Ένας οδηγός για αρχάριους για την Αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi)
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Ένας οδηγός για αρχάριους για την Αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi)

Ένας οδηγός για αρχάριους για την Αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi)

Έχει δημοσιευτεί Dec 16, 2019Έχει ενημερωθεί May 21, 2024
11m

TL;DR

Το DeFi επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κρύπτο μόνο με ένα πορτοφόλι και λίγα κρύπτο. Μια συλλογή από dApp διευκολύνει τον δανεισμό, την παροχή ρευστότητας, τις ανταλλαγές, την ενέργεια Staking και πολλά άλλα σε πολλά blockchain.

Παρόλο που το Ethereum ήταν η βάση του DeFi, τα περισσότερα blockchain με δυνατότητες έξυπνων συμβάσεων φιλοξενούν πλέον DeFi dApp. Οι έξυπνες συμβάσεις είναι απαραίτητες για τις υπηρεσίες που προσφέρει το DeFi, οι οποίες περιλαμβάνουν ενέργειες Staking, επενδύσεις, δανεισμό, θερισμό και πολλά άλλα.

Μέχρι στιγμής, το DeFi έδωσε στους χρήστες τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους, να συμμετάσχουν σε αποκεντρωμένες αγορές, να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και να λάβουν γρήγορο δανεισμό. Ωστόσο, το DeFi δεν είναι απαλλαγμένο από κινδύνους και θα πρέπει πάντα να κάνετε προσεκτικά τη δική σας έρευνα για οποιοδήποτε έργο προτού αναλάβετε κινδύνους.


Εισαγωγή

Η ένταξη στον κόσμο του DeFi μπορεί να είναι συναρπαστική αλλά και πολύ περίπλοκη. Μετά από ένα χρονικό διάστημα διακράτησης ή HODLing, είναι σύνηθες να αναρωτιέστε πώς να βγάλετε κι άλλο κέρδος από το χαρτοφυλάκιό σας. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά να ανακαλύψετε σχετικά με το DeFi.

Όταν χρησιμοποιούνται υπεύθυνα, οι εφαρμογές dApp DeFi και τα έργα μπορούν να γίνουν ισχυρά εργαλεία. Αλλά αν ξεκινήσετε πολύ νωρίς, είναι εύκολο να παρασυρθείτε και να πάρετε απερίσκεπτες επενδυτικές αποφάσεις. Ο καλύτερος τρόπος για να εμπλακείτε είναι να μάθετε τους κινδύνους και να βρείτε τι είναι κατάλληλο για εσάς. Έχοντας αυτό κατά νου, ας εξερευνήσουμε τα βασικά στοιχεία που θα χρειαστείτε για να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στο DeFi.


Τι είναι η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi);

Η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (ή απλώς DeFi) αναφέρεται σε ένα οικοσύστημα χρηματοοικονομικών εφαρμογών που βασίζονται σε δίκτυα blockchain

Πιο συγκεκριμένα, ο όρος DeFi μπορεί να αναφέρεται σε ένα κίνημα που στοχεύει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ανοιχτού κώδικα, άνευ άδειας και διαφάνεια. Είναι διαθέσιμο σε όλους και λειτουργεί χωρίς καμία κεντρική εξουσία. Οι χρήστες θα διατηρούν τον πλήρη έλεγχο των στοιχείων ενεργητικού τους και θα αλληλεπιδρούν με αυτό το οικοσύστημα μέσω peer-to-peer (P2P)αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApp).

Το βασικό πλεονέκτημα του DeFi είναι η εύκολη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ειδικά για όσους είναι απομονωμένοι από το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Άλλο ένα πλεονέκτημα του DeFi είναι το αρθρωτό πλαίσιο που έχει βασιστεί με διαλειτουργικές εφαρμογές DeFi σε δημόσια blockchain. Αυτές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν εντελώς νέες χρηματοπιστωτικές αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες.


Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα του DeFi;

Η παραδοσιακή χρηματοοικονομική βασίζεται σε θεσμικά όργανα όπως οι τράπεζες για να ενεργούν ως μεσάζοντες και τα δικαστήρια που παρέχουν διαιτησία.

Οι εφαρμογές DeFi δεν χρειάζονται μεσάζοντες ή διαιτητές. Ο κώδικας καθορίζει την επίλυση κάθε πιθανής διαφοράς και οι χρήστες διατηρούν τον έλεγχο των κεφαλαίων τους ανά πάσα στιγμή. Αυτή η αυτοματοποίηση μειώνει το κόστος που συνδέεται με την παροχή και τη χρήση αυτών των προϊόντων και δίνει χώρο σε ένα ομαλό χρηματοοικονομικό σύστημα.

