Czym jest Analiza Techniczna?
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Czym jest Analiza Techniczna?

Czym jest Analiza Techniczna?

Pocz膮tkuj膮cy
Opublikowane Mar 14, 2019Zaktualizowane Dec 28, 2022
7m

Analiza Techniczna (TA), cz臋sto nazywana po prostu analiz膮 wykres贸w, ma na celu przewidywanie przysz艂ych zachowa艅 rynkowych w oparciu o historyczne ceny i dane dotycz膮ce wielko艣ci wolumenu handlowego danego rynku. TA jest szeroko wykorzystywana na tradycyjnych rynkach finansowych, ale sta艂a si臋 ju偶 niemal偶e integralnym elementem rynku kryptowalut.聽

W przeciwie艅stwie do聽analizy fundamentalnej (FA), kt贸ra uwzgl臋dnia wiele czynnik贸w wp艂ywaj膮cych na cen臋 danego aktywa, TA jest 艣ci艣le ukierunkowana na cen臋 i wolumen. To w艂a艣nie dlatego wykorzystywana jest jako narz臋dzie do badania waha艅 cen aktyw贸w oraz danych dotycz膮cych wolumenu. Wielu trader贸w wykonuje TA w celu zidentyfikowania trend贸w i korzystnych dla siebie sygna艂贸w handlowych.

Chocia偶 pierwsze prymitywne formy analizy technicznej pojawi艂y si臋 w ju偶 XVII-wiecznym Amsterdamie i XVIII-wiecznej Japonii, wsp贸艂cze艣nie znane i stosowane podej艣cie do Analizy Technicznej najcz臋艣ciej przypisywane jest Charlesowi Dow. Jako dziennikarz finansowy i za艂o偶yciel The Wall Street Journal, Dow by艂 jedn膮 z pierwszych os贸b z kr臋gu nowoczesnych finans贸w, kt贸ra zauwa偶y艂a, 偶e poszczeg贸lne aktywa i rynki cz臋sto poruszaj膮 si臋 w pewnych cyklach (czyt. trendach). Odkrycie i sformu艂owanie przez Charlesa tzw. Dow Theory zach臋ci艂o wielu analityk贸w, trader贸w i specjalist贸w do dalszego rozwoju wsp贸艂cze艣nie znanej nam analizy technicznej.

Na wczesnym etapie swojego rozwoju analiza techniczna opiera艂a si臋 na r臋cznie tworzonych arkuszach i manualnych obliczeniach. Wraz z post臋pem technicznym i drastycznym rozwojem informatyki, TA sta艂a si臋 powszechna i relatywnie prosta w u偶yciu. To w艂a艣nie dlatego dla wielu trader贸w sta艂a si臋 wa偶nym narz臋dziem na kt贸rym opieraj膮 oni swoje decyzje handlowe.


Jak dzia艂a analiza techniczna?

Jak ju偶 wspomniano wy偶ej, TA, to zasadniczo badanie i analizowanie aktualnych oraz historycznych cen aktyw贸w. G艂贸wnym za艂o偶eniem analizy technicznej jest to, 偶e wahania cen aktyw贸w nie s膮 przypadkowe, a wraz z biegiem czasu ewoluuj膮 one w kierunku mo偶liwych do zidentyfikowania w czasie trend贸w.

W istocie TA jest analiz膮 si艂 rynkowych: poda偶y i popytu, kt贸re odzwierciedlaj膮 og贸lne nastroje rynkowe. Innymi s艂owy, cena danego aktywa jest odzwierciedleniem przeciwnych wobec siebie si艂 sprzeda偶y i kupna. Si艂y te s膮 艣ci艣le powi膮zane z emocjami trader贸w i inwestor贸w (a zasadniczo z ich strachem i chciwo艣ci膮).

Przy tej okazji warto zauwa偶y膰, 偶e TA jest uwa偶ana za bardziej niezawodn膮 i skuteczn膮 na rynkach, kt贸re cechuj膮 si臋 du偶ymi wolumenami i聽p艂ynno艣ci膮. Rynki o du偶ym wolumenie s膮 mniej podatne na manipulacje cen i oddzia艂ywanie na nie przez czynniki zewn臋trzne, kt贸re mog艂yby tworzy膰 fa艂szywe sygna艂y, a tym samym czyni膰 TA bezu偶yteczn膮.

W celu dokonania analizy cen (czyt. wykresu) i znalezienia korzystnych okazji handlowych, traderzy wykorzystuj膮 r贸偶ne narz臋dzia - znane jako wska藕niki (ang. indicators). Wska藕niki analizy technicznej maj膮 na celu pom贸c zidentyfikowa膰 istniej膮ce trendy, a tak偶e dostarczy膰 wnikliwych informacji o trendach, kt贸re mog膮 pojawi膰 si臋 w przysz艂o艣ci. Bior膮c pod uwag臋 fakt, i偶 fizycznie nie istnieje 偶aden uniwersalny ani odporny na fa艂szywe sygna艂y wska藕nik, wi臋kszo艣膰 trader贸w - aby zminimalizowa膰 ryzyko pope艂nienia niekorzystnej dla siebie decyzji - wykorzystuje wiele r贸偶nych wska藕nik贸w.


