι πιο κατάλληλοι για συγκεκριμένα στυλ συναλλαγών και, στην πράξη, πολλοί επενδυτές χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό και των δύο για να μελετήσουν την ευρύτερη εικόνα. Αυτό ισχύει για τις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές, όπως και για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις.


Δημοφιλείς δείκτες στη θεμελιώδη ανάλυση

Δεν προσβλέπουμε σε γραφήματα CandlestickMACD ή RSI για πληροφορίες στη θεμελιώδη ανάλυση – υπάρχουν αρκετοί δείκτες της θεμελιώδους ανάλυσης που χρησιμοποιούνται αντ' αυτού. Σε αυτήν την ενότητα, θα αναλύσουμε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς.


Κέρδη ανά μετοχή (Earnings per share, ή EPS)

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) είναι μια καθιερωμένη μέτρηση της κερδοφορίας μιας εταιρείας, η οποία μας δείχνει πόσο κέρδος υπάρχει για κάθε μετοχή σε κυκλοφορία. Υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο:

(καθαρό εισόδημα - προτιμώμενα μερίσματα) / αριθμός μετοχών


Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία δεν αποπληρώνει μερίσματα και τα κέρδη της είναι 1 εκατομμύριο δολάρια. Καθώς έχουν εκδοθεί 200.000 μετοχές, ο τύπος μας δίνει EPS 5 $. Ο υπολογισμός δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκος, αλλά μπορεί να μας δώσει κάποιες πληροφορίες για πιθανές επενδύσεις. Οι επιχειρήσεις με υψηλότερο (ή αυξανόμενο) EPS είναι συνήθως πιο ελκυστικές για τους επενδυτές.

Τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή προτιμώνται από κάποιους, καθώς λαμβάνουν επίσης υπόψη παράγοντες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον συνολικό αριθμό των μετοχών. Στην περίπτωση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών, για παράδειγμα, οι υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν μετοχές της εταιρείας. Επειδή αυτό γενικά δίνει μεγαλύτερο αριθμό μετοχών για τη διαίρεση του καθαρού εισοδήματος, θα περιμέναμε να δούμε μια χαμηλότερη τιμή για το μειωμένο EPS έναντι του απλού EPS.

Όπως συμβαίνει με όλους τους δείκτες, τα κέρδη ανά μετοχή δεν πρέπει να είναι η μόνη μέτρηση που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση μιας πιθανής επένδυσης. Με αυτά τα δεδομένα, είναι ένα εύχρηστο εργαλείο όταν χρησιμοποιείται μαζί με άλλα.


Αναλογία τιμής προς κέρδος (Price-to-earnings, ή P/E)

Η αναλογία τιμής προς κέρδος (ή, απλώς, αναλογία P/E) αποτιμά μια επιχείρηση συγκρίνοντας την τιμή της μετοχής με το EPS της. Υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο:

τιμή μετοχής / κέρδος ανά μετοχή


Ας χρησιμοποιήσουμε την ίδια εταιρεία από το προηγούμενο παράδειγμα, η οποία είχε EPS 5 $. Ας υποθέσουμε ότι κάθε μετοχή συναλλάσσεται στα 10 $, κάτι που θα μας έδινε μια αναλογία P/E 2. Τι σημαίνει αυτό; Λοιπόν, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενδείξεις της υπόλοιπης έρευνάς μας. 

Πολλοί χρησιμοποιούν την αναλογία κέρδους προς κέρδη για να προσδιορίσουν εάν μια μετοχή είναι υπερτιμημένη (εάν η αναλογία είναι υψηλότερη) ή υποτιμημένη (εάν η αναλογία είναι χαμηλότερη). Καλό είναι να λάβετε υπόψη τον αριθμό συγκρίνοντάς τον με την αναλογία P/E παρόμοιων επιχειρήσεων. Και πάλι, αυτός ο κανόνας δεν ισχύει πάντα, επομένως είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται παράλληλα με άλλες τεχνικές ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης.


Αναλογία τιμής προς λογιστική αξία (Price-to-book, ή P/B)

Η αναλογία τιμής προς λογιστική αξία (γνωστή και ως αναλογία τιμής προς μετοχική αξία ή αναλογία P/B) μπορεί να μας δείξει με ποιον τρόπο οι επενδυτές αποτιμούν την εταιρεία σε σχέση με τη λογιστική της αξία. Η λογιστική αξία είναι η αξία μιας επιχείρησης όπως ορίζεται στις οικονομικές της αναφορές (συνήθως, περιουσιακά στοιχεία μείον υποχρεώσεις). Ο υπολογισμός γίνεται κάπως έτσι:

τιμή ανά μετοχή / λογιστική αξία ανά μετοχή


Ας δούμε ξανά την εταιρεία μας από τα προηγούμενα παραδείγματα. Θα υποθέσουμε ότι έχει λογιστική αξία 500.000 $. Κάθε μετοχή συναλλάσσεται στα 10 $, και υπάρχουν 200.000 από αυτές. Η λογιστική αξία ανά μετοχή είναι, επομένως, 500.000 $ διά 200.000, το οποίο μας δίνει 2,5 $. 