Καθώς αυτές οι νέες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αναπτύσσονται πάνω σε blockchain, εξαλείφονται τα μεμονωμένα σημεία αποτυχίας. Τα δεδομένα καταχωρούνται σε blockchain και κατανέμονται σε χιλιάδες κόμβους, περιπλέκοντας τη διαδικασία λογοκρισίας ή την πιθανή διακοπή λειτουργίας μιας υπηρεσίας. 

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα ενός τέτοιου ανοικτού οικοσυστήματος είναι η εύκολη πρόσβαση ατόμων που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε καμία χρηματοοικονομική υπηρεσία. Από τη στιγμή που το παραδοσιακό χρηματοοικονομικό σύστημα βασίζεται στο κέρδος των διαμεσολαβητών, οι υπηρεσίες τους συνήθως δεν είναι διαθέσιμες σε περιοχές με κοινότητες χαμηλού εισοδήματος. Ωστόσο, με το DeFi μειώνεται σημαντικά το κόστος και τα άτομα με χαμηλό εισόδημα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από ένα ευρύτερο φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.


Ποιες είναι οι πιθανές περιπτώσεις χρήσης του DeFi;

Δανεισμός

Τα ανοιχτά πρωτόκολλα δανεισμού είναι από τις πιο συχνές εφαρμογές στο οικοσύστημα του DeFi. Ο ανοικτός, αποκεντρωμένος δανεισμός έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με το παραδοσιακό πιστωτικό σύστημα. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο άμεσος διακανονισμός συναλλαγών, η έλλειψη πιστωτικών ελέγχων και η δυνατότητα εξασφάλισης των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού.

Από τη στιγμή που αυτές οι υπηρεσίες δανεισμού βασίζονται σε δημόσια blockchain, ελαχιστοποιούν το ποσό της απαιτούμενης εμπιστοσύνης και είναι εξασφαλισμένα από τις κρυπτογραφικές μεθόδους επαλήθευσης. Οι αγορές δανεισμού στο blockchain μειώνουν τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και καθιστούν τον δανεισμό οικονομικότερο, ταχύτερο και διαθέσιμο σε περισσότερα άτομα.

Υπηρεσίες νομισματικής τραπεζικής

Καθώς οι εφαρμογές DeFi είναι, εξ ορισμού, χρηματοοικονομικές εφαρμογές, οι υπηρεσίες νομισματικής τραπεζικής είναι μια προφανής περίπτωση χρήσης για αυτές. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται η έκδοση stablecoin, οι υπηρεσίες υποθήκης και η ασφάλιση.

Καθώς ο κλάδος του blockchain ωριμάζει, υπάρχει αυξημένη εστίαση στη δημιουργία stablecoin. Είναι στοιχεία ενεργητικού κρύπτο που συνήθως συνδέονται με στοιχεία του πραγματικού κόσμου που μεταβιβάζονται εύκολα μέσω ψηφιακών τρόπων. Καθώς οι τιμές των κρυπτονομισμάτων μπορεί να αυξομειώνονται ραγδαία κατά καιρούς, τα αποκεντρωμένα stablecoin θα μπορούσαν να υιοθετηθούν για καθημερινή χρήση ως ψηφιακά νομίσματα που δεν εκδίδονται και δεν παρακολουθούνται από μια κεντρική αρχή. 

Λόγω του αριθμού των διαμεσολαβητών που εμπλέκονται, η απόκτηση υποθήκης είναι δαπανηρή και χρονοβόρα. Με τις έξυπνες συμβάσεις, η κάλυψη και οι προμήθειες νομικών υπηρεσιών μπορούν να μειωθούν σημαντικά.

Η ασφάλιση στο blockchain θα μπορούσε να εξαλείψει την ανάγκη για μεσάζοντες και να επιτρέψει τη διανομή του κινδύνου μεταξύ πολλών συμμετεχόντων. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερα ασφάλιστρα με την ίδια ποιότητα υπηρεσιών. 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το blockchain και την τραπεζική, ρίξτε μια ματιά στο άρθρο Πώς θα επηρεάσει τον τραπεζικό κλάδο η τεχνολογία blockchain.

