Czym jest Analiza Fundamentalna (AF)?
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Czym jest Analiza Fundamentalna (AF)?

Czym jest Analiza Fundamentalna (AF)?

Pocz膮tkuj膮cy
Opublikowane Jun 26, 2020Zaktualizowane Dec 2, 2022
12m

Spis Tre艣ci


Wprowadzenie

Je艣li chodzi o handel - bez wzgl臋du na to, czy masz do czynienia ze stuletnimi akcjami, czy rodz膮cymi si臋 kryptowalutami - nie masz tu mowy o nauce 艣cis艂ej. Lecz gdyby tak rzeczywi艣cie by艂o, to wiedz, 偶e najlepsi gracze z Wall Street bardzo dobrze strzeg膮 wszelkich wzor贸w.

Zamiast tego mamy szeroki wachlarz narz臋dzi i metod stosowanych przez trader贸w i inwestor贸w. Przewa偶nie mo偶na podzieli膰 te techniki na dwie kategorie: analiza fundamentalna (AF) i analiza techniczna (AT).

W tym artykule zajmiemy si臋 podstawami analizy fundamentalnej.


Czym jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna to metoda stosowana przez trader贸w i inwestor贸w w celu ustalenia wewn臋trznej warto艣ci aktyw贸w lub przedsi臋biorstw. Chc膮c poprawnie je wyceni膰, dok艂adnie badaj膮 czynniki wewn臋trzne i zewn臋trzne, aby ustali膰, czy dany sk艂adnik aktyw贸w lub firma jest zawy偶ony lub zani偶ony. Ich wnioski mog膮 nast臋pnie pom贸c w lepszym sformu艂owaniu strategii, kt贸ra z wi臋kszym prawdopodobie艅stwem przyniesie wysokie zwroty.

Na przyk艂ad, je艣li interesujesz si臋 firm膮, mo偶esz najpierw przestudiowa膰 takie rzeczy, jak jej zarobki, bilanse, sprawozdania finansowe i przep艂ywy pieni臋偶ne, aby przekona膰 si臋 o jej kondycji finansowej. Nast臋pnie mo偶esz odej艣膰 od organizacji, aby spojrze膰 na rynek lub bran偶臋, w kt贸rej dzia艂a. Kim s膮 konkurenci? W jak膮 grup臋 demograficzn膮 celuje firma? Czy rozszerza sw贸j zasi臋g? Mo偶esz jeszcze bardziej si臋 oddali膰 i wzi膮膰 pod uwag臋 czynniki ekonomiczne, takie jak stopy procentowe i inflacja.
Powy偶sze jest znane jako podej艣cie oddolne: zaczynasz od firmy, kt贸r膮 jeste艣 zainteresowany, i starasz si臋 zrozumie膰 jej miejsce w gospodarce. Mo偶esz r贸wnie dobrze zastosowa膰 podej艣cie odg贸rne, w kt贸rym zaw臋偶asz swoje wybory, najpierw badaj膮c szerszy obraz.

Celem tego rodzaju analizy jest wygenerowanie oczekiwanej ceny akcji i por贸wnanie jej z bie偶膮c膮 cen膮. Je艣li liczba ta jest wy偶sza ni偶 bie偶膮ca cena, mo偶esz stwierdzi膰, 偶e kurs gie艂dowy akcji jest zani偶ony. Je艣li jest ni偶sza ni偶 cena rynkowa, mo偶esz za艂o偶y膰, 偶e kurs akcji jest zawy偶ony. Uzbrojony w dane z analizy, mo偶esz podejmowa膰 艣wiadome decyzje dotycz膮ce zakupu lub sprzeda偶y akcji danej sp贸艂ki.


