Τι είναι τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία Real World Assets ή RWA) στην αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) και τα κρυπτονομίσματα;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία Real World Assets ή RWA) στην αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) και τα κρυπτονομίσματα;

Τι είναι τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία Real World Assets ή RWA) στην αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) και τα κρυπτονομίσματα;

Έχει δημοσιευτεί Nov 9, 2023Έχει ενημερωθεί Jan 30, 2024
7m

TL;DR

 • Τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία (RWA) δημιουργούν Token από απτά περιουσιακά στοιχεία συνδέοντας φυσικά περιουσιακά στοιχεία στο blockchain.

 • Τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται πολύ στον τομέα της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi).

 • Τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία εγκωμιάστηκαν για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ TradFi και DeFi. 

 • Μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ασχολούνται με τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που σηματοδοτεί την επέκτασή τους.

Η δημιουργία Token είναι μια ενδιαφέρουσα πτυχή τού οικοσυστήματος blockchain, η οποία αντιπροσωπεύει τη μετατροπή περιουσιακών στοιχείων ή χρησιμότητας σε ψηφιακά Token. Τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία (RWA) συνεπάγονται τη δημιουργία Token από απτά περιουσιακά στοιχεία με σαφή νομισματική αξία, όπως τον χρυσό, τα ακίνητα και τις πιστώσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σε ψηφιακές μορφές με δυνατότητα συναλλαγής.

Τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi). Η ενσωμάτωση των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων στην αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) εγκωμιάζεται συχνά ως ένα από τα καλύτερα παραδείγματα περιουσιακών στοιχείων της παραδοσιακής χρηματοδότησης που συνδυάζονται με την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi). 

Πώς λειτουργούν τα RWA;

Πριν ασχοληθούμε με τη χρησιμότητα των RWA στο DeFi, ας δούμε πώς λειτουργούν. Συγκεκριμένα, πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι τα RWA είναι νόμιμα Token των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν; Όλη η διαδικασία μπορεί να αναλυθεί σε τρεις φάσεις: επισημοποίηση εκτός αλυσίδας, σύνδεση πληροφοριών και προσφορά και ζήτηση τού πρωτοκόλλου RWA.

Επισημοποίηση εκτός αλυσίδας

Πριν από την ενσωμάτωση ενός πραγματικού περιουσιακού στοιχείου σε ένα ψηφιακό καθολικό, η αξία, η ιδιοκτησία και η νομιμότητά του πρέπει να έχουν καθοριστεί με σαφήνεια στον φυσικό κόσμο. 

Κατά την εκτίμηση της αξίας ενός RWA, η τιμή αγοράς, το ιστορικό απόδοσης και η φυσική κατάσταση του περιουσιακού στοιχείου είναι μερικοί από τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, το περιουσιακό στοιχείο πρέπει να φέρει αδιαμφισβήτητη νομική κυριότητα, η οποία πρέπει να τεκμηριώνεται με πράξεις ή τιμολόγια.

Σύνδεση πληροφοριών

Σε αυτή τη φάση, περνάμε από τη διαδικασία δημιουργίας Token, όπου οι πληροφορίες του περιουσιακού στοιχείου μετατρέπονται σε ψηφιακό Token. Τα δεδομένα αξίας και έννομης ιδιοκτησίας τού περιουσιακού στοιχείου ενσωματώνονται στα μεταδεδομένα του Token. Λόγω της διαφάνειας του blockchain, μπορεί ο καθένας να επαληθεύσει τη γνησιότητα του Token με βάση τα μεταδεδομένα.

Όταν πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο κανονιστικό πεδίο εφαρμογής ή χαρακτηρίζονται ως τίτλοι, η αξιοποίηση των κανονιστικών τεχνολογιών γίνεται ζωτικής σημασίας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση αδειοδοτημένων εκδοτών Token ασφαλείας, την τήρηση των προτύπων KYC και KYB που αφορούν τα κρυπτονομίσματα και την αξιοποίηση αδειοδοτημένων ανταλλακτηρίων Token ασφαλείας. 

Προσφορά και ζήτηση πρωτοκόλλου RWA

Στο τελευταίο βήμα, το οποίο αφορά την προσφορά και τη ζήτηση, μπαίνουν στο παιχνίδι τα πρωτόκολλα DeFi που αφορούν τα RWA. Λειτουργούν με δύο τρόπους: Πρώτον, συμβάλλουν στη δημιουργία νέων RWA, πράγμα που σημαίνει ότι βοηθούν στη διαθεσιμότητα περισσότερων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σαν αυτά. Ταυτόχρονα, προσπαθούν επίσης να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών για την αγορά και τη συναλλαγή αυτών των περιουσιακών στοιχείων. 

