Vad är styrningskrypto?
Hem
Artiklar
Vad är styrningskrypto?

Vad är styrningskrypto?

Nybörjare
Publicerad Jun 13, 2022Uppdaterad Sep 29, 2022
5m

TL;DR

Styrningskrypto ger innehavaren rätt att rösta i frågor som styr utvecklingen och driften av ett blockkedjeprojekt. Det är en metod för projekt att fördela beslutsmakten till sina communityn. Denna decentraliserade styrningsmodell hjälper till att anpassa tokenhållarnas intressen till projektets.


Introduktion

Många traditionella företag styrs av en styrelse eller en liten grupp personer i vad som kan kategoriseras som centraliserad styrning. Den genomsnittliga storleken på de största företagens styrelser är cirka 10 personer. De har en enorm makt över hur företagen drivs. Styrelseledamöterna kan nominera eller sparka olika chefer, bestämma vilka projekt de ska investera i och fastställa företagets strategi.

Styrningskrypto representerar ett annat sätt att styra organisationer. Den modell som styrningskrypto representerar är vanlig för decentraliserade autonoma organisationer (DAO:er) och decentraliserad finans (DEFi) och erbjuder en mer rättvis, decentraliserad och transparent styrningsmetod. I de flesta fallen är en token lika med en röst. Dessa token är utformade för att binda samman communityn för att säkerställa att blockkedjeprojekt kan utvecklas på ett bra sätt.


Hur fungerar styrningskrypto? 

Styrningskrypto är basmetoden för att förverkliga decentraliserad styrning i DAO-, DeFi- och decentraliserade applikationsprojekt (DApp). De belönar ofta aktiva användare för deras lojalitet och bidrag till communityn. Tokenhållarna röstar i sin tur om viktiga frågor för att säkerställa projektens robusta utveckling. Vanligtvis sker röstningen via smarta kontrakt, då resultaten implementeras automatiskt.

En av världens tidigaste styrningskrypto utfärdades av MakerDAO, en Ethereum-baserad DAO som ligger till grund för en krypto-säkrad stablecoin som kallas DAI. Maker-protokollet styrs av innehavarna av dess styrningskrypto som kallas MKR. En MKR-token är lika med en röst och beslutet med flest röster antas. Tokenhållarna röstar i en mängd olika frågor, till exempel om att utse teammedlemmar, justera avgifter och anta nya regler. Målet är att säkerställa stabiliteten, transparensen och effektiviteten hos MakerDaos stablecoin.

Ett annat exempel är Compound, vilket är ett DeFi-protokoll som tillåter användarna att låna ut och låna kryptovalutor. Den utfärdar en styrningskrypto som heter COMP, för att låta dess användargrupp rösta i viktiga beslut. Token tilldelas i proportion till användarnas aktivitet på kedjan. Med andra ord: ju mer du lånar ut och lånar på Compound, desto fler COMP-token får du. 

Precis som med MakerDAO är en COMP-token lika med en röst. Användarna kan också delegera sina token till andra, för att rösta för deras räkning. Anmärkningsvärt var att Compound släppte från sig kontrollen över nätverkets administratörsnyckel 2020. Det betyder att projektet blev helt styrt av dess tokeninnehavare, utan några alternativa styrningsmetoder.

Andra anmärkningsvärda styrningskrypto inkluderar de som utfärdats av den decentraliserade börsen Uniswap och PancakeSwap, DeFi-utlåningsplattformen Aave, Web3 NFT-communityn ApeCoin DAO och den virtuella världs-plattformen Decentraland

Varje projekt anger olika regler för hur deras styrningskrypto fungerar. Token distribueras till intressenter, inklusive teamet som grundande den, investerare och användare, enligt olika beräkningsmodeller. Vissa styrningskrypto röstar bara om en viss uppsättning styrningsfrågor, medan andra röstar om allt möjligt. Vissa styrningskrypto kan man tjäna ekonomisk utdelning på, medan detta inte gäller för andra.  


För- och nackdelar med styrningskrypto

Styrningskrypto har vissa stora fördelar. De kan eliminera den feljustering av intressen som ofta upplevs i en centraliserad styrning. Decentraliserad styrning som möjliggörs av styrningskrypto överför beslutsmakten till en bred grupp intressenter, vilka anpassar användarnas och organisationens intressen.

En annan fördel med styrningskrypto är möjligheten att bygga aktiva, samarbetsinriktade och nära communityn. Varje tokenhållare uppmuntras att rösta och förbättra projektet. Eftersom en token oftast är lika med en röst, kan detta lägga grunden för ett rättvist och mer likvärdigt beslutsfattande. Varje tokenhållare kan initiera ett förslag som ska röstas om. Detaljerna för varje röst kan ses av alla, vilket minskar risken för fusk.

Den största utmaningen med styrningskrypto är det så kallade valproblemet. Så kallade valar är personer som har en stor andel av en viss krypto. Om de största valarna i ett kryptoprojekt har en betydande del av det totala utbudet av dess styrningskrypto kan de svänga röstningsprocessen till sin fördel. Projekt måste se till att tokenägandet verkligen är decentraliserat och jämnt fördelat.

Men även om styrningskrypto fördelas rättvist och brett finns det ingen garanti för att majoritetsbesluten alltid är de bästa för projekten. Valsystem där varje person har en röst var har funnits länge med blandat resultat. Det har förekommit fall där innehavare av styrningskrypto röstar för att gynna teamet som grundade den samt stora investerare på bekostnad av den bredare communityn.

 

Vad är nästa steg för styrningskrypto? 

Styrningskrypto är en innovation som föddes i kryptovärlden och kan komma att få en bredare användning inom fler sektorer. Web3-rörelsen är en plats där styrningskrypto kan hjälpa till att bygga ett decentraliserat internet. När DeFi och DAO:er får fart kan andra branscher, såsom spelbranschen, anta denna styrningsmodell.

Styrningskrypto fortsätter att utvecklas för att åtgärda problem när de dyker upp. Det kan komma nya mekanismer för att hantera valproblemet eller andra sätt att förbättra röstningsprocessen på. Nya metoder för att delegera röster kan komma att dyka upp. Denna värld kommer sannolikt att bli mer komplex, samtidigt som nya innovationer fortsätter att äga rum. 

En annan viktig faktor som påverkar framtiden för styrningskrypto är potentiella regeländringar. Vissa regeringar kan komma att betrakta dessa token som värdepapper. De kan utsätta dem för strikta regler och påverka hur de får fungera. 


Sammanfattningsvis

Styrningskrypto är fortfarande i ett tidigt utvecklingsstadie. Det har underlättat den robusta tillväxten av många DeFi- och DAO-projekt. Med röststyrka för att bestämma projektens förvaltning är dessa token hörnstenarna i decentraliseringen. 

Principen om att en token ger en röst placerar användarna och communityn i centrum, så länge alla token fördelas relativt lika mellan communitymedlemmarna. Styrningskrypto kan fortsätta att expandera i framtiden. Användarägda nätverk, Web3-projekt och spel kan anta styrningskrypto för att bygga mer levande decentraliserade ekosystem.