Vysvětlení Wyckoffovy metody
Domů
Články
Vysvětlení Wyckoffovy metody

Vysvětlení Wyckoffovy metody

Středně pokročilí
Zveřejněno Oct 21, 2019Aktualizováno Oct 4, 2022
11m

Co je Wyckoffova metoda?

Wyckoffovu metodu vyvinul počátkem 30. let 20. století Richard Wyckoff. Skládá se z řady zásad a strategií původně určených pro obchodníky a investory. Wyckoff věnoval značnou část svého života výuce a jeho práce ovlivnila velkou část moderní technické analýzy (TA). Wyckoffova metoda sice byla původně zaměřena na akcie, ale dnes se používá na všech druzích finančních trhů.

Velká část Wyckoffovy práce byla inspirována obchodními metodami jiných úspěšných obchodníků (zejména Jesseho L. Livermorea). Dnes se Wyckoff těší stejné úctě jako jiné významné osobnosti, včetně Charlese H. Dowa a Ralpha N. Elliotta.

Wyckoff provedl rozsáhlý výzkum, který vedl k vytvoření několika teorií a obchodních technik. Tento článek přináší přehled jeho práce. Budeme se v něm věnovat:

  • třem fundamentálním zákonům;

  • konceptu komplexního člověka (Composite Man);

  • metodice analýzy grafů (Wyckoffova schémata); a

  • pětistupňovému přístupu k trhu.

Wyckoff vyvinul i specifické testy pro nákupy a prodeje a jedinečnou metodu tvorby grafů založenou na grafech Point and Figure (P&F). Testy pomáhají obchodníkům odhalovat lepší vstupní body a metoda P&F se používá k definování obchodních cílů. Tento článek se ale těmto dvěma tématům věnovat nebude.

 

Tři Wyckoffovy zákony

Zákon nabídky a poptávky

První zákon říká, že když je poptávka vyšší než nabídka, ceny rostou, a když je tomu naopak, ceny klesají. Je to jeden z nejzákladnějších principů finančních trhů a rozhodně se netýká jen Wyckoffovy práce. První zákon můžeme znázornit třemi jednoduchými rovnicemi:

  • Poptávka > nabídka = ceny rostou

  • Poptávka < nabídka = ceny klesají

  • Poptávka = nabídka = žádná výrazná změna ceny (nízká volatilita)

První Wyckoffův zákon jinými slovy říká, že převis poptávky nad nabídkou způsobuje růst cen, protože více lidí nakupuje, než prodává. V situaci, kdy lidé více prodávají než kupují, nabídka převyšuje poptávku, což vede k poklesu ceny.

Mnoho investorů, kteří používají Wyckoffovu metodu, srovnává cenovou akci a sloupce s objemem, aby si lépe dokázali představit vztah mezi nabídkou a poptávkou. Často tak díky tomu můžete lépe pochopit další tržní pohyby.

Zákon příčiny a následku

Druhý zákon říká, že rozdíly mezi nabídkou a poptávkou nejsou náhodné. Přicházejí spíš po období příprav jako důsledek konkrétních událostí. Podle Wyckoffa vede období akumulace (příčina) nakonec k vzestupnému trendu (následek). Naproti tomu výsledkem období distribuce (příčina) je klesající trend (důsledek). 

Wyckoff použil k odhadu potenciálních důsledků příčiny jedinečnou techniku tvorby grafů. Vytvořil tak metody k definování obchodních cílů na základě období akumulace a distribuce. To mu umožnilo odhadnout pravděpodobné prodloužení tržního trendu po prolomení konsolidační zóny nebo obchodního rozpětí.

Zákon úsilí proti výsledku

Třetí Wyckoffův zákon říká, že změny ceny aktiva jsou výsledkem úsilí, které je zastoupeno objemem obchodování. Pokud je cenová akce v souladu s objemem, je velká šance, že trend bude pokračovat. Pokud se ale objem a cena výrazně rozchází, tržní trend se pravděpodobně zastaví nebo změní směr.

Představte si například, že bitcoinový trh začne po dlouhém medvědím trendu konsolidovat s velmi vysokým objemem obchodování. Vysoký objem obchodování ukazuje na velké úsilí, ale pohyb do strany (nízká volatilita) značí malý výsledek. Mnoho bitcoinů tedy mění své majitele, ale už nedochází k výraznějšímu poklesu ceny. Taková situace může naznačovat, že je klesající trend u konce a blíží se jeho obrácení.