Μέσα από αυτή την προσέγγιση τριών φάσεων, τα RWA δεν είναι απλώς αφηρημένες έννοιες, αλλά αποκτούν πρακτικό, λειτουργικό και σημαντικό ρόλο στο τοπίο της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi), φέροντας το βάρος και την εμπιστοσύνη της αποτίμησης και των νομικών πλαισίων τού πραγματικού κόσμου στην αποκεντρωμένη ψηφιακή αρένα.

Γιατί τα RWA έχουν ανατρέψει τα δεδομένα της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi)

Μία από τις σημαντικότερες μετρήσεις στην αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) είναι η Συνολική δεσμευμένη αξία ή TVL. Η μέτρηση TVL υπολογίζει το ποσό του κεφαλαίου που δεσμεύεται σε διάφορα πρωτόκολλα DeFi. Η υψηλότερη TVL ισοδυναμεί κατά προσέγγιση με ευρύτερη χρησιμότητα. Τον Νοέμβριο του 2021, η συνολική TVL ανήλθε στο ανώτατο ποσό των ~180 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκμεταλλευόμενη την ανατιμητική τάση του λεγόμενου "DeFi Summer". 

Ωστόσο, καθώς οι αγορές υποχώρησαν, η TVL DeFi υποχώρησε στα 49,87 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Πρόκειται για μείωση της αποτίμησης κατά 72,3% σε 7 μήνες! Η έλλειψη πραγματικής χρησιμότητας και το ανεπαρκές tokenomics που παρατηρήθηκε σε ορισμένα πρωτόκολλα DeFi, σίγουρα δεν βοήθησε την κατάστασή τους, καθώς η ρευστότητα διέρρευσε από την αγορά.

Συνεπώς, η νοοτροπία του τυπικού επενδυτή DeFi έχει αλλάξει σημαντικά. Ο αυξανόμενος αριθμός αυτών των επενδυτών επικεντρώνεται σε σταθερές, μακροπρόθεσμες ευκαιρίες επένδυσης και όχι στο κυνήγι γρήγορων κερδών. Αυτή η τάση είναι ιδιαίτερα εμφανής στον τομέα μετά το 2021, όπου παρατηρήθηκε μια αισθητή τάση αναζήτησης περισσότερων κατηγοριών σταθερών περιουσιακών στοιχείων, όπως τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία (RWA). 

Ακολουθούν μερικά στοιχεία και αριθμητικά δεδομένα που αφορούν την αγορά RWA, τα οποία αποδεικνύουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυτή την αγορά.

 • Η αξία των RWA εντός της αλυσίδας (χωρίς να συμπεριλαμβάνει τα stablecoin) αυξήθηκε κατά 1,05 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023.

 • Από αυτά, τα 855,7 εκατομμύρια δολάρια (82%) προήλθαν από περιουσιακά στοιχεία με απόδοση, όπως τα κρατικά ομόλογα, τα ακίνητα και την ιδιωτική πίστωση.

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αναλυτές μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 30ης Σεπτεμβρίου 2023:

 • Τα ενεργά δάνεια ιδιωτικής πίστωσης εντός της αλυσίδας αυξήθηκαν κατά 210,5 εκατομμύρια δολάρια

 • Τα κρατικά και άλλα ομόλογα αυξήθηκαν κατά 557 εκατομμύρια δολάρια

Τι είναι οι εκδότες RWA;

Τα RWA "ενεργοποιούνται" στο blockchain χάρη στις προσπάθειες των εκδοτών που συμμετέχουν σε τρεις βασικές δραστηριότητες:

 • Αποκτούν απτά περιουσιακά στοιχεία από τον φυσικό κόσμο.

 • Μετατρέπουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μέσω της δημιουργίας Token.

 • Διανέμουν τα Token στους χρήστες εντός του δικτύου blockchain.

Ακολουθούν ορισμένοι παράγοντες στον τομέα των εκδόσεων RWA:

 • Centrifuge: Ένας από τους σημαντικότερους εκδότες δανείων ιδιωτικών πιστώσεων εντός της αλυσίδας.

