Przewodnik po Zdecentralizowanych Finansach (DeFi)
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Przewodnik po Zdecentralizowanych Finansach (DeFi)

Przewodnik po Zdecentralizowanych Finansach (DeFi)

艢rednio zaawansowany
Opublikowane Dec 16, 2019Zaktualizowane May 22, 2024
11m

Spis tre艣ci


Czym s膮 Zdecentralizowane Finanse (DeFi)?

Okre艣lenie Zdecentralizowane Finanse (lub po prostu DeFi) odnosi si臋 do ekosystem贸w finansowych aplikacji zbudowanych bezpo艣rednio na聽blockchainach.聽
W szczeg贸艂owym znaczeniu tego terminu, Zdecentralizowane Finanse oznaczaj膮 ruch, kt贸rego celem jest utworzenie open-source'owego, niewymagaj膮cego zezwole艅 oraz transparentnego ekosystemu us艂ug finansowych. Dost臋pnego dla wszystkich i nie posiadaj膮cego 偶adnej autorytarnej kontroli. Brak centralnego zwierzchnictwa sprawi艂by, 偶e pe艂n膮 w艂adz臋 nad w艂asnymi finansami posiedliby u偶ytkownicy, dokonuj膮cy wymian i interakcji w duchu聽peer-to-peer (P2P) , z pomoc膮 zdecentralizowanych aplikacji.
Podstawow膮 korzy艣ci膮 DeFi jest 艂atwy dost臋p do us艂ug finansowych, co jest kluczowe zw艂aszcza dla tych, kt贸rzy zostali odizolowani i wykluczeni z tradycyjnego systemu finansowego. Inn膮 potencjaln膮 zalet膮 aplikacji wchodz膮cych w sk艂ad DeFi jest ich interoperacyjno艣膰, kt贸ra wraz z po艂膮czeniem z publicznymi blockchainami ma szans臋 zapocz膮tkowa膰 powstanie zupe艂nie nowych rodzaj贸w rynk贸w finansowych, produkt贸w i us艂ug.聽

Artyku艂 ten stanowi wst臋p do DeFi, ich potencjalnych zastosowa艅, obietnic wi膮偶膮cych si臋 z technologi膮 i ogranicze艅.


Jakie s膮 g艂贸wne zalety DeFi?

Tradycyjna finanse w du偶ej mierze opieraj膮 si臋 na instytucjach, takich jak banki dzia艂aj膮ce w charakterze po艣rednik贸w, wraz z s膮dami stoj膮cymi na stra偶y prawa.聽

Aplikacje DeFi nie potrzebuj膮 偶adnych po艣rednik贸w ani arbitr贸w. Wcze艣niej zaprogramowane protoko艂y i sam kod rozstrzygaj膮 wynik艂e konflikty, przy czym to w艂a艣nie u偶ytkownicy, przez ca艂y czas, w pe艂ni kontroluj膮 w艂asne 艣rodki. Zmniejsza to koszty zwi膮zane z dostarczaniem i korzystaniem z produkt贸w finansowych, a tak偶e tworzy inicjatywy do istnienia lepszego systemu finansowego.

Z uwagi na to, 偶e us艂ugi DeFi nak艂adane s膮 na istniej膮ce ju偶 sieci blockchain, eliminuje si臋 potencjalne zagro偶enia w postaci pojedynczych punkt贸w awarii. Dane zostaj膮 zapisane na rozproszonym rejestrze i rozchodz膮 si臋 na tysi膮ce聽w臋z艂贸w, czyni膮c cenzur臋 i pr贸by blokad tych us艂ug skomplikowanym przedsi臋wzi臋ciem.聽

Poniewa偶 platformy programistyczne dla aplikacji DeFi mo偶na budowa膰 z wyprzedzeniem, ich wdro偶enie staje si臋 bezpieczniejsze i znacznie mnie skomplikowane.

Inn膮 istotn膮 zalet膮 takich otwartych ekosystem贸w jest 艂atwo艣膰 dost臋pu dla os贸b, kt贸re w przeciwnym razie nie mia艂yby mo偶liwo艣ci korzystania z jakichkolwiek tradycyjnych us艂ug finansowych. Opieraj膮ca si臋 na zyskach po艣rednik贸w klasyczna bankowo艣膰, jest zazwyczaj niedost臋pna w regionach charakteryzuj膮cych si臋 niskimi dochodami. Dzi臋ki temu, 偶e koszty DeFi s膮 stosunkowo niewielkie, op艂acalne staje si臋 udost臋pnianie Zdecentralizowanych Aplikacji Finansowych osobom o mniejszych zarobkach.


