Co znamená v decentralizovaných financích (DeFi) farmaření s výnosy?
Domů
Články
Co znamená v decentralizovaných financích (DeFi) farmaření s výnosy?

Co znamená v decentralizovaných financích (DeFi) farmaření s výnosy?

Pokročilí
Zveřejněno Aug 12, 2020Aktualizováno May 29, 2023
10m

SHRNUTÍ

Farmaření s výnosy je způsob, jak vydělat více kryptoměny pomocí vaší kryptoměny. Znamená to, že půjčujete své finanční prostředky ostatním prostřednictvím důmyslných počítačových programů nazývaných chytré smlouvy. Výměnou za vaši službu obdržíte poplatky ve formě kryptoměny. Jednoduché, že? No, ne tak rychle.

Farmáři s výnosy používají velmi složité strategie. Aby maximalizovali své výnosy, přesouvají své kryptoměny po celou dobu na různých trzích s půjčkami. Na otázku týkající se nejlepších strategií v rámci farmaření s výnosy budou rovněž velmi skoupí. Proč? Čím více osob o strategii ví, tím méně bude efektivní. Farmaření s výnosy je divokým západem decentralizovaných financí (DeFi), kde farmáři soutěží o získání šance pěstovat ty nejlepší plodiny.

Máte zájem? Přečtěte si více níže.


Obsah


Úvod

Koncepce decentralizovaných financí (DeFi) stále vévodí inovacím v blockchainovém prostoru. V čem jsou aplikace DeFi jedinečné? Nevyžadují povolení, což znamená, že kdokoli (nebo cokoli, např. chytrá smlouva) s internetovým připojením a podporovanou peněženkou s nimi mohou komunikovat. Navíc obvykle nevyžadují důvěru žádných správců nebo prostředníků. Jinými slovy, nejsou podmíněny důvěrou. Jaké nové případy použití umožňují tyto vlastnosti?
Jedním z nových konceptů, které se objevily, je farmaření s výnosy. Je to nový způsob, jak získat odměny z kryptoměny pomocí protokolů likvidity bez povolení. Dává komukoliv možnost získávat pasivní příjem pomocí decentralizovaného ekosystému „peněžních kostek“ postavených na Ethereu . A proto může farmaření s výnosy v dalším období změnit přístup investorů k dlouhodobému držení aktiv. Proč by měla být vaše aktiva nečinná, když je můžete nechat pracovat? 

Jakým způsobem se tedy farmáři s výnosy starají o svou úrodu? Jaké výnosy mohou očekávat? A kde byste měli začít, uvažujete-li, že se stanete farmářem s výnosy? Vše vám vysvětlíme v následujícím článku.


Co je farmaření s výnosy?

Farmaření s výnosy, označované také jako těžba likvidity, je způsob, jak generovat odměny pomocí držení kryptoměny. Jednoduše řečeno to znamená uzamčení kryptoměn a získání odměn.
V jistém smyslu lze farmaření s výnosy srovnat se stakingem. Nicméně, v pozadí to je mnohem složitější. V mnoha případech jde o spolupráci s uživateli nazývanými poskytovatelé likvidity (LP), kteří přidávají finanční prostředky do poolů likvidity.
Co je to pool likvidity? Je to v podstatě chytrá smlouva, která obsahuje finanční prostředky. Výměnou za poskytnutí likvidity do poolu získají LP odměnu. Tato odměna může pocházet z poplatků vytvořených základní platformou DeFi nebo z jiného zdroje.
Některé pooly likvidity vyplácejí své odměny ve více tokenech. Odměna ve formě těchto tokenů pak může být ukládána do jiných poolů likvidity, kde vytváří další odměny a tak dále. Nyní již vidíte, jak se neuvěřitelně složité strategie mohou objevit velmi rychle. Základní myšlenka však spočívá v tom, že poskytovatel likvidity ukládá finanční prostředky do poolu likvidity a za to získává odměny.
Farmaření s výnosy se obvykle provádí pomocí  tokenů ERC-20 na platformě Ethereum a odměny jsou obvykle také typem tokenu ERC-20. To se však v budoucnu může změnit. Proč? Prozatím se velká část této činnosti odehrává v ekosystému Ethereum. 
Mosty mezi blockchainy a další podobná vylepšení však do budoucna umožní DeFi aplikacím, aby přechody mezi jednotlivými blockchainy byly bezproblémové. To znamená, že by mohly běžet na jiných blockchainech, které také podporují funkce chytrých kontraktů.
Farmáři obvykle přesouvají své finanční prostředky mezi různými protokoly s cílem získat vysoké výnosy. Platformy DeFi tak mohou poskytnout další ekonomické pobídky s cílem přilákat na svou platformu více kapitálu. Stejně jako na centralizovaných burzách má likvidita tendenci přitahovat více likvidity.