 • Franklin Templeton: Ένας κολοσσός του TradFi που ιδρύθηκε το 1947. Διαχειρίζεται περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM). Πρόσφατα ξεκίνησαν την έκδοση Token από κρατικά ομόλογα που είχαν μετατραπεί σε Token.

 • WisdomTree: Ηγέτης της αγοράς σε προϊόντα συναλλαγών μέσω ανταλλαγής, με σχεδόν 96 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση.

Πλεονεκτήματα της χρήσης RWA στην αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi)

Η δημιουργία Token από πραγματικά περιουσιακά στοιχεία (RWA) περιλαμβάνει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα που αναδιαμορφώνουν τις στρατηγικές επενδύσεων και το τοπίο της χρηματοδότησης κρυπτονομισμάτων. 

 • Ενίσχυση της ρευστότητας: Η δημιουργία Token από πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, όπως τα ακίνητα, μετατρέπει τα παραδοσιακά μη ρευστοποιήσιμα και αργής απόδοσης περιουσιακά στοιχεία σε Token. Αυτά τα Token δίνουν τη δυνατότητα σε μια μεγαλύτερη ομάδα επενδυτών να ασχοληθεί με το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

 • Μερική ιδιοκτησία: Η μερική ιδιοκτησία είναι από τις πιο συναρπαστικές περιπτώσεις χρήσης των RWA. Με τη μετατροπή περιουσιακών στοιχείων, όπως τα ακίνητα, σε Token, περιορίζεται το εμπόδιο εισόδου για τους απλούς χρήστες. Συνεπώς, μια ομάδα επενδυτών μπορεί να συνδυάσει τα κεφάλαιά της για να αποκτήσει συλλογικά ένα ακίνητο, το οποίο δηλώνεται από τα Token.

 • Διαφάνεια: Το διαφανές καθολικό του blockchain εγγυάται ότι κάθε συναλλαγή και στοιχείο ιδιοκτησίας ενός RWA καταγράφεται και επαληθεύεται ανοιχτά. 

 • Συμπερίληψη: Η προώθηση των περιουσιακών στοιχείων που δημιουργήθηκαν από Token μέσω των καναλιών DeFi, ανοίγει τον δρόμο για νέες αγορές και χρηματοοικονομικά μέσα. Αυτό δεν προσφέρει μόνο νέες ευκαιρίες στους υφιστάμενους επενδυτές, αλλά προσελκύει και νέους, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική σταθερότητα και τις δυνατότητες ανάπτυξης τού χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος.

Περιορισμοί της χρήσης RWA στην αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi)

Τα RWA προσφέρουν μια πρωτοποριακή προσέγγιση στην ενσωμάτωση των φυσικών περιουσιακών στοιχείων με την ψηφιακή χρηματοδότηση. Ωστόσο, συνεπάγεται περιορισμούς και προκλήσεις. 

 • Κανονιστική πολυπλοκότητα: Τα RWA και η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) υπόκεινται σε περίπλοκες κανονιστικές απαιτήσεις. Αυτές οι απαιτήσεις θα μπορούσαν να αλλάξουν ανάλογα με το περιουσιακό στοιχείο, την τοποθεσία, τη δικαιοδοσία, ακόμη και τη συγκεκριμένη πλατφόρμα blockchain που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία Token. 

 • Προβληματισμοί για την ασφάλεια: Όσον αφορά τα RWA, είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η σύνδεση μεταξύ φυσικού περιουσιακού στοιχείου και ψηφιακών Token. Αυτή η σύνδεση πρέπει να είναι ισχυρή έναντι της απάτης και των δικαστικών διαμαχών.

 • Κλιμάκωση: Οι πλατφόρμες που υποστηρίζουν τη δημιουργία Token από RWA, πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται μεγάλη διεκπεραιωτική ικανότητα συναλλαγών και δεδομένων

Συμπεράσματα

Τα RWA είναι μια συναρπαστική ανάπτυξη της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi), η οποία ενδεχομένως επεκτείνει τις δυνατότητες και το κοινό της. Εμπεριέχουν την προοπτική ενός περισσότερο διασυνδεδεμένου χρηματοπιστωτικού πεδίου, όπου η παραδοσιακή και η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση θα συγχωνεύονται. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο, θα πρέπει να ξεπεραστούν σημαντικά εμπόδια, όπως η αυστηρή συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις και η διασφάλιση ακεραιότητας της αγοράς.

Για περαιτέρω ανάγνωση


Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.