Co je automatizovaný tvůrce trhu (AMM)?
Domů
Články
Co je automatizovaný tvůrce trhu (AMM)?

Co je automatizovaný tvůrce trhu (AMM)?

Pokročilí
Zveřejněno Oct 8, 2020Aktualizováno Jun 9, 2023
6m

TL;DR

Automatizovaného tvůrce trhu si můžete představit jako robota, který vám je za každé situace ochotný nacenit kurz mezi dvěma aktivy. Uniswap k tomu například používá jednoduchý vzorec, zatímco Curve a Balancer používají složitější vzorce.

Nejenže pomocí AMM můžete obchodovat bez nutnosti důvěry, ale zároveň se poskytnutím likvidity do poolu likvidity můžete stát tím, kdo na tom vydělá. V podstatě kdokoli se tak může na burze stát tvůrcem trhu a vydělávat na poskytování likvidity.

Automatizovaní tvůrci trhu si tak díky tomu, jak jednoduše se používají, skutečně vytvořili v oblasti DeFi vlastní tržní segment. Decentralizace tvůrců trhu tímto způsobem je přirozená vize kryptoměn.


Úvod

Decentralizované finance (DeFi) zaznamenaly na Ethereu a dalších platformách s chytrými kontrakty, jako je Binance Smart Chain, naprostou explozi zájmu. Farmaření s výnosy se stalo oblíbeným způsobem, jak distribuovat tokeny, tokenizovaný BTC se na Ethereu neustále rozšiřuje a objemy bleskových půjček prudce rostou.

Mezitím protokoly automatizovaných tvůrců trhu, jako je Uniswap, pravidelně zaznamenávají konkurenční objemy obchodování, vysokou likviditu a rostoucí počet uživatelů.

Ale jak tyto burzy fungují? Proč je tak jednoduché a rychlé vytvořit trh pro nejnovější kryptoměnu pojmenovanou po jídle? Mohou automatizovaní tvůrci trhu opravdu konkurovat tradičním burzám s knihou objednávek? Pojďme se na to podívat.


Co je automatizovaný tvůrce trhu (AMM)?

Automatizovaný tvůrce trhu (AMM) je typ protokolu decentralizované burzy (DEX), který naceňuje aktiva na základě matematického vzorce. Místo používání knihy objednávek, kterou mají tradiční burzy, se aktiva naceňují algoritmem.

Každý protokol může používat jiný vzorec. Uniswap například používá vzorec x × y = k, kdy x je množství jednoho tokenu v poolu likvidity a y je množství toho druhého. Písmeno k je v tomto vzorci konstantou, což znamená, že celková likvidita poolu musí vždy zůstat stejná. Další automatizovaní tvůrci trhu používají pro svoje případy použití jiné vzorce. Jsou si ale podobní v tom, že všichni určují ceny aktiv algoritmicky. Pokud je to pro vás teď trochu matoucí, nedělejte si s tím hlavu. Ke konci článku vám to už snad všechno bude dávat smysl. 
Tradiční tvůrci trhu obvykle vyžadují firmy s ohromnými finančními prostředky a komplexními strategiemi. Tvůrci trhu, jako je burza Binance, vám pomocí knihy objednávek pomáhají získávat dobrou cenu a malý cenový spread. Automatizovaní tvůrci trhu tento proces decentralizují a umožňují v podstatě komukoli vytvořit na blockchainu trh. Jak přesně mohou něco takového dělat? Pokračujte ve čtení článku.


Jak automatizovaný tvůrce trhu (AMM) funguje?

AMM má podobně jako burza obchodní páry – například ETH/DAI. Ale k tomu, abyste tento pár mohli obchodovat, nepotřebujete protistranu (jiného obchodníka). Místo toho obchodujete s chytrým kontraktem, který vám tento trh „vytvoří“.

Na decentralizované burze, jako je Binance DEX, se obchody provádí přímo mezi peněženkami uživatelů. Když na Binance DEX prodáte BNB za BUSD, někdo jiný na druhé straně obchodu vaše BNB koupí za svoje BUSD. Toto by se dalo označit za peer-to-peer (P2P) transakci. 
Automatizované tvůrce trhu si můžete představit jako peer-to-contract (P2C) transakci. Obchody probíhají mezi uživateli a kontrakty, takže v tradičním slova smyslu nepotřebujete protistranu. Vzhledem k tomu, že neexistuje kniha objednávek, nemají automatizovaní tvůrci trhu ani žádné příkazy. Namísto toho cenu, za kterou aktivum koupíte nebo prodáte, určuje vzorec. Některé budoucí návrhy automatizovaných tvůrců trhu by ale toto omezení možná mohly vyřešit.

