Metoda Wyckoffa - dog艂臋bne wyt艂umaczenie
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Metoda Wyckoffa - dog艂臋bne wyt艂umaczenie

Metoda Wyckoffa - dog艂臋bne wyt艂umaczenie

Zaawansowany
Opublikowane Oct 21, 2019Zaktualizowane Oct 4, 2022
11m

Spis tre艣ci

Na czym polega Metoda Wyckoffa?

Metoda Wyckoffa zosta艂a opracowana przez Richard Wyckoff na pocz膮tku lat 30. XX wieku. Sk艂ada si臋 z szeregu zasad i strategii opracowanych pocz膮tkowo dla trader贸w i inwestor贸w. Wyckoff po艣wi臋ci艂 znaczn膮 cz臋艣膰 swojego 偶ycia nauczaniu innych aspekt贸w zwi膮zanymi z finansami, a jego praca ma du偶y wp艂yw na wsp贸艂czesny wygl膮d聽Analizy Technicznej (TA)聽. O ile na samym pocz膮tku Metoda Wyckoffa ukierunkowana by艂a raczej na rynek akcji i obligacji, to teraz jest stosowana na wszelkiego rodzaju rynkach finansowych.

Du偶a cz臋艣膰 opracowa艅 i artyku艂贸w autorstwa Wyckoffa inspirowana by艂a sukcesami innych inwestor贸w lub trader贸w (zw艂aszcza Jessy'ego L. Livermore'a). Dzisiaj Wyckoff cieszy si臋 takim samym powa偶aniem, jak inne kluczowe postacie z dziedziny finans贸w i inwestycji, takie jak Charles H. Dow i Ralph N. Elliott.

Wyckoff w trakcie swojego 偶ycia przeprowadzi艂 wiele szeroko zakrojonych bada艅, kt贸re w efekcie doprowadzi艂y do powstania kilku teorii i technik handlowych, kt贸re s膮 wykorzystywane do dzisiaj. Ten artyku艂, to swoisty przegl膮d prac Wyckoffa. W kolejnych akapitach przeczytasz m. in o:

  • Trzech fundamentalnych prawach Wyckoffa;

  • Koncepcji Composite Man;

  • Metodologii zwi膮zanej z analiz膮 danych z wykres贸w (Schematy Wyckoffa);

  • Pi臋ciostopniowym podej艣ciu do rynku.

Wyckoff opracowa艂 r贸wnie偶 specjalne Testy Kupna i Sprzeda偶y (ang. Buying and Selling Tests), a tak偶e unikaln膮 metod臋 tworzenia wykres贸w opart膮 na danych z wykres贸w punktowych i liczbowych (ang. Point and Figure - P&F). O ile Testy Wyckoffa pomagaj膮 traderom w wykrywaniu lepszych pozycji do wej艣cia na rynek, o tyle metoda P&F s艂u偶y do definiowania konkretnych cel贸w handlowych. W tym artykule jednak nie zag艂臋bimy si臋 w te dwa zagadnienia.

Trzy prawa Wyckoffa

Prawo popytu i poda偶y

Pierwsze prawo Wyckoffa stanowi, i偶 ceny na rynku rosn膮, gdy popyt jest wi臋kszy ni偶 poda偶, i spadaj膮, gdy jest mamy do czynienia z odwrotn膮 sytuacj膮. Jest to jedna z najbardziej podstawowych zasad rynk贸w finansowych i przy tej okazji warto wspomnie膰, 偶e Wyckoff nie by艂 pierwszym kt贸ry j膮 zaproponowa艂. Prawo popytu i poda偶y mo偶na r贸wnie偶 opisa膰 trzema prostymi r贸wnaniami:

  • Popyt > Poda偶 = Cena ro艣nie

  • Popyt < Poda偶聽= Cena maleje

  • Popyt = Poda偶 = Brak znacz膮cych zmian w wysoko艣ci ceny (z uwagi na nisk膮聽zmienno艣膰 - ang. volatility)

Innymi s艂owy, pierwsza prawo Wyckoffa sugeruje, 偶e nadwy偶ka popytu nad poda偶膮 powoduje wzrost cen, poniewa偶 na rynku znajduje si臋 wi臋cej kupc贸w ni偶聽sprzedawc贸w. W odwrotnej sytuacji, gdzie na rynku znajduje si臋 wi臋cej sprzedawc贸w ni偶 kupuj膮cych - czyli poda偶 przewy偶sza popyt - mamy do czynienia ze spadkiem ceny.