Komplexní člověk (Composite Man)

Wyckoffův koncept komplexního člověka je jakási pomyslná identita trhu. Navrhl, aby investoři a obchodníci akciový trh zkoumali tak, jako by ho řídil jediný subjekt. Mělo jim to usnadnit jít ruku v ruce s tržními trendy.

Komplexní člověk v podstatě zastupuje největší hráče (tvůrce trhu), jako jsou bohatí jednotlivci a institucionální investoři. Vždy jedná ve svém vlastním zájmu, aby si zabezpečil možnost koupit levně a prodat dráž. 

Chování komplexního člověka je opakem chování většiny drobných investorů, u kterých Wyckoff často pozoroval, že přichází o peníze. Podle Wyckoffa ale komplexní člověk používá poněkud předvídatelnou strategii, ze které se mohou investoři poučit.

Koncept komplexního člověka teď použijeme k tomu, abychom si znázornili zjednodušený tržní cyklus. Takový cyklus má čtyři hlavní fáze: akumulaci, vzestupný trend, distribuci a klesající trend.


Akumulace

Komplexní člověk akumuluje aktiva dřív než většina investorů. Tuto fázi obvykle charakterizuje pohyb do strany. Akumulace probíhá postupně, aby se cena výrazně neměnila.

Vzestupný trend

Když má komplexní člověk dostatek akcií a prodejní síla je vyčerpána, začne tlačit trh vzhůru. Nastupující trend přirozeně přitahuje další investory, což vede k nárůstu poptávky.

Během vzestupného trendu může dojít k několika fázím akumulace. Ty můžeme nazvat fázemi opětovné akumulace, kdy se silnější trend před pokračováním ve svém vzestupném pohybu na chvíli zastaví a provede konsolidaci.

Když se trh pohybuje vzhůru, ostatní investory to povzbuzuje k nákupu. Nakonec se nadchne a zapojí i široká veřejnost. V tu chvíli je poptávka neúměrně vyšší než nabídka.

Distribuce

Komplexní člověk pak začne svá aktiva distribuovat. Ziskové pozice prodává těm, kteří vstupují na trh v pozdní fázi. Pro distribuční fázi je typický pohyb do strany, který poptávku absorbuje do té doby, dokud se nevyčerpá.

Klesající trend

Brzy po distribuční fázi se trh začne vracet směrem dolů. Jinými slovy, jakmile komplexní člověk prodá značnou část svých akcií, začne tlačit trh směrem dolů. Nabídka nakonec výrazně převýší poptávku a nastolí se klesající trend.

Klesající trend může mít podobně jako vzestupný trend fáze přerozdělování. Jedná se v podstatě o krátkodobou konsolidaci mezi velkými poklesy cen. Mohou během něj nastat také odrazy mrtvé kočky nebo takzvané pasti na býky, kdy se někteří kupující chytí do pasti v naději, že se trend obrátí, ale nikdy k tomu nedojde. Když medvědí trend konečně skončí, začne nová akumulační fáze.


Wyckoffova schémata

Akumulační a distribuční schémata jsou pravděpodobně nejoblíbenější částí Wyckoffovy práce – alespoň v kryptoměnové komunitě. Tyto modely dělí fáze akumulace a distribuce na menší úseky. Tyto úseky jsou rozděleny do pěti fází (A až E) a několika Wyckoffových akcí, které jsou stručně popsány níže.


Akumulační schéma

Wyckoffova metoda – akumulační schéma

Fáze A

Prodejní síla klesá a klesající trend začíná zpomalovat. Tato fáze se obvykle vyznačuje nárůstem objemu obchodování. Předběžná podpora (PS) naznačuje, že na trh přichází kupující, ale pořád jich není dost na to, aby zastavili pohyb směrem dolů.

Prodejní dno (SC) je tvořeno intenzivní prodejní aktivitou, kdy investoři kapitulují. Často to bývá bod vysoké volatility, kdy panický výprodej vytváří velké svíčky a knoty. Silný pokles se rychle promění v odraz nebo automatické zotavení (AR), při kterém kupující absorbují nadměrnou nabídku. Obchodní rozsah akumulačního schématu obecně definuje prostor mezi prodejním dnem (SC) a vrcholem automatického zotavení (AR).

