Wyckoffi meetodi tutvustus
Avaleht
Artiklid
Wyckoffi meetodi tutvustus

Wyckoffi meetodi tutvustus

Edasijõudnud
Avaldatud Oct 21, 2019Värskendatud Oct 4, 2022
11m

Mis on Wyckoffi meetod?

Wyckoffi meetodi töötas välja Richard Wyckoff 1930. aastate alguses. See koosneb reast põhimõtetest ja strateegiatest, mis on algselt mõeldud kauplejatele ja investoritele. Wyckoff pühendas olulise osa oma elust õpetamisele ja tema töö mõjutab palju kaasaegset tehnilist analüüsi (TA). Kui algselt keskendus Wyckoffi meetod aktsiatele, siis nüüd rakendatakse seda igasugustel finantsturgudel.

Suur osa Wyckoffi töödest oli inspireeritud teiste edukate kauplejate (eriti Jesse L. Livermore’i) kauplemismeetoditest. Tänapäeval austatakse Wyckoffi sama kõrgelt kui teisi võtmeisikuid, nagu Charles H. Dow ja Ralph N. Elliott.

Wyckoff tegi ulatuslikke uuringuid, mille tulemusel loodi mitmeid teooriaid ja kauplemistehnikaid. See artikkel annab ülevaate tema tööst. Arutelu hõlmab järgmist:

  • kolm põhiseadust;

  • komposiitinimese kontseptsioon;

  • diagrammide analüüsimise metoodika (Wyckoffi skeemid);

  • viieastmeline lähenemine turule.

Wyckoff töötas välja ka spetsiifilised ostu- ja müügitestid, samuti ainulaadse diagrammimeetodi, mis põhineb punkti ja joonise (Point and Figure - P&F) diagrammidel. Kuigi testid aitavad kauplejatel paremaid sisenemispunkte märgata, kasutatakse kauplemise sihtpunktide määratlemiseks P&F meetodit. Ent antud artikkel ei käsitle neid kahte teemat pikemalt.

 

Wyckoffi kolm seadust

Nõudluse ja pakkumise seadus

Esimene seadus ütleb, et hinnad tõusevad, kui nõudlus on suurem kui pakkumine ja langevad, kui see on vastupidine. See on üks finantsturgude põhiprintsiipe ega ole kindlasti eksklusiivselt Wyckoffi töö. Esimest seadust võime esitada kolme lihtsa võrrandiga:

  • nõudlus > pakkumine = hinnatõus

  • nõudlus < pakkumine = hinna langus

  • nõudlus = pakkumine = olulist hinnamuutust pole (madal volatiilsus)

Teisisõnu, esimene Wyckoffi seadus viitab sellele, et nõudluse ületamine pakkumisest põhjustab hindade tõusu, kuna rohkem inimesi ostab kui müüb. Kuid olukorras, kus müüakse rohkem kui ostetakse, ületab pakkumine nõudlust, mistõttu hind langeb.

Paljud investorid, kes järgivad Wyckoffi meetodit, võrdlevad hinna ja mahu ribasid, et paremini visualiseerida pakkumise ja nõudluse vahelist suhet. See annab sageli ülevaate turu järgmistest liikumistest.

Põhjuse ja tagajärje seadus

Teine seadus ütleb, et pakkumise ja nõudluse vahed ei ole juhuslikud. Need tekivad pärast ettevalmistusperioode, konkreetsete sündmuste tulemusena. Wyckoffi terminite kohaselt viib kogunemisperiood (põhjus) lõpuks tõusutrendini (tagajärg). Seevastu jaotusperiood (põhjus) toob lõpuks kaasa langustrendi (tagajärg). 

Wyckoff kasutas põhjuse võimalike mõjude hindamiseks ainulaadset kaardistamistehnikat. Teisisõnu lõi ta kauplemissihtmärkide määratlemise meetodid, mis põhinevad kogunemis- ja jaotusperioodidel. See võimaldas tal hinnata turutrendi tõenäolist pikenemist pärast konsolideerimistsoonist või kauplemisvahemikust (trading range – TR) väljamurdmist.

Pingutuse vs. tulemuse seadus

Kolmas Wyckoffi seadus ütleb, et vara hinnamuutused on pingutuse tulemus, mida esindab kauplemismaht. Kui hinnamuutus on mahuga kooskõlas, on suur tõenäosus, et trend jätkub. Kuid kui maht ja hind oluliselt erinevad, siis tõenäoliselt turusuundumus peatub või muudab suunda.

Kujuta ette, et Bitcoini turg hakkab pärast pikka langustrendi väga suure mahuga konsolideeruma. Kõrge maht näitab suurt pingutust, kuid külgsuunaline liikumine (madal volatiilsus) viitab väikesele tulemusele. Bitcoinid vahetavad palju omanikku, kuid märkimisväärseid hinnalangusi pole. Selline olukord võib viidata sellele, et langustrend võib olla möödas ja pöördumine on lähedal.


