Kas yra laikoma realaus pasaulio turtu (RWA), kai kalbame apie decentralizuotus finansus (DeFi) ir kriptovaliutas?
Pradžia
Straipsniai
Kas yra laikoma realaus pasaulio turtu (RWA), kai kalbame apie decentralizuotus finansus (DeFi) ir kriptovaliutas?

Kas yra laikoma realaus pasaulio turtu (RWA), kai kalbame apie decentralizuotus finansus (DeFi) ir kriptovaliutas?

Paskelbta Nov 9, 2023Naujinta Jan 30, 2024
7m

Trumpai

 • Realaus pasaulio turtas (RWA) žetonizuoja materialųjį nekilnojamąjį turtą, susiedamas materialųjį turtą su blokų grandine.

 • RWA yra labai naudingas decentralizuotų finansų (DeFi) sektoriuje.

 • Dėl RWA atotrÅ«kis tarp TradFi ir DeFi buvo sumažintas. 

 • Didžiosioms finansų institucijoms RWA tampa vis patrauklesnis, o tai reiÅ¡kia realaus pasaulio turto plėtrą.

Žetonizacija išsiskiria kaip patrauklus blokų grandinės ekosistemos aspektas, atspindintis turto ar paslaugų iškeitimą į skaitmeninius žetonus. Realaus pasaulio turtas (RWA) apima aiškią piniginę vertę turinčio materialiojo turto, pavyzdžiui, aukso, nekilnojamojo turto ir anglies dioksido kreditų, pakeitimą į skaitmeninius formatus, kuriais gali būti prekiaujama.

RWA labai parankus decentralizuotų finansų (DeFi) sektoriuje. RWA integravimas į decentralizuotų finansų sektorių dažnai minimas kaip vienas geriausių tradicinio finansinio turto derinimo su DeFi pavyzdžių. 

Kaip veikia RWA?

Prieš pereidami prie RWA panaudojimo decentralizuotų finansų sektoriuje, pažiūrėkime, kaip šis turtas veikia. Tiksliau, kaip užtikrinti, kad RWA taptų teisėtais tikrojo pasaulio turto, kuriam jie atstovauja, žetonais? Visą procesą galima suskirstyti į tris etapus: užgrandininių sandorių formalizavimas, informacijos susiejimas ir RWA protokolo paklausa bei pasiūla.

Užgrandininių sandorių formalizavimas

Kad realaus pasaulio turtą būtų galima integruoti į skaitmeninį registrą, jo vertė, nuosavybės teisės ir teisinė padėtis turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta fiziniame pasaulyje. 

Apytiksliai apskaičiuojant RWA vertę, atsižvelgiama į rinkos kainą, veiklos istoriją ir fizinę turto būklę. Turtas taip pat privalo turėti neginčijamą teisinę nuosavybę, patvirtintą dokumentais arba sąskaitomis faktūromis.

Informacijos prieinamumas

Šiame etape vyksta žetonizacijos procesas, kurio metu informacija apie turtą paverčiama skaitmeniniu žetonu. Duomenys apie turto vertę ir teisėtą nuosavybę į tą turtą yra įtraukiami į žetono metaduomenis. Dėl blokų grandinės skaidrumo bet kas, remdamasis metaduomenimis, gali patikrinti žetono autentiškumą.

Kalbant apie turtą, kuris patenka į kontroliuojamą sritį arba yra klasifikuojamas kaip vertybiniai popieriai, reguliavimo technologijų naudojimas tampa itin svarbus. Tai gali apimti licencijuotų vertybinių popierių pobūdžio žetonų leidėjų įdarbinimą, kriptovaliutų kliento pažinimo anketų (KYC) ir verslo pažinimo anketų (KYB) standartų laikymąsi ir naudojimąsi patikimomis vertybinių popierių pobūdžio žetonų biržomis. 

RWA protokolo paklausa ir pasiūla

Paskutiniame etape, kuris yra susijęs su paklausa ir pasiūla, pradedami naudoti DeFi protokolai, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas RWA. Jie atlieka dvi pagrindines funkcijas: pirma, jie padeda sukurti naujus RWA, o tai reiškia, kad jie didina šio skaitmeninio turto prieinamumą. Kartu jie padeda padidinti investuotojų susidomėjimą pirkti ir prekiauti šiuo turtu. 

