Co jsou reálná aktiva v kontextu DeFi a kryptoměn?
Domů
Články
Co jsou reálná aktiva v kontextu DeFi a kryptoměn?

Co jsou reálná aktiva v kontextu DeFi a kryptoměn?

Pokročilí
Zveřejněno Nov 9, 2023Aktualizováno Jan 30, 2024
7m

TL;DR

 • Reálná aktiva tokenizují hmotný skutečný majetek, a propojují tak fyzická aktiva s blockchainem.

 • Reálná aktiva mají v oblasti DeFi mnoho využití.

 • Reálná aktiva jsou vyzdvihovaná za překlenutí propasti mezi TradFi a DeFi. 

 • Do oblasti reálných aktiv se zapojují velké finanční instituce, což ukazuje na její růst.

Tokenizace je fascinujícím aspektem blockchainového ekosystému. Jedná se o převod majetku nebo služeb na digitální tokeny. Reálná aktiva vznikají tokenizací hmotného majetku s jasnou peněžní hodnotou, jako jsou nemovitosti, zlato nebo emisní povolenky, do obchodovatelných digitálních formátů.

Reálná aktiva našla v odvětví decentralizovaných financí (DeFi) obrovské uplatnění. Integrace reálných aktiv v oblasti DeFi je často vyzdvihovaná jako jeden z nejlepších příkladů prolínání tradičních financí s decentralizovanými financemi. 

Jak reálná aktiva fungují?

Než se pustíme do možností využití reálných aktiv v oblasti DeFi, vysvětlíme si, jak fungují. Jak přesně poznáme, že jsou reálná aktiva legitimními tokeny skutečného majetku, který mají zastupovat? Celý proces si můžeme rozdělit do tří fází: formalizace mimo blockchain, přemostění informací a poptávka a nabídka v rámci protokolu s reálnými aktivy.

Formalizace mimo blockchain

Než je vůbec možné zapsat reálné aktivum do digitální účetní knihy, musí se ve fyzickém světě jednoznačně určit jeho hodnota, vlastnictví a právní postavení. 

Při odhadování hodnoty reálného aktiva se zohledňuje mimo jiné jeho tržní cena, historie výkonnosti a fyzický stav. Dané aktivum musí mít také nezpochybnitelné právní vlastnictví doložené listinami nebo fakturami.

Přemostění informací

V této fázi dochází k tokenizaci, při které se z informací o aktivu stane digitální token. Údaje o hodnotě a vlastnických právech aktiva se vloží do metadat tokenu. Díky transparentnosti blockchainu si může pravost tokenu ověřit podle metadat kdokoli.

Při nakládání s aktivy, která spadají do regulatorní oblasti působnosti nebo jsou klasifikována jako cenné papíry, je nezbytné využít regulatorních technologií. Sem může patřit využití licencovaných emitentů tokenů, dodržování standardů KYC (Know Your Customer) a KYB (Know Your Business) specifických pro kryptoměnové služby nebo využití prověřených burz s tokeny cenných papírů. 

Poptávka a nabídka v rámci protokolu s reálnými aktivy

V posledním kroku, který se týká poptávky a nabídky, vstupují do hry protokoly DeFi zaměřené na reálná aktiva. Mají dvě funkce: za prvé pomáhají vytvářet nová reálná aktiva, což znamená, že na trh přináší další taková digitální aktiva. A současně usilují o to, aby se investoři zajímali o nákup a obchodování těchto aktiv. 

Díky tomuto třífázovému přístupu nejsou reálná aktiva jen abstraktními pojmy, ale stávají se praktickými, funkčními a důležitými součástmi prostředí DeFi, které do decentralizované digitální arény přináší váhu a důvěru reálného oceňování a právních rámců.

Jak reálná aktiva změnila pravidla hry pro oblast DeFi?

Jednou z nejdůležitějších metrik v oblasti DeFi je „celková uzamčená hodnota“. Celková uzamčená hodnota měří výši kapitálu uzamčeného v různých protokolech DeFi. Vyšší celková uzamčená hodnota obvykle odpovídá většímu využívání protokolu. V listopadu 2021 se uzamčená hodnota všech protokolů vezla na býčí vlně takzvaného „léta DeFi“ a dosáhla vrcholu na hodnotě asi 180 miliard USD. 

S poklesem trhů se ale celková uzamčená hodnota odvětví DeFi do června 2022 propadla na 49,87 miliard USD. To je pokles ocenění o 72,3 % za sedm měsíců! Z trhu odešla likvidita a nedostatek skutečné užitné hodnoty spolu se špatnou tokenomikou některých protokolů DeFi jim také nepomohly.

