Vad är ett stablecoin?
Innehållsförteckning
Introduktion
Vad är ett stablecoin i kryptovaluta?
Hur fungerar stablecoin?
Vilka är fördelarna med stablecoin?
Vilka är nackdelarna med stablecoin?
Användningsfall för stablecoin
Är stablecoin reglerade?
Sammanfattningsvis
Vad är ett stablecoin?
Hem
Artiklar
Vad är ett stablecoin?

Vad är ett stablecoin?

Nybörjare
Publicerad Mar 6, 2020Uppdaterad Dec 28, 2022
9m

TL;DR

Ett stablecoin är en kryptotillgång kopplad till en tillgång som har ett stabilt pris, till exempel en fiatvaluta eller ädelmetall. Stablecoin utvecklades för att undvika de höga volatilitetsnivåerna som är vanliga på kryptovalutamarknaden.

Det finns tre typer av stablecoin: fiatstödda, kryptostödda och algoritmiska. Fiatstödda stablecoin, såsom BUSD, är kopplade till traditionella fiatvalutor. De upprätthåller en koppling genom att hålla fiatreserver som kan bytas ut mot stablecoin. Kryptostödda stablecoin (som DAI) översäkrar sina token för att ta hänsyn till kryptoprisvolatiliteten och algoritmiska stablecoin kontrollerar utbudet utan behov av reserver.

På grund av deras praktiska användning och stora börsvärde har tillsynsmyndigheter börjat titta närmare på stablecoin. Vissa regeringar skapar till och med sina egna för att behålla kontroll över sin valuta.


Introduktion

Kryptovalutor handlar inte bara om volatilitet. Faktum är att några av dem är speciellt utformade för att hålla ett fast pris, så som stablecoin. I en bransch där coin och token kan krascha över en natt, finns det en enorm efterfrågan på valutor som blandar blockkedjans fördelar med möjligheten att kopplas till en mer stabil vara. Om du inte har börjat använda stablecoin när du handlar eller investerar ännu, kan det vara värt att lära dig mer om dem och fördelarna och nackdelarna som de medför.


Vad är ett stablecoin i kryptovaluta?

Stablecoin är digitala tillgångar som spårar värdet av fiatvalutor eller andra tillgångar. Till exempel kan du köpa token kopplade till USD, EUR, JPY och till och med guld eller olja. Ett stablecoin tillåter innehavaren att låsa in vinster och förluster och överföra värde till ett stabilt pris på ett blockkedjenätverk via peer-to-peer.
Bitcoin (BTC), Ether (ETH) och altcoin har historiskt sett alltid varit volatitla. Även om detta ger många möjligheter för spekulation, har det även nackdelar. Volatilitet gör det svårt att använda kryptovalutor för dagliga betalningar. Som exempel kan en handlare ta 20 kronor i BTC för en kaffe ena dagen, vilka kan ha förlorat 50 % i värde nästa dag. Detta gör det svårt att planera och driva ett företag kring kryptovaluta.

Tidigare hade kryptoinvesterare och handlare inget sätt att låsa in en vinst eller undvika volatilitet utan att konvertera tillbaka krypto till fiat. Skapandet av stablecoin gav en enkel lösning på dessa två problem. Idag kan du enkelt komma in och ut ur kryptovolatiliteten med hjälp av stablecoin som BUSD eller USDC.


Hur fungerar stablecoin?

Att skapa ett coin som spårar en annan varas pris eller värde kräver en kopplingsmekanism. Det finns flera sätt att göra detta och de flesta är beroende av att en annan tillgång agerar som säkring. Vissa metoder har visat sig mer framgångsrika än andra, men det finns fortfarande ingen garanterad koppling.

Fiatstödda stablecoin

Ett stablecoin som stöds av fiat har en fiatvaluta, såsom USD eller GBP, som reserv. Varje BUSD backas till exempel upp av en riktig US-dollar som hålls som säkerhet. Användare kan sedan konvertera från fiat till ett stablecoin och vice versa till den kopplade kursen. Om priset på token går ifrån den underliggande fiaten får arbitragörer snabbt tillbaka priset till den fasta kursen.
Låt oss säga att BUSD handlas över en dollar. Arbitragörer flyttar USD till BUSD och säljer det för mer på marknaden. Detta ökar utbudet av BUSD till försäljning och sänker priset till en dollar igen. Om BUSD handlas under en dollar köper handlare BUSD och konverterar till USD. Detta ökar efterfrågan på BUSD, vilket höjer priset tillbaka till 1.