Jakie s膮 potencjalne zastosowania DeFi?

Po偶yczki oraz Kredyty

Protoko艂y daj膮ce dost臋p do otwartych rynk贸w kredytowych s膮 jednymi z najbardziej popularnych rodzaj贸w aplikacji wewn膮trz DeFi. Otwarte i zdecentralizowane po偶yczki oraz kredyty maj膮 mn贸stwo zalew w por贸wnaniu z tradycyjnym systemem kredytowym. Nale偶膮 do nich natychmiastowe rozliczenia transakcji, mo偶liwo艣膰 wykorzystania cyfrowych aktyw贸w jako zabezpieczenie, brak kontroli kredytowej i potencjalna standaryzacja finans贸w na 艂amach globalnej sieci.

Poniewa偶 us艂ugi po偶yczkowe s膮 zbudowane na publicznych sieciach blok贸w, ograniczaj膮 one do minimum wymagany poziom zaufania, gdy偶 weryfikacja w postaci kryptograficznego potwierdzenia daje nam pewno艣膰, 偶e osoba posiada wymagane 艣rodki. Rynki kredytowe na blockchainie zmniejszaj膮 ryzyko kontrahenta, czyni膮c po偶yczki ta艅szymi i szybszymi, co za tym idzie - dost臋pnymi dla wi臋kszej liczby ludzi.

Us艂ugi z zakresu bankowo艣ci

Poniewa偶 DeFi to z definicji aplikacje finansowe, us艂ugi bankowo艣ci pieni臋偶nej nale偶膮 do oczywistych przyk艂ad贸w ich zastosowa艅. Mog膮 one obejmowa膰 szerokie spektrum: od emisji聽stablecoin贸w, przez kredyty hipoteczne, a偶 na ubezpieczeniach ko艅cz膮c.

Wraz z dojrzewaniem bran偶y blockchain, zwi臋ksza si臋 nacisk na tworzenie kryptowalut, zachowuj膮cych swoj膮 warto艣膰 w odniesieniu do tradycyjnych walut. Stablecoiny s膮 typem kryptoaktyw贸w powi膮zanych zazwyczaj bezpo艣rednio z warto艣ci膮 czego艣 fizycznego, na przyk艂ad, dolara ameryka艅skiego. Jako 偶e ceny kryptowalut ulegaj膮 gwa艂townym zmianom, stablecoiny mog艂yby zosta膰 zaadoptowane jako cyfrowa got贸wka codziennego u偶ytku, nieemitowana i nie monitorowana przez 偶aden centralny organ.聽

W du偶ej mierze ze wzgl臋du na liczb臋 po艣rednik贸w, kt贸rzy musz膮 zosta膰 zaanga偶owani w proces uzyskiwania kredytu hipotecznego, jest on kosztowny i wielce czasoch艂onny. Dzi臋ki zastosowaniu Smart Kontrakt贸w mo偶na znacznie obni偶y膰 op艂aty prawne i koszty ponoszone z tytu艂u gwarantowania emisji.

Ubezpieczenie na blockchaine mog艂oby ca艂kowicie wyeliminowa膰 potrzeb臋 po艣rednik贸w i umo偶liwi膰 podzia艂 ryzyka mi臋dzy wielu uczestnik贸w przedsi臋wzi臋cia. Takie same us艂ugi przy jednoczesnych ni偶szych sk艂adkach.

Je艣li chcesz przeczyta膰 wi臋cej na ten temat, polecamy zapozna膰 si臋 z naszym artyku艂em聽Jak technologia Blockchain wp艂ynie na sektor bankowy.

Zdecentralizowane rynki kapita艂owe

Ta kategoria zastosowa艅 mo偶e by膰 trudna do oceny, poniewa偶 to w艂a艣nie segment DeFi daje najwi臋ksze pole do innowacji finansowych.聽

Bez dw贸ch zda艅, jednym z najwa偶niejszych zastosowa艅 DeFi s膮聽zdecentralizowane gie艂dy (DEX). Platformy te umo偶liwiaj膮 swoim u偶ytkownikom obr贸t aktywami cyfrowymi bez konieczno艣ci pok艂adania zaufania w jakimkolwiek po艣redniku - w tym samej gie艂dzie, w celu przechowywania ich 艣rodk贸w. Z pomoc膮 inteligentnych um贸w, wszelkie transakcje odbywaj膮 si臋 bezpo艣rednio mi臋dzy portfelami u偶ytkownik贸w.聽

Zdecentralizowane gie艂dy wymagaj膮 znacznie mniejszych prac konserwacyjnych, st膮d handel na nich wi膮偶e si臋 z mniejszymi op艂atami.聽

Technologia blockchain mo偶e by膰 r贸wnie偶 wykorzystywana do emitowania i umo偶liwiania wej艣cia w posiadanie szerokiego wachlarza konwencjonalnych instrument贸w finansowych. Zastosowania te funkcjonowa艂yby w spos贸b zdecentralizowany, co pozwoli艂oby wyeliminowa膰 osoby nadzoruj膮ce, ograniczaj膮c tym samym pojedyncze punkty awarii.