V důsledku toho došlo k výraznému posunu ve smýšlení typického investora do oblasti DeFi. Víc a víc takových investorů se zaměřuje spíš na stabilní a dlouhodobé investiční příležitosti než na honbu za rychlými zisky. Tento trend můžeme sledovat zejména v období po roce 2021, kdy vidíme nárůst zájmu o stabilnější třídy aktiv, jako jsou reálná aktiva. 

Tady je několik skutečností a čísel týkajících se trhu s reálnými aktivy, které ukazují na rostoucí zájem.

 • Hodnota reálných aktiv na blockchainu (bez stablecoinů) vzrostla v roce 2023 o 1,05 miliardy dolarů.

 • Z toho 855,7 milionů dolarů (82 %) pocházelo z výnosových aktiv, jako jsou státní dluhopisy, nemovitosti a soukromé úvěry.

Podle výzkumu provedeného analytiky v období od 1. ledna do 30. září 2023:

 • Aktivní soukromé úvěry na blockchainu vzrostly o 210,5 milionů dolarů.

 • Státní a ostatní dluhopisy vzrostly o 557 milionů USD.

Kdo jsou emitenti reálných aktiv?

Reálná aktiva na blockchainu ožívají díky úsilí emitentů, kteří vykonávají tři klíčové činnosti:

 • Získávají hmotný majetek ve fyzickém světě.

 • Ten převádí prostřednictvím tokenizace.

 • A tokeny distribuují uživatelům v rámci blockchainové sítě.

Mezi emitenty reálných aktiv patří například:

 • Centrifuge: jeden z největších poskytovatelů soukromých úvěrů na blockchainu.

 • Franklin Templeton: obří společnost z oblasti TradFi, která byla založena v roce 1947. Ve správě má aktiva v hodnotě 1,5 bilionu dolarů. Nedávno začala emitovat tokenizované státní dluhopisy.

 • WisdomTree: lídr na trhu s produkty obchodovanými na burze, který spravuje aktiva v hodnotě téměř 96 miliard dolarů.

Výhody používání reálných aktiv v oblasti DeFi

Tokenizace reálných aktiv přináší několik přesvědčivých výhod, které mění investiční strategie a prostředí kryptoměnových financí. 

 • Zvýšení likvidity: tokenizace aktiv, jako jsou nemovitosti, mění tradičně nelikvidní a těžkopádná aktiva na tokeny. Tyto tokeny umožňují širšímu okruhu investorů s daným podkladovým aktivem pracovat.

 • Částečné vlastnictví: částečné vlastnictví je jedním z nejzajímavějších využití reálných aktiv. Rozdělení aktiv, jako jsou nemovitosti, na tokeny snižuje vstupní bariéru pro běžné uživatele. Skupina investorů tak může spojit své prostředky a kolektivně vlastnit například tokenizovanou nemovitost.

 • Transparentnost: transparentní účetní kniha blockchainu zaručuje ověřitelnost a záznam každé transakce a detailu vlastnictví reálného aktiva. 

 • Inkluzivnost: pohyb tokenizovaných aktiv prostřednictvím kanálů DeFi otevírá prostor pro nové trhy a finanční nástroje. To přináší nejen nové příležitosti pro stávající investory, ale také přitahuje nové účastníky, což zvyšuje celkovou stabilitu tohoto finančního ekosystému a jeho růstový potenciál.

Omezení používání reálných aktiv v odvětví DeFi

Reálná aktiva přináší průkopnický přístup k integraci fyzických aktiv v odvětví digitálních financí. Má ale i svá omezení a problémy. 

 • Komplikovanost regulačních pravidel: reálná aktiva a odvětví DeFi podléhají složitým regulatorním požadavkům. Tyto požadavky se mohou měnit v závislosti na aktivu, zeměpisné poloze, jurisdikci a dokonce i na konkrétní blockchainové platformě použité k tokenizaci. 

 • Obavy o bezpečnost: v případě reálných aktiv je zásadní zachovat spojení mezi fyzickým aktivem a digitálními tokeny. Toto spojení musí být odolné proti podvodům a právním sporům.

 • Škálovatelnost: platformy provádějící tokenizaci reálných aktiv musí zvládat zpracovat vysokou propustnost transakcí a dat.

Závěrem

Reálná aktiva představují pro odvětví DeFi zajímavý vývoj, který může rozšířit jeho možnosti a uživatelskou základnu. Představují možnost pro propojenější finanční sféru, ve které se sbíhají tradiční a decentralizované finance. Dosažení tohoto bodu ale bude vyžadovat překonání značných překážek, včetně přísného dodržování právních předpisů a zajištění tržní integrity.

Související články:


Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.