Analiza fundamentalna (FA) kontra analiza techniczna (TA)

Nowi traderzy i inwestorzy na rynku kryptowalut, walutowym lub akcji s膮 cz臋sto zdezorientowani co do tego, jakie podej艣cie wybra膰. Analiza fundamentalna i techniczna stoj膮 w wyra藕nym kontra艣cie i polegaj膮 na znacz膮co r贸偶nych metodach badawczych. Jednak oba zawieraj膮 dane istotne dla handlu. Kt贸ra z nich jest zatem lepsza?

W rzeczywisto艣ci bardziej sensowne mo偶e by膰 pytanie, co ka偶da z nich wnosi. W gruncie rzeczy analitycy fundamentalni uwa偶aj膮, 偶e cena akcji niekoniecznie wskazuje na jej prawdziw膮 warto艣膰 - ideologi臋, kt贸ra le偶y u podstaw ich decyzji inwestycyjnych.

Natomiast analitycy techniczni uwa偶aj膮, 偶e przysz艂y ruch cen mo偶na niejako przewidzie膰 na podstawie wcze艣niejszych cen i danych o wolumenie. Nie zajmuj膮 si臋 badaniem czynnik贸w zewn臋trznych, wol膮 skupi膰 si臋 na wykresach cen, wzorcach i trendach na rynkach. Maj膮 na celu zidentyfikowanie idealnych punkt贸w do wchodzenia i wychodzenia z pozycji.

Zwolennicy efektywnej hipotezy rynkowej (EMH) uwa偶aj膮, 偶e niemo偶liwe jest konsekwentne wyprzedzanie rynku za pomoc膮 analizy technicznej (TA). Teoria ta sugeruje, 偶e rynki finansowe reprezentuj膮 wszystkie znane informacje o aktywach (偶e s膮 鈥瀝acjonalne鈥) i 偶e uwzgl臋dniaj膮 ju偶 dane historyczne. 鈥濻艂absze鈥 wersje EMH nie dyskredytuj膮 fundamentalnej analizy, ale 鈥瀞ilniejsze鈥 dowodz膮, 偶e nawet przy rygorystycznych badaniach niemo偶liwe jest uzyskanie przewagi nad konkurencj膮.

Zrozumia艂e jest, 偶e nie ma obiektywnie lepszej strategii z tej pary, poniewa偶 obie mog膮 dostarczy膰 cennych informacji na temat r贸偶nych obszar贸w. Niekt贸re mog膮 lepiej nadawa膰 si臋 do okre艣lonych styl贸w handlowych, a w praktyce wielu trader贸w u偶ywa kombinacji obu, aby m贸c obserwowa膰 szersze spektrum rynku. Dotyczy to transakcji kr贸tkoterminowych, podobnie jak inwestycji d艂ugoterminowych.


Popularne wska藕niki w analizie fundamentalnej

W analizie fundamentalnej nie obserwujemy wykres贸w 艣wiecowych, MACD ani RSI - zamiast tego stosujemy gar艣膰 wska藕nik贸w specyficznych dla AF. W tej sekcji om贸wimy niekt贸re z najpopularniejszych.


Zysk na akcj臋 (EPS)

EPS to ustalona miara rentowno艣ci firmy, kt贸ra m贸wi nam, ile zysku przynosi na ka偶dy pozostaj膮cy do sp艂aty udzia艂. Oblicza si臋 go za pomoc膮 nast臋puj膮cego wzoru:

(doch贸d netto - dywidendy uprzywilejowane) / liczba akcji


Za艂贸偶my, 偶e firma nie wyp艂aca dywidend, a jej zysk wynosi $1 milion. Przy emisji 200,000 akcji formu艂a daje nam EPS w wysoko艣ci $5. Obliczenia nie s膮 szczeg贸lnie skomplikowane, ale mog膮 da膰 nam wgl膮d w potencjalne inwestycje. Firmy o wy偶szym (lub rosn膮cym) EPS s膮 zazwyczaj bardziej atrakcyjne dla inwestor贸w.

