Какво представляват токените за управление?
Начало
Статии
Какво представляват токените за управление?

Какво представляват токените за управление?

Начинаещ
Публикувано Jun 13, 2022Актуализирано Sep 29, 2022
5m

Резюме

Токените за управление дават на притежателите право на глас по въпроси, които управляват развитието и операциите на даден блокчейн проект. Това е метод за проекти за разпределяне на властта за вземане на решения сред техните общности. Този децентрализиран модел на управление помага за съгласуване на интересите на притежателите на токени с тези на проекта.


Въведение

Много традиционни компании се управляват от борд на директорите или малка група хора, което може да се категоризира като централизирано управление. Средният размер на бордовете на най-големите компании е около 10 души. Те притежават огромна власт върху това как се управляват компаниите. Директорите могат да номинират или уволняват ключови ръководители, да решават в кои проекти да инвестират и да определят стратегията на компанията.

Токените за управление представляват различен начин за управление на организации. Стандартен за децентрализираните автономни организации (DAO) и децентрализираните финанси (DeFi), моделът, който токените за управление представляват, предлага по-справедлив, децентрализиран и прозрачен метод на управление. В повечето случаи един токен се равнява на един глас. Тези токени са предназначени да обвържат общностите заедно, за да гарантират, че блокчейн проектите могат да се развиват здравословно.


Как работят токените за управление? 

Токените за управление са основният метод за реализиране на децентрализирано управление в проекти за DAO, DeFi и децентрализирано приложение (DApp). Те често се присъждат на активни потребители за тяхната лоялност и принос към общността. На свой ред притежателите на токени гласуват по основни въпроси, за да осигурят стабилно развитие на проектите. Обикновено гласуването се извършва чрез смарт договори, като в този случай резултатите се прилагат автоматично.

Един от най-ранните токени за управление е издаден от MakerDAO, DAO, базиран на Ethereum, който е в основата на обезпечения с криптовалута стейбълкойн DAI. Протоколът Maker се управлява от притежателите на неговия токен за управление, наречен MKR. Един MKR токен се равнява на един глас и решението с най-много гласове се приема. Притежателите на токени гласуват по различни въпроси, като назначаване на членове на екипа, коригиране на таксите и приемане на нови правила. Целта е да се гарантира стабилността, прозрачността и ефективността на стейбълкойна на MakerDao.

Друг пример е Compound, DeFi протокол, който позволява на потребителите да дават на заем и заемат криптовалути. Той издава токен за управление, наречен COMP, за да позволи на своята общност от потребители да гласуват за ключови решения. Токените се разпределят пропорционално на активността на потребителите в блокчейна. С други думи, колкото повече давате и заемате в Compound, толкова повече COMP токени получавате. 

Подобно на MakerDAO, един COMP токен се равнява на един глас. Потребителите могат също да делегират своите токени на други, за да гласуват от тяхно име. По-специално, Compound се отказа от контрола върху администраторския ключ на мрежата през 2020 г. Това означава, че проектът се управлява изцяло от притежателите на токени без никакви заместващи методи за управление.

Други забележителни токени за управление включват тези, издадени от децентрализираната борса Uniswap и PancakeSwap, платформата за кредитиране DeFi Aave, общността на Web3 NFT ApeCoin DAO и платформата за виртуален свят Decentraland

Всеки проект задава различни правила за това как работят техните токени за управление. Токените се разпределят на заинтересованите страни, включително екипа от основатели, инвеститори и потребители, според различни модели на изчисление. Някои токени за управление гласуват само по определен набор от въпроси за управление, докато други гласуват за повечето неща. Някои токени за управление могат да печелят финансови дивиденти, докато други не.  


Плюсове и минуси на токените за управление

Токените за управление имат някои големи предимства. Те могат да премахнат несъответствието на интересите, което често се наблюдава при централизираното управление. Децентрализираното управление, активирано от токени за управление, прехвърля тази власт на управление на широка общност от заинтересовани страни, съгласувайки интересите на потребителите и самата организация.

Друго предимство на токените за управление е способността за изграждане на активни, съвместни и близки общности. Всеки притежател на токен е стимулиран да гласува и да подобри проекта. Тъй като един токен най-често се равнява на един глас, той може да постави основите за честно и по-справедливо вземане на решения. Всеки притежател на токен може да инициира предложение за гласуване. Подробностите за всеки вот са отворени за всички, което намалява шанса за измама.

Най-голямото предизвикателство на токените за управление е така нареченият проблем с китовете. Китовете са хора, които държат голям процент от определена криптовалута. Ако най-големите китове на крипто проект държат значителна част от общото предлагане на неговия токен за управление, те биха могли да обърнат процеса на гласуване в своя полза. Проектите трябва да гарантират, че собствеността върху токените е наистина децентрализирана и равномерно разпределена.

Но дори ако токените за управление се разпределят справедливо и широко, няма гаранция, че решенията на мнозинството винаги са най-добрите за проектите. Избирателните системи с един човек и един глас имат дълга история и резултатите от тях са смесени. Има случаи, когато притежателите на токени за управление гласуват в полза на екипите от основатели и големите инвеститори за сметка на по-широката общност.

 

Какво предстои за токените за управление? 

Като иновация, родена от крипто пространството, токените за управление могат да намерят по-широко приложение в повече сектори. Движението Web3 е място, където токените за управление могат да помогнат за изграждането на децентрализиран интернет. Тъй като DeFi и DAO набират скорост, други индустрии като игрите биха могли да приемат този модел на управление.

Токените за управление ще продължат да се развиват, за да коригират проблемите, когато се появят. Възможно е да има нови механизми за справяне с проблема с китовете или други начини за подобряване на процеса на гласуване. Може да се появят нови методи за делегиране на гласове. Това пространство вероятно ще стане по-сложно, докато продължават да се появяват нови иновации. 

Друг основен фактор, който влияе върху бъдещето на токените за управление, са потенциалните регулаторни промени. Някои правителства може да считат тези токени за ценни книжа. Това може да ги подложи на строги разпоредби и да повлияе на това как могат да функционират. 


Заключителни мисли

Токените за управление все още са в ранен етап на развитие. Те улесниха стабилния растеж на много DeFi и DAO проекти. С право на глас за определяне на управлението на проектите, тези токени са крайъгълният камък на децентрализацията. 

Принципът на един токен, един глас поставя потребителите и общността в центъра, стига токените да са разпределени относително поравно между членовете на общността. Токените за управление може да продължат да се разширяват в бъдеще. Притежавани от потребители мрежи, Web3 проекти и игри биха могли да приемат токени за управление, за да изградят по-жизнени децентрализирани екосистеми.