Wielu inwestor贸w, kt贸rzy stosuj膮 Metod臋 Wyckoffa w swoich strategiach handlowych, wskazuje warto艣ci ceny i wolumenu handlowego, jako bardzo dobry spos贸b na wizualizacj臋 relacji wyst臋puj膮cych mi臋dzy poda偶膮 i popytem. Takie podej艣cie bardzo cz臋sto daje potencjalne sygna艂y na temat kolejnych ruch贸w na rynku.

Prawo przyczyn i skutk贸w (ang. The Law of Cause and Effect)

Drugie prawo Wyckoffa m贸wi, 偶e r贸偶nice mi臋dzy poda偶膮 a popytem nie s膮 przypadkowe. R贸偶nice te zaczynaj膮聽si臋 uwypukla膰 po przej艣ciu tzw. okres贸w przygotowawczych i pojawiaj膮 si臋 w wyniku okre艣lonych wydarze艅. Wed艂ug Wyckoffa okres akumulacji (przyczyna) ostatecznie prowadzi do trendu wzrostowego (ang. uptrend) - efektu. Z drugiej strony okres dystrybucji (przyczyna) ostatecznie skutkuje pojawieniem si臋 trendu spadkowego (ang. downtrend) - efektu.聽

Wyckoff zaproponowa艂 unikaln膮 technik臋 tworzenia wykres贸w, aby oszacowa膰 potencjalne skutki wynikaj膮ce z przyczyn - metody definiowania cel贸w handlowych w oparciu o okresy akumulacji i dystrybucji. Technika ta pozwala oszacowa膰 prawdopodobne rozszerzenie trendu rynkowego po wyj艣ciu ze strefy konsolidacji lub tzw. trading range (TR).

Prawo wysi艂k贸w i rezultat贸w z nimi zwi膮zanych

Trzecie prawo Wyckoffa m贸wi, 偶e zmiany ceny aktyw贸w s膮 wynikiem wysi艂ku, kt贸ry jest reprezentowany przez wolumen handlowy. Je艣li zmiana ceny jest zgodna ze zmian膮 wolumenu handlowego, to istnieje du偶a szansa, 偶e trend (spadkowy lub wzrostowy) b臋dzie kontynuowany. Ale je艣li wolumen i cena znacznie si臋 r贸偶ni膮, to cena prawdopodobnie si臋 zatrzyma lub zmieni sw贸j kierunek.

Aby lepiej zobrazowa膰 to prawo, wyobra藕 sobie, 偶e rynek Bitcoina zaczyna si臋 konsolidowa膰. Na rynku panuje bardzo du偶y wolumen handlowy, a jeszcze chwil臋 wcze艣niej mieli艣my do czynienia z rynkiem聽nied藕wiedzia. Wysoki wolumen handlowy oznacza du偶y wysi艂ek, ale ruch w bok (niewielka聽zmienno艣膰 ceny) sugeruje niewielkie rezultaty ko艅cowe. Tym samym na rynku handlowanych jest bardzo du偶o Bitcoin贸w (dos艂. z r膮k do r膮k), ale nie dochodzi ju偶 do znacz膮cych spadk贸w ceny. Taka sytuacja mo偶e wskazywa膰, 偶e trend spadkowy mo偶e w艂a艣nie si臋 ko艅czy膰 i za chwil臋聽dojdzie do ca艂kowitego odwr贸cenia trendu.