Niekt贸rzy preferuj膮 Rozrzedzone zyski na akcj臋 (Diluted EPS), poniewa偶 wska藕nik ten bierze r贸wnie偶 pod uwag臋 czynniki, kt贸re mog膮 zwi臋kszy膰 ca艂kowit膮 liczb臋 akcji. Na przyk艂ad kiedy pracownicy maj膮 mo偶liwo艣膰 zakupu akcji sp贸艂ki. Poniewa偶 generalnie daje to wi臋ksz膮 liczb臋 akcji do podzia艂u dochodu netto, spodziewaliby艣my si臋 ni偶szej warto艣ci rozrzedzonego EPS w por贸wnaniu do zwyk艂ego EPS.

Podobnie jak w przypadku wszystkich wska藕nik贸w, EPS nie powinien by膰 jedynym miernikiem stosowanym do wyceny przysz艂ej inwestycji. To powiedziawszy, jest to przydatne narz臋dzie, gdy jest u偶ywane razem z innymi.


Stosunek ceny do zysku (P/E)

Stosunek ceny do zysku (lub po prostu wska藕nik P/E) wycenia firm臋, por贸wnuj膮c cen臋 akcji z EPS. Oblicza si臋 go wed艂ug nast臋puj膮cego wzoru:

cena akcji / zyski na akcj臋


Wykorzystajmy ponownie t臋 sam膮 firm臋 z poprzedniego przyk艂adu, kt贸ra mia艂a EPS na poziomie $5. Powiedzmy, 偶e ka偶da akcja kosztuje $10, co da艂oby nam wska藕nik P/E r贸wny 2. Co to oznacza? Zale偶y to w du偶ej mierze od tego, co pokazuj膮 pozosta艂e nasze badania.

Wiele os贸b korzysta ze wska藕nika ceny do zysku w celu ustalenia, czy akcje s膮 przewarto艣ciowane (je艣li stosunek jest wy偶szy) czy niedowarto艣ciowane (je艣li stosunek jest ni偶szy). Warto wzi膮膰 pod uwag臋 liczb臋, por贸wnuj膮c j膮 ze wsp贸艂czynnikiem P/E podobnych firm. Ponownie ta zasada nie zawsze jest prawdziwa, wi臋c najlepiej jest j膮 stosowa膰 wraz z innymi technikami analizy ilo艣ciowej i jako艣ciowej.


Stosunek ceny do warto艣ci ksi臋gowej (P/B)

Stosunek ceny do warto艣ci ksi臋gowej (znany r贸wnie偶 jako stosunek ceny do kapita艂u w艂asnego lub stosunek P/B) mo偶e nam powiedzie膰, jak inwestorzy wyceniaj膮 firm臋 w stosunku do jej warto艣ci ksi臋gowej. Warto艣膰 ksi臋gowa jest warto艣ci膮 firmy okre艣lon膮 w jej sprawozdaniach finansowych (zazwyczaj aktywa minus zobowi膮zania). Obliczenia wygl膮daj膮 nast臋puj膮co:

cena za akcj臋 / warto艣膰 ksi臋gowa akcji


Powr贸膰my jeszcze raz do naszej firmy z poprzednich przyk艂ad贸w. Zak艂adamy, 偶e ma warto艣膰 ksi臋gow膮 $500,000. Ka偶da akcja kosztuje $10, a jest ich 200,000. Nasza warto艣膰 ksi臋gowa na akcj臋 wynosi zatem $500,000 podzielone przez 200,000, co daje nam $2.5.

Podstawmy liczby do wzoru, $10 podzielone przez $2.5 daje nam stosunek ceny do warto艣ci ksi臋gowej r贸wny 4. Na pierwszy rzut oka nie wygl膮da to zbyt dobrze. M贸wi nam, 偶e akcje w obrocie s膮 obecnie czterokrotnie wy偶ej wyceniane ni偶 warto艣膰 firmy na papierze. Mo偶e to sugerowa膰, 偶e rynek przecenia biznes, by膰 mo偶e spodziewaj膮c si臋 ogromnego wzrostu. Gdyby艣my mieli stosunek mniejszy ni偶 1, oznacza艂oby to, 偶e firma ma wi臋ksz膮 warto艣膰 ni偶 obecnie uznaje rynek.