K sekundárnímu testu (ST), jak už název napovídá, dochází, když trh poklesne k prodejnímu dnu (SC) a testuje, jestli je klesající trend skutečně u konce. V tomto okamžiku bývá objem obchodování a volatilita trhu nižší. Přestože sekundární test (ST) často vytváří ve vztahu k prodejnímu dnu (SC) vyšší minimum, nemusí tomu tak být vždy.

Fáze B

Podle Wyckoffova zákona příčiny a následku je možné fázi B považovat za příčinu, která vede k následku.

Fáze B je v podstatě fází konsolidace, během které komplexní člověk akumuluje nejvyšší počet aktiv. V této fázi má trh tendenci v obchodním rozpětí testovat jak úrovně rezistence, tak i úrovně podpory.

Během fáze B může dojít k mnoha sekundárním testům (ST), které mohou ve vztahu k prodejnímu dnu (SC) a automatickému zotavení (AR) fáze A vytvářet v některých případech vyšší maxima (býčí pasti) a nižší minima (medvědí pasti).

Fáze C

Typická akumulační fáze C má takzvanou pružinu (spring). Často bývá poslední medvědí pastí před tím, než trh začne vytvářet vyšší minima. Ve fázi C se komplexní člověk stará o to, aby na trhu zůstala co nejmenší nabídka – to znamená, že ti, co měli aktiva prodat, už je prodali.

Pružina často prolamuje úrovně podpory – obchodníkům automaticky uzavírá pozice (stop out) a mate investory. Můžeme ji popsat jako poslední pokus o nákup akcií za nižší cenu před zahájením vzestupného trendu. Past na medvědy nutí drobné investory vzdát se svých aktiv. 

V některých případech se ale úrovně podpory podaří udržet a pružina prostě nenastane. Jinými slovy, mohou existovat akumulační schémata se všemi ostatními prvky, jen bez pružiny. Celkové schéma ale pořád platí.

Fáze D

Fáze D představuje přechod mezi příčinou a následkem. Stojí mezi akumulační zónou (fáze C) a proražením obchodního rozpětí (fáze E). 

Během fáze D obvykle dochází k výraznému nárůstu objemu obchodování a volatility. Obvykle má poslední bod podpory (LPS), který před dalším stoupáním vytvoří vyšší minimum. Po posledním bodu podpory (LPS) často následuje proražení hladin rezistence, což vede k vytvoření vyšších maxim. To signalizuje projevy síly (SOS) a z předchozích hladin rezistence se stávají zcela nové hladiny podpory.

Navzdory poněkud matoucí terminologii může během fáze D existovat víc než jeden poslední bod podpory (LPS). Tyto body mají při testování nových hladin podpory často zvýšený objem obchodování. V některých případech může cena vytvořit malou konsolidační zónu, než nakonec prolomí větší obchodní rozpětí a přejde do fáze E.

Fáze E

Fáze E je poslední fáze akumulačního schématu. Charakterizuje ji zjevné prolomení obchodního rozpětí, které je způsobeno zvýšenou poptávkou na trhu. Je to okamžik, kdy je obchodní rozpětí skutečně prolomeno a začíná vzestupný trend.


Distribuční schéma

Distribuční schéma je v podstatě opakem akumulačního schéma, jen má mírně odlišnou terminologii.


Wyckoffova metoda – distribuční schéma


Fáze A

První fáze nastává, když zavedený vzestupný trend začne v důsledku klesající poptávky zpomalovat. Předběžná nabídka (PSY) poukazuje na to, že se začíná projevovat prodejní síla, i když pořád není dostatečně silná na to, aby pohyb vzhůru zastavila. Intenzivní nákupní aktivita pak vytvoří nákupní vrchol (BC). Obvykle ji způsobují nezkušení obchodníci, kteří nakupují pod vlivem emocí. 

Silný pohyb vzhůru pak způsobí automatickou reakci (AR), když tvůrci trhu absorbují nadměrnou poptávku. Jinými slovy, komplexní člověk začne distribuovat svá aktiva opožděným kupujícím. Sekundární test (ST) nastává, když se trh vrátí k hladinám nákupního vrcholu (BC) a často vytvoří nižší maximum.

Fáze B

Fáze B distribuce funguje jako konsolidační zóna (příčina), která předchází klesajícímu trendu (účinek). Během této fáze komplexní člověk postupně prodává svá aktiva, čímž absorbuje a oslabuje tržní poptávku. 