Composite Man

Wyckoff sformuowa艂 r贸wnie偶 teori臋 tzw. Composite Man (lub inaczej Composite Operator) - czyli wyobra偶on膮 to偶samo艣膰 rynku. Teoria Composite Man zak艂ada, 偶e rynek powinien by膰 analizowany przez trader贸w i inwestor贸w w taki spos贸b, jak by by艂 wyst臋powa艂 na nim jedynie jeden podmiot. Teoria ta znacz膮co u艂atwia pod膮偶anie za trendami na rynku.

M贸wi膮c wprost: Composite Man reprezentuje najwi臋kszych graczy (inwestor贸w, tzw. animator贸w rynku) - takich jak zamo偶ni ludzie i inwestorzy instytucjonalni. Composite Man zawsze dzia艂a w swoim najlepszym interesie. Robi wszystko, aby kupowa膰 tanio i sprzedawa膰 drogo

Podej艣cie Composite Man jest przeciwie艅stwem podej艣cia, jakim charakteryzuje si臋 wi臋kszo艣膰 inwestor贸w detalicznych - kt贸rzy wed艂ug obserwacji Wyckoffa najcz臋艣ciej tracili swoje 艣rodki w wyniku swoich decyzji inwestycyjnych. Co jednak istotne Wyckoff zauwa偶y艂, i偶 Composite Man stosuje do艣膰 przewidywaln膮 strategi臋, kt贸rej mniejsi inwestorzy mog膮 si臋 nauczy膰.

Wykorzystajmy koncepcj臋 Composite Man do zilustrowania uproszczonego cyklu rynkowego. Taki cykl sk艂ada si臋 z czterech g艂贸wnych faz: akumulacji, trendu wzrostowego, dystrybucji i trendu spadkowego.

Akumulacja

Composite Man gromadzi aktywa przed wej艣ciem na rynek wi臋kszo艣ci inwestor贸w. Ta faza zazwyczaj wi膮偶e si臋 z trendem bocznym na rynku. Akumulacja odbywa si臋 stopniowo, aby unikn膮膰 znacznej zmiany ceny.

Trend wzrostowy (ang. uptrend)

W momencie gdy Composite Man wejdzie ju偶 w posiadanie wystarczaj膮cej dla niego ilo艣ci aktyw贸w, a na rynku nie ma ju偶 zbyt wielu sprzedawc贸w, CM zaczyna stopniowo wystawia膰 swoje aktywa na rynku - stale podnosz膮c cen臋. Wygenerowany w ten spos贸b trend przyci膮ga uwag臋 mniejszych inwestor贸w, powoduj膮c wzrost popytu.

Tutaj warto zwr贸ci膰 uwag臋 na fakt, i偶 podczas trendu wzrostowego mo偶e istnie膰 wiele faz akumulacji. Mo偶na je nazwa膰 fazami聽ponownej akumulacji (ang. re-accumulation).聽Fazy ponownej akumulacji s膮 momentem w kt贸rym wi臋kszy (inaczej. znacz膮cy) trend na chwil臋 zatrzymuje si臋, aby przej艣膰 w faz臋聽akumulacji by dalej m贸c kontynuowa膰 sw贸j kierunek (wzrost ceny).

Czym bardziej ro艣nie cena aktywa, tym bardziej danym rynkiem zaczynaj膮 interesowa膰 si臋 inni inwestorzy, kt贸rzy jeszcze bardziej nak艂aniaj膮 si臋 do zakupu. Na samym szczycie trendu wzrostowego dochodzi do takiej sytuacji w kt贸rej na temat ceny i trendu m贸wi ju偶 og贸艂 spo艂ecze艅stwa i dochodzi do sytuacji w kt贸rej na rynek wchodz膮 tysi膮ce nowych inwestor贸w. W tym momencie popyt jest nadmiernie wy偶szy od poda偶y.

