Τέσσερις τρόποι για να κάνετε τη δική σας έρευνα (DYOR) για την υπεργολαβία απόδοσης DeFi
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τέσσερις τρόποι για να κάνετε τη δική σας έρευνα (DYOR) για την υπεργολαβία απόδοσης DeFi

Τέσσερις τρόποι για να κάνετε τη δική σας έρευνα (DYOR) για την υπεργολαβία απόδοσης DeFi

Έχει δημοσιευτεί Mar 7, 2023Έχει ενημερωθεί Jul 20, 2023
7m

TL;DR

Η υπεργολαβία απόδοσης είναι η πρακτική της χρήσης των περιουσιακών στοιχείων κρύπτο σας για τη δημιουργία παθητικού εισοδήματος ή απόδοσης. Συνήθως περιλαμβάνει την παροχή ρευστότητας σε πρωτόκολλα DeFi ή τον δανεισμό ή staking περιουσιακών στοιχείων κρύπτο με αντάλλαγμα ανταμοιβές. Ορισμένοι υπεργολάβοι απόδοσης τα χρησιμοποιούν όλα ταυτόχρονα. Όπως συμβαίνει με όλες τις ευκαιρίες κρύπτο, η υπεργολαβία απόδοσης έχει τους κινδύνους της. Προσωρινή ζημία, σφάλματα σε έξυπνες συμβάσεις ή πρωτόκολλα και υπέρογκες προμήθειες gas είναι ορισμένοι από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι υπεργολάβοι απόδοσης.

Ως εκ τούτου, οι υπεργολάβοι απόδοσης πρέπει να κάνουν ενδελεχή έρευνα προτού δεσμεύσουν τα κεφάλαιά τους σε μια υπεργολαβία απόδοσης. Μερικοί συνηθισμένοι τρόποι περιλαμβάνουν την έρευνα για την ομάδα, την ασφάλεια, τον τύπο token και το χρονοδιάγραμμα που σχετίζεται με την επένδυση. Αν και το DYOR (κάνετε τη δική σας έρευνα) δεν μπορεί να αποτρέψει πλήρως τις ζημίες των κρύπτο, μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό των κινδύνων.

Εισαγωγή

Στην απλούστερη μορφή της, η υπεργολαβία απόδοσης χρησιμοποιεί αδρανή περιουσιακά στοιχεία κρύπτο για να κερδίσει επιτόκιο από τα κρύπτο. Μέσω έξυπνων συμβάσεων, οι ιδιοκτήτες μπορούν να δανείσουν τα κρύπτο τους σε άλλους και να λάβουν ως αντάλλαγμα ανταμοιβές. Στο πλαίσιο του οικοσυστήματος της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (decentralized finance, ή DeFi), υπάρχουν μερικοί τρόποι να δημιουργήσετε απόδοση από τα κρύπτο, οι πιο συνηθισμένοι από τους οποίους είναι οι εξής:

  1. Ο δανεισμός περιουσιακών στοιχείων με χρήση πρωτοκόλλου δανεισμού κρύπτο.

  2. Το staking κρυπτονομισμάτων σε ένα πρωτόκολλο.

  3. Να γίνετε πάροχος ρευστότητας (liquidity provider, ή LP) για ένα πρωτόκολλο DeFi (π.χ. αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια (decentralized exchanges, ή DEX)) και να λαμβάνετε ανταμοιβές LP (βλ. token LP).

Πολλοί υπεργολάβοι απόδοσης χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες από τις παραπάνω μεθόδους για να δημιουργήσουν μια παθητική ροή εισοδήματος. Όπως και άλλες ευκαιρίες DeFi, ωστόσο, η υπεργολαβία απόδοσης έχει τους κινδύνους της. Είτε σκοπεύετε να γίνετε υπεργολάβος απόδοσης είτε απλώς ενδιαφέρεστε για τους μηχανισμούς της, είναι καλό να κάνετε την έρευνά σας.

Οι κίνδυνοι της υπεργολαβίας απόδοσης

Προσωρινή ζημία

Ο σημαντικότερος πιθανός κίνδυνος στην υπεργολαβία απόδοσης και στον χώρο DeFi γενικά είναι η προσωρινή ζημία. Όταν οι ιδιοκτήτες κρύπτο δραστηριοποιούνται στην υπεργολαβία απόδοσης, συχνά δεσμεύουν τα κρύπτο τους για μια συγκεκριμένη περίοδο, καθιστώντας αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σχετικά μη ρευστοποιήσιμα.

Η προσωρινή ζημία συμβαίνει όταν η τιμή των token σας αλλάζει από την τιμή στην οποία τα καταθέσατε στο pool. Όσο μεγαλύτερη είναι η αλλαγή, τόσο μεγαλύτερη είναι η ζημία, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της τιμής.  

Παρόλο που οι προμήθειες υπεργολαβίας απόδοσης που κερδίζει κανείς μπορούν να συμβάλουν στην αντιστάθμιση της ζημίας, αυτό δεν συμβαίνει πάντα και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνδυνο. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, διαβάστε την αναλυτική εξήγησή μας για την προσωρινή ζημία.

