Mis on juhtimistokenid?
Avaleht
Artiklid
Mis on juhtimistokenid?

Mis on juhtimistokenid?

Algaja
Avaldatud Jun 13, 2022Värskendatud Sep 29, 2022
5m

TL;DR

Juhtimistokenid annavad omanikele hääleõiguse küsimustes, mis reguleerivad plokiahela projektiarendust ja toimimist. See on meetod projektide otsustusõiguse jagamiseks selle kogukondlaste vahel. See detsentraliseeritud juhtimismudel aitab viia tokeniomanike huvid vastavusse projekti huvidega.


Sissejuhatus

Paljude traditsiooniliste ettevõttete eesotsas on juhtide nõukogu või väike rühm inimesi, mida võib liigitada tsentraliseeritud juhtimiseks. Suurimate ettevõtete juhatuste keskmine suurus on 10 inimese ringis. Neil on ettevõtete juhtimise üle tohutu võim. Direktorid saavad ametisse nimetada või vallandada tippjuhte, otsustada, millistesse projektidesse investeerida ja määrata ettevõtte strateegia.

Juhtimistokenid esindavad teistsugust viisi, kuidas organisatsioone juhtida. Detsentraliseeritud autonoomsete organisatsioonide (DAO) ja detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) jaoks tavaline mudel, mida juhtimistokenid esindavad, pakub õiglasemat, detsentraliseeritud ja läbipaistvamat juhtimismeetodit. Enamasti võrdub üks token ühe häälega. Need tokenid on loodud kogukondade ühendamiseks, et tagada plokiahelaprojektide soodne areng.


Kuidas juhtimistokenid toimivad? 

Juhtimistokenid on DAO, DeFi ja detsentraliseeritud rakenduste (DAppi) projektide detsentraliseeritud juhtimise põhimeetod. Sageli jagatakse neid aktiivsetele kasutajatele nende lojaalsuse ja kogukonda panustamise eest. Tokeniomanikud omakorda hääletavad oluliste küsimuste üle, et tagada projektide jõuline areng. Tavaliselt toimub hääletamine nutilepingute kaudu, sel juhul rakendatakse selle tulemusi automaatselt.

Ühe varaseima juhtimistokeni andis välja MakerDAO, Ethereumil põhinev DAO, mis on krüptotagatisega stabiilsusraha DAI aluseks. Tegija protokolli (Maker Protocol) juhivad selle juhtimistokeni nimega MKR omanikud. Üks MKR token võrdub ühe häälega ja enim hääli saanud otsus viiakse täide. Tokeniomanikud hääletavad mitmesugustel teemade üle, nagu meeskonnaliikmete määramine, teenustasude kohandamine ja uute reeglite vastuvõtmine. Eesmärk on tagada MakerDao stabiilsusraha stabiilsus, läbipaistvus ja tõhusus.

Teine näide on Compound, DeFi protokoll, mis võimaldab kasutajatel krüptorahasid laenuks võtta ja välja laenata. Viimane annab välja juhtimistokenit nimega COMP, et võimaldada oma kasutajate kogukonnal hääletada peamiste otsuste üle. Tokeneid eraldatakse proportsionaalselt seoses kasutajate ahelasisese tegevusega. Teisisõnu, mida rohkem Compoundis laenu võtad ja välja laenad, seda rohkem COMP tokeneid saad. 

Sarnaselt MakerDAO-ga võrdub üks COMP token ühe häälega. Samuti saavad kasutajad delegeerida oma tokeneid teistele, selleks et teised nende nimel hääletaksid. Märkimisväärne on, et Compound loobus 2020. aastal kontrollist võrgu administraatorivõtme üle. See tähendab, et projekti hakkasid täielikult juhtima selle tokeniomanikud ilma asendusjuhtimismeetoditeta.

Teised märkimisväärsed juhtimistokenid hõlmavad detsentraliseeritud börside, nagu Uniswap ja PancakeSwap, DeFi laenuplatvormi Aave, Web3 NFT kogukonna ApeCoin DAO ja virtuaalmaailma platvormi Decentraland väljaantud tokeneid. 