Co podnítilo rozmach farmaření s výnosy?

Náhlý velký zájem o farmaření s výnosy lze připsat spuštění tokenu COMP – správního tokenu ekosystému Compound Finance. Správní tokeny udělují držitelům tokenů práva na správu. Ale jak tyto tokeny distribuujete, pokud chcete, aby byla síť co nejméně centralizována?

Běžný způsob, jak nastartovat decentralizovaný blockchain, je algoritmická distribuce těchto správních tokenů pomocí pobídek likvidity. Tím nalákáte poskytovatele likvidity k tomu, aby s novým tokenem „farmařili“ tím, že poskytnou protokolu likviditu.

I když spuštění COMP nevedlo k objevení farmaření s výnosy, výrazně podpořilo zájem o tento typ modelu distribuce tokenů.  Od té doby se objevily další projekty DeFi s inovativními programy, které mají do svých ekosystémů přilákat likviditu.


Co je Total Value Locked (TVL)?

Jaký je tedy dobrý způsob, jak měřit celkové zdraví systému DeFi, ve kterém probíhá farmaření s výnosy? Co je Total Value Locked (TVL). Měří, jaké množství kryptoměny je uzamčeno v systému půjček DeFi a dalších typech peněžních trhů.
V jistém smyslu je TVL souhrnná likvidita v poolech likvidity. Je to užitečný index pro měření zdraví DeFi a trhu farmaření s výnosy jako celku. Je to také efektivní funkce, která porovnává „podíl na trhu“ různých protokolů DeFi.
Dobrým místem pro sledování TVL je Defi Pulse. Zde lze ověřit, které platformy mají nejvyšší množství ETH nebo jiných kryptoměnových aktiv uzamčené v DeFi. Tato skutečnost vám může poskytnout obecnou představu o současném stavu farmaření s výnosy.

Přirozeně, čím vyšší hodnota je uzamčena, tím větší výnosy můžete vyfarmařit. Je třeba dodat, že TVL můžete měřit v ETH, USD nebo dokonce BTC. Každá z nich vám dá jiný výhled na stav peněžních trhů DeFi.


Jak funguje farmaření s výnosy?

Farmaření výnosů úzce souvisí s modelem zvaným automatizovaný tvůrce trhu (AMM). Obvykle se jedná o poskytovatele likvidity (LP) a pooly likvidity. Podívejme se, jak to funguje.

Poskytovatelé likvidity vkládají finanční prostředky do poolu likvidity. Tento pool zajišťuje tržiště, kde uživatelé mohou poskytnout půjčku, půjčit si nebo vyměňovat tokeny. Za použití těchto platforem se účtují poplatky, které jsou poté poskytovatelům likvidity vypláceny podle jejich podílu v poolu likvidity. To je základ toho, jak AMM funguje.

Implementace se však mohou výrazně lišit – nemluvě o tom, že se jedná o novou technologii. Je nepochybné, že uvidíme nové přístupy, které zlepšují současné implementace.

Kromě odměn může být další pobídkou k přidání finančních prostředků do poolu likvidity distribuce nového tokenu. Token na volném trhu může jít například koupit pouze v malých množstvích. Nebo může být akumulován poskytnutím likvidity určitému poolu. 

Pravidla distribuce budou záviset na jedinečné implementaci protokolu. Podstatné je, že poskytovatelé likvidity získají výnos na základě objemu likvidity, kterou poskytují poolu.