Kryptostödda stablecoin

Kryptostödda stablecoin fungerar på liknande sätt som fiatstödda stablecoin. Men istället för att använda dollarn eller annan valuta som reserver används kryptovalutor som säkerhet. Eftersom kryptomarknaden är mycket volatil översäkrar kryptostödda stablecoin vanligtvis reserverna som en åtgärd mot prissvängningar.

Kryptostödda stablecoin använder smarta kontrakt för att hantera mintning och bränning. Detta gör processen mer tillförlitlig, eftersom användarna själva kan granska kontrakten. Vissa kryptostödda stablecoin drivs dock av Decentralized Autonomous Organisations (DAO:er), där communityn kan rösta på förändringar i projektet. I dessa fall måste du själv engagera dig eller helt enkelt lita på att DAO fattar de bästa besluten.

Här följer ett exempel. För att få 100 USD av en DAI kopplad till USD måste du tillhandahålla 150 USD i krypto som fungerar som 1,5 gångers säkerhet. När du har din DAI kan du använda den hur du vill. Du kan överföra den, investera med den eller helt enkelt behålla den. Om du vill ha tillbaka dina säkringar måste du betala tillbaka 100 DAI. Men om dina säkringar sjunker under en viss belåningsgrad eller lånets värde likvideras den.

När stablecoin är under 1 USD skapas incitament för innehavare att lämna tillbaka sitt stablecoin som säkring. Detta minskar utbudet av dessa coin, vilket får priset att stiga tillbaka till 1 USD. När det är över 1 USD uppmuntras användare att skapa token, vilket ökar utbudet och sänker priset. DAI är bara ett exempel, men alla kryptostödda stablecoin förlitar sig på en blandning av spelteori och algoritmer på kedjan för att stimulera prisstabiliteten.

Algoritmiska stablecoin

Genom att ta bort behovet av reserver har algoritmiska stablecoin ett annat tillvägagångssätt. Algoritmer och smarta kontrakt hanterar istället leveransen av utgivna token, liknande en centralbanks penningpolitik. Denna modell är mycket sällsyntare än krypto- eller fiatstödda stablecoin, och svårare att driva framgångsrikt.

I huvudsak minskar ett algoritmiskt stablecoin-system utbudet av token om priset faller under fiatvalutan som det följer. Detta kan göras via låst staking, bränning eller återköp. Om priset överstiger värdet på fiatvalutan kommer nya token in i omlopp för att minska värdet på stablecoin.


Vilka är fördelarna med stablecoin?

Stablecoin är mångsidiga och kraftfulla verktyg för investerare, handlare och de som använder kryptovaluta. Deras främsta styrkor inkluderar de faktum att: 

1. Stablecoin kan användas för dagliga betalningar. Butiker, företag och privatpersoner värdesätter stabilitet. På grund av den höga volatiliteten har kryptovalutor inte nått en utbredd användning som betalningshantering. Stora stablecoin har historiskt sett behållit kopplingen, vilket gör dem ganska pålitliga och lämpliga för dagligt bruk.
2. Stablecoin har fördelan av att vara blockkedjebaserade. Du kan skicka ett stablecoin till vem som helst som har en kompatibel kryptoplånbok (som kan skapas gratis på några sekunder) över hela världen. Dubbla utgifter och falska transaktioner är också nästan omöjliga att utföra. Dessa egenskaper, med flera, gör stablecoin otroligt mångsidiga.
3. Stablecoin kan användas av handlare och investerare för att säkra sina portföljer. Att allokera en viss andel av en portfölj till stabiliserade coin är ett effektivt sätt att minska den totala risken. Din portfölj som helhet blir mer motståndskraftig mot svängningar i marknadspriset och du har även tillgångar till hands om en bra möjlighet dyker upp. Du kan också sälja krypto för stablecoin under en marknadsnedgång och återköpa dem till ett lägre pris (det vill säga blankning). Stablecoin låter dig enkelt gå in och ur positioner, utan att behöva ta pengarna utanför kedjan.


Vilka är nackdelarna med stablecoin?