Iga projekt kehtestab erinevad reeglid selle kohta, kuidas nende juhtimistokenid töötavad. Tokeneid jagatakse erinevate arvutusmudelite järgi panustajate, sealhulgas asutajameeskonna, investorite ja kasutajate vahel. Mõned juhtimistokenid hääletavad ainult teatud juhtimisküsimuste üle, teised aga enamiku asjade üle. Mõned juhtimistokenid võivad teenida rahalisi dividende, teised aga mitte.  


Juhtimistokenite plussid ja miinused

Juhtimistokenitel on mõned suured eelised. Need võivad kõrvaldada tsentraliseeritud valitsemises sageli esinevaid huvide ebakõlasid. Detsentraliseeritud valitsemine, mida võimaldavad juhtimitokenid, annab selle juhtimisõiguse üle laiale panustajate kogukonnale, ühtlustades kasutajate ja organisatsiooni enda huvisid.

Teine juhtimistokenite eelis on võime luua aktiivseid, koosvõimelisi ja lähedasi kogukondi. Iga tokeniomanik on motiveeritud hääletama ja projekti täiustama. Kuna üks token võrdub enamasti ühe häälega, võib see panna aluse õiglasele ja tasakaalustatumale otsuste tegemisele. Iga tokeniomanik saab algatada ettepaneku hääletamiseks. Iga hääle üksikasjad on kõigile nähtavad, mis vähendab petmise võimalust.

Juhtimistokenite suurim väljakutse on nn vaalade probleem. Vaalad on inimesed, kelle käes on suur osa teatud krüptost. Kui krüptoprojekti suurimate vaalade käes on märkimisväärne osa selle juhtimistokeni üldisest pakkumisest, võivad nad hääletusprotsessi enda kasuks pöörata. Projektid peavad tagama, et tokeni omandiõigus on tõeliselt detsentraliseeritud ja ühtlaselt jaotatud.

Kuid isegi kui juhtimistokeneid jaotatakse õiglaselt ja laialdaselt, pole mingit garantiid, et enamuse otsused on projektide jaoks alati parimad. Ühe inimese ja ühe häälega valimissüsteemidel on pikk ajalugu ja nende tulemused on erinevad. On olnud juhtumeid, kus juhtimistokeni omanikud hääletavad asutajameeskondade ja suurinvestorite kasuks laiema kogukonna arvelt.

 

Mis saab juhtimistokenitest edasi? 

Krüptoruumist sündinud uuendusena võiksid juhtimistokenid leida laiemat kasutust rohkemates sektorites. Web3 liikumine on koht, kus juhtimistokenid võivad aidata luua detsentraliseeritud Internetti. Kuna DeFi ja DAO-d saavad hoogu juurde, võivad teised tööstusharud, nagu näiteks mängud, võtta kasutusele selle juhtimismudeli.

Juhtimistokenid arenevad edasi, et lahendada probleeme nende ilmnemisel. Võib tekkida uusi mehhanisme vaalaprobleemiga tegelemiseks või muid viise hääletusprotsessi tõhustamiseks. Võivad ilmneda ka uudsed meetodid häälte delegeerimiseks. See ruum muutub tõenäoliselt keerukamaks, samas kui uued innovatsioonid toimuvad järjepidevalt. 

Teine oluline tegur, mis mõjutab juhtimistokenite tulevikku, on võimalikud regulatiivsed muudatused. Mõned valitsused võivad pidada neid tokeneid väärtpaberiteks. See võib seada neile rangeid eeskirju ja mõjutada nende toimimist. 


Lõppmärkused

Juhtimistokenid on alles väljatöötamise algfaasis. Need on hõlbustanud paljude DeFi- ja DAO projektide jõulist kasvu. Tänu hääleõigusele projektide juhtimise määramisel on need tokenid detsentraliseerimise nurgakiviks. 

Põhimõte „üks token, üks hääl“ asetab kasutajad ja kogukonna keskmesse, kui tokenid on jaotatud suhteliselt võrdselt kogukonna liikmete vahel. Juhtimistokenid võivad tulevikus laieneda. Kasutajale kuuluvad võrgud, Web3 projektid ja mängud võivad võtta kasutusele juhtimistokeneid, et luua elujõulisemaid detsentraliseeritud ökosüsteeme.