Ograniczeniem P/E jest to, 偶e lepiej nadaje si臋 do oceny przedsi臋biorstw 鈥瀘bci膮偶onych aktywami鈥. W ko艅cu firmy o niewielkich zasobach fizycznych nie s膮 dobrze reprezentowane.


Stosunek ceny/zarobk贸w do wzrostu (PEG)

Stosunek ceny/zarobk贸w do wzrostu (PEG) stanowi rozszerzenie stosunku ceny do zysku, rozszerzaj膮c jego zakres o stopy wzrostu. Wykorzystuje nast臋puj膮c膮 formu艂臋:

stosunek ceny do zarobk贸w / stopa wzrostu zarobk贸w


Stopa wzrostu zarobk贸w jest oszacowaniem przewidywanego wzrostu zysk贸w firmy w ustalonych ramach czasowych. Wyra偶amy to jako procent. Za艂贸偶my, 偶e oszacowali艣my 艣redni wzrost o 10% w ci膮gu najbli偶szych pi臋ciu lat dla naszej wy偶ej wymienionej firmy. Bierzemy stosunek ceny do zarobk贸w (2) i dzielimy go przez 10, aby osi膮gn膮膰 stosunek 0,2.

Ten wska藕nik sugerowa艂by, 偶e firma jest dobr膮 inwestycj膮, poniewa偶 jej warto艣膰 jest mocno zani偶ona, gdy uwzgl臋dniamy przysz艂y wzrost. Og贸lnie rzecz bior膮c, ka偶da firma o stosunku mniejszym ni偶 1 jest niedoceniana. Ka偶da oceniona wy偶ej mo偶e by膰 przeceniona.

Wiele os贸b preferuje stosunek PEG w stosunku do P/E, poniewa偶 bierze pod uwag臋 do艣膰 istotn膮 zmienn膮 pomijan膮 przez P/E.Analiza fundamentalna i kryptowaluty

Powy偶sze wska藕niki nie maj膮 tak naprawd臋 wi臋kszego zastosowania w kryptowalutach. Zamiast tego mo偶esz spojrze膰 na inne czynniki, aby oceni膰 op艂acalno艣膰 projektu. W poni偶szej sekcji znajduje si臋 gar艣膰 wska藕nik贸w u偶ywanych przez trader贸w kryptowalut.


Stosunek warto艣ci sieciowej do transakcji (NVT)

Cz臋sto traktowany jako odpowiednik wska藕nika P/E na rynkach kryptowalut, wsp贸艂czynnik NVT szybko staje si臋 podstaw膮 w "kryptowalutowej" analizie fundamentalnej. Mo偶na go obliczy膰 w nast臋puj膮cy spos贸b:

warto艣膰 sieciowa / dzienny wolumen transakcji


NVT pr贸buje interpretowa膰 warto艣膰 danej sieci na podstawie warto艣ci przetwarzanych transakcji. Za艂贸偶my, 偶e masz dwa projekty: Moneta A i Moneta B. Kapitalizacje rynkowe obu wynosz膮 $1,000,000. Moneta A ma jednak dzienny wolumen transakcji warty $50,000, podczas gdy Moneta B, $10,000.

Wsp贸艂czynnik NVT dla Monety A wynosi 20, a NVT dla Monety B jest r贸wne 100. Og贸lnie rzecz bior膮c, aktywa o ni偶szych wsp贸艂czynnikach NVT s膮 uwa偶ane za zani偶one, podczas gdy aktywa o wy偶szych stosunkach mo偶na uzna膰 za zawy偶one. Samo to sugeruje, 偶e Moneta A jest niedowarto艣ciowana w por贸wnaniu do Monety B.