Nejsou tedy potřeba protistrany, ale někdo ten trh pořád musí vytvořit, ne? Správně. Likviditu chytrému kontraktu musí poskytnou uživatelé, kterým se říká poskytovatelé likvidity (LP).


Co je pool likvidity?


Poskytovatelé likvidity přidávají do poolu likvidity finanční prostředky. Pool likvidity si můžete představit jako velkou hromadu prostředků, proti kterým mohou obchodníci obchodovat. Za poskytování likvidity protokolu získávají poskytovatelé likvidity poplatky z obchodů, které se uskuteční v jejich poolu. V případě Uniswapu vkládají poskytovatelé likvidity dva tokeny se stejnou hodnotou – například do ETH/DAI poolu vloží 50 % ETH a 50 % DAI.

Počkat, takže tvůrcem trhu se může stát kdokoli? Je to tak! Přidání prostředků do poolu likvidity je poměrně snadné. Odměny určuje protokol. Uniswap v2 například účtuje obchodníkům 0,3% poplatek, který jde přímo poskytovatelům likvidity. Jiné platformy nebo forky mohou účtovat méně, aby do svého poolu přilákaly více poskytovatelů likvidity.

Proč je přilákání likvidity tak důležité? Vzhledem k tomu, jak AMM funguje, tak čím více likvidity v poolu je, tím menší prokluz budou velké obchody mít. To zase může přilákat na platformu větší objem obchodování a tak dále.

Problémy s prokluzem závisí na různých provedeních AMM, ale rozhodně si na něj dejte pozor. Nezapomínejte, že o cenách rozhoduje algoritmus. Zjednodušeně se určují podle toho, jak moc se poměr mezi tokeny v poolu likvidity po provedeném obchodu změní. Pokud se změní o hodně, dojde k velkému prokluzu.

Abychom si to trochu přiblížili, řekněme, že byste chtěli v poolu ETH/DAI na Uniswapu koupit veškeré ethery. No, to nepůjde! Za každý dodatečný ether byste museli zaplatit exponenciálně vyšší a vyšší přirážku a stejně byste nikdy nemohli vykoupit všechny ethery. Proč tomu tak je? Kvůli tomu vzorci: x × y = k. Kdyby se x nebo y rovnalo nule, znamenalo by to, že je v poolu nula ETH nebo DAI, a rovnice by přestala dávat smysl.

Ale to ještě pořád není ohledně AMM a poolů likvidity všechno. Když poskytujete likviditu AMM, musíte si dát pozor ještě na jednu věc – dočasnou ztrátu.


Co je dočasná ztráta?

Dočasná ztráta nastává, když se mezi tokeny, které jste vložili do poolu, změní kurz. Čím větší změna je, k tím větší dočasné ztrátě dochází. Proto AMM fungují nejlépe mezi páry tokenů, které mají podobnou hodnotu, jako třeba stablecoiny nebo zabalené tokeny. Když se kurz páru téměř nezmění, je dočasná ztráta zanedbatelná.

Když se ale kurz změní hodně, byli by na tom poskytovatelé likvidity lépe, kdyby tokeny prostě jen drželi a nevkládali je do poolu. Přesto pooly, jako je ETH/DAI na Uniswapu, které jsou dočasné ztrátě poměrně dost vystaveny, mohou být díky naakumulovaným obchodním poplatkům ziskové.

Upozorňujeme, že dočasná ztráta tento jev úplně nevystihuje. Dočasnost předpokládá, že když se aktiva vrátí ke stejným cenám, při kterých byla původně vložena, ztráty odpadnou. Pokud ale prostředky vyberete při jiném kurzu, než při kterém jste je vložili, ztráty budou trvalé. V některých případech mohou obchodní poplatky tyto ztráty zmírnit nebo eliminovat, ale je důležité s těmito riziky počítat.

Při vkládání prostředků do AMM buďte opatrní a nejdřív se seznamte s tím, jaké může mít dočasná ztráta důsledky. Pokud si chcete dočasnou ztrátu prostudovat dopodrobna, přečtěte si o ní Pintailův článek.Závěrem

Automatizovaní tvůrci trhu patří mezi základní prvky prostoru DeFi. Umožňují v podstatě komukoli bez problému a efektivně vytvářet trhy. I když mají v porovnání s burzami používajícími knihy objednávek svá úskalí, celkově kryptoměnovému odvětví přináší nedocenitelnou inovaci.

Automatizovaní tvůrci trhu jsou stále v plenkách. Automatizovaní tvůrci trhu, které známe a používáme, jako je Uniswap, Curve nebo PancakeSwap jsou elegantně navrženým řešením, které má ale poměrně omezené funkce. V budoucnu se pravděpodobně objeví mnoho dalších inovativních provedení AMM. Ta by mohla vést k nižším poplatkům, menším problémům a v konečném důsledku k lepší likviditě pro každého uživatele v prostoru DeFi.