Co jsou správní tokeny?
Domů
Články
Co jsou správní tokeny?

Co jsou správní tokeny?

Začátečníci
Zveřejněno Jun 13, 2022Aktualizováno Sep 29, 2022
5m

TL;DR

Správní tokeny dávají držitelům právo hlasovat o otázkách, kterými se řídí vývoj a provoz blockchainového projektu. Jedná se o metodu, která projektům umožňuje přenést rozhodovací pravomoci na komunitu. Tento decentralizovaný model správy pomáhá sjednocovat zájmy držitelů tokenů se zájmy projektu.


Úvod

Mnoho tradičních společností je řízeno představenstvem nebo malou skupinou lidí, což je možné zařadit do kategorie centralizovaného řízení. Průměrná velikost představenstev největších společností se pohybuje kolem 10 osob. Nad způsobem řízení společností mají obrovskou moc. Členové statutárních orgánů mohou jmenovat nebo propouštět klíčové vedoucí pracovníky, rozhodovat o tom, do kterých projektů se bude investovat, a určovat strategii společnosti.

Správní tokeny představují jiný způsob řízení organizací. Jejich model, který je běžný pro decentralizované autonomní organizace (DAO) a decentralizované finance (DeFi), nabízí spravedlivější, decentralizovanější a transparentnější způsob správy. Ve většině případů se jeden token rovná jednomu hlasu. Cílem těchto tokenů je sjednotit komunitu a zajistit blockchainovému projektu zdravý rozvoj.


Jak správní tokeny fungují? 

Správní tokeny jsou hlavní metodou, jak decentralizovaně řídit projekty v oblasti DAO, DeFi a decentralizovaných aplikací (DApps). Často se udělují aktivním uživatelům za věrnost a přínos komunitě. Držitelé tokenů následně hlasují o důležitých otázkách, aby se projekt co nejlépe rozvíjel. Hlasování obvykle probíhá prostřednictvím chytrých kontraktů, a v takovém případě se výsledky implementují automaticky.

Jeden z vůbec prvních správních tokenů vydala na Ethereu decentralizovaná autonomní organizace MakerDAO, která stojí za stablecoinem DAI jištěným kryptoměnou. Protokol Maker je řízen držiteli správního tokenu s názvem MKR. Jeden token MKR se rovná jednomu hlasu a po hlasování se přijímá rozhodnutí s nejvyšším počtem hlasů. Držitelé tokenů hlasují o různých otázkách, jako je jmenování členů týmu, úprava poplatků nebo přijetí nových pravidel. Cílem je zajistit stabilitu, transparentnost a efektivitu stablecoinu MakerDAO.

Dalším příkladem je protokol decentralizovaných financí Compound, který uživatelům umožňuje půjčovat a vypůjčovat si kryptoměny. Emituje správní token COMP, který komunitě uživatelů umožňuje hlasovat o klíčových rozhodnutích. Tokeny se přidělují podle blockchainové aktivity uživatelů. Jinými slovy, čím větší objem půjček nebo výpůjček na Compoundu budete mít, tím více tokenů COMP za to získáte. 

Podobně jako u MakerDAO se jeden token COMP rovná jednomu hlasu. Uživatelé mohou také své tokeny delegovat na jiné osoby, aby hlasovaly jejich jménem. Stojí za zmínku, že protokol Compound se v roce 2020 vzdal kontroly nad klíčem administrátora sítě. To znamená, že projekt teď řídí pouze držitelé tokenů bez jakýchkoli náhradních metod řízení.

Mezi další významné správní tokeny patří tokeny emitované decentralizovanými burzami Uniswap a PancakeSwap, platformou pro kryptoměnové půjčky v oblasti DeFi Aave, Web3 NFT komunitou ApeCoin DAO a platformou pro virtuální svět Decentraland

Každý projekt si pro fungování správních tokenů stanovuje svá vlastní pravidla. Tokeny se podle různých výpočetních modelů rozdělují mezi zúčastněné strany, kam patří týmy zakladatelů, investorů a uživatelů. Některé správní tokeny hlasují pouze o určité kategorii správních otázek, zatímco jiné hlasují o většině záležitostí. Některé správní tokeny mohou držitele odměňovat dividendami, zatímco jiné to nedělají.  


