Średnie Kroczące - wytłumaczenie
Strona Główna
Artykuły
Średnie Kroczące - wytłumaczenie

Średnie Kroczące - wytłumaczenie

Początkujący
Opublikowane Nov 29, 2018Zaktualizowane Apr 20, 2023
5m

Średnie Kroczące - wytłumaczenie działania

Analiza Technicna (ang. Technical Analysis - TA) nie jest niczym nowym w świecie handlu (ang. tradingu) oraz inwestycji. Począwszy od tradycyjnych portfeli aktywów, a skończywszy na kryptowalutach takich jak Bitcoin i Ethereum praktycznie wszyscy traderzy wokół nich skupieni wykonują AT oraz stale korzystają z różnych wskaźników z jednego prostego powodu: wykorzystania istniejących danych z rynku w celu dokonania bardziej świadomych i pewnych decyzji, które z założenia mają doprowadzić do osiągnięcia zysku. Biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnich dziesięcioleciach rynki inwestycyjne stały się jeszcze bardziej skomplikowane,  naturalną koleją rzeczy było pojawienie się setek różnych rodzajów wskaźników pomocnych w analizie technicznej. Niewiele z nich zyskało taką sławę i popularność jak Średnie Kroczące (ang. Monthly Averages).

Chociaż obecnie istnieje wiele różnych wariantów Średnich Kroczących, ich podstawowym celem jest zapewnienie przejrzystości i zrozumienia wykresów handlowych. Średnia Krocząca jest wskaźnikiem, który wygładza dane z danego rynku w celu stworzenia łatwego do odczytania wskaźnika trendu. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że MA opiera się na danych z przeszłości, wskaźnik ten skategoryzowany został do grupy wskaźników opóźnionych (ang. lagging). Często nazywany jest również wskaźnikiem śledzącym trendy. Niezależnie od tego MA skonstruowane jest w taki sposób aby dosłownie przebijać się przez szum i hałas panujący na danym rynku (ang. cut through the noise) i pomóc zrozumieć traderowi dokąd zmierza dany rynek.


Rodzaje Średnich Kroczących

Istnieje wiele różnych rodzajów Średnich Kroczących. Jedne służą traderom w strategiach typu day trading, swing trading czy inwestycjach długoterminowych. Mimo wszystko MA najczęściej dzielone na dwie główne kategorie: Proste Średnie Kroczące (ang. Simple Moving Average - SMA) oraz Wykładnicze Średnie Kroczące (ang. Exponential Moving Averages - EMA). W zależności od charakteru danego rynku i pożądanych rezultatów inwestorzy mogą wybrać, który ze wskaźników przyniesie im większe korzyści biorąc pod uwagę ich założenia inwestycyjne i  konfigurację strategii handlowej.


Prosta Średnia Krocząca (SMA)

SMA opiera się o danych z określonego przedziału czasowego oraz generuje średnią cenę określonego aktywa na podstawie wybranego zestawu danych. Główną różnicą pomiędzy wskaźnikiem SMA, a zwykłą średnią - biorąc pod uwagę te same ramy czasowe - jest to, że w przypadku SMA gdy tylko zostanie wprowadzony nowy zestaw danych, najstarszy zestaw danych zostaje uznany za nieaktualny i jest pomijany. Jeśli więc SMA obliczać bęzie średnią cenę aktywa “A” w oparciu o dane z ostatnich 10 dni, cały zestaw danych jest stale aktualizowany, aby uwzględnić dane tylko z ostatnich 10 dni.

Przy tej okazji warto zapamiętać, że wszystkie dane z danego okresu, które są brane pod uwagę przez SMA mają przyznawaną taką samą wagę - niezależnie od tego jak daleko znajdują się na osi czasu.

Traderzy, którzy uważają, że bardziej istotne dla nich są najnowsze dostępne dane z wybranego okresu często stwierdzają, że zasada równego ważenia przyjęta w SMA jest szkodliwa dla prawidłowości wyników przeprowadzanej analizy technicznej przy jej użyciu. Problem ten rozwiązuje Wykładnicza Średnia Krocząca (ang. Exponential Moving Average - EMA).


Wykładnicza Średnia Krocząca (EMA)

Wskaźnik EMA opiera się na dokładnie takich samych danych co SMA. Formuła EMA jest jednak bardziej skomplikowana, ponieważ EMA przyznaje większą wagę oraz wartość najnowszym danym (czyt. cenom) z ustalonego okresu. Chociaż oba typy Średnich Kroczących dostarczają określone informacje i są powszechnie stosowane, EMA jest bardziej wrażliwa na gwałtowne wahania cen oraz zjawisko odwrócenia się trendu.

Ponieważ wskaźnik EMA co do zasady jest w stanie szybciej przewidzieć odwrócenie się trendu niż SMA, jest on zdecydowanie częściej wybierany przez traderów, którzy stosują krótkoterminowe strategie (np. day trading).

Przy tej okazji warto zauważyć, że każdy inwestor oraz trader powinien wybierać ten wskaźnik MA, który lepiej odpowiada przyjętej przez niego strategii i celom oraz dopasowywać go do własnych potrzeb.