Dystrybucja

W nast臋pnej fazie Composite Man rozpoczyna dystrybucj臋 swoich zasob贸w. Sprzedaje swoje najbardziej zyskowne pozycje osobom dopiero wchodz膮cym na rynek. Faza dystrybucji najcz臋艣ciej charakteryzuje si臋 ruchem bocznym cenym (dos艂. boczniakiem), kt贸ry poch艂ania popyt a偶 do jego wyczerpania.

Trend spadkowy (ang. downtrend)

Nied艂ugo po zako艅czeniu fazy dystrybucji, na rynku dochodzi do spadku ceny. W chwili w kt贸rej Composite Man wype艂ni艂 ju偶 sw贸j plan sprzeda偶y cz臋艣ci lub ca艂o艣ci kupionych wcze艣niej aktyw贸w, to zaczyna tak sterowa膰 rynkiem, aby dosz艂o na nim do znacz膮cego spadku ceny. Ostatecznie Composite Man doprowadza do sytuacji gdzie znacznie wi臋ksza si臋 popyt i nast臋puje trend spadkowy.

Analogicznie sytuacji z trendu wzrostowego, w trakcie trendu spadkowego r贸wnie偶 dochodzi do wielu faz ponownej dystrybucji (ang. re-distribution). S膮 to w zasadzie kr贸tkoterminowe konsolidacje do kt贸rych dochodzi mi臋dzy du偶ymi spadkami ceny. Kr贸tkie fazy re-dystrybucji mog膮 r贸wnie偶 obejmowa膰 Dead Cat Bounces, nawet pojawienie si臋 tzw. pu艂apek na byk贸w - na kt贸re najpro艣ciej m贸wi膮c wpadaj膮 inwestorzy, kt贸rzy licz膮 na odwr贸cenie trendu, kt贸ry jednak nie nadchodzi. Kiedy trend spadkowy wreszcie si臋 sko艅czy, rozpoczyna si臋 nowa faza akumulacji.

Schematy Wyckoffa

Schematy akumulacji i dystrybucji s膮 prawdopodobnie najbardziej popularn膮 cz臋艣ci膮 pracy Wyckoff贸w - przynajmniej w spo艂eczno艣ci kryptowalut. Schematy te dziel膮 fazy akumulacji i dystrybucji na mniejsze sekcje. Ka偶da z sekcji jest dodatkowo dzielona na pi臋膰 nast臋puj膮cych po sobie faz (uszeregowanych od A do E). Ka偶da z mniejszych faz charakteryzuje si臋聽r贸wnie偶 wyst膮pieniem tzw. Wyckoff Events, kt贸re pokr贸tce opisane zosta艂y poni偶ej.

Schemat akumulacji

Faza A

Si艂a sprzeda偶y na rynku maleje, a trend spadkowy zaczyna zwalnia膰. Faza ta zazwyczaj charakteryzuje si臋 wzrostem wolumenu handlowego. Wst臋pne wsparcie (ang. Preliminary Support - PS) wskazuje na to, i偶 na rynku zaczynaj膮 pojawia膰 si臋 kupuj膮cy, ale nie ma ich jeszcze tylu, aby zatrzyma膰 trend spadkowy.

艢wieca Akumulacyjna聽(ang. Climax Selling - SC)聽powstaje w wyniku intensywnej sprzeda偶y do kt贸rej dochodzi przez masow膮 kapitulacj臋 inwestor贸w. Jest to cz臋sto punkt w kt贸rym dochodzi do ogromnych r贸偶nic w cenie (zmienno艣ci ceny). W tej fazie na rynku dominuje tzw. panika sprzeda偶owa, kt贸ra objawia si臋 m.in formowaniem si臋 du偶ych聽艣wieczek i daleko si臋gaj膮cych knot贸w. Silny spadek szybko zamienia si臋 w odbicie lub w tzw.聽Automatic Rally (AR). Dzieje si臋 tak poniewa偶 nadmierna poda偶 jest natychmiastowo absorbowana przez kupuj膮cych. Zasadniczo rzecz ujmuj膮c trading range (TR) w schemacie akumulacji okre艣lany jest przez odst臋p mi臋dzy doln膮 granic膮 SC i g贸rn膮 granic膮 AR.