Obvykle jsou horní a dolní pásma obchodního rozpětí testována vícekrát a mohou při tom vznikat krátkodobé medvědí a býčí pasti. Někdy se trh pohybuje nad úrovní rezistence, kterou vytvořil nákupní vrchol (BC), a vznikne tak další sekundární test (ST), který můžeme také nazvat vztlakem (UT).

Fáze C

V některých případech po tomto období konsolidace nastane ještě jedna poslední býčí past. Ta se nazývá vztlak po distribuci (UTAD). V podstatě je to opak pružiny v akumulačním schématu.

Fáze D

Distribuční fáze D je v podstatě zrcadlovým obrazem akumulační fáze D. Obvykle má někde uprostřed svého rozpětí poslední bod nabídky (LPSY), který vytváří nižší maximum. Od tohoto momentu se vytváří nové poslední body nabídky (LPSY) – buď kolem hladiny podpory, nebo pod ní. Po prolomení hladin podpory se objeví očividný projev slabosti (SOW).

Fáze E

Poslední fáze distribuce označuje začátek klesajícího trendu, který se projevuje zjevným propadem pod obchodní rozpětí, které je způsobeno silnou převahou nabídky nad poptávkou.


Funguje Wyckoffova metoda?

Trh se samozřejmě těmito modely ne vždy přesně řídí. V praxi mohou akumulační a distribuční schémata probíhat různými způsoby. V některých situacích může například fáze B trvat mnohem déle, než se očekávalo. Jindy můžou zcela chybět testy pružiny a vztlaku po distribuci.

Wyckoffova práce přesto nabízí širokou škálu spolehlivých technik, které vychází z mnoha jeho teorií a zásad. Jeho práce si nepochybně cení tisíce investorů, obchodníků a analytiků po celém světě. Akumulační a distribuční schémata se vám mohou hodit například při snaze pochopit běžné cykly finančních trhů.


Wyckoffův pětistupňový přístup

Wyckoff také vytvořil pětistupňový přístup k trhu, který vychází z mnoha jeho zásad a technik. Tento přístup lze stručně řečeno považovat za způsob, jak uvést jeho učení do praxe.

1. krok: určení trendu

Jaký je současný trend a kterým směrem se bude pravděpodobně ubírat? Jaký je vztah mezi nabídkou a poptávkou?

2. krok: určení síly aktiva

Jak silné je aktivum ve vztahu k trhu? Pohybuje se podobným nebo opačným způsobem?

3. krok: hledání aktiv s dostatečnou příčinou

Existuje dostatek důvodů ke vstupu do pozice? Je příčina natolik silná, že potenciální odměna (následek) za to riziko stojí?

4. krok: určení pravděpodobnosti pohybu

Je dané aktivum na pohyb připravené? Jaké je jeho postavení v rámci širšího trendu? Co naznačuje cena a objem? Tento krok často zahrnuje použití Wyckoffových testů pro nákup a prodej.

5. krok: načasování vstupu

Poslední krok je o načasování. Obvykle sem patří analýza akcie ve srovnání s obecným trhem.

Obchodník může například porovnat vývoj ceny akcie ve vztahu k indexu S&P 500. V závislosti na pozici v rámci individuálního Wyckoffova schématu může taková analýza pomoct lépe pochopit další pohyby aktiva. To obchodníkovi v konečném důsledku usnadní vhodný vstup do pozice.

Tato metoda funguje lépe u aktiv, která se pohybují ve stejném směru jako obecný trh nebo index. Na kryptoměnových trzích ale není tato korelace vždy přítomna.


Závěrem

Od vzniku Wyckoffovy metody uplynulo téměř sto let, ale dodnes se hojně používá. Je to rozhodně mnohem víc než jen ukazatel technické analýzy, protože zahrnuje mnoho principů, teorií a obchodních technik. 

Wyckoffova metoda v podstatě investorům pomáhá rozhodovat se logičtěji a nejednat na základě emocí. Rozsáhlá Wyckoffova práce poskytuje obchodníkům a investorům řadu nástrojů ke snížení rizik a zvýšení pravděpodobnosti na úspěch. Přesto žádná spolehlivá investiční technika neexistuje. Vždy je nutné mít se před riziky na pozoru, zvlášť na vysoce volatilních trzích s kryptoměnami.