Jak korzystać ze Średnich Ruchomych

Biorąc pod uwagę fakt, iż MA wykorzystują wcześniejsze zestawy danych zamiast aktualnych, ich wskazania charakteryzują się pewnym opóźnieniem. Im bardziej zasobny jest zbiór danych, tym większe będzie opóźnienie. Dla przykładu Średnia Krocząca analizująca dane z ostatnich 100 dni będzie reagować wolniej na nowe ruchy na rynku niż MA, która uwzględnia jednie ostatnie 10 dni. Dzieje się tak ponieważ, nowy wpis do większego zestawu danych posiada mniejszy wpływ na wyliczone już średnie. 

Oba typy Średnich Kroczących mogą okazać się mniej lub bardziej korzystne i przydatne w zależności od przyjętej strategii handlowej. Analiza większych zbiorów danych co do zasady pozwala uwypuklić informacje bardziej przydatne dla inwestorów długoterminowych, ponieważ istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że zostaną one znacznie zmienione z powodu jednego lub dwóch dużych wahań ceny danego aktywa. Traderzy krótkoterminowi często preferują analizę mniejszych zestawów danych, ponieważ ich wyniki pozwalają podejmować im bardziej aktywne i szybsze decyzje handlowe. 

Na tradycyjnych rynkach najczęściej analizowanymi w MA okresami są 50, 100 oraz 200 dni. 50-dniowe i 200-dniowe Średnie Kroczące są uważnie obserwowane przez inwestorów giełdowych, a wszelkie przebicia występujące powyżej lub poniżej tych narysowanych przez MA linii są zwykle uważane za ważne sygnały handlowe, szczególnie gdy są one poprzedzone tzw. Crossoverami. W przypadku handlu kryptowalutami sytuacja ma się podobnie, jednak tutaj handel na rynku funkcjonuje 24/7 przez co indywidualne ustawienia MA oraz przyjęta strategia handlowa może się różnić w zależności od profilu tradera.


Sygnały typu Crossover

Naturalnie rzecz ujmując, rosnącą linia MA sugeruje trend wzrostowy, a spadająca wskazuje na trend spadkowy. Mimo wszystko sama Średnia Krocząca nie jest tak naprawdę wiarygodnym i wystarczającym wskaźnikiem pozwalającym stwierdzić kierunek trendu na rynku. To sprawia, że MA są stale wykorzystywane w połączeniu ze sobą w celu wykrycia sygnałów zwyżkowych (ang. bullish) i spadkowych (ang. bearish).

Sygnał typu Crossover powstaje w momencie gdy dwie różne MA krzyżują się na wykresie. Zwyżkowy sygnał Crossover (ang. bullish crossover) - zwany również złotym krzyżem (ang. golden cross) - ma miejsce, gdy krótkoterminowe MA przecina długoterminowe MA i zaczyna się rysować nad nim, co sugeruje początek tendencji wzrostowej na rynku (ang. upward trend). Niedźwiedzi sygnał Crossover z kolei (lub inaczej Crossover śmierci) ma miejsce, gdy krótkoterminowe MA rysuje się poniżej linii wyznaczonej przez długookresowe MA, co wskazuje na początek tendencji spadkowej na rynku (ang. downtrend).


Inne przykłady okresów, które można użyć do narysowania MA

Dotychczasowe przykłady odnosiły się do analizy danych przez MA ze zbioru w odniesieniu do dni. Osoby stosujące day trading mogą być znacznie bardziej zainteresowane tym, jak cena danego aktywa zachowywała się w ciągu ostatnich dwóch lub trzech godzin, a nie dwóch lub trzech miesięcy. MA jest na tyle elastycznym wskaźnikiem, że umożliwia analizę danych z różnych okresów. To sprawia, że tak długo, jak przyjęte ramy czasowe są zgodne ze strategią handlową danego tradera, dane dostarczone przez MA mogą okazywać się dla niego użyteczne.

Główną wadą MA jest jej opóźnienie. Biorąc pod uwagę fakt, że MA uwzględnia dane historyczne, sygnały, które można odczytać z narysowanych przez nie linii okazują się jednak często zbyt późne. Dla przykładu pojawienie się Zwyżkowego sygnału Crossover może sugerować analizującemu go traderowi zakup, ale objawi się on dopiero po znacznym wzroście ceny danego aktywa. Oznacza to, że nawet jeśli trend wzrostowy będzie kontynuowany, potencjalny zysk może już zostać znacząco zmniejszony. Co gorsza, pojawienie się fałszywego Golden Crossover Signal może skłonić inwestora do kupienia aktywa w momencie kiedy znajduje się ono na swoim lokalnym szczycie oraz tuż przed spadkiem ceny (takie sygnały nazywane są pułapką na byki - ang. Bull traps).

Średnie kroczące są bardzo wartościowymi i potężnymi pod względem dostarczanych informacji wskaźnikami w AT oraz są jednym z najczęściej używanych. Możliwość analizowania trendów rynkowych w sposób oparty na danych zapewnia doskonały wgląd w to, jak w założonych ramach czasowych funkcjonował (funkcjonuje - z opóźnieniem) rynek. Należy jednak pamiętać, że sygnał dostarczane przez MA oraz sygnały typu Crossover nie powinny być używane samodzielnie i zdecydowanie bezpieczniej dla zasobności portfela jest łączyć różne wskaźniki TA w celu uniknięcia i/lub rozpoznania fałszywych sygnałów.

Udostępnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.