Taikant šį trijų etapų metodą, tampa akivaizdu, kad RWA nėra tik abstrakčios sąvokos, nes jos tampa praktiškomis, funkcinėmis ir svarbiomis DeFi sektoriaus sudedamosiomis dalimis, perkeliančiomis realaus pasaulio vertinimo ir teisinių sistemų svorį ir pasitikėjimą į decentralizuotą skaitmeninę erdvę.

Kodėl laikoma, kad RWA pakeitė DeFi sektorių

Vienas svarbiausių DeFi parametrų yra „Bendra užrakinta vertė“, arba TVL. Parametras TVL rodo įvairiuose DeFi protokoluose užrakinto kapitalo dydį. Didesnė TVL reikšmė apytiksliai prilygsta didesniam naudingumui. 2021 m. lapkričio mėnesį bendra TVL vertė siekė apytiksliai 180 mlrd. JAV dolerių, kylant vadinamajai „DeFi vasaros“ bulių bangai. 

Tačiau rinkų aktyvumui nukritus decentralizuotų finansų TVL iki 2022 m. birželio sumažėjo iki 49,87 mlrd. JAV dolerių. Tai yra 72,3 % vertės sumažėjimas per 7 mėnesius! Kai kuriuose DeFi protokoluose pastebėtas realaus naudingumo trūkumas ir prasta žetonomika tikrai nepadėjo, nes rinkos likvidumas gerokai sumažėjo.

Atitinkamai tipiško DeFi investuotojo mąstysena labai pasikeitė. Vis daugiau šių investuotojų sutelkia dėmesį į stabilias, ilgalaikes investavimo galimybes, o ne siekia greito pelno. Ši tendencija ypač akivaizdi po 2021 m., kai buvo pastebimas ryškus pagyvėjimas siekiant stabilesnių turto klasių, pavyzdžiui, RWA. 

Štai keletas faktų ir skaičių apie RWA rinką, kurie rodo didėjantį susidomėjimą šia rinka.

 • 2023 m. RWA vertė grandinėje (neįskaitant stabilizuotųjų virtualiųjų valiutų) iÅ¡augo 1,05 mlrd. JAV dolerių.

 • IÅ¡ jų 855,7 mln. JAV dolerių (82 %) buvo gauta iÅ¡ pajamas neÅ¡ančio turto, pavyzdžiui, iždo vertybinių popierių, nekilnojamojo turto ir privačių kreditų.

Remiantis 2023 m. sausio 1 d.–rugsėjo 30 d. analitikų atliktais tyrimais:

 • aktyvių privačių kredito paskolų grandinėje padaugėjo 210,5 mln. JAV dolerių;

 • iždo ir kitų obligacijų vertė iÅ¡augo 557 mln. JAV dolerių.

Kas yra RWA leidėjai?

RWA yra blokų grandinėje leidėjų, kurie vykdo tris pagrindines veiklas, pastangomis:

 • jie įgyja materialiojo turto iÅ¡ fizinio pasaulio;

 • šį turtą jie konvertuoja naudodami žetonus;

 • jie platina žetonus vartotojams blokų grandinės tinkle.

Štai keletas dalyvių, kurie aktyviai dalyvauja išduodant RWA.

 • Centrifuge – vienas didžiausių privačių kredito paskolų grandinėje teikėjų.

 • Franklin Templeton – TradFi milžinas, įkurtas 1947 m. Valdo daugiau nei 1,5 trln. JAV dolerių valdomo turto. Jie neseniai pradėjo leisti žetonų iždo žetonus.

 • WisdomTree – biržoje prekiaujamų produktų rinkos lyderis, kurio valdomo turto vertė siekia beveik 96 mlrd. JAV dolerių.

RWA naudojimo DeFi privalumai

Realaus pasaulio turto (RWA) žetonizavimas suteikia keletą svarių pranašumų, kurie keičia investavimo strategijas ir kriptovaliutų finansavimo aplinką. 

 • Likvidumo didinimas. Žetonizuojant tokį turtą kaip nekilnojamasis turtas, tradiciÅ¡kai nelikvidus ir lėtai judantis turtas paverčiamas žetonais. Å ie žetonai suteikia galimybę platesniam investuotojų ratui investuoti į užtikrinamąjį turtą.

