Co jsou stablecoiny?
Obsah
Co jsou stablecoiny?
Jak stablecoiny fungují?
Možnosti využití stablecoinů
Klady a zápory stablecoinů
Závěrem
Co jsou stablecoiny?
Domovská stránkaČlánky
Co jsou stablecoiny?

Co jsou stablecoiny?

Published Mar 6, 2020Updated Jan 14, 2022
6m

Obsah


Co jsou stablecoiny?

Stablecoiny jsou digitální aktiva navržená tak, aby kopírovala hodnotu fiat měn, jako je dolar nebo euro. Udržují si stabilní cenu a umožňují uživatelům levně a rychle převádět hodnotu po celém světě.
Kryptoměny, jako je Bitcoin a Ether, jsou oproti fiat měnám nechvalně známé svou volatilitou. Vzhledem k tomu, že blockchainová technologie je stále velmi nová a kryptoměnové trhy jsou relativně malé, dá se to očekávat. Skutečnost, že hodnota kryptoměny není vázaná na žádné aktivum, je z hlediska volného trhu velmi zajímavá, ale samotná použitelnost může být těžkopádná. 

Jako prostředek směny jsou kryptoměny z technologického hlediska vynikající, ale výkyvy v jejich hodnotě z nich v konečném důsledku dělají velmi riskantní investice, takže na placení nejsou úplně ideální. Než se transakce vypořádá, může mít kryptoměna podstatně vyšší nebo nižší hodnotu než ve chvíli, kdy byla odeslána.

Stablecoiny ale tímto problémem netrpí. Tato aktiva mají zanedbatelné cenové pohyby a věrně kopírují hodnotu podkladového aktiva nebo fiat měny, kterou následují. Proto slouží na volatilních trzích jako spolehlivá a bezpečná útočiště.

Existuje celá řada způsobů, jak si může stablecoin udržovat stabilitu. V tomto článku si vysvětlíme některé z používaných mechanismů, jejich výhody a omezení.


Jak stablecoiny fungují?

Stablecoiny mají několik kategorií a každá z nich váže cenu svých jednotek jiným způsobem. Níže najdete jedny z nejběžnějších typů stablecoinů.


Stablecoiny kryté fiat měnami

Nejoblíbenějším typem jsou stablecoiny přímo kryté fiat měnami v poměru 1:1. Jinak se jim také říká stablecoiny jištěné fiat měnou. Centrální emitent (nebo banka) drží určité množství fiat měny v rezervách a emituje odpovídající množství tokenů. 

Emitent může například držet jeden milion dolarů a distribuovat jeden milion tokenů, každý v hodnotě jednoho dolaru. Uživatelé je mohou volně obchodovat, stejně jako jiné tokeny nebo kryptoměny, a kdykoli se mohou rozhodnout, že za ně chtějí vyplatit odpovídající částku v USD.

Uživatelé stablecoinů podstupují vysoké riziko protistrany, které nelze nijak minimalizovat, takže emitent prostě musí být důvěryhodný. Uživatel nemá jak s jistotou stanovit, jestli emitent skutečně prostředky v rezervách drží. Emitující společnost se může přinejlepším snažit být co nejtransparentnější při publikování auditů, ale tento systém má k systému bez nutnosti důvěry hodně daleko.
Binance nabízí dva stablecoiny kryté fiat měnou – BUSD, který si udržuje vazbu na americký dolar, a BGBP, který kopíruje britskou libru.

Chcete začít se stablecoiny? Kupte si BUSD na Binance!Stablecoiny kryté kryptoměnami

Stablecoiny kryté kryptoměnami zrcadlí své protistrany kryté fiat měnami. Hlavním rozdílem je, že jsou jištěné kryptoměnou, a vzhledem k tomu, že kryptoměny jsou digitální, emisi jednotek zajišťují chytré kontrakty
Stablecoiny kryté kryptoměnami sice vyžadují minimum důvěry, ale je třeba poznamenat, že měnová politika je pořád součástí správního systému a rozhodují o ni voliči. To znamená, že nedůvěřujete jedinému emitentovi, ale věříte, že celá síť účastníku bude vždy jednat v nejlepším zájmu uživatelů.

Když uživatelé chtějí tento stablecoin získat, musí svou kryptoměnu uzamknout do kontraktu, který tento token emituje. Později, až budou chtít získat svůj kolaterál zpět, musí stejnému kontraktu vrátit získané stablecoiny (spolu s případným úrokem). 

Specifické mechanismy, které vazbu na kryptoměnu udržují, se v závislosti na návrhu každého systému liší. Bude vám muset stačit vysvětlení, že kombinace teorie her a on-chainových algoritmů motivuje účastníky, aby udržovali cenu stabilní.