Najpopularniejsze wska藕niki TA

Traderzy, kt贸rzy wykonuj膮 TA, korzystaj膮 z wielu r贸偶nych wska藕nik贸w i metryk, aby na podstawie wykres贸w i historycznych cen spr贸bowa膰 jak najlepiej okre艣li膰 trendy rynkowe. W艣r贸d wielu r贸偶nych wska藕nik贸w analizy technicznej, Prosta聽艢rednia Krocz膮ca (SMA) jest jedn膮 z najcz臋艣ciej wykorzystywanych. Jak sama nazwa wskazuje, SMA oblicza si臋 na podstawie ceny zamkni臋cia aktywa w okre艣lonym przedziale czasu. Wyk艂adnicza 艢rednia Krocz膮ca (EMA) jest zmodyfikowan膮 wersj膮 SMA, kt贸ra wi臋ksz膮 wag臋 (czyt. istotno艣膰) nadaje najnowszym danym dot. ceny zamkni臋cia.
R贸wnie popularnym wska藕nikiem TA jest聽Wska藕nik Si艂y Wzgl臋dnej (RSI). Wska藕nik ten jednak jest zaklasyfikowany jako oscylator. W przeciwie艅stwie do Prostych 艢rednich Krocz膮cych, kt贸re po prostu 艣ledz膮 zmiany cen w czasie, oscylatory wykorzystuj膮 r贸偶ne formu艂y matematyczne do analizy danych dot. cen, aby nast臋pnie wygenerowa膰 wyniki mieszcz膮ce si臋 w predefiniowanych zakresach. W przypadku RSI domy艣lnym zakresem wynosi od 0 do 100.
Wska藕nik聽Wst膮g Bollingera (BB) jest kolejnym typem oscylatora, kt贸ry jest do艣膰 popularny w艣r贸d trader贸w. BB sk艂ada si臋 z dw贸ch wst膮g, kt贸re dos艂ownie p艂yn膮 wok贸艂 linii 艢redniej Krocz膮cej. BB s艂u偶y do wykrycia potencjalnych warunk贸w wykupienia i wyprzedania rynku, a tak偶e do pomiaru zmienno艣ci rynku.
Poza podstawowymi i prostymi instrumentami s艂u偶膮cymi do wykonania TA, istnieje r贸wnie偶 pewna grupa wska藕nik贸w, kt贸re do generowania danych opieraj膮 si臋 na innych wska藕nikach.聽Stochastic RSI na przyk艂ad oblicza si臋 stosuj膮c odpowiedni wz贸r matematyczny na zwyk艂e RSI. Innym popularnym przyk艂adem jest wska藕nik MACD. MACD generowane jest poprzez odj臋cie od siebie dw贸ch EMA, co ma na celu utworzenie g艂贸wnej linii (linii MACD). Pierwsza linia EMA jest nast臋pnie wykorzystywana do generowania kolejnej EMA, w wyniku czego powstaje druga linia (znana jako linia sygna艂u). Co wi臋cej, na MACD sk艂ada si臋 r贸wnie偶 histogram, kt贸ry jest obliczany na podstawie r贸偶nic mi臋dzy tymi dwoma liniami.


Sygna艂y handlowe

Chocia偶 wska藕niki s膮 przydatne do identyfikacji og贸lnych trend贸w, mog膮 by膰 r贸wnie偶 wykorzystywane do dostarczania informacji o potencjalnych punktach wej艣cia i wyj艣cia (sygna艂贸w kupna lub sprzeda偶y). Sygna艂y te mog膮 by膰 generowane, gdy okre艣lone zdarzenia wyst膮pi膮 na analizowanym wykresie. Na przyk艂ad, gdy RSI wyniesie 70 lub wi臋cej, mo偶e to sugerowa膰, 偶e na rynek zosta艂 wykupiony. Ta sama logika ma zastosowanie, gdy RSI spada do warto艣ci 30 lub mniejszej, co og贸lnie postrzegane jest jako sygna艂 o wyprzedaniu si臋 rynku.

Jak ju偶 wspomniano wy偶ej, sygna艂y dostarczane przez analiz臋 techniczn膮 nie zawsze s膮 dok艂adne. Dzieje si臋 tak poniewa偶 nie s膮 one w stanie wyfiltrowa膰 szumu (fa艂szywych sygna艂贸w). Dotyczy to zw艂aszcza rynk贸w kryptowalut, kt贸re s膮 znacznie mniejsze od tradycyjnych rynk贸w finansowych i jako takie s膮 bardziej zmienne.


Krytyka

Chocia偶 TA jest szeroko stosowana na r贸偶nych rynkach finansowych, wielu specjalist贸w uwa偶a j膮 za kontrowersyjn膮 i zawodn膮 metod臋. TA bardzo cz臋sto okre艣lana jest jako 鈥瀞amospe艂niaj膮ca si臋 przepowiednia鈥. Termin ten wykorzystuje si臋 do opisywania wydarze艅, kt贸re maj膮 miejsce tylko dlatego, 偶e du偶a liczba os贸b zak艂ada艂a, 偶e tak si臋 stanie.