Jak wskazuje ju偶 sama nazwa, do聽Secondary Test (ST)聽dochodzi gdy cena spada w pobli偶e SC. Jest to moment w kt贸rym rynek sprawdza czy trend spadkowy rzeczywi艣cie si臋 zako艅czy艂, czy jeszcze trwa. W tym momencie wolumen handlowy oraz zmienno艣膰 ceny s膮 zwykle ni偶sze ni偶 w pozosta艂ych fazach. Chocia偶 ST cz臋sto tworzy tzw. higher low w stosunku do SC, to jednak nie jest to zasad膮.

Faza B

Opieraj膮c si臋 o Prawo przyczyn i skutk贸w Wyckoffa, faza B mo偶e by膰 postrzegana jako przyczyna, kt贸ra prowadzi do skutku.

Zasadniczo rzecz ujmuj膮c, Faza B to etap konsolidacji, w kt贸rym Composite Man gromadzi najwi臋ksz膮 liczb臋 aktyw贸w na jak膮 tylko go sta膰. Na tym etapie rynek ma tendencj臋 do testowania zar贸wno poziomu oporu (ang. resistance), jak i wsparcia (ang. support) TR.

Podczas Fazy B mo偶e dochodzi膰 do wielu聽Secondary Tests聽(ST). W niekt贸rych przypadkach mog膮 one powodowa膰 powstanie higher highs (pu艂apek na byki) i lower lowers (pu艂apki na nied藕wiedzie) w stosunku do SC i AR fazy A.

Faza C

Podczas typowej Fazy Akumulacji C dochodzi do pojawienia si臋聽tzw.聽spr臋偶yny (ang. spring). Spring najcz臋艣ciej dzia艂a jak ostatnia pu艂apka na nied藕wiedzie, zanim rynek zacznie osi膮ga膰 higher lows. W trakcie fazy C Composite Man dba o to, aby na rynku pozosta艂o ju偶 niewiele aktyw贸w do sprzedania - sprawdza czy wszyscy Ci kt贸rzy mieli ju偶 sprzeda膰 ju偶 to zrobili.

Spr臋偶yna najcz臋艣ciej prze艂amuje obecne na rynku poziomy wsparcia, aby聽powstrzyma膰 (ang. stop out) inwestor贸w przed opuszczeniem rynku i wprowadzi膰 ich w b艂膮d. Spring mo偶na r贸wnie偶 okre艣li膰 jako ostateczn膮 pr贸b臋 zakupu akcji po ni偶szej cenie przed rozpocz臋ciem trendu wzrostowego. Pu艂apka na nied藕wiedzie sk艂ania inwestor贸w detalicznych do pozbycia si臋 posiadanych przez siebie aktyw贸w.聽

W niekt贸rych przypadkach rynkowi udaje si臋 utrzyma膰 wypracowane poziomy wsparcia, przez co na rynku nie wystepuje Spring. Oznacza to, 偶e istniej膮 pewne Schematy akumulacji, kt贸re s膮 zgodne z za艂o偶on膮 przez Wyckoffa teori膮, ale nie zawsze musz膮 one wi膮za膰 si臋聽z pojawieniem si臋聽na rynku Spring.

