Co je příkaz stop limit?
Domů
Články
Co je příkaz stop limit?

Co je příkaz stop limit?

Začátečníci
Zveřejněno Dec 9, 2018Aktualizováno May 22, 2023
7m

TL;DR

Příkaz stop limit je kombinací spouštěče ukončení a příkazu limit. Příkazy stop limit umožňují obchodníkům nastavit minimální ziskovou částku, se kterou budou spokojení, nebo maximální ztrátovou částku, o kterou jsou ochotní přijít. Jakmile příkaz stop limit nastavíte a dosáhnete spouštěcí ceny, příkaz limit se zadá automaticky, i kdybyste byli odhlášení nebo offline. Příkazy stop limit můžete zadávat strategicky podle hladin podpory a rezistence a volatility aktiva.

U příkazu stop limit je pro burzu spouštěcí cenou k zadání příkazu limit stop cena. Limitní cena je cena, při které se váš příkaz realizuje. Limitní cenu si můžete přizpůsobit a většinou se u nákupního příkazu nastavuje o něco výše než stop cena a u prodejního příkazu se zase nastavuje o něco níže. Tento rozdíl se přizpůsobí změnám tržních cen mezi aktivací stop ceny a umístěním příkazu limit.


Úvod

Pokud chcete místo HODLování začít aktivně obchodovat, budete potřebovat víc než jen příkaz market. Příkaz stop limit si můžete lépe přizpůsobit a dává vám větší kontrolu. Pro začátečníky může být jeho koncept obtížné pochopit, takže si nejdřív vysvětlíme klíčové rozdíly mezi příkazy limit, stop loss a stop limit.


Příkaz limit vs. příkaz stop loss vs. příkaz stop limit

Příkazy limit, příkazy stop loss a příkazy stop limit jsou jedny z nejběžnějších typů příkazů. Příkaz limit vám umožňuje nastavit rozpětí cen, za které jste ochotní obchodovat, příkaz stop loss nastavuje stop cenu, při které se aktivuje příkaz market, a příkaz stop limit kombinuje aspekty těchto dvou příkazů. Pojďme se na to podívat důkladněji:

Příkaz limit

Když nastavíte příkaz limit, vybíráte maximální nákupní cenu nebo minimální prodejní cenu. Burza se automaticky pokusí realizovat příkaz limit, jakmile tržní cena dosáhne vaší limitní ceny nebo lepší. Tyto příkazy jsou užitečné v případě, že máte nějakou cílovou vstupní nebo výstupní cenu a nevadí vám počkat si, než trh splní vaše podmínky.

Obchodníci obvykle nastavují prodejní příkaz limit nad aktuální tržní cenu a nákupní příkaz limit pod aktuální tržní cenu. Když nastavíte příkaz limit v hodnotě aktuální tržní ceny, pravděpodobně se realizuje během několika sekund (pokud na trhu nechybí likvidita).

Pokud je například tržní cena Bitcoinu 32 000 USD (BUSD), můžete nastavit nákupní příkaz limit na 31 000 USD, aby se vám BTC nakoupil, jakmile cena spadne na 31 000 USD nebo níže. Nebo můžete nastavit prodejní příkaz limit na 33 000 USD, aby se BTC prodal, jakmile cena stoupne na 33 000 USD nebo výše.

Příkaz stop limit

Jak už jsme zmiňovali, příkaz stop limit kombinuje spouštěč ukončení a příkaz limit.  Příkaz stop nastaví spouštěcí cenu, při které burza zadá příkaz limit. Podívejme se, jak to funguje.


Jak příkaz stop limit funguje?

Nejjednodušší způsob, jak příkaz stop limit pochopit, je rozdělit si ho na dvě části. Stop cena funguje jako spouštěč pro zadání příkazu limit. Když trh dosáhne stop ceny, vytvoří se automaticky příkaz limit s jeho vlastní cenou (limitní cenou).