Αποκεντρωμένες αγορές

Μερικές από τις πιο δημοφιλείς διαθέσιμες εφαρμογές DeFi είναι τα Αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια (DEX), όπως το DEX της Binance. Αυτές οι πλατφόρμες δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συναλλαγές ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού χωρίς να χρειάζονται αξιόπιστο μεσάζοντα (το ανταλλακτήριο) για τη διατήρηση των κεφαλαίων τους. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ πορτοφολιών των χρηστών με τη βοήθεια έξυπνων συμβάσεων. 

Ορισμένα ανταλλακτήρια, γνωστά ως Αυτοματοποιημένοι ειδικοί διαπραγματευτές (AMM), χρησιμοποιούν δεξαμενές ρευστότητας για να διευκολύνουν τις συναλλαγές, χωρίς να χρειάζονται άμεσα έναν αντισυμβαλλόμενο να αντιστοιχίσει τη συναλλαγή σας. Το Uniswap και το Pancake Swap είναι δύο από τα πιο γνωστά παραδείγματα. Δεδομένου ότι απαιτούν λιγότερες εργασίες διατήρησης και διαχείρισης, τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια έχουν συνήθως χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών συγκριτικά με τα κεντρικά ανταλλακτήρια.

Η τεχνολογία blockchain μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την έκδοση και την κατοχή ενός ευρέος φάσματος τυπικών χρηματοοικονομικών μέσων. Αυτές οι εφαρμογές θα λειτουργούσαν με αποκεντρωμένο τρόπο που αποκλείει τους θεματοφύλακες και εξαλείφει τα μεμονωμένα σημεία αποτυχίας.

Για παράδειγμα, οι πλατφόρμες έκδοσης Token ασφαλείας μπορεί να παρέχουν στους εκδότες τα μέσα και τους πόρους για να κυκλοφορήσουν στο blockchain τίτλους με token και προσαρμόσιμες παραμέτρους.

Άλλα έργα ενδέχεται να επιτρέπουν τη δημιουργία παραγώγων, συνθετικών στοιχείων ενεργητικού, αποκεντρωμένων αγορών πρόβλεψης και πολλών άλλων.

Βελτιστοποίηση απόδοσης

Τα dApp του DeFi μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αυτοματοποιήσουν και να βελτιστοποιήσουν τον ανατοκισμό της απόδοσης που αποκτάται από τις ενέργειες Staking, τις δεξαμενές ανταμοιβών και άλλων προϊόντων με επιτόκιο. Μπορεί να ακούσετε μερικές φορές τη βελτιστοποίηση απόδοσης να αναφέρεται ως υπεργολαβία απόδοσης

Για παράδειγμα, μπορεί να λαμβάνετε τακτικά ανταμοιβές από εξόρυξη Bitcoin, ανάθεση BNB, ή παροχή ρευστότητας. Μια έξυπνη σύμβαση μπορεί να λάβει τις ανταμοιβές σας, να αγοράσει περισσότερα από τα πρωτογενή στοιχεία ενεργητικού και να τα επανεπενδύσει. Αυτή η διαδικασία θα ανατοκίσει το επιτόκιό σας, αυξάνοντας συχνά και σημαντικά τις αποδόσεις σας.

Φυσικά, μπορείτε να το πετύχετε και με μη αυτόματο τρόπο. Ωστόσο, η χρήση μιας έξυπνης σύμβασης εξοικονομεί χρόνο και βελτιστοποιεί τον ανατοκισμό. Τα κεφάλαιά σας συνήθως συγκεντρώνονται μαζί με τα κεφάλαια άλλων χρηστών, πράγμα που σημαίνει ότι οι προμήθειες Gas μοιράζονται σε όλα τα μέλη της έξυπνης σύμβασης για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης. 


Τι ρόλο παίζουν οι έξυπνες συμβάσεις στο DeFi;

Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες και πιθανές εφαρμογές της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τη δημιουργία και την εκτέλεση έξυπνων συμβάσεων. Ενώ μια συνηθισμένη σύμβαση χρησιμοποιεί νομική ορολογία για να καθορίσει τους όρους της σχέσης μεταξύ των οντοτήτων που συνάπτουν τη σύμβαση, μια έξυπνη σύμβαση χρησιμοποιεί κώδικα υπολογιστή.