Παραβιάσεις

Οι έξυπνες συμβάσεις ελέγχουν τα πρωτόκολλα DeFi και ένα μόνο σφάλμα στον κώδικα της έξυπνης σύμβασης θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση της αξίας ενός token στο μηδέν. Αυτός ο κίνδυνος επιδεινώνεται από το γεγονός ότι ένας κακόβουλος χάκερ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το σφάλμα ή το ζήτημα ασφάλειας για να χειραγωγήσει το έργο. 

Απάτες

Κάποιος με κακές προθέσεις και τις κατάλληλες δεξιότητες μπορεί να δημιουργήσει μια πλατφόρμα DeFi και να τη διαθέσει ως έναν νόμιμο ιστότοπο υπεργολαβίας απόδοσης.  Εξάλλου, τα έργα DeFi είναι ανοιχτού κώδικα, διαφανή και άνευ άδειας, που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να αντιγράψει τον υποκείμενο κώδικα και να δημιουργήσει ένα νέο έργο. Αν και οι πρώτοι χρήστες συνήθως λαμβάνουν μεγαλύτερες ανταμοιβές, σκεφτείτε καλά πριν κάνετε κάτι τέτοιο, καθώς τις υψηλές ανταμοιβές συνοδεύουν υψηλοί κίνδυνοι.

Μπορεί να είναι πιο δύσκολο να ερευνήσετε πλατφόρμες υπεργολαβίας απόδοσης που έχουν κυκλοφορήσει πρόσφατα, καθώς οι κριτικές των χρηστών και οι πληροφορίες για αυτές τείνουν να είναι περιορισμένες. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τέτοιες πλατφόρμες, καθώς ενδέχεται να μην μπορείτε να αποσύρετε τα κατατεθειμένα κεφάλαιά σας ή να διεκδικήσετε τις ανταμοιβές σας ακόμα κι αν αλλάξετε γνώμη αφού δεσμευτείτε σε μια τέτοια πλατφόρμα.

Υψηλές προμήθειες gas

Όταν ένα δίκτυο έχει συμφόρηση, αυτό συνήθως οδηγεί σε αύξηση των προμηθειών gas. Τέτοιες πρωτοφανείς απότομες άνοδοι επηρεάζουν τους υπεργολάβους απόδοσης με μικρότερα κεφάλαια, καθώς οι προμήθειες gas μπορούν να μειώσουν τις προμήθειες που κερδίζουν. Ακόμα κι αν επιλέξουν να αφήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο pool, άλλοι κίνδυνοι όπως η προσωρινή ζημία και η ρευστοποίηση μπορεί να τους επηρεάσουν.

Κοινοί τρόποι για να κάνετε τη δική σας έρευνα

Ασφάλεια

Η εξασφάλιση της ασφάλειας των πρωτοκόλλων υπεργολαβίας απόδοσης και DeFi είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη κακόβουλων επιθέσεων. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τέτοιων επιθέσεων, είναι σημαντικό να βεβαιώνεστε ότι ο κώδικας της έξυπνης σύμβασης έχει ελεγχθεί από μια αξιόπιστη πηγή. Αναζητήστε έργα DeFi των οποίων οι έξυπνες συμβάσεις έχουν ελεγχθεί διεξοδικά.

Αμέτρητα έργα DeFi ξεκινούν από fork από επιτυχημένα πρωτόκολλα DeFi όπως το UniSwap. Ωστόσο, πολλά αποτυγχάνουν λόγω των επιπτώσεων του δικτύου ή της έλλειψης ρευστότητας, μεταξύ άλλων. Ακόμα χειρότερα, μερικά δημιουργούνται και σκόπιμα ως απάτες. Για παράδειγμα, μια δόλια ομάδα μπορεί να δημιουργήσει ένα fork, να προσπαθήσει να προσελκύσει ρευστότητα σε αυτό και μετά να εξαφανιστεί με τα πρόσφατα αποκτηθέντα token.

Είναι, επίσης, σημαντικό να γνωρίζετε τη συνολική δεσμευμένη αξία (Total Value Locked, ή TVL) στο έργο, το οποίο είναι το συνολικό ποσό που είναι δεσμευμένο αυτήν τη στιγμή στο πρωτόκολλο. Εάν η TVL φαίνεται ύποπτα χαμηλή, αυτό είναι μια ένδειξη ότι είναι δεσμευμένο ακόμη λιγότερο κεφάλαιο στο πρωτόκολλο, το οποίο με τη σειρά του σημαίνει λιγότερη απόδοση για τους υπεργολάβους.