Limitní cena sice může být stejná jako stop cena, ale není to podmínkou. Ve skutečnosti je v případě prodejních příkazů bezpečnější nastavit stop cenu (spouštěcí cenu) trochu výše než limitní cenu. V případě nákupních příkazů byste zase nastavili stop cenu o trochu níže než limitní cenu. Zvyšuje to pravděpodobnost, že se váš příkaz limit po aktivaci realizuje.


Příklady nákupních a prodejních příkazů stop limit

Nákupní příkaz stop limit

Představte si, že token BNB teď stojí 300 USD (BUSD) a vy si ho chcete koupit, jakmile začne nastupovat do býčího trendu. Nechcete ale za token BNB zbytečně přeplatit, kdyby začal rychle stoupat, takže potřebujete omezit částku, kterou jste ochotní zaplatit.

Budeme předpokládat, že technická analýza vám říká, že vzestupný trend začne, jakmile tržní cena překročí 310 USD. Rozhodnete se, že pro případ takového průlomu použijete k otevření pozice nákupní příkaz stop limit. Stop cenu nastavíte na 310 USD a limitní cenu na 315 USD. Jakmile BNB dosáhne 310 USD, zadá se příkaz limit k nákupu BNB za cenu 315 USD nebo lepší. Váš příkaz může být proveden za cenu 315 nebo nižší. Limitní cena na hodnotě 315 USD znamená, že pokud trh nad ni vystoupá příliš rychle, nemusí se váš příkaz plně realizovat.

Prodejní příkaz stop limit

Představte si, že jste nakoupili BNB za 285 USD (BUSD) a jeho hodnota je teď 300 USD. Abyste předešli ztrátám, rozhodnete se použít příkaz stop limit, který v případě poklesu ceny zpět k vaší vstupní ceně BNB prodá. Nastavíte si proto prodejní příkaz stop limit se stop cenou na úrovni 289 USD a limitní cenou na hodnotě 285 USD (cena, za kterou jste BNB nakoupili). Pokud cena spadne na 289 USD, zadá se příkaz limit k prodeji BNB za cenu 285 USD nebo lepší. Váš příkaz může být proveden za cenu 285 nebo vyšší.


Jak zadat příkaz stop limit na Binance?

Řekněme, že jste zrovna koupili pět BTC za cenu 31 820,50 USD (BUSD), protože věříte, že cena Bitcoinu začne brzo stoupat.


V této situaci si možná budete chtít nastavit prodejní příkaz stop limit, abyste zmírnili případné ztráty, kdybyste se mýlili a cena Bitcoinu začala klesat. Pokud to chcete udělat, musíte se nejdřív přihlásit k účtu Binance a přejít na trh BTC/BUSD. Pak klikněte na kartu Stop limit a spolu s tím, kolik BTC chcete prodat, si nastavte stop cenu a limitní cenu.

Jestli se domníváte, že 31 820 USD je spolehlivá hladina podpory, můžete si těsně pod tuto hladinu nastavit příkaz stop limit (pro případ že by Bitcoin tuto hladinu prorazil). V tomto příkladu nastavíme příkaz stop limit pro 5 BTC se stop cenou na úrovni 31 790 USD a limitní cenou o hodnotě 31 700 USD. Na obrázku vidíte, jak by to mělo vypadat, a projděme to nyní podrobně.


Když kliknete na Prodat BTC, vyskočí na vás potvrzovací okno. Zkontrolujte si, že je všechno správně, a kliknutím na Zadat příkaz pokyn potvrďte. Po zadání příkazu stop limit se vám zobrazí potvrzení. Případně můžete také přejít dolů, kde uvidíte otevřené příkazy, které můžete spravovat.


Všimněte si, že příkaz stop limit se provede pouze v případě, že je dosaženo stop ceny. To znamená, že příkaz limit bude proveden pouze v případě, že tržní cena dosáhne vaší limitní ceny nebo vyšší. Pokud stop cena aktivuje příkaz limit, ale tržní cena nebude odpovídat nastavené limitní ceně nebo bude lepší než limitní cena, příkaz limit zůstane otevřený.

