Vysvětlení Černého pondělí a krachů na burze
Domů
Články
Vysvětlení Černého pondělí a krachů na burze

Vysvětlení Černého pondělí a krachů na burze

Začátečníci
Zveřejněno May 4, 2020Aktualizováno Feb 9, 2023
7m

Co je Černé pondělí?

Černé pondělí je označení pro náhlý a vážný krach na burze, ke kterému došlo 19. října 1987. Dow Jones Industrial Average (DJIA), index měřící vývoj amerického akciového trhu, se propadl o více než 22 %. Krachu předcházely dva další velké poklesy o týden dříve.


Vývoj indexu Dow Jones Industrial Average v době Černého pondělí.


Černé pondělí je připomínáno jako začátek celosvětového poklesu akciových trhů. Dodnes je to jeden z nejneslavnějších dnů v historii akciových trhů.

Celkový objem obchodování na burzách byl tak vysoký, že tehdejší počítače nebyly schopny náhlou vysokou zátěž zvládnout. Příkazy zůstávaly celé hodiny neprovedené a velké převody finančních prostředků se zpožďovaly.
Na takovýto velký krach přirozeně reagují trhy s futures a opcemi. Krach měl významný dopad i na globální trhy. Většina hlavních světových indexů do konce téhož měsíce klesla o 20–30 %.

Termín „černé pondělí“ se obvykle vztahuje ke krachu v roce 1987. Používá se však i pro označení jiných vážných tržních krachů.


Co je příčinou tržních krachů?

Obecně platí, že příčinu burzovních krachů nelze připsat jedinému faktoru. Zajímavé je, že Černému pondělí v roce 1987 nepředcházela žádná významná zpravodajská událost. Sešlo se však několik různých faktorů, které ve své kombinaci vytvořily atmosféru paniky a nejistoty. Jaké tedy byly tyto faktory?

Prvním bylo zavedení počítačových obchodních systémů. Dnes je většina obchodních činností usnadněna počítači, ale nebylo tomu tak vždy. Před rokem 1980 byly akciové trhy obvykle hlučnými a přeplněnými místy, kde si obchodníci vyměňovali aktiva přímo v obchodním prostředí burzy.


Obchodní prostředí newyorské burzy (NYSE) v roce 1963 před zavedením počítačových obchodních systémů. Zdroj: Library of Congress. Obrázek oproti originálu upraven.


V průběhu 80. let se však obchodní činnost začala ve větší míře opírat o počítačový software. Přechod na počítačové obchodování umožnil podstatně rychlejší obchodní činnost díky systémům, které byly schopny zadat tisíce příkazů během několika sekund. Tento pokrok měl samozřejmě vliv i na rychlost velkých cenových pohybů. Naproti tomu dnešní obchodní boti dokáží během několika sekund po neočekávané zpravodajské události pohnout hodnotou v řádu bilionů dolarů.

Za příčiny byly označeny i další faktory, jako je obchodní deficit Spojených států, mezinárodní napětí a další geopolitické okolnosti. Kromě toho dopady a závažnost události jistě zesílil i rostoucí dosah médií.

Je třeba poznamenat, že ačkoli všechny tyto faktory mohly ke krachu přispět, rozhodnutí přesto učinili lidé. Psychologie trhu hraje při hromadných výprodejích významnou roli a často jsou prostě důsledkem masové paniky.


Co je jistič?

Po událostech Černého pondělí zavedla americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) několik mechanismů, které mají zabránit opakování podobných událostí. Nebo, pokud ne zcela zabránit, alespoň se pokusit zmírnit jejich dopad.
Jedna z těchto metod se nazývá jistič. Jedná se o regulační opatření, které zastaví obchodování, když cena dosáhne určité procentní úrovně vzhledem k dennímu otevření trhu. Ačkoli zde mluvíme především o Spojených státech, jističe obchodování byly zavedeny i na mnoha dalších trzích.
Jističe se vztahují na hlavní indexy, jako je Dow nebo S&P 500, i na jednotlivé cenné papíry. Fungují takto.

Pokud index S&P 500 během obchodního dne poklesne o více než 7 %, obchodování se na 15 minut zastaví a poté se znovu spustí. Tomu se říká jistič 1. úrovně. Pokud trh dále klesá a dosáhne 13 % ztráty od denního otevření trhu, je opět zastaven. Tomu se říká jistič 2. úrovně. Poté se po 15minutové přestávce obchodování znovu spustí. Pokud cena dosáhne 20% ztráty od otevření trhu, obchodování je po zbytek dne zastaveno. Tomu se říká přerušení na 3. úrovni.


Výhody a nevýhody jističů

Přestože jističe mohou být účinnou prevencí náhlých krachů, jsou předmětem sporů.