Token

Διαφορετικά pool προσφέρουν διαφορετικές ευκαιρίες για διάφορα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των stablecoin και των αξιόπιστων token, (δηλαδή, token καθιερωμένων έργων blockchain όπως το Bitcoin και το Ethereum). Τα πρωτόκολλα μπορούν, επίσης, να διανέμουν τα δικά τους token σε χρήστες που πραγματοποιούν ενέργειες staking και παρόχους ρευστότητας.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ένα πρωτόκολλο μπορεί να συνδέσει το token του στις υπηρεσίες του με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει το token ως τακτική μάρκετινγκ για να προσελκύσει περισσότερους χρήστες. Επομένως, να είστε πάντα βέβαιοι για το token που θα λάβετε από την υπεργολαβία απόδοσης.

Χρονοδιάγραμμα

Τα νέα πρωτόκολλα DeFi προσφέρουν συχνά υψηλότερες ανταμοιβές στους πρώτους χρήστες σε προσπάθειες αύξησης της ρευστότητας. Λειτουργούν, επίσης, ως κίνητρο για να είστε πρόθυμοι να αναλάβετε ρίσκο επενδύοντας και χρησιμοποιώντας ένα νέο ή μη δοκιμασμένο προϊόν ή υπηρεσία. 

Ωστόσο, αν και η έγκαιρη υιοθέτηση μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες ανταμοιβές, είναι, επίσης, ένα εγχείρημα υψηλού κινδύνου — το πρωτόκολλο υπεργολαβίας απόδοσης μπορεί να μην είναι επιτυχές. Ως εκ τούτου, τα χρήματα και ο χρόνος που επενδύθηκαν ενδέχεται να μην ανακτηθούν. 

Οι υπεργολάβοι απόδοσης θα πρέπει να σταθμίσουν προσεκτικά τις επιλογές τους και να εξετάσουν όλους τους παράγοντες, καθώς και άλλες ευκαιρίες. Λόγω του πιθανού πληθωρισμού των token και της συνακόλουθης μείωσης τιμών, δεν είναι βιώσιμο για τα νέα πρωτόκολλα DeFi να προσφέρουν υψηλές ανταμοιβές για μεγάλες περιόδους, ειδικά εάν ανταμείβουν τους υπεργολάβους απόδοσης χρησιμοποιώντας τα εγγενή τους token.

Ομάδα

Στην αναζήτησή σας για πληροφορίες, αναζητήστε σφάλματα στον κύριο ιστότοπο της υπεργολαβίας απόδοσης – τα λάθη μπορεί να υποδηλώνουν μια απρόσεκτη ή, χειρότερα, δόλια ομάδα. Ιδανικά, ο ιστότοπος θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένος, να μην έχει ορθογραφικά λάθη ή κατεστραμμένους συνδέσμους και να φαίνεται επαγγελματικός. Ένας άλλος τρόπος αξιολόγησης της αξιοπιστίας μιας ομάδας είναι εάν υπόκειται ή όχι σε τακτικούς ελέγχους που διενεργούνται από εξωτερικό και ανεξάρτητο ελεγκτή.

Μια ομάδα πρέπει να είναι καλά ισορροπημένη και να περιλαμβάνει μια ικανοποιητική ποικιλία από επιχειρηματίες, διαχειριστές προϊόντων, προγραμματιστές, μηχανικούς λογισμικού, επαγγελματίες μάρκετινγκ και οικονομικούς εμπειρογνώμονες. Ένα μπόνους είναι εάν το έργο έχει, επίσης, διάσημους συμβούλους στο διοικητικό συμβούλιό του.

Εάν μπορείτε, κάντε έρευνα και σε μεμονωμένα μέλη της ομάδας. Για αρχή, ελέγξτε τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μάθετε για τα προηγούμενα επιτεύγματά τους, καθώς και τη δραστηριότητά τους σε πλατφόρμες όπως το LinkedIn, το GitHub, το Reddit, το TradingView και το YouTube.

Ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να υποδεικνύει το σύνολο των δεξιοτήτων, την εμπειρία και την επιρροή τους. Σε γενικές γραμμές, είναι λιγότερο πιθανό να κρύβεται απάτη πίσω από μια καθιερωμένη ομάδα με καλή φήμη.

Συμπεράσματα

Η υπεργολαβία απόδοσης μπορεί να είναι μια βιώσιμη στρατηγική παθητικού εισοδήματος για όσους έχουν εμπειρία στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου. Ωστόσο, δεδομένης της ασταθούς φύσης της υπεργολαβίας απόδοσης και των αγορών κρύπτο εν γένει, απαιτείται επαγρύπνηση, προσπάθεια και χρόνος για να σχεδιαστεί μια ισχυρή στρατηγική υπεργολαβίας απόδοσης.

Εάν σκέφτεστε να ασχοληθείτε με την υπεργολαβία απόδοσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις ως αφετηρία για τον μετριασμό των κινδύνων. Επιπλέον, θα πρέπει να εμβαθύνετε και να κάνετε τη δική σας έρευνα πριν επενδύσετε σε οποιαδήποτε οικονομική ευκαιρία.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών και προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Διαβάστε την πλήρη αποποίηση ευθύνης μας εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού μπορεί να μεταβάλλονται. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, καθώς είναι πιθανό και να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.