Vložené prostředky jsou obvykle stablecoiny navázané na USD – ačkoli se nejedná o obecný požadavek. Některé z nejběžnějších stablecoinů používaných v DeFi jsou DAI, USDT, USDC, BUSD a jiné stablecoiny. Některé protokoly budou razit tokeny, které představují vaše uložené mince v systému. Pokud například vložíte DAI do Compoundu, získáte CDAi nebo Compound DAI. Pokud vložíte do Compoundu ETH, dostanete cETH.

Jistě si dokážete představit, že se zde může jednat o mnoho vrstev složitosti. Váš cDAI byste mohli vložit do jiného protokolu, který razí třetí token zastupující vaše CDai, který reprezentuje vaše DAI. A tak dále, a tak dále. Tyto chainy se mohou stát opravdu složitými a obtížně sledovatelnými.


Jak se počítá návratnost farmaření s výnosy? 

Obvykle se odhadovaná návratnost farmaření s výnosy počítá na celoroční bázi. Získáte odhad návratnosti, kterou byste mohli očekávat v období jednoho roku.

Mezi běžně používané metriky patří roční procentní sazba (APR) a roční procentní výnos (APP). Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že APR nebere v úvahu dopad reinvestice výnosů, zatímco APY ano. Reinvestice výnosu v tomto případě znamená přímé reinvestování zisků s cílem generovat další výnosy. Mějte však na paměti, že APR a APY lze snadno zaměňovat.

Rovněž je třeba mít na paměti, že se jedná pouze o odhady a prognózy. Dokonce i krátkodobé odměny je poměrně obtížné přesně odhadnout. Proč? Farmaření s výnosy je vysoce konkurenční a rychle se rozvíjející trh a odměny mohou rychle kolísat. Pokud strategie farmaření s výnosy bude nějakou dobu fungovat, mnoho farmářů se chopí příležitost a pak tato strategie může přestat přinášet vysoké výnosy. 

Vzhledem k tomu, že APR a APY pocházejí z tradičních trhů, může DeFi najít vlastní metriky pro výpočet výnosů. Vzhledem k rychlému tempu vývoje DeFi mohou mít týdenní nebo dokonce denní odhadované výnosy větší smysl.


Co je zajištění v DeFi?

Obvykle platí, že, pokud si půjčujete aktiva, musíte zajistit zajištění na pokrytí vaší půjčky. To v podstatě funguje jako pojištění vaší půjčky. Jak je to důležité? Záleží na tom, do jakého protokolu vkládáte své finanční prostředky, ale pravděpodobně budete muset dávat pozor na poměr zajištění. 
Pokud hodnota vašeho zajištění klesne pod prahovou hodnotu požadovanou protokolem, může být vaše zajištění zpeněženo  (zlikvidováno) na volném trhu. Co můžete udělat, abyste se vyhnuli tomuto zpeněžení? Můžete přidat další zajištění.
Tedy ještě jednou, každá platforma bude mít pro tento účel vlastní sadu pravidel, tj. svůj vlastní požadovaný poměr zajištění. Platformy navíc běžně pracují s konceptem zvaným nadměrné zajištění. To znamená, že vypůjčovatelé musí uložit větší hodnotu, než si chtějí půjčit. Proč? Aby se snížilo riziko nucených propadů trhu, kdy v systému dojde ke zpeněžení velkého množství zajištění.

Řekněme si tedy, že protokol pro půjčky, který používáte, vyžaduje poměr zajištění 200 %. To znamená, že za každých 100 USD hodnoty, kterou vložíte, si můžete vypůjčit 50 USD. Obvykle je však bezpečnější přidat vyšší zajištění, než je zapotřebí, abyste ještě více snížili riziko likvidity. Díky tomu bude mnoho systémů používat velmi vysoké poměry zajištění (například 750 %) s cílem platformu relativně zabezpečit před rizikem likvidity.


Rizika farmaření s výnosy

Farmaření s výnosy je složitý proces. Nejvýnosnější strategie farmaření s výnosy jsou velmi složité a doporučují se pouze pro pokročilé uživatele. Kromě toho je farmaření s výnosy obecně vhodnější pro ty, kteří mají velký kapitál, který chtějí investovat (tzn. velryby).