Faza D

Faza D reprezentuje przej艣cie mi臋dzy Przyczyn膮 a Skutkiem. Ta faza znajduje si臋 pomi臋dzy stref膮 akumulacji (faz膮 C), a wybiciem z zakresu handlowego (faza E).聽

Najcz臋艣ciej w Fazie D dochodzi do znacz膮cego wzrostu wolumenu obrotu handlowego i wzrostu zmienno艣ci ceny. W chwili w kt贸rej dochodzi do Fazy D na rynku najcz臋艣ciej zosta艂 ju偶 wypracowany聽Last Point Support (LPS)聽. LPS cz臋sto poprzedza przebicie poziom贸w oporu, co z kolei tworzy higher highs. Taka sytuacja najcz臋艣ciej sygnalizuje pojawienie si臋 tzw.聽Signs of Strenght (SOS), poniewa偶 poprzednie聽poziomy oporu teraz staj膮 si臋聽poziomami wsparcia.

Pomimo nieco myl膮cej terminologii zwi膮zanej z LPS (dos艂. Ostatni Punkt Wsparcia), to w trakcie Fazy D mo偶e wyklarowa膰 si臋 kilka takich punkt贸w. W niekt贸rych sytuacjach zanim na rynku dojdzie do skutecznego prze艂amania wi臋kszego zakresu handlowego przez cen臋 i przej艣cia rynku do Fazy E, to najpierw mog膮 pojawia膰 si臋 kr贸tkie strefy konsolidacji.

Faza E

Faza E jest ostatnim etapem Schematu akumulacji. Charakteryzuje si臋 wyra藕nym prze艂amaniem TR, kt贸re spowodowane jest wzrostem popytu na rynku. To w艂a艣nie w tej fazie dochodzi do skutecznego prze艂amania trading rang, co z kolei otwiera drog臋 do wzrost贸w.


Schemat dystrybucji

Zasadniczo rzecz ujmuj膮c, to Schemat dystrybucji dzia艂a w odwrotny spos贸b od Schematu akumulacji. Oba z tych schemat贸w charakteryzuj膮 si臋 jednak nieco inn膮 terminologi膮.


Faza A

Do pierwszej fazy dochodzi, gdy rozpocz臋ty wcze艣niej trend wzrostowy zaczyna zwalnia膰 z powodu malej膮cego popytu.聽Preliminary Supply (PSY)聽sugeruje, 偶e na rynku pojawia si臋聽coraz wi臋cej ch臋tnych do sprzeda偶y, chocia偶 wci膮偶 nie jest to si艂a wystarczaj膮co du偶a, aby zatrzyma膰 trend wzrostowy. Taka sytuacja ostatecznie doprowadza do powstania tzw.聽Buying Climax (BC)聽, kt贸ra zwi膮zana jest z rych艂ym zwi臋kszeniem zainteresowania kupuj膮cych. Najcz臋艣ciej s膮 to ma艂o do艣wiadczeni inwestorzy, kt贸rzy kupuj膮 w wyniku emocji, a nie analizy sytuacji.聽

Silny ruch ceny w g贸r臋 powoduje tzw.聽Automatic Reaction (AR) - a dzieje si臋聽tak poniewa偶 nadmierny popyt jest absorbowany przez market maker贸w. Innymi s艂owy, Composite Man zaczyna dystrybuowa膰 (sprzedawa膰) swoje aktywa do p贸藕nych nabywc贸w. Ponowne przetestowanie okolic 聽BC聽 przez rynek jest momentem w kt贸rym dochodzi do聽Secondary Tests (ST)聽, co najcz臋艣ciej formuje tzw. lower high.

Faza B

Dystrybucja w trakcie Fazy B dzia艂a jako swoista strefa konsolidacji (przyczyna), kt贸ra poprzedza trend spadkowy (efekt). W tej fazie Composite Man stopniowo sprzedaje swoje aktywa, absorbuj膮c popyt na rynku i jednocze艣nie os艂abiaj膮c go.聽

W tej fazie r贸wnie偶 rynek (zazwyczaj) wielokrotnie testuje zar贸wno g贸rne, jak i dolne wst臋gi zakresu handlowego. Testy mog膮 wi膮za膰 si臋 z formowaniem si臋 kr贸tkoterminowych pu艂apek na nied藕wiedzie i byki. W fazie B czasami zdarza si臋聽r贸wnie偶, 偶e rynek porusza si臋 powy偶ej poziomu oporu utworzonego przez BC, co powoduje聽ST聽, kt贸ry cz臋sto okre艣lany jest w tym kontek艣cie jako聽Upthrust (UT).