Algoritmické stablecoiny

Algoritmické stablecoiny nejsou kryté fiat měnami ani kryptoměnami. Místo toho své navázání dosahují jen algoritmy a chytrými kontrakty, které spravují nabídku emitovaných tokenů. Funkčně jejich měnová politika věrně kopíruje měnovou politiku centrálních bank používanou ke správě národních měn. 
Když cena stablecoinu klesne pod hodnotu fiat měny, kterou se systém s algoritmickými stablecoiny snaží kopírovat, v podstatě jen omezí nabídku tokenů. Když cena překročí hodnotu fiat měny, vstoupí do oběhu nové tokeny, aby hodnotu stablecoinu snížily.
Možná jste už slyšeli, že se této kategorii tokenů říká stablecoiny bez zajištění. To je technicky nepřesné, protože jsou zajištěné, jen ne stejným způsobem jako dvě předchozí kryptoměny. V případě nějaké neočekávané události (black swan event neboli události typu "černá labuť") mají algoritmické stablecoiny jakýsi rezervní fond, který si umí poradit s mimořádně volatilními tržními pohyby.


Možnosti využití stablecoinů

Zajištěné stablecoiny jsou v praxi ty nejběžnější. Patří mezi ně například USD Tether (USDT), True USD (TUSD), Paxos Standard (PAX), USD Coin (USDC) nebo Binance USD (BUSD). Existují ale i případy dalších dvou výše zmíněných kategorií, které jsou v současné době na trhu dostupné. Bitshares USD and DAI jsou stablecoiny zajištěné kryptoměnou a Carbon a (teď už zaniklý) Basis jsou příklady algoritmických variant.

Tento seznam není ani zdaleka kompletní. Trh se stabilními digitálními měnami je rozsáhlý, což dokládá i šíření stovek stablecoinových projektů.

Kdyby vás zajímaly podrobnější informace o stablecoinech, určitě si pročtěte zprávu na Binance Research o evoluci stablecoinů.


Klady a zápory stablecoinů

Hlavní výhodou stablecoinů je jejich potenciál prostředku směny, který doplňuje kryptoměny. Kvůli vysokým úrovním volatility se kryptoměnám nedaří dosáhnout širokého využití v každodenních situacích, jako třeba při zpracování plateb. Díky vyšší úrovni předvídatelnosti a stability se těmto stabilizovaným měnám daří tento přetrvávající problém řešit.
To, že stablecoiny fungují jako ochrana před volatilitou, může hrát důležitou roli v integraci kryptoměn na tradičních finančních trzích. V současné době tyto dva trhy existují jako samostatné ekosystémy, které spolu prakticky nespolupracují. Dostupnost stabilnější formy digitální měny bude mít pravděpodobně za výsledek zvýšené použití kryptoměn v půjčkách a na kreditních trzích, kde doposud dominovaly výhradně národní fiat měny.
Stablecoiny jsou kromě finančních transakcí vhodné pro obchodníky a investory i jako nástroj k zajišťování portfolií. Vyčlenění určitého procenta portfolia do stablecoinů je účinný způsob, jak snížit celkové riziko. Současně to může být i efektivní strategie k uložení hodnoty, kterou je možné při poklesu cen použít k nákupu dalších kryptoměn. Obdobně je možné stablecoiny použít k zajištění výnosů, když ceny rostou, aniž byste museli výnosy vybírat do fiat měny. 
Navzdory potenciálu podpořit všeobecné přijetí kryptoměn mají stablecoiny pořád určitá omezení. Varianty jištěné fiat měnami jsou méně decentralizované než běžné kryptoměny, protože krycí aktiva musí držet centrální entita. U stablecoinů jištěných kryptoměnami nebo stablecoinů bez jištění musí uživatelé věřit širší komunitě (a zdrojovému kódu), aby tyto systémy měly nějakou budoucnost. Jsou to pořád nové technologie, takže bude chvíli trvat, než dospějí.


Závěrem

Přestože mají stablecoiny určité nevýhody, jsou zásadní součástí kryptoměnových trhů. Tyto digitální měny si mohou různými mechanismy zachovat víceméně stabilní ceny. Proto je možné je spolehlivě používat nejen jako prostředek směny, ale také jako bezpečné útočiště pro obchodníky a investory. 

Přestože byly původně navrženy pro obchodníky jako účinný nástroj k řízení rizika, je jasné, že možnosti použití stablecoinů dalece přesahují jen obchodování. Je to mocný nástroj, který může posílit kryptoměnové odvětví jako celek a nabídnout pomocnou ruku v situacích, kdy nejsou volatilní alternativy ideální.