Někdy se můžete dostat do situace, kdy se cena propadne příliš rychle a váš příkaz stop limit se nestihne realizovat. V takovém případě budete potřebovat příkaz market, pokud chcete rychle vystoupit z pozice.


Výhody použití příkazu stop limit

Příkaz stop limit vám umožňuje přizpůsobit a naplánovat obchody. Neustálé sledování cen není v lidských silách, zvlášť na kryptoměnovém trhu, který funguje 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Další výhodou příkazu stop limit je, že vám umožňuje nastavit výši zisku, se kterou budete spokojení. Bez příkazu limit by se váš příkaz realizoval za libovolnou tržní cenu. Někteří obchodníci budou raději aktivum držet, než aby ho za každou cenu prodali.


Nevýhody použití příkazu stop limit

Příkazy stop limit mají podobné nevýhody jako příkazy limit především v tom, že nemáte žádnou záruku, že se realizují. Příkaz limit se začne realizovat jen v případě, že dosáhne stanovené ceny nebo lepší. Této ceny ale nemusí nikdy dosáhnout. I když mezi limitní a stop cenou vytvoříte mezeru, nemusí být vždy dostatečná. Vysoce volatilní aktiva mohou stanovené rozpětí přestřelit.

Problém může představovat i likvidita, pokud nemáte dostatek takerů, kteří by váš příkaz realizovali. Pokud se obáváte, že se vaše příkazy realizují jen částečně, zvažte použití možnosti fill or kill. Tento pokyn specifikuje, že váš příkaz má proběhnout jen v případě, že se realizuje celý. Dejte si ale pozor na to, že čím víc podmínek k příkazu přidáte, tím víc klesá pravděpodobnost, že se vůbec realizuje.


Strategie pro zadávání příkazů stop limit

Když už jsme si příkazy stop limit vysvětlili, jaký je nejlepší způsob, jak je použít? Následující tři základní obchodní strategie vám pomohou zefektivnit použití příkazů stop limit a předejít některým jejich nevýhodám.  

1. Prověřte si volatilitu aktiva, u kterého chcete příkaz stop limit použít. Už jsme vám doporučili, že byste mezi stop cenu a limitní cenu měli nastavit malé rozpětí, abyste zvýšili pravděpodobnost, že se příkaz limit realizuje. Pokud je ale obchodované aktivum volatilní, měli byste rozpětí trochu zvětšit. 
2. Zamyslete se nad likviditou obchodovaného aktiva. Příkazy stop limit jsou užitečné zejména při obchodování aktiv, která mají velký cenový spread nebo nízkou likviditu (abyste se vyhnuli nechtěným cenám způsobeným prokluzem).
3. K určení cenových úrovní použijte technickou analýzu. Stop cenu je vhodné nastavit v blízkosti hladiny podpory nebo rezistence. Jeden ze způsobů, jak tyto hladiny určit, je použití technické analýzy. Můžete například použít nákupní příkaz stop limit, který bude mít stop cenu těsně nad důležitou hladinou rezistence, abyste využili průlomu. Nebo umístit prodejní příkaz stop limit těsně pod hladinu podpory, abyste vystoupili z pozice dřív, než se trh propadne ještě hlouběji.
Pokud nevíte, co hladiny podpory a rezistence jsou, podívejte na článek vysvětlující Základy podpory a rezistence.


Závěrem

Příkaz stop limit je mocný nástroj, který vám nabízí víc obchodních možností než obyčejné příkazy market. Jeho přidanou hodnotou je fakt, že nemusíte aktivně obchodovat, aby se příkaz realizovat. Zkombinováním několika příkazů stop limit můžete snadno spravovat držená aktiva, ať už jde jejich cena nahoru nebo dolů.