Faza C

W niekt贸rych sytuacjach ostatnia pu艂apka na byki mo偶e pojawi膰 si臋 chwil臋 po zako艅czeniu si臋 okresu konsolidacji. Tak膮 sytuacj臋 okre艣la si臋 mianem聽UTAD聽 lub Upthrust After Distribution. Termin ten zasadniczo jest przeciwie艅stwem Spr臋偶yny akumulacyjnej (ang. Accumulation Spring).

Faza D

Faza D w Schemacie dystrybucji jest prawie lustrzanym odbiciem tej samej fazy ze Schematy akumulacji. W tej fazie聽LPSY聽zazwyczaj znajduje si臋 po艣rodku zakresu handlowego tworz膮c lower high. Wraz z pojawieniem si臋 Fazy D na rynku tworz膮 si臋 kolejne LPSY - w okolicy lub poni偶ej strefy wsparcia. W chwili w kt贸rej rynek spada poni偶ej lini臋 wsparcia dochodzi do tzw.聽Evident Sign of Weakness聽(SOW).

Faza E

Ostatni etap Dystrybucji, to nic innego jak pocz膮tek trendu spadkowego. Na tym etapie w trading range powstaje znacz膮ca przerwa, kt贸ra spowodowana jest siln膮 dominacj膮 poda偶y nad popytem.

Czy Metoda Wyckoffa na prawd臋 dzia艂a?

Oczywi艣cie 偶aden z rynk贸w nigdy dok艂adnie nie b臋dzie przestrzega膰 modeli sformu艂owanych przez Wyckoffa. W praktyce Schematy akumulacji i dystrybucji mog膮 wyst臋powa膰 na r贸偶ne sposoby. Na niekt贸rych rynkach faza B mo偶e trwa膰 najd艂u偶ej ze wszystkich innych wymienionych przez Wyckoffa faz. Na innych natomiast rynek mo偶e ca艂kowicie pomin膮膰 testy Sprint czy UTAD.

Nawet pomimo tego, omawiana teoria rynku opracowana przez Wyckoffa oferuje szeroki zakres niezawodnych technik, kt贸re opieraj膮 si臋 na innych teoriach i zasadach spisanych przez ojca rynk贸w finansowych (jak Wyckoffa okre艣la wielu profesor贸w). Jego praca jest z pewno艣ci膮 cenna dla tysi臋cy inwestor贸w, handlowc贸w i analityk贸w z ca艂ego 艣wiecie. Schematy akumulacji i dystrybucji pozwalaj膮 lepiej zrozumie膰 wyst臋puj膮ce na rynkach finansowych najbardziej powszechne 聽cykle.

Pi臋ciostopniowe podej艣cie Wyckoffa

Wyckoff opracowa艂 r贸wnie偶 tzw. pi臋ciostopniowe podej艣cie do rynku. Metoda ta skupia w sobie wiele teorii, technik i obserwacji jakie w trakcie swojego 偶ycia uda艂o mu si臋 zaobserwowa膰. Schemat ten mo偶na uzna膰 za swego rodzaju podej艣cie, kt贸re pozwala wdro偶y膰 jego nauki w 偶ycie.

Krok 1: Okre艣lenie trendu.

Jaki jest obecny trend i w kt贸r膮 stron臋 prawdopodobnie zmierza rynek? Jaka jest obecna zale偶no艣膰 mi臋dzy poda偶膮 a popytem?

Krok 2: Okre艣lenie si艂y aktyw贸w.

Jak silny jest aktywo w por贸wnaniu z badanym rynkiem? Czy to, co reprezentuje sob膮 aktywo idzie w zgodzie z jego cen膮 na danym rynku, czy jednak jest zupe艂nie odwrotnie?