Aktywne adresy

Niekt贸rzy patrz膮 na liczb臋 aktywnych adres贸w w sieci, aby oceni膰, jak bardzo jest ona u偶ywana. Chocia偶 nie jest to wiarygodne jako samodzielny wska藕nik (dane mo偶na podda膰 manipulacji), mo偶e jednak ujawnia膰 informacje o aktywno艣ci w sieci. Powiniene艣 to uwzgl臋dni膰 w swojej wycenie danego zasobu cyfrowego.


Stosunek ceny do rentowno艣ci wydobycia

Stosunek ceny do rentowno艣ci wydobycia jest miar膮 wyceny monet Proof of Work, wydobywanych przez uczestnik贸w sieci. Uwzgl臋dnia koszty zwi膮zane z tym procesem: mianowicie wydatki na elektryczno艣膰 i sprz臋t.
cena rynkowa monety / koszt wydobycia monety


Stosunek ceny do rentowno艣ci wydobycia mo偶e ujawni膰 wiele na temat obecnego stanu sieci blockchain. Pr贸g rentowno艣ci odnosi si臋 do kosztu wydobycia monety - na przyk艂ad, je艣li kosztuje ona $10,000, g贸rnicy zwykle wydaj膮 $10,000 na wygenerowanie nowej jednostki.
Za艂贸偶my, 偶e Moneta A kosztuje $5,000, a Moneta B - $20,000, a obie maj膮 pr贸g rentowno艣ci $10,000. Wsp贸艂czynnik Monety A wyniesie 0.5, podczas gdy Monety B b臋dzie r贸wny 2. Jako i偶 stosunek Monety A jest poni偶ej 1, m贸wi nam to, 偶e g贸rnicy wydobywaj膮 monet臋 ze strat膮. Wydobywanie Monety B przynosi zyski, poniewa偶 na ka偶de wydane na wydobycie聽$10,000 mo偶na oczekiwa膰 $20,000.

Ze wzgl臋du na zach臋ty mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e z czasem wsp贸艂czynnik ten zmieni si臋 na 1. W przypadku monety A, ci wydobywaj膮cy ze strat膮 prawdopodobnie opuszcz膮 sie膰, chyba 偶e cena wzro艣nie. Moneta B ma atrakcyjn膮 nagrod臋, wi臋c mo偶na si臋 spodziewa膰, 偶e wi臋cej g贸rnik贸w b臋dzie do艂膮cza膰, aby z niej skorzysta膰, tak d艂ugo jak b臋dzie to op艂acalne.

Skuteczno艣膰 tego wska藕nika jest kwestionowana. Mimo to, daje wyobra偶enie o ekonomii wydobycia, co mo偶na uwzgl臋dni膰 w og贸lnej ocenie zasobu cyfrowego.


Whitepaper, zesp贸艂 i plan dzia艂ania

Najpopularniejsza metoda ustalania warto艣ci kryptowalut i token贸w obejmuje kilka dobrych, staromodnych bada艅 projektu. Czytaj膮c whitepaper, mo偶esz zrozumie膰 cele projektu, przyk艂ady jego zastosowania i technologi臋. Do艣wiadczenia cz艂onk贸w zespo艂u daj膮 wyobra偶enie o ich zdolno艣ci do budowania i skalowania produktu. Na koniec plan dzia艂ania informuje, czy projekt przebiega zgodnie z za艂o偶eniami. Mo偶na ten research uzupe艂ni膰 dodatkowymi badaniami w celu ustalenia prawdopodobie艅stwa, 偶e projekt osi膮gnie swoje cele.