Trots deras potential att stödja utbredd anpassning av kryptovaluta har stablecoin fortfarande vissa begränsningar: 

1. Stablecoin behåller inte garanterat sin koppling. Även om vissa stora projekt har en bra meritlista har det också funnits många projekt som har misslyckats. När ett stablecoin har ständiga problem med att behålla sin koppling kan det plötsligt förlora allt sitt värde.
2. Brist på transparens. Både Tether (USDT) och USD Coin (USDC) har ännu inte släppt fullständiga offentliga revisioner och de flesta stora stablecoin ger bara regelbundna intyg. Privata revisorer utför dessa på uppdrag av stablecoin-utgivarna.
3. Fiatsäkrade stablecoin är vanligtvis mer centraliserade än andra kryptovalutor. En central enhet innehåller säkringarna och kan även bli föremål för extern finansiell reglering. Detta ger dem betydande kontroll över dessa coin. Du måste också lita på att emittenten har de reserver de hävdar. 
4. Coin med och utan säkringar är starkt beroende av att deras community fungerar. Det är vanligt att ha öppna styrningsmekanismer i kryptoprojekt, vilket innebär att användarna får inflytande i utvecklingen och driften av varje projekt. Därför måste du engagera dig eller lita på att utvecklarna och communityn driver projektet på ett ansvarsfullt sätt.


Användningsfall för stablecoin

Låt oss ta en närmare titt på två populära stablecoin som finns på marknaden: BUSD och DAI.

Fiatstödd stablecoin: Binance USD (BUSD)

BUSD är ett stablecoin som stöds av USD och är skapat av Paxos och Binance. New York State Department of Financial Services reglerar BUSD och regelbundna intyg bekräftar att fiatreserverna är lika med utbudet av BUSD. Via Paxos hemsida kan du minta nya BUSD direkt eller bränna BUSD för den underliggande säkringen. Denna mekanism möjliggör arbitrage, vilket kopplar BUSD framgångsrikt.

Kryptostödd stablecoin: MakerDAO (DAI)

DAI är ett av de mest kända kryptostödda stablecoin som kopplas till USD på Ethereum. Detta coin hanteras av MakerDAO-communityn som innehar styrningstoken MKR. Du kan använda MKR för att skapa och rösta på förslag för att ändra projektet. DAI är översäkrat för att hantera kryptons volatilitet, och användare går in i Collateralized Debt Positions (CDP) som hanterar deras säkringar. Hela processen drivs via smarta kontrakt.


Är stablecoin reglerade?

Stablecoin har fångat regulatorers intresse över hela världen tack vare deras unika mix av fiat och krypto. Eftersom de håller ett stabilt pris är de användbara av andra skäl än spekulation. De kan också överföras internationellt på ett billigt och snabbt sätt. Av denna anledning hävdar vissa att stablecoin kan fungera som en konkurrent till fiat, även om det inte kan kontrolleras direkt av ett lands centralbank. Vissa länder experimenterar till och med med att skapa sina egna stablecoin som reaktion på detta.

Eftersom ett stablecoin är en typ av kryptovaluta faller det sannolikt under samma regler som krypto i din lokala jurisdiktion. Att ge ut stablecoin med fiatreserver kan också behöva ett godkännande från myndigheterna.


Sammanfattningsvis

Det är svårt att hitta en investerare eller handlare nuförtiden som inte har haft ett stablecoin vid minst ett tillfälle. Stablecoin hålls ofta i kryptobörser, så att handlare snabbt kan dra nytta av nya marknadsmöjligheter. Som vi har diskuterat är de också mycket användbara för att gå in och ut ur positioner, utan att behöva ta ut tillgångarna i fiat. Förutom att handla och investera med, är stablecoin också mycket användbara för att utföra betalningar, globala överföringar eller tjäna passiv inkomst med via staking i DeFi-ekosystemet.

Även om de är en integrerad del av krypto och möjliggjorde skapandet av ett nytt finansiellt system bör du inte underskatta riskerna. Det finns stablecoin-projekt med misslyckade kopplingar, saknade reserver och rättegångsproblem. Så, även om stablecoin är otroligt mångsidiga verktyg måste du komma ihåg att de fortfarande är en kryptovaluta och därmed har liknande risker. Du kan minska riskerna genom att diversifiera din portfölj, men se till att göra din egen research innan du investerar eller handlar.