Χρησιμοποιώντας τους αριθμούς στον τύπο, 10 $ διά 2,5 $ μάς δίνουν μια αναλογία τιμής προς υπολογιστική αξία 4. Εκ πρώτης όψεως, αυτό δεν φαίνεται πολύ καλό. Μας λέει ότι οι μετοχές συναλλάσσονται, επί του παρόντος, με τέσσερις φορές την αξία της εταιρείας στα χαρτιά. Θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η αγορά υπερτιμά την επιχείρηση, ίσως αναμένοντας τεράστια ανάπτυξη. Εάν είχαμε μια αναλογία μικρότερη από 1, θα έδειχνε ότι η επιχείρηση έχει μεγαλύτερη αξία από αυτήν που αναγνωρίζει η αγορά επί του παρόντος.

Ένας περιορισμός της αναλογίας τιμής προς λογιστική αξία είναι ότι ταιριάζει καλύτερα στην αξιολόγηση επιχειρήσεων με πολλά περιουσιακά στοιχεία. Εξάλλου, οι εταιρείες με λίγα φυσικά περιουσιακά στοιχεία δεν αντιπροσωπεύονται καλά.


Αναλογία τιμής/κέρδους προς ανάπτυξη (Price/earnings-to-growth, ή PEG)

Η αναλογία τιμής/κέρδους προς ανάπτυξη (Price/earnings-to-growth, ή PEG) είναι μια επέκταση της αναλογίας κέρδους προς κέρδη, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής του ώστε να ληφθούν υπόψη οι ρυθμοί ανάπτυξης. Χρησιμοποιεί τον παρακάτω τύπο:

Αναλογία τιμής προς κέρδος / αναλογία κέρδους προς ανάπτυξη


Η αναλογία κέρδους προς ανάπτυξη είναι μια εκτίμηση της προβλεπόμενης αύξησης των κερδών για την εταιρεία σε ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Το εκφράζουμε ως ποσοστό. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε υπολογίσει μέση ανάπτυξη 10% τα επόμενα πέντε χρόνια για την προαναφερθείσα εταιρεία μας. Παίρνουμε την αναλογία τιμής προς κέρδος (2) και τη διαιρούμε με το 10 για να φτάσουμε σε μια αναλογία 0,2.

Αυτή η αναλογία υποδηλώνει ότι η εταιρεία είναι μια καλή επένδυση, καθώς είναι εξαιρετικά υποτιμημένη όταν συνυπολογίζουμε τη μελλοντική ανάπτυξη. Οποιαδήποτε επιχείρηση με αναλογία μικρότερη από 1, σε γενικές γραμμές, είναι υποτιμημένη. Οποιαδήποτε με μεγαλύτερη αναλογία, θα μπορούσε να είναι υπερτιμημένη.

Η αναλογία PEG προτιμάται έναντι του P/E από πολλούς, καθώς υπολογίζει μια αρκετά σημαντική μεταβλητή που το P/E παραλείπει.Θεμελιώδης ανάλυση και κρυπτονομίσματα

Οι προαναφερθείσες μετρήσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην ουσία στα κρυπτονομίσματα. Αντίθετα, μπορεί να χρησιμοποιήσετε άλλους παράγοντες για να αξιολογήσετε τη βιωσιμότητα ενός έργου. Στην παρακάτω ενότητα υπάρχουν αρκετοί δείκτες που χρησιμοποιούνται από επενδυτές κρυπτονομισμάτων.


Αναλογία αξίας δικτύου προς συναλλαγές (Network value-to-transactions, ή NVT)

Η αναλογία NVT, η οποία συχνά θεωρείται ως το ισοδύναμο της αναλογίας P/E των αγορών κρυπτονομισμάτων, γίνεται γρήγορα βασικό κομμάτι της θεμελιώδους ανάλυσης κρύπτο. Μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

αξία δικτύου / ημερήσιος όγκος συναλλαγών


Το NVT επιχειρεί να ερμηνεύσει την αξία ενός δεδομένου δικτύου με βάση την αξία των συναλλαγών που επεξεργάζεται. Ας υποθέσουμε ότι έχετε δύο έργα: το Νόμισμα A και το Νόμισμα B. Και τα δύο έχουν κεφαλαιοποίηση αγοράς 1.000.000 $. Ωστόσο, το Νόμισμα A έχει ημερήσιο όγκο συναλλαγών αξίας 50.000 $, ενώ το Νόμισμα B αξίζει 10.000 $.