Krok 3: Poszukiwania aktyw贸w z istniej膮cymi 鈥淐auses鈥 (przyczynami)

Czy istnieje jaki艣 znacz膮cy sygna艂 lub sygna艂y, kt贸re wyja艣niaj膮 konieczno艣膰 otworzenia pozycji? Czy przyczyna jest wystarczaj膮co silna, aby potencjalne nagrody (efekt) by艂y warte podj臋tego ryzyka?

Krok 4: Okre艣lenie jak prawdopodobne jest pojawienie si臋 znacz膮cych ruch贸w na rynku.

Czy cena aktywa na pewno jest gotowa na ruch w jedn膮 lub w drug膮 stron臋? Czy obecna sytuacja nie jest preludium do wej艣cia rynku w wi臋kszy trend? Co sugeruje cena i wolumen?聽Ten krok cz臋sto wi膮偶e si臋 z wykorzystaniem test贸w Buying and Selling autorstwa Wyckoffa.

Krok 5: Okre艣lenie czasu wej艣cia.

Ostatni krok dotyczy tylko i wy艂膮cznie timingu. Najcz臋艣ciej obejmuje kompleksow膮 analiz臋 aktywa i rynku w odniesieniu do globalnej sytuacji lub innych, podobnych rynk贸w.

Dla przyk艂adu przed otworzeniem pozycji trader mo偶e podj膮膰 si臋 por贸wnania dynamiki ruch贸w cenowych interesuj膮cego go aktywa z sytuacj膮 w indeksie S&P 500. Taka analiza mo偶e zapewni膰 pewien ogl膮d na potencjalny kierunek w kt贸rym mo偶e zmierza膰 cena interesuj膮cego nas aktywa. Przy dobrych wiatrach krok pi膮ty mo偶e przyczyni膰 si臋 do wybrania najlepszego z mo偶liwych moment贸w na wej艣cie (granicy do艂ka) - co jednak zdarza si臋 bardzo rzadko.

Metoda ta dzia艂a najlepiej w przypadku aktyw贸w, kt贸re wykazuj膮 du偶e podobie艅stwo ruch贸w do sytuacji na globalnym rynku lub konkretnym indeksie. Na rynku kryptowalut zazwyczaj nie ma mowy o jakiejkolwiek聽korelacji z sytuacj膮 na rynku tradycyjnych inwestycji.

Zako艅czenie

Od sformu艂owania Metody Wyckoffa min臋艂o ju偶 prawie sto lat. Jednak dokonania ojca rynk贸w finansowych do dzisiaj s膮 wykorzystywane przez szereg inwestor贸w i trader贸w. Metoda Wyckoffa bez w膮tpienia nie mo偶e zosta膰 przyr贸wnana do innych, zwyk艂ych wska藕nik贸w AT, poniewa偶 obejmuje wiele zasad, teorii i technik handlowych.聽

Metoda Wyckoffa pozwala inwestorom podejmowa膰 bardziej logiczne decyzje. Wiedza sformu艂owana przez Richarda Wyckoffa, kt贸r膮 gromadzi艂 przez lata do艣wiadcze艅 i obserwacji zapewnia traderom i inwestorom dost臋p do szeregu narz臋dzi do zmniejszania ryzyka i zwi臋kszania ich szans na sukces. Mimo to ani Metoda Wyckoffa, ani jakikolwiek inny wska藕nik lub narz臋dzie wykorzystywane przez inwestor贸w nie mo偶e zosta膰 uznane za niezawodne lub dostarczaj膮ce pewnych sygna艂贸w. W kontek艣cie rynk贸w kryptowalut stwierdzenie to zyskuje na dodatkowym znaczeniu, poniewa偶 kryptowaluty co do zasady charakteryzuj膮 si臋 wi臋ksz膮 zmienno艣ci膮 od tradycyjnych aktyw贸w.