Komposiitinimene

Wyckoff lõi idee komposiitinimesest (või komposiitoperaatorist) turu kujuteldava identiteedina. Ta tegi ettepaneku, et investorid ja kauplejad peaksid aktsiaturgu uurima nii, nagu kontrolliks seda üksainus üksus. See muudaks neil turutrendidega kaasas käimise lihtsamaks.

Sisuliselt esindab komposiitinimene suurinvestoreid (turutegijaid), näiteks jõukaid eraisikuid ja institutsionaalseid investoreid. See tegutseb alati tema enda huvides, et ta saaks madala hinnaga osta ja kõrgelt müüa. 

Komposiitinimese käitumine on vastupidine enamikule jaeinvestoritele, mida Wyckoff täheldas sageli raha kaotamas. Kuid Wyckoffi sõnul kasutab komposiitinimene mõnevõrra etteaimatavat strateegiat, millest investorid saavad õppida.

Kasutame lihtsustatud turutsükli illustreerimiseks komposiitinimese kontseptsiooni. Selline tsükkel koosneb neljast põhifaasist: kogunemine , tõusutrend, jaotus ja langustrend.


Kogunemine

Komposiitinimene kogub varasid enne enamikku investoreid. Seda faasi iseloomustab tavaliselt külgsuunaline liikumine. Kogumine toimub järk-järgult, et vältida hinna olulist muutumist.

Tõusutrend

Kui komposiitinimesel on piisavalt aktsiaid ja müügijõud on otsas, hakkab ta turgu üles suruma. Loomulikult meelitab arenev trend rohkem investoreid, põhjustades nõudluse kasvu.

Eelkõige võib tõusutrendi ajal esineda mitu kogunemisfaasi. Võime nimetada neid taaskogunemisfaasideks, kus suurem trend peatub ja konsolideerub mõneks ajaks, enne kui jätkab ülespoole liikumist.

Kuna turg liigub ülespoole, julgustatakse teisi investoreid ostma. Lõpuks võtab vedu ka üldine publik, et kaasa lüüa. Sel hetkel on nõudlus palju kõrgem kui pakkumine.

Jaotus

Järgmisena hakkab komposiitinimene oma osalust laiali jaotama. Ta müüb oma kasumlikud positsioonid neile, kes tulevad turule hilises staadiumis. Tavaliselt iseloomustab jaotusfaasi külgsuunaline liikumine, mis neelab nõudluse kuni selle ammendumiseni.

Langustrend

Varsti pärast jaotusetappi hakkab turg pöörduma tagasi allapoole. Teisisõnu, pärast seda, kui komposiitinimene on müünud suure hulga oma aktsiaid, hakkab ta turgu alla kiskuma. Lõpuks muutub pakkumine nõudlusest palju suuremaks ja langustrend on kindlaks määratud.

Sarnaselt tõusutrendile võib langustrendil olla ka ümberjaotumise faase. Need on põhimõtteliselt lühiajaline konsolideerimine suurte hinnalanguste vahel. Nende hulka võivad kuuluda ka surnud kassi põrked või niinimetatud pullilõksud, kus mõned ostjad jäävad lõksu, lootes trendi pöördumisele, mida ei juhtu. Kui langustrend on lõpuks möödas, algab uus kogunemisfaas.


Wyckoffi skeemid

Kogunemis- ja jaotusskeemid on tõenäoliselt kõige populaarsem osa Wyckoffi tööst – vähemalt krüptokogukonnas. Need mudelid jagavad kogunemis- ja jaotusfaasid väiksemateks osadeks. Need osad on jagatud viieks faasiks (A kuni E) koos mitme Wyckoffi sündmusega, mida on kirjeldatud lühidalt allpool.


Kogunemisskeem

Wyckoffi meetodi kogunemisskeem

A-faas

Müügijõud väheneb ja langustrend hakkab aeglustuma. Seda faasi iseloomustab tavaliselt kauplemismahu suurenemine. Esialgne toetuspunkt (Preliminary Support - PS) näitab, et mõned ostjad ilmuvad, kuid sellest ei piisa languse peatamiseks.

Müügi haripunkt (Selling Climax - SC) kujuneb intensiivse müügitegevuse tulemusena, kui investorid kapituleeruvad. See on sageli suure volatiilsuse punkt, kus paanikamüük tekitab suuri küünlaid ja tahti. Tugev langus muutub kiiresti tagasi põrkamiseks või automaatseks ralliks (Automatic Rally - AR), kuna ostjad neelavad liigse pakkumise. Üldiselt on kogunemisskeemi kauplemisvahemik (Trading Range - TR) määratletud SC madala ja kõrgeima AR-i vahelise ruumiga.