Farmaření s výnosy není tak jednoduché, jak se zdá, a pokud nechápete, co děláte, pravděpodobně o peníze přijdete. Právě jsme hovořili o tom, jak svou záruku můžete zlikvidovat. Ale jaká další rizika musíte znát?

Jedním zjevným rizikem farmaření s výnosy jsou chytré smlouvy. Vzhledem k povaze DeFi je mnoho protokolů budováno a vyvíjeno malými týmy s omezenými rozpočty. To může zvýšit riziko chyb v rámci chytrých smluv.
I v případě větších protokolů, které jsou auditovány renomovanými auditorskými firmami, se stále objevují citlivá místa a chyby. Vzhledem k nezměnitelné povaze blockchainu to může vést ke ztrátě prostředků uživatelů. Tuto skutečnost je třeba vzít do úvahy při uzamykání finančních prostředků v rámci chytré smlouvy.

Jedna z největších výhod DeFi je také jedním z jeho největších rizik. Je to myšlenka kombinovatelnosti. Podívejme se, jakým způsobem ovlivňuje farmaření s výnosy.

Jak jsme již řešili dříve, protokoly DeFi mohou pracovat bez získávání povolení a mohou se vzájemně bezproblémově integrovat. To znamená, že celý ekosystém DeFi je významně závislý na každém ze svých stavebních bloků. A na to odkazujeme, když říkáme, že tyto aplikace jsou kombinovatelné — mohou snadno spolupracovat.

Proč zde existuje toto riziko? Pokud jen jeden ze stavebních bloků nefunguje tak, jak bylo zamýšleno, může trpět celý ekosystém. To je to, co je jedno z největších rizik pro farmáře a pooly likvidity. Nejenže musíte věřit protokolu, na který vkládáte své peníze, ale všem ostatním, na kterých závisí.Platformy a protokoly farmaření výnosů

Jak můžete získávat tyto odměny z farmaření s výnosy? Neexistuje žádný definovaný způsob, jak farmařit s výnosy. Ve skutečnosti se strategie farmaření s výnosy mohou změnit během jedné hodiny. Každá platforma a strategie budou mít svá vlastní pravidla a rizika. Pokud chcete začít s farmařením s výnosy, musíte se seznámit s tím, jak fungují protokoly decentralizované likvidity.

Základní myšlenku už známe. Vkládáte prostředky do chytré smlouvy a za to získáváte odměny. Realizace se však mohou značně lišit. Nápad jako takový - slepě vložit obtížně vydělané finanční prostředky a doufat ve vysoké výnosy - obecně skvělý není. Základním pravidlem řízení rizik je, že si musíte svou investici udržet pod kontrolou.

Jaké jsou tedy nejoblíbenější platformy, které farmáři s výnosy používají? Není to nijak rozsáhlý seznam, ale jen soubor protokolů, které jsou jádrem strategií farmaření s výnosy.


Compound Finance

Compound je algoritmický peněžní trh, který uživatelům umožňuje  půjčovat a vypůjčovat si aktiva. Každý, kdo má peněženku Ethereum, může vložit aktiva do poolu likvidity Compound a získat odměny, které se okamžitě začnou skládat. Sazby jsou upraveny algoritmicky na základě nabídky a poptávky.

Compound je jedním z klíčových protokolů ekosystému farmaření s výnosy.


MakerDAO

Maker je decentralizovaná úvěrová platforma, která podporuje vytvoření DAI, stablecoinu algoritmicky vázaného na hodnotu USD. Trezor Maker Vault může otevřít kdokoli, kdo uzamkne aktiva pro zajištění, jako je ETH, BAT, USDC nebo WBTC. Mohou generovat DAI jako dluh vůči tomuto zajištění, které uzamkli. Na základě tohoto dluhu vzniká v průběhu času úrok nazývaný poplatek za stabilitu – jehož sazbu stanovují držitelé tokenů MKR.

Farmáři s výnosy mohou použít Maker k ražbě DAI, který používají ve strategiích farmaření s výnosy.