Αφού οι όροι τους είναι γραμμένοι σε κώδικα υπολογιστή, οι έξυπνες συμβάσεις έχουν τη μοναδική δυνατότητα να επιβάλλουν συνεχώς αυτούς τους όρους με αυτοματοποιημένο τρόπο. Αυτό επιτρέπει την αξιόπιστη εκτέλεση και αυτοματοποίηση πολλών επιχειρηματικών διαδικασιών που σήμερα απαιτούν μη αυτόματη επίβλεψη.

Η χρήση έξυπνων συμβάσεων είναι ταχύτερη, ευκολότερη και μειώνει τον κίνδυνο και για τα δύο μέρη. Από την άλλη, οι έξυπνες συμβάσεις φέρνουν νέους τύπους κινδύνων. Καθώς ο κώδικας υπολογιστή είναι επιρρεπής σε σφάλματα και ευπάθειες, η αξία και οι εμπιστευτικές πληροφορίες που είναι κλειδωμένες στις έξυπνες συμβάσεις διατρέχουν κίνδυνο.


Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει το DeFi;

  • Κακή απόδοση: τα Blockchain είναι εγγενώς βραδύτερα από τα αντίστοιχα κεντρικά blockchain και επηρεάζουν τις εφαρμογές που είναι ενσωματωμένες σε αυτά. Οι προγραμματιστές εφαρμογών DeFi πρέπει να λάβουν υπόψη αυτούς τους περιορισμούς και να βελτιστοποιήσουν ανάλογα τα προϊόντα τους.

  • Υψηλός κίνδυνος σφάλματος χρήστη: Οι εφαρμογές DeFi μεταφέρουν την ευθύνη από τους μεσάζοντες στον χρήστη. Αυτό μπορεί να είναι αρνητικό για πολλούς. Ο σχεδιασμός προϊόντων που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο σφάλματος χρήστη είναι μια δύσκολη πρόκληση όταν τα προϊόντα αναπτύσσονται πάνω σε αμετάβλητα blockchain.

  • Κακή εμπειρία χρήστη: Προς το παρόν, η χρήση εφαρμογών DeFi απαιτεί επιπλέον προσπάθεια από την πλευρά του χρήστη. Για να μπορούν να αποτελούν βασικό του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι εφαρμογές DeFi πρέπει να παρέχουν ένα απτό όφελος που να δίνει κίνητρα στους χρήστες να μεταβούν από το παραδοσιακό σύστημα.

  • Ακατάστατο οικοσύστημα: Η εύρεση της καταλληλότερης εφαρμογής για μια συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης, μπορεί να είναι δύσκολο έργο και οι χρήστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν τις καλύτερες επιλογές. Η πρόκληση δεν συναντάται μόνο στη δημιουργία των εφαρμογών, αλλά και στη σκέψη για το πώς εντάσσονται στο ευρύτερο οικοσύστημα DeFi.


Ποιοι είναι οι κίνδυνοι του DeFi;

Παρόλο που ο κόσμος του DeFi μπορεί να προσφέρει ελκυστικά APY (ετησιοποιημένα ποσοστά απόδοσης), δεν είναι απαλλαγμένος από κινδύνους. Παρόλο που είναι αποκεντρωμένος, ουσιαστικά καταναλώνετε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και μερικοί από τους κινδύνους είναι γνωστοί:

1. Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου: Αν λάβετε μέρος σε δάνεια κρύπτο ή άλλο είδος δανεισμού, κινδυνεύετε να μην λάβετε την αποπληρωμή του χρέους από τον αντισυμβαλλόμενο.

2. Κανονιστικός κίνδυνος: Η νομιμότητα ορισμένων υπηρεσιών και έργων μπορεί να είναι δύσκολο να διαπιστωθεί. Αν έχετε επενδύσει σε μια έξυπνη σύμβαση που αναστέλλεται μονίμως λόγω κανονιστικών ζητημάτων, τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν.

3. Κίνδυνος Token: Τα στοιχεία ενεργητικού που διαθέτετε έχουν διαφορετικά επίπεδα κινδύνου που επηρεάζονται από τη ρευστότητά τους, την αξιοπιστία τους, τον τίτλο token της έξυπνης σύμβασης καθώς και το αντίστοιχο έργο και την ομάδα. Καθώς ο ρυθμός DeFi έχει πολλά token χαμηλής κεφαλαιοποίησης αγοράς, ο κίνδυνος token μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλός.