 • Dalinė nuosavybė. Dalinė nuosavybė yra vienas patraukliausių RWA panaudojimo bÅ«dų. Turtą, pavyzdžiui, nekilnojamąjį turtą, iÅ¡skaidžius į žetonus, sumažėja patekimo į rinką barjeras paprastiems vartotojams. Tai suteikia galimybę investuotojų grupei bendromis lėšomis įsigyti žetonais iÅ¡reikÅ¡tą nuosavybę.

 • Skaidrumas. Skaidrumą leidžiantis užtikrinti blokų grandinės registras garantuoja, kad kiekvienas RWA sandoris ir iÅ¡samÅ«s duomenys apie nuosavybės teisę bÅ«tų registruojami ir galėtų bÅ«ti laisvai patikrinami. 

 • Ä®traukumas. Virtualiojo turto žetonų judėjimas DeFi kanalais atveria kelią naujoms rinkoms ir finansinėms priemonėms. Tai ne tik suteikia naujų galimybių esamiems investuotojams, bet ir pritraukia naujų dalyvių, todėl didėja bendras finansų ekosistemos stabilumas ir augimo potencialas.

RWA naudojimo decentralizuotų finansų (DeFi) sektoriuje apribojimai

RWA siūlo novatorišką požiūrį į fizinio turto ir skaitmeninių finansų integravimą. Tačiau tai turi tam tikrų apribojimų ir iššūkių. 

 • Reglamentavimo sudėtingumas. RWA ir DeFi taikomi sudėtingi reguliavimo reikalavimai. Å ie reikalavimai gali keistis priklausomai nuo turto, geografinės vietos, jurisdikcijos ir net nuo konkrečios blokų grandinės platformos, naudojamos žetonizuojant. 

 • Saugumo problemos. RWA atveju labai svarbu iÅ¡laikyti ryšį tarp fizinio turto ir skaitmeninių žetonų. Å is ryÅ¡ys turi bÅ«ti patikimas, kad bÅ«tų iÅ¡vengta sukčiavimo atvejų ir teisinių ginčų.

 • IÅ¡plečiamumas. Platformos, kuriomis grindžiamas RWA žetonizavimas, privalo bÅ«ti pajėgios užtikrinti didelį operacijų ir duomenų pralaidumą.

Baigiamosios mintys

RWA plėtra yra daug žadanti DeFi sektoriui, galinti išplėsti šio sektoriaus galimybes ir auditoriją. Tai gali būti raktas į tarpusavyje labiau susijusią finansų sritį, kurioje susilieja tradiciniai ir decentralizuoti finansai. Tačiau norint tai pasiekti teks įveikti nemenkus barjerus, įskaitant griežtą taisyklių laikymąsi ir rinkos vientisumo užtikrinimą.

Papildoma literatūra


Atsakomybės atsisakymas šis turinys jums pateikiamas „toks, koks yra“ tik bendro informavimo ir švietimo tikslais, jis nesuteikia jokios garantijos ir nieko neteigia. Šis tekstas neturėtų būti suprantamas kaip finansinis, teisinis ar kitoks patarimas, taip pat nesiekiama rekomenduoti įsigyti kokį nors konkretų produktą ar paslaugą. Turėtumėte patys kreiptis patarimo į atitinkamus profesionalius patarėjus. Jei straipsnį pateikė trečiosios šalies bendraautoris, atkreipkite dėmesį, kad išsakytos nuomonės priklauso trečiosios šalies bendraautoriui ir nebūtinai atspindi Binance Academy nuomonę. Daugiau informacijos rasite perskaitę visą atsakomybės atsisakymą čia. Skaitmeninių išteklių kainos gali būti nepastovios. Jūsų investicijos vertė gali sumažėti arba padidėti, o investuotos sumos galite ir neatgauti. Tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o Binance Academy nėra atsakinga už jokius jūsų patirtus nuostolius. Ši medžiaga neturėtų būti suprantama kaip finansinis, teisinis ar profesionalo patarimas. Jei reikia daugiau informacijos, žr. mūsų naudojimo sąlygas ir įspėjimą dėl rizikos.