Synthetix

Synthetix je syntetický protokol. Umožňuje komukoliv uzamknout (stake) Synthetix Network Token (SNX) nebo ETH jako zajištění a vůči němu razit syntetická aktiva. Co může být syntetickým aktivem? Prakticky cokoliv, co má spolehlivou vstupní cenu. To umožňuje přidávat na platformu Synthetix prakticky jakékoli finanční aktivum.
Platforma Synthetix může v budoucnu umožnit využití nejrůznějších aktiv pro farmaření s výnosem. Chcete využít své dlouhodobé měšce zlata v rámci strategií farmaření s výnosy? Zvolte syntetická aktiva.


Aave

Aave je decentralizovaný protokol pro půjčování a vypůjčování prostředků. Úrokové sazby jsou upraveny pomocí algoritmů na základě aktuálních tržních podmínek. Věřitelé obdrží „aTokens“ výměnou za své finanční prostředky. Tyto tokeny okamžitě začnou vydělávat a po uložení se složeně zúročují. Aave také umožňuje další pokročilejší funkce, jako jsou rychlé flash půjčky.

Jako decentralizovaný protokol pro půjčování a vypůjčování používají farmáři ve velké míře Aave.


Uniswap

Uniswap je protokol decentralizované burzy (DEX), který umožňuje výměny tokenů bez potřeby důvěry. Poskytovatelé likvidity uloží ekvivalentní hodnotu dvou tokenů s cílem vytvořit trh. Obchodníci pak mohou obchodovat oproti tomuto poolu likvidity. Za obstarání likvidity získávají poskytovatelé likvidity poplatky za obchody, které se odehrávají v jejich poolu.

Uniswap je jednou z nejoblíbenějších platforem pro výměny tokenů bez potřeby získávání důvěry z důvodu své bezkonfliktní povahy. To se může hodit pro strategie farmaření s výnosy.


Curve Finance

Curve Finance je protokol decentralizované burzy specificky navržený pro efektivní swapy stablecoinů . Na rozdíl od jiných podobných protokolů, jako je Uniswap, Curve umožňuje uživatelům provádět vysoce hodnotné swapy stablecoinů s relativně nízkým prokluzem.

Jak si dokážete představit, vzhledem k množství staiblecoinů na scéně farmaření s výnosy jsou pooly Curve klíčovou součástí infrastruktury.


Balancer

Balancer je protokol likvidity podobný Uniswapu a Curve. Klíčový rozdíl je však v tom, že umožňuje přidělení vlastního tokenu v poolu likvidity. To umožňuje poskytovatelům likvidity vytvářet vlastní Balancer pooly namísto 50/50 alokace požadované platformou Uniswap. Stejně jako u Uniswapu LP získávají poplatky za obchody, které se odehrávají v jejich poolu likvidity.

Vzhledem k flexibilitě, kterou přináší vytváření fondu likvidity, představuje Balancer důležitou inovaci pro strategie farmaření s výnosy.


Yearn.finance

Yearn.finance je decentralizovaný ekosystém agregátorů pro služby půjčování, jako jsou Aave, Compound a další. Jeho cílem je optimalizovat půjčky tokenů algoritmickým vyhledáváním nejziskovějších služeb půjčování. Prostředky jsou po uložení převedeny na YTokeny, které pravidelně zajišťují rovnováhu s cílem maximalizovat zisk.

Yearn.Finance je užitečný pro farmáře, kteří chtějí protokol, který pro ně automaticky zvolí ty nejlepší strategie.


Závěrem

Podívali jsme se na aktuálně velkou módu ve světě kryptoměn — farmaření s výnosy.
Co ještě může tato revoluce ve světě decentralizovaných financí přinést? Nové aplikace, které mohou v budoucnu vzniknout na základě těchto současných komponent, není možné předvídat. Protokoly likvidity bez potřeby důvěry a další produkty DeFi jsou však nepochybně na špičce financí, kryptoekonomie a počítačové vědy.
Peněžní trhy DeFi nepochybně mohou pomoci vytvořit otevřenější a přístupnější finanční systém, který je k dispozici každému, kdo má připojení k internetu.