4. Κίνδυνος λογισμικού: Οι ευπάθειες του κώδικα μπορούν να υπονομεύσουν την ασφάλεια των έξυπνων συμβάσεων στις οποίες έχετε επενδύσει. Το πορτοφόλι σας θα μπορούσε επίσης να τεθεί σε κίνδυνο λόγω της σύνδεσης με dApp του DeFi και της παροχής συγκεκριμένων δικαιωμάτων.

5. Προσωρινή ζημία: Αν πραγματοποιείτε μια ενέργεια Staking σε δεξαμενές ρευστότητας, οι αποκλίσεις από την αναλογία τιμών που εισαγάγατε, θα σας αναγκάσουν να χάσετε ορισμένα token που καταθέσατε στη δεξαμενή, αν κάνετε ανάληψη.


Πού μπορώ να βρω έργα DeFi;

Το Ethereum είναι εδώ και καιρό το παραδοσιακό σπίτι των DeFi. Ωστόσο, υπάρχουν πλέον πολλά blockchain για να επιλέξετε με υγιή οικοσυστήματα DeFi. Σχεδόν κάθε δίκτυο με δυνατότητες έξυπνων συμβάσεων μπορεί να φιλοξενήσει dApp DeFi. Το BNB Smart Chain είναι μια δημοφιλής επιλογή μαζί με το Fantom, το Solana, το Polkadot και το Avalanche.

Για να βρείτε έργα και πρωτόκολλα DeFi, πρέπει να κάνετε έρευνα. Τα διαδικτυακά φόρουμ, οι εφαρμογές αποστολής μηνυμάτων και οι ιστότοποι μπορούν να σας βοηθήσουν να μάθετε για νέες ευκαιρίες. Ωστόσο, πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί με τις πληροφορίες που βρίσκετε. Να είστε πάντα προσεκτικοί και να ελέγχετε σχολαστικά την ασφάλεια οποιωνδήποτε έργων για τα οποία διαβάζετε ή ακούτε.


Τι χρειάζομαι για να αποκτήσω πρόσβαση σε έργα DeFi;

Για να συνδεθείτε σε dApp του DeFi, θα χρειαστείτε: 

1. Ένα συμβατό πορτοφόλι. Ένα πορτοφόλι επέκτασης προγράμματος περιήγησης όπως το MetaMask ή ένα για φορητές συσκευές όπως το Trust Wallet είναι καλές επιλογές. Ένα πορτοφόλι θεματοφυλακής (ένα στο οποίο δεν έχετε ιδιωτικά κλειδιά) είναι λιγότερο πιθανό να σας αφήσει να συνδεθείτε σε dApp.

2. Κρύπτο. Ακούγεται προφανές, αλλά μπορεί να χρειαστείτε διάφορα στοιχεία ενεργητικού. Για παράδειγμα, η χρήση οποιουδήποτε dApp σε ένα BNB Smart Chain, απαιτεί BNB για πληρωμή της προμήθειας Gas. Το Ethereum θα απαιτεί Ether (ETH). Αν θέλετε να ξεκινήσετε με τις δεξαμενές ρευστότητας και να κάνετε ενέργειες Staking με μη αυτόματο τρόπο, θα χρειαστείτε ένα ζευγάρι νομισμάτων ίσης νομισματικής αξίας.

Στην πιο βασική μορφή του, αυτό είναι το μόνο που θα χρειαστείτε. Αν δεν νιώθετε άνετα να το ρυθμίσετε μόνοι σας, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες DeFi μέσω μιας κεντρικής οντότητας. Αυτό θα το καλύψουμε σε επόμενη ενότητα που θα συζητήσουμε για την κεντρική χρηματοδότηση (CeFi).


DeFi και παραδοσιακή χρηματοοικονομική

Αδιαμφισβήτητα, η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ του DeFi και των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών συστημάτων είναι η προσβασιμότητα. Οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει ένα πορτοφόλι κρύπτο και να αρχίσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες DeFi, αρκεί να έχει μερικά κρύπτο. Δεν απαιτείται εγγραφή ή επαλήθευση ταυτότητας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε παραδοσιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, πρέπει να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι Γνώριζε τον πελάτη σου (KYC) καθώς και να πληρούνται άλλες προϋποθέσεις. Αυτή η θεμελιώδης διαφορά καθιστά το DeFi προσιτό σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, βελτιώνοντας τη χρηματοπιστωτική ένταξη.