Nagu nimigi ütleb, toimub sekundaarne test (Secondary Test - ST) siis, kui turg langeb SC piirkonna lähedale, testides, kas langustrend on tõesti möödas või mitte. Sel hetkel kipuvad kauplemismahud ja turu volatiilsus olema madalamad. Kuigi ST moodustab SC suhtes sageli kõrgema madalaima taseme, ei pruugi see alati nii olla.

B-faas

Wyckoffi põhjuse ja tagajärje seaduse alusel võib B-faasi vaadelda kui põhjust, mis viib tagajärjeni.

Põhimõtteliselt on B-faas konsolideerimise etapp, kus komposiitinimene kogub kõige rohkem varasid. Selles etapis kipub turg testima nii kauplemisvahemiku vastupanu- kui ka toetustasemeid.

B-faasi ajal võib olla palju sekundaarseid teste (ST). Mõnel juhul võivad need anda kõrgemaid tulemusi (pullilõksud) ja madalamaid (karulõksud) võrreldes A-faasi SC ja AR-ga.

C-faas

Tüüpiline kogunemisfaas C sisaldab nn kevadet. Sageli toimib see viimase karulõksuna enne, kui turg hakkab suuremaid madalseise tegema. C-faasi ajal tagab komposiitinimene selle, et turule jääks vähe pakkumist, st need, mis müüma pidid, olid juba müünud.

Kevad murrab sageli toetustasemeid, et peatada kauplejad ja eksitada investoreid. Võime kirjeldada seda kui viimast katset osta aktsiaid madalama hinnaga enne tõusutrendi algust. Karulõks sunnib jaeinvestoreid oma osalusest loobuma. 

Mõnel juhul suudavad toetustasemed vastu pidada ja kevadet lihtsalt ei toimu. Teisisõnu, võib olla kogunemisskeeme, millel on kõik muud elemendid va kevad. Sellegipoolest kehtib üldine skeem jätkuvalt.

D-faas

D-faas tähistab üleminekut põhjuse ja tagajärje vahel. See asub kogunemisala (C-faasi) ja kauplemisvahemiku läbimurde (E-faasi) vahel. 

Tavaliselt näitab D-faas kauplemismahu ja volatiilsuse olulist suurenemist. Sellel on tavaliselt viimase punkti toetus(Last Point Support - LPS), mis teeb kõrgema madalseisu enne kui turg liigub ülespoole. LPS eelneb sageli takistustasemete väljamurdmisele, mis omakorda tekitab kõrgemaid tõuse. See näitab tugevuse märke (Signs of Strength – SOS), kuna varasemad takistused muutuvad täiesti uuteks toetusteks.

Hoolimata mõnevõrra segasest terminoloogiast võib D-faasis olla rohkem kui üks LPS. Sageli on neil uute toetusjoonte testimisel suurenenud kauplemismaht. Mõnel juhul võib hind enne suurema kauplemisvahemiku tõhusat murdmist ja E-faasi üleminekut luua väikese konsolideerumistsooni.

E-faas

E-faas on kogunemisskeemi viimane etapp. Seda iseloomustab suurenenud turunõudluse põhjustatud kauplemisvahemiku ilmne läbimurre. See on siis, kui kauplemisvahemik on tõhusalt purunenud ja algab tõusutrend.


Jaotusskeem

Sisuliselt töötab jaotusskeem kogunemisele vastupidiselt, kuid veidi erineva terminoloogiaga.


Wyckoffi meetodi jaotusskeem


A-faas

Esimene faas toimub siis, kui väljakujunenud tõusutrend hakkab nõudluse vähenemise tõttu aeglustuma. Esialgne pakkumine (Preliminary Supply - PSY) viitab sellele, et ilmub müügijõud, kuigi see pole ikka veel piisavalt tugev, et ülespoole liikumist peatada. Ostu haripunkt (Buying Climax - BC) kujuneb seejärel intensiivse ostutegevuse tulemusena. Tavaliselt on selle põhjuseks kogenematud kauplejad, kes ostavad emotsioonide ajel. 

Järgmiseks põhjustab tugev tõus automaatse reaktsiooni (Automatic Reaction - AR), kuna turutegijad neelavad liigse nõudluse. Teisisõnu hakkab komposiitinimene oma osalust hilinenud ostjatele jagama. Sekundaarne test (Secondary Test - ST) toimub siis, kui turg külastab uuesti BC piirkonda, moodustades sageli madalama ülemise taseme.

B-faas

Jaotuse B-faas toimib konsolideerumistsoonina (põhjusena), mis eelneb langustrendile (tagajärg). Selle faasi jooksul müüb komposiitinimene järk-järgult oma varasid, neelates ja nõrgendades turunõudlust. 