Někteří kritici jističů tvrdí, že mají negativní vliv na trhy a ve skutečnosti zvyšují závažnost krachů. Jak to? Vzhledem k tomu, že tyto předem stanovené procentní úrovně vycházejí z otevření trhu, jsou veřejně známé. Jako takové mohou ovlivňovat zadávání příkazů a uměle snižovat likviditu v knize objednávek na určitých cenových úrovních.

Snížená likvidita může vést k větší volatilitě, protože nemusí být dostatek příkazů, které by absorbovaly neočekávaný nárůst nabídky. Kritici tvrdí, že bez vlivu jističů na oblasti likvidity je pravděpodobnější, že trhy dosáhnou přirozené rovnováhy.

Pokud jde o globální tržní indexy, jako je S&P 500, jističe se spouštějí pouze při pohybu směrem dolů. Na druhou stranu se mohou aktivovat i u jednotlivých cenných papírů při pohybech směrem nahoru.


Jak se připravit na krachy na trhu

Vzhledem k povaze trhů a psychologii davu jsou krachy téměř nevyhnutelné. Co však můžete udělat, abyste se na krach trhu připravili? 

Zvažte vytvoření investičního plánu nebo celkové obchodní strategie. Když se trh hroutí a mnoho investorů v panice prodává, je důležité zachovat klid, racionální uvažování a vyhnout se emotivnímu rozhodování. Vytvoření dlouhodobého investičního plánu nebo obchodní strategie je pro to zásadní, protože by vám nemělo umožnit provádět impulzivní rozhodnutí.

Další věcí, kterou je třeba zvážit, je nastavení příkazu stop loss. Chránit se proti propadu u krátkodobějších obchodů je pro úspěšného obchodníka naprostou nutností. U dlouhodobějších investorů je však tato praxe překvapivě méně obvyklá. I když váš příkaz stop loss ponechává prostor pro větší cenové pohyby, může vás zachránit před velkými ztrátami, když dojde ke zničujícímu pádu trhu.

Pokud jde o pády na světových trzích, všechny byly zatím dočasné. I když období hospodářské recese může trvat i několik let, trhy se poté obvykle zotaví. Pokud si dostatečně přiblížíte situaci, zjistíte, že globální ekonomika po staletí trvale roste a tyto korekce jsou pouze dočasnými výpadky.


Vývoj indexu Dow Jones Industrial Average v letech 1915 až 2020.


Tento postřeh může být správný pro globální trhy spojené s hospodářským růstem, ale pro trhy s kryptoměnami neplatí. Odvětví blockchainu je stále mladé a kryptoměny jsou rizikovou třídou aktiv. Některá kryptoaktiva se po silném propadu trhu nemusí zotavit nikdy.


Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin na platformě Binance!


Další významné černé pondělky

28. října 1929

Krach na akciových trzích, který předcházel velké hospodářské krizi ve 30. letech 20. století. Vzhledem ke svým dlouhodobým ekonomickým dopadům byl krach na podzim roku 1929 dosud nejničivějším pádem akciových trhů.

29. září 2008

Po splasknutí bubliny na trhu s bydlením v USA se akciové trhy začaly propadat. To nakonec vedlo k velké recesi na přelomu let 2000 a 2010. Pokud si chcete přečíst více, podívejte se na článek Vysvětlení finanční krize z roku 2008.

9. března 2020

Nejhorší den pro americký akciový trh od velké recese, podpořený pandemií koronaviru a válkou o ceny ropy. V té době to byl největší jednodenní pokles od roku 2008. Jak ale uvidíte v následujícím odstavci, tento rekord vydržel pouze jeden týden.

16. března 2020

Obavy z možných ekonomických dopadů pandemie koronaviru se nadále zvyšovaly. V důsledku toho zaznamenal americký trh ještě větší jednodenní propad než během krachu o týden dříve. Tento den lze považovat za vrchol prvotního šoku z dopadu koronaviru na finanční trhy.


Závěrem

Shrnuto a podtrženo, Černé pondělí bylo v roce 1987 vážným krachem na trhu. Jak již bylo zmíněno, tento termín lze použít i pro označení dalších burzovních krachů, například v letech 1929, 2008 a 2020.

Po událostech Černého pondělí byly zavedeny nové regulace, které se snažily zmírnit dopady náhlých burzovních krachů. Jednou z nejvlivnějších a nejkontroverznějších regulací je tzv. jistič, který zastavuje obchodování při dosažení předem definovaných procentuálních ztrát.

Jak se můžete na nevyhnutelný pád trhu připravit? Přemýšlejte o možných scénářích, abyste si mohli vytvořit správný investiční plán nebo obchodní strategii. Řízení rizik, diverzifikace portfolia a psychologie trhu je několik témat, která vám mohou pomoci vyhnout se velkým ztrátám během tržních krachů.