Το DeFi προσφέρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες στον παραδοσιακό χώρο. Συγκεντρώνοντας διαφορετικές υπηρεσίες DeFi (που μερικές φορές είναι γνωστές ως lego DeFi), είναι δυνατό να δημιουργηθούν ολοκαίνουρια προϊόντα που αξιοποιούν πολλές πλατφόρμες. Αυτή η ευελιξία προσφέρει καινοτόμα προϊόντα για τα οποία ο καθένας μπορεί να αναπτύξει στρατηγικές.


DeFi και κεντρική χρηματοδότηση

Ακόμα και στον κόσμο των κρύπτο, δεν είναι όλες οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αποκεντρωμένες. Για παράδειγμα, η αξίωση μέσω κεντρικού ανταλλακτηρίου όπως η Binance, απαιτεί συχνά από εσάς να σταματήσετε τη θεματοφύλαξη των token σας. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να εμπιστευτείτε την κεντρική οντότητα που διαχειρίζεται τα κεφάλαιά σας.

Η πλειοψηφία των προσφερόμενων υπηρεσιών θα είναι η ίδια. Πιθανότατα προσφέρονται μέσω των ίδιων πλατφορμών DeFi στις οποίες ένας χρήστης μπορεί να έχει απευθείας πρόσβαση. Ωστόσο, το CeFi σας απαλλάσσει συχνά από την περίπλοκη διαχείριση των επενδύσεών σας σε DeFi. Επίσης, μπορεί να έχετε επιπλέον εγγυήσεις στις καταθέσεις σας.

Το CeFi δεν είναι ούτε χειρότερο ούτε καλύτερο από το DeFi. Η καταλληλότητά του εξαρτάται από τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας. Παρόλο που μπορεί να θυσιάζετε κάποιο έλεγχο στο CeFi, συχνά λαμβάνετε ισχυρότερες εγγυήσεις και αναλαμβάνετε μέρος της ευθύνης για τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού και την εκτέλεση των συναλλαγών.


Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του DeFi και της ανοιχτής τραπεζικής;

Η ανοιχτή τραπεζική είναι ένα σύστημα τραπεζικής που παρέχει ασφαλής πρόσβαση χρηματοοικονομικών δεδομένων σε τρίτους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω API. Αυτό επιτρέπει τη δικτύωση λογαριασμών και δεδομένων μεταξύ τραπεζών και μη τραπεζικών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Ουσιαστικά, επιτρέπει νέα προϊόντα και υπηρεσίες στο πλαίσιο του παραδοσιακού χρηματοοικονομικού συστήματος. 

Ωστόσο, το DeFi προτείνει ένα εντελώς νέο χρηματοοικονομικό σύστημα που θα είναι ανεξάρτητο από την τρέχουσα υποδομή. Το DeFi μερικές φορές αναφέρεται και ως ανοιχτή χρηματοδότηση.

Για παράδειγμα, η ανοιχτή τραπεζική θα μπορούσε να επιτρέψει τη διαχείριση όλων των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών μέσων από μία εφαρμογή, αντλώντας με ασφάλεια δεδομένα από πολλές τράπεζες και ιδρύματα. 

Από την άλλη, η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση θα μπορούσε να επιτρέψει τη διαχείριση εντελώς νέων χρηματοοικονομικών μέσων και νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με αυτά.


Συμπεράσματα

Η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση εστιάζει στη δημιουργία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που είναι χωριστά από το παραδοσιακό χρηματοοικονομικό και πολιτικό σύστημα. Αυτό θα επέτρεπε ένα πιο ανοιχτό χρηματοοικονομικό σύστημα και θα μπορούσε, ενδεχομένως, να αποτρέψει τη λογοκρισία, την χρηματοοικονομική επιτήρηση και τις διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρόλο που είναι μια δελεαστική ιδέα, δεν επωφελούνται όλα από την αποκέντρωση. Το να βρείτε περιπτώσεις χρήσης που είναι πιο κατάλληλες για τα χαρακτηριστικά των blockchain είναι ζωτικής σημασίας στη δημιουργία μιας πολύτιμης συλλογής ανοιχτών χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Αν έχει θετικά αποτελέσματα, το DeFi θα μπορούσε να αφαιρέσει την εξουσία από μεγάλους κεντρικούς οργανισμούς και να την παραχωρήσει στην κοινότητα ανοιχτού κώδικα και στους μεμονωμένους χρήστες. Το αν αυτό θα δημιουργήσει ένα πιο αποτελεσματικό χρηματοοικονομικό σύστημα θα αποφασιστεί όταν το DeFi θα είναι έτοιμο να υιοθετηθεί γενικά.