Tavaliselt testitakse kauplemisvahemiku ülemist ja alumist liini mitu korda, mis võib hõlmata lühiajalisi karu- ja pulliõkse. Mõnikord liigub turg üle BC loodud takistuse taseme, mille tulemuseks on ST , mida võib nimetada ka ülestõusmiseks (Upthrust – UT).

C-faas

Mõnel juhul esitab turg pärast konsolideerimisperioodi viimase pullilõksu. Seda nimetatakse UTADiks või Upthrust peale jaotust (Upthrust After Distribution). Põhimõtteliselt on see kogunemiskevade vastand.

D-faas

Jaotuse D-faas on peaaegu kogunemise peegelpilt. Tavaliselt on sellel vahemiku keskel viimane tarnepunkt (Last Point of Supply - LPSY) , mis loob madalama ülemise taseme. Sellest hetkest alates luuakse uued LPSY-d – kas toetusala ümber või allapoole. Ilmne nõrkuse märk (Sign of Weakness - SOW) ilmneb siis, kui turg murdub allapoole toetusjooni.

E-faas

Jaotuse viimane etapp tähistab langustrendi algust koos ilmse pausiga allapoole kauplemisvahemikku, mis on põhjustatud pakkumise tugevast domineerimisest nõudluse üle.


Kas Wyckoffi meetod töötab?

Loomulikult ei järgi turg neid mudeleid alati täpselt. Praktikas võivad kogunemis- ja jaotusskeemid esineda erineval viisil. Näiteks võib mõnes olukorras B-faas kesta oodatust palju kauem. Või isegi võivad kevad- ja UTAD-testid täielikult puududa.

Siiski pakub Wyckoffi töö laia valikut usaldusväärseid tehnikaid, mis põhinevad tema paljudel teooriatel ja põhimõtetel. Tema töö on kindlasti väärtuslik tuhandetele investoritele, kauplejatele ja analüütikutele kogu maailmas. Näiteks võivad kogunemise ja jaotuse skeemid olla kasulikud, kui püüad mõista finantsturgude tavapäraseid tsükleid.


Wyckoffi viieastmeline lähenemine

Wyckoff töötas välja ka viieastmelise turukäsitluse, mis põhines tema paljudel põhimõtetel ja tehnikatel. Lühidalt öeldes võib seda lähenemist vaadelda kui võimalust oma õpetust praktikas rakendada.

1. samm: määra trend.

Milline on praegune trend ja kuhu see tõenäoliselt areneb? Kuidas on pakkumise ja nõudluse suhe?

2. samm: määra vara tugevus.

Kui tugev on vara võrreldes turuga? Kas nad liiguvad sarnaselt või vastupidisel viisil?

3. samm: otsi varasid, millel on piisav „põhjus“.

Kas positsioonile sisenemiseks on piisavalt põhjuseid? Kas põhjus on piisavalt tugev, et võimalikud hüved (mõju) on riske väärt?

4. samm: määra, kui tõenäoline on liikumine.

Kas vara on liikumiseks valmis? Milline on tema positsioon suuremas trendis? Millele viitavad hind ja maht? See samm hõlmab sageli Wyckoffi ostu- ja müügitestide kasutamist.

5. samm: ajasta oma sisenemine.

Viimane samm on seotud ajastusega. Tavaliselt hõlmab see aktsiate analüüsimist võrreldes üldise turuga.

Näiteks saab kaupleja võrrelda aktsia hinnategevust S&P 500 indeksiga. Sõltuvalt nende positsioonist nende individuaalses Wyckoffi skeemis võib selline analüüs anda ülevaate vara järgmistest liikumistest. Lõpuks hõlbustab see hea sisenemise loomist.

See meetod töötab paremini varade puhul, mis liiguvad koos üldise turu või indeksiga. Krüptoturgudel ei ole see korrelatsioon aga alati olemas.


Lõppmärkused

Selle loomisest on möödas peaaegu sajand, kuid Wyckoffi meetod on laialdaselt kasutusel ka tänapäeval. See on kindlasti palju enamat kui TA indikaator, kuna see hõlmab paljusid põhimõtteid, teooriaid ja kauplemistehnikaid. 

Sisuliselt võimaldab Wyckoffi meetod investoritel teha loogilisemaid otsuseid, mitte tegutseda emotsioonidest lähtuvalt. Wyckoffi ulatuslik töö pakub kauplejatele ja investoritele mitmeid tööriistu riskide vähendamiseks ja eduvõimaluste suurendamiseks. Siiski pole investeerimisel lollikindlat tehnikat olemas. Riskide suhtes tuleks alati ettevaatlik olla, eriti väga volatiilsetel krüptoturgudel.