Výhody a nevýhody správních tokenů

Správní tokeny mají určité úžasné výhody. Mohou odbourávat nesoulad zájmů, který se v centralizovaném řízení vyskytuje často. Decentralizovaná správa, kterou správní tokeny umožňují, přenáší řídicí pravomoc na širokou komunitu zainteresovaných stran, čímž dochází ke sjednocení zájmů uživatelů a samotné organizace.

Další výhodou správních tokenů je schopnost budovat aktivní, spolupracující a úzce spjaté komunity. Každý držitel tokenu má motivaci hlasovat a zlepšovat projekt. Vzhledem k tomu, že se jeden token většinou rovná jednomu hlasu, může být základem pro spravedlivé a rovnější rozhodování. Každý držitel tokenu může dát podnět k hlasování o návrhu. Podrobnosti o každém hlasování jsou přístupné všem, čímž se snižuje pravděpodobnost podvádění.

Největší výzvou správních tokenů je problém s takzvanými velrybami. Velryby jsou lidé, kteří drží velké procento určité kryptoměny. Pokud největší velryby drží významnou část celkové zásoby správních tokenů určitého kryptoměnového projektu, mohou ovlivnit proces hlasování ve svůj prospěch. Projekty musí zajistit, aby vlastnictví tokenů bylo skutečně decentralizované a rovnoměrně rozdělené.

Ale ani když správní tokeny rozdělíte spravedlivě a mezi co nejvíce lidí, nemáte záruku, že přijatá rozhodnutí budou pro projekt vždy jen ta nejlepší. Volební systémy typu „jeden člověk, jeden hlas“ mají už dlouhou historii a jejich výsledky nejsou jednoznačné. Nastaly i případy, kdy držitelé správních tokenů hlasovali na úkor širší komunity ve prospěch zakládajících týmů a velkých investorů.

 

Jaká budoucnost čeká správní tokeny? 

Správní tokeny by jako inovace vzešlá z kryptoměnového prostoru mohly najít širší uplatnění ve více odvětvích. Správní tokeny by mohly pomoct vybudovat decentralizovaný internet Webu 3.0. S rostoucí oblibou DeFi a DAO by tento model správy mohla přijmout i další odvětví, například herní průmysl.

Správní tokeny se budou nadále vyvíjet, aby řešily nové problémy. Mohou se objevit nové mechanismy, které vyřeší problém s velrybami nebo jiným způsobem vylepší hlasování. Mohly by se objevit nové metody delegování hlasů. Komplexnost tohoto prostoru pravděpodobně bude s novými inovacemi narůstat. 

Další významný faktor, který ovlivňuje budoucnost správních tokenů, jsou potenciální změny právních předpisů. Některé vlády mohou tyto tokeny považovat za cenné papíry. To by je mohlo podrobit přísným předpisům a ovlivnit jejich fungování. 


Závěrem

Správní tokeny jsou pořád v rané fázi vývoje. Mnoha projektům v oblasti DeFi a DAO zabezpečily významný růst. Tyto tokeny s hlasovacím právem, kterým se rozhoduje o řízení projektů, jsou základním kamenem decentralizace. 

Pokud jsou tokeny mezi členy komunity rozděleny relativně rovnoměrně, pak jsou uživatelé a komunita díky principu „jeden token, jeden hlas” středobodem projektu. Správní tokeny se mohou v budoucnu dále rozšiřovat. Mohly by si je osvojovat sítě vlastněné uživateli, projekty Web3 a hry, a vytvářet tak dynamičtější decentralizované ekosystémy.