Zalety i wady analizy fundamentalnej

Zalety analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna to solidna metodologia oceny przedsi臋biorstw w taki spos贸b, 偶e analiza techniczna po prostu nie mo偶e z ni膮 konkurowa膰. Dla inwestor贸w na ca艂ym 艣wiecie badanie szeregu czynnik贸w jako艣ciowych i ilo艣ciowych jest kluczowym punktem wyj艣cia dla ka偶dej transakcji.
Ka偶dy mo偶e przeprowadzi膰 analiz臋 fundamentaln膮, poniewa偶 opiera si臋 ona na sprawdzonych technikach i 艂atwo dost臋pnych danych biznesowych, a przynajmniej tak jest na tradycyjnych rynkach. Rzeczywi艣cie, je艣li spojrzymy na kryptowaluty (wci膮偶 niewielk膮 bran偶臋), dane nie zawsze s膮 dost臋pne, a silna korelacja mi臋dzy aktywami oznacza, 偶e AF mo偶e nie by膰 tak skuteczna.

Prawid艂owo wykonana stanowi podstaw臋 do rozpoznania zasob贸w, kt贸re s膮 obecnie niedowarto艣ciowane i kt贸re z czasem s膮 w stanie wzrosn膮膰. Najlepsi inwestorzy, tacy jak Warren Buffett i Benjamin Graham, konsekwentnie wykazuj膮, 偶e rygorystyczne badania firm w ten spos贸b mog膮 przynie艣膰 ogromne rezultaty.


Wady analizy fundamentalnej

艁atwo jest przeprowadzi膰 analiz臋 fundamentaln膮, ale trudniej jest przeprowadzi膰 dobr膮 analiz臋 fundamentaln膮. Okre艣lenie 鈥瀢arto艣ci wewn臋trznej鈥 jest czasoch艂onnym procesem, kt贸ry wymaga znacznie wi臋cej pracy ni偶 zwyk艂e podstawienie liczb do wzoru. Musisz oceni膰 wiele czynnik贸w, a 偶eby robi膰 to efektywnie potrzeba du偶o nauki. Co wi臋cej, lepiej nadaje si臋 do transakcji d艂ugoterminowych ni偶 kr贸tkoterminowych.

Ten rodzaj analizy pomija tak偶e pot臋偶ne si艂y rynkowe i trendy, kt贸re mo偶e zidentyfikowa膰 analiza techniczna. Jak powiedzia艂 kiedy艣 ekonomista John Maynard Keynes:

Rynek mo偶e zachowywa膰 si臋 irracjonalnie d艂u偶ej ni偶 b臋dziesz wyp艂acalny.

Zasoby, kt贸re wydaj膮 si臋 zani偶one (wed艂ug ka偶dej metryki), nie maj膮 gwarancji wzrostu warto艣ci w przysz艂o艣ci.


Przemy艣lenia ko艅cowe

Analiza fundamentalna jest ustalon膮 praktyk膮, na kt贸rej polegaj膮 niekt贸rzy z najbardziej skutecznych trader贸w. Udoskonalaj膮c strategi臋, inwestorzy mog膮 nie tylko nauczy膰 si臋 lepiej szacowa膰 rzeczywist膮 warto艣膰 akcji, kryptowalut i innych aktyw贸w, ale tak偶e lepiej zrozumie膰 firmy i bran偶e jako ca艂o艣膰.
W po艂膮czeniu z analiz膮 techniczn膮, analiza fundamentalna mo偶e da膰 inwestorom i traderom dog艂臋bne zrozumienie, z jakich aktyw贸w i firm mogliby czerpa膰 zyski. Po艂膮czenie AF i AT jest preferowane przez wielu, zar贸wno na tradycyjnych rynkach, jak i kryptowalutowych.
Bior膮c jednak pod uwag臋 rosn膮cy rynek kryptowalut, powiniene艣 zrozumie膰, 偶e AF mo偶e nie by膰 tak skuteczne. Zawsze wykonuj w艂asny research i upewnij si臋, 偶e masz solidn膮 strategi臋 zarz膮dzania ryzykiem.