Uregulowane platformy tworz膮ce tokeny, s膮 w stanie dostarczy膰 odpowiednich narz臋dzi emitentom w celu wyemitowania stokenizowanych papier贸w warto艣ciowych o w pe艂ni konfigurowalnych parametrach. 聽

Inne projekty mog膮 w przysz艂o艣ci umo偶liwi膰 tworzenie instrument贸w pochodnych, aktyw贸w syntetycznych, zdecentralizowanych rynk贸w prognoz i wielu innych rewolucyjnych dzie艂 kryptowalutowej in偶ynierii finansowej.


Jak膮 rol臋 odgrywaj膮 w DeFi Smart Kontrakty?

Wi臋kszo艣膰 istniej膮cych i potencjalnych zastosowa艅 Zdecentralizowanych Finans贸w obejmuje tworzenie i realizacj臋聽inteligentnych um贸w. Kiedy to w zwyk艂ej umowie stosuje si臋 terminologi臋 prawn膮 w celu okre艣lenia warunk贸w stosunku mi臋dzy jednostkami wchodz膮cymi w sk艂ad porozumienia, smart kontrakt u偶ywa do tego celu kodu.

Z uwagi na to, 偶e ich warunki zapisane s膮 kodem komputerowym, inteligentne umowy maj膮 wyj膮tkow膮 mo偶liwo艣膰 egzekwowania tych warunk贸w r贸wnie偶 za pomoc膮 - r贸wnie偶 kodu. Umo偶liwia to ca艂kowicie wiarygodne wykonanie i automatyzacj臋 du偶ej liczby proces贸w biznesowych, kt贸re obecnie wymagaj膮 偶mudnego r臋cznego nadzoru.

Korzystanie ze smart kontrakt贸w jest szybsze, 艂atwiejsze i zmniejsza liczne ryzyka dla obu stron. Jednocze艣nie inteligentne kontrakty wprowadzaj膮 r贸wnie偶 nowe rodzaje ryzyka. Poniewa偶 kod komputerowy jest podatny na b艂臋dy i zagro偶enia, "warto艣膰" i poufne informacje znajduj膮ce si臋 w inteligentnych umowach, mog膮 by膰 zagro偶one.


Jakie wyzwania stoj膮 przed DeFi?

  • Niska wydajno艣膰: 艁a艅cuchy blok贸w s膮 z natury wolniejsze ni偶 ich scentralizowane odpowiedniki, co przek艂ada si臋 na aplikacje zbudowane na ich podstawie. Deweloperzy aplikacji DeFi musz膮 uwzgl臋dni膰 te ograniczenia i odpowiednio zoptymalizowa膰 swoje produkty.
  • Wysokie ryzyko b艂臋du u偶ytkownika: aplikacje DeFi przenosz膮 odpowiedzialno艣膰 od po艣rednik贸w na u偶ytkownika. To mo偶e stanowi膰 negatywny aspekt dla wielu u偶ytkownik贸w. Projektowanie produkt贸w, kt贸re minimalizuj膮 ryzyko b艂臋du u偶ytkownika jest szczeg贸lnie trudnym wyzwaniem w sytuacji, gdy produkty s膮 wprowadzane do niezmiennego 艂a艅cucha blok贸w.
  • Z艂e do艣wiadczenia u偶ytkownika: Obecnie korzystanie z aplikacji DeFi wymaga dodatkowego wysi艂ku po stronie u偶ytkownika. Aby aplikacje DeFi sta艂y si臋 fundamentalnym elementem globalnego systemu finansowego, musz膮 przynosi膰 wymierne korzy艣ci, kt贸re zach臋c膮 u偶ytkownik贸w do odej艣cia od tradycyjnego systemu.
  • Zat艂oczony ekosystem: Odnalezienie aplikacji odpowiedniej do rozwi膮zania naszego problemu mo偶e okaza膰 si臋 niezwykle wyczerpuj膮ce dla u偶ytkownika. Wyzwanie architekt贸w DeFi polega, nie tylko na tworzeniu aplikacji, lecz r贸wnie偶