Krytycy TA twierdz膮, 偶e w kontek艣cie rynk贸w finansowych, je艣li du偶a liczba handlowc贸w i inwestor贸w polega na tych samych wska藕nikach, takich jak linie wsparcia lub oporu, szansa na to, 偶e wska藕niki te dostarcz膮 prawid艂owych sygna艂贸w ro艣nie.

Z drugiej strony, wielu zwolennik贸w Analizy Technicznej twierdzi, 偶e ka偶dy z nich posiada sw贸j w艂asny spos贸b analizowania wykres贸w i inaczej od innych korzysta z wachlarza dost臋pnych wska藕nik贸w, co oznacza艂oby, 偶e jest praktycznie niemo偶liwym, aby zdecydowana wi臋kszo艣膰 trader贸w korzysta艂a z tej samej strategii.


Analiza Fundamentalna kontra Analiza Techniczna

G艂贸wn膮 przes艂ank膮 Analizy Technicznej jest to, 偶e bie偶膮ce ceny aktyw贸w odzwierciedlaj膮 ju偶 wszystkie fundamentalne za艂o偶enia danego aktywa. W przeciwie艅stwie do TA, kt贸re g艂贸wnie koncentruje si臋 na danych historycznych i wolumenie (wykresach),聽analiza fundamentalna (FA) k艂adzie zdecydowanie wi臋kszy nacisk na czynniki jako艣ciowe.

Analiza fundamentalna polega na za艂o偶eniu, 偶e przysz艂a cena danego aktywa zale偶y od znacznie wi臋kszej ilo艣ci czynnik贸w ani偶eli tylko danych historycznych. Zasadniczo rzecz ujmuj膮c FA jest stosowane do oszacowania wewn臋trznej warto艣ci firmy, przedsi臋biorstwa lub maj膮tku w oparciu o szeroki zakres warunk贸w mikro i makroekonomicznych, takich jak poprawne zarz膮dzanie firm膮, jej reputacja, konkurencja rynkowa, stopy wzrostu i generalne trendy w bran偶y.

To w艂a艣nie dlatego mo偶na przyj膮膰, 偶e w odr贸偶nieniu od TA, kt贸ra jest wykorzystywana g艂贸wnie jako narz臋dzie prognostyczne dla cen i zachowa艅 rynkowych, FA jest metod膮 okre艣lania, czy dane aktywo jest przewarto艣ciowane, czy te偶 nie - zgodnie z jego za艂o偶eniami i potencja艂em. Podczas gdy analiza techniczna stosowana jest g艂贸wnie przez trader贸w zainteresowanych kr贸tkoterminowymi strategiami, analiza fundamentalna jest preferowana przez zarz膮dzaj膮cych du偶ymi funduszami inwestycyjnymi i inwestor贸w d艂ugoterminowych.

Jedn膮 z istotnych zalet analizy technicznej jest fakt, 偶e opiera si臋 ona na danych ilo艣ciowych. Dzi臋ki temu dostarczone przez ni膮 informacj臋 zwi膮zane s膮 bezpo艣rednio z cen膮 i wolumenem jednocze艣nie eliminuj膮c wszelkiego rodzaju domys艂y obecne w analizie fundamentalnej.

Mimo wszystko, nawet bior膮c pod uwag臋 fakt, 偶e TA dzia艂a na danych empirycznych w dalszym ci膮gu pozostaje pod wp艂ywem osobistych uprzedze艅 i zwyk艂ej subiektywno艣ci tradera. Dla przyk艂adu przedsi臋biorca, kt贸ry jest silnie ukierunkowany na okre艣lone wnioski prawdopodobnie b臋dzie w stanie manipulowa膰 swoimi narz臋dziami AT, aby m贸c wykreowa膰 na wykresie 偶膮dane przez niego dane, a tym samym odzwierciedla膰 z g贸ry przyj臋te za艂o偶enia. Co wi臋cej, analiza techniczna mo偶e zawodzi膰 w okresach w kt贸rych na rynkach nie wyst臋puj膮 wyra藕ne wzorce lub trendy.


Ko艅cowe przemy艣lenia

Pomimo krytyki zar贸wno TA jak i FA, po艂膮czenie obu podej艣膰 jest obecnie uwa偶ane przez wielu za najbardziej racjonalny wyb贸r. Podczas gdy FA zazwyczaj najlepiej sprawdza si臋 si臋 do d艂ugoterminowych strategii inwestycyjnych, TA mo偶e dostarcza膰 wnikliwych informacji w odniesieniu do kr贸tkoterminowych warunk贸w panuj膮cych na danym rynku, kt贸re mog膮 okaza膰 si臋 przydatne zar贸wno dla przedsi臋biorc贸w, jak i inwestor贸w (na przyk艂ad przy pr贸bie okre艣lenia korzystnych punkt贸w wej艣cia i wyj艣cia).

Udost臋pnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoj膮 wiedz臋 w praktyce, otwieraj膮c konto Binance ju偶 dzi艣.