Η αναλογία NVT για το Νόμισμα Α είναι 20 και η αναλογία NVT για το Νόμισμα Β είναι 100. Σε γενικές γραμμές, τα περιουσιακά στοιχεία με χαμηλότερες αναλογίες NVT θεωρούνται υποτιμημένα, ενώ εκείνα με υψηλότερες αναλογίες μπορεί να θεωρούνται υπερτιμημένα. Αυτά τα πλεονεκτήματα και μόνο υποδηλώνουν ότι το Νόμισμα Α είναι υποτιμημένο σε σύγκριση με το Νόμισμα Β.


Ενεργές διευθύνσεις

Ορισμένοι αναζητούν τον αριθμό των ενεργών διευθύνσεων σε ένα δίκτυο για να υπολογίσουν πόσο χρησιμοποιείται. Παρόλο που δεν είναι αξιόπιστο ως αυτόνομος δείκτης (η μέτρηση μπορεί να έχει παρεμβολές), μπορεί ωστόσο να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτύου. Μπορείτε να το συνυπολογίσετε στην πραγματική σας αποτίμηση ενός δεδομένου ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου.


Αναλογία ισοσκέλισης τιμής προς εξόρυξη

Η αναλογία ισοσκέλισης τιμής προς εξόρυξη είναι μια μέτρηση για την αποτίμηση των νομισμάτων με αποδεικτικό εργασίας, τα οποία εξορύσσονται από συμμετέχοντες στο δίκτυο. Λαμβάνει υπόψη το κόστος που σχετίζεται με αυτήν τη διαδικασία: συγκεκριμένα, τις δαπάνες για την ηλεκτρική ενέργεια και το υλισμικό.

τιμή αγοράς νομίσματος / κόστος εξόρυξης νομίσματος


Η αναλογία ισοσκέλισης τιμής προς εξόρυξη μπορεί να αποκαλύψει πολλά για την τρέχουσα κατάσταση ενός δικτύου blockchain. Η ισοσκέλιση αναφέρεται στο κόστος εξόρυξης ενός νομίσματος – για παράδειγμα, εάν είναι στα 10.000 $, τότε οι εξορύκτες συνήθως ξοδεύουν 10.000 $ για να δημιουργήσουν μια νέα μονάδα.

Ας υποθέσουμε ότι το Νόμισμα Α συναλλάσσεται στα 5.000 $ και το Νόμισμα Β στα 20.000 $ και και τα δύο έχουν σημείο ισοσκέλισης στα 10.000 $. Η αναλογία του Νομίσματος Α θα είναι 0,5, ενώ του Νομίσματος Β θα είναι 2. Εφόσον η αναλογία του Νομίσματος Α είναι χαμηλότερη από 1, αυτό σημαίνει ότι οι εξορύκτες λειτουργούν με ζημία για την εξόρυξη του νομίσματος. Η εξόρυξη του Νομίσματος B είναι κερδοφόρα, καθώς, για κάθε 10.000 $ που δαπανώνται για εξόρυξη, θα περιμένατε να κερδίσετε 20.000 $.

Λόγω των κινήτρων, μπορεί να αναμένετε ότι η αναλογία θα τείνει προς το 1 με την πάροδο του χρόνου. Για το Νόμισμα A, όσοι εξορύσσουν με ζημία πιθανότατα θα εγκαταλείψουν το δίκτυο, εκτός εάν αυξηθεί η τιμή. Το Νόμισμα B έχει μια ελκυστική ανταμοιβή, επομένως θα περιμέναμε να συμμετέχουν περισσότεροι εξορύκτες, για να επωφεληθούν μέχρι να μην είναι πλέον κερδοφόρο.

Η αποτελεσματικότητα αυτού του δείκτη αμφισβητείται. Ωστόσο, σας δίνει μια ιδέα για τα οικονομικά της εξόρυξης, τα οποία μπορείτε να συνυπολογίσετε στη συνολική αξιολόγηση ενός ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου.


Whitepaper, ομάδα και οδικός χάρτης

Η πιο δημοφιλής μέθοδος για τον καθορισμό της αξίας των κρυπτονομισμάτων και των token περιλαμβάνει λίγη έρευνα για το έργο, με τον πατροπαράδοτο τρόπο. Διαβάζοντας ένα Whitepaper, μπορείτε να κατανοήσετε τους στόχους ενός έργου, τις περιπτώσεις χρήσης του και την τεχνολογία του. Το ιστορικό των μελών της ομάδας σάς δίνει μια ιδέα για την ικανότητά τους να δημιουργούν και να κλιμακώνουν το προϊόν. Τέλος, ένας οδικός χάρτης σάς δείχνει εάν το έργο είναι σε καλό δρόμο. Μπορεί να συμπληρωθεί με πρόσθετη έρευνα για να προσδιοριστεί η πιθανότητα να φτάσει το έργο στα ορόσημα.


Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της θεμελιώδους ανάλυσης

Πλεονεκτήματα της θεμελιώδους ανάλυσης

Η θεμελιώδης ανάλυση είναι μια ισχυρή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων με τρόπο που η τεχνική ανάλυση απλά δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Για τους επενδυτές σε όλο τον κόσμο, η μελέτη μιας σειράς ποιοτικών και ποσοτικών παραγόντων είναι ένα κρίσιμο σημείο εκκίνησης για κάθε συναλλαγή.

Ο καθένας μπορεί να πραγματοποιήσει θεμελιώδη ανάλυση, καθώς βασίζεται σε δοκιμασμένες τεχνικές και σε άμεσα διαθέσιμα επιχειρηματικά δεδομένα. Ή, τουλάχιστον, αυτό συμβαίνει στις παραδοσιακές αγορές. Πράγματι, αν μελετήσουμε τα κρυπτονομίσματα (ένας μικρός κλάδος ακόμα), τα δεδομένα δεν είναι πάντα διαθέσιμα και ένας μεγάλος συσχετισμός μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων σημαίνει ότι η θεμελιώδης ανάλυση μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματική.

Εάν γίνει σωστά, παρέχει τη βάση για τον εντοπισμό μετοχών που αυτήν τη στιγμή είναι υποτιμημένες και έτοιμες να ανατιμηθούν με την πάροδο του χρόνου. Κορυφαίοι επενδυτές όπως ο Warren Buffett και ο Benjamin Graham αποδεικνύουν επανειλημμένως ότι η ενδελεχής έρευνα σε επιχειρήσεις με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποφέρει τεράστια αποτελέσματα.


Μειονεκτήματα της θεμελιώδους ανάλυσης

Είναι εύκολο να κάνεις μια θεμελιώδη ανάλυση, αλλά είναι πιο δύσκολο να κάνεις καλή θεμελιώδη ανάλυση. Ο προσδιορισμός της "εγγενούς αξίας" μιας μετοχής είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία απαιτεί πολύ περισσότερη δουλειά από την απλή προσθήκη αριθμών σε έναν τύπο. Πρέπει να αξιολογηθούν πολλοί παράγοντες και η καμπύλη μάθησης για να γίνει αυτό αποτελεσματικά μπορεί να είναι απότομη. Επιπλέον, είναι πιο κατάλληλη για μακροπρόθεσμες συναλλαγές παρά για βραχυπρόθεσμες.

Αυτός ο τύπος ανάλυσης παραβλέπει επίσης ισχυρές δυνάμεις και τάσεις της αγοράς, τις οποίες μπορεί να εντοπίσει η τεχνική ανάλυση. Όπως είπε κάποτε ο οικονομολόγος John Maynard Keynes: 

Η αγορά μπορεί να παραμένει παράλογη για περισσότερο διάστημα από όσο μπορείτε να παραμείνετε φερέγγυοι.

Οι μετοχές που φαίνονται υποτιμημένες (με κάθε μέτρηση) δεν είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν σε αξία στο μέλλον.


Συμπεράσματα

Η θεμελιώδης ανάλυση είναι μια καθιερωμένη πρακτική, στην οποία δείχνουν απόλυτη εμπιστοσύνη μερικοί από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές του κόσμου. Με τη βελτίωση μιας στρατηγικής, οι επενδυτές μπορούν όχι μόνο να μάθουν να κάνουν καλύτερη εκτίμηση της πραγματικής αξίας των μετοχών, των κρυπτονομισμάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και να κατανοούν καλύτερα τις επιχειρήσεις και τους κλάδους συνολικά.

Σε συνδυασμό με την τεχνική ανάλυση, η θεμελιώδης ανάλυση μπορεί να δώσει στους επενδυτές μια ολοκληρωμένη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρήσεων, από την οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν. Ο συνδυασμός της θεμελιώδους και της τεχνικής ανάλυσης προτιμάται από πολλούς τόσο στις αγορές παλαιού τύπου, όσο και στις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Δεδομένης της νεότητας των αγορών κρύπτο, ωστόσο, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η θεμελιώδης ανάλυση μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματική. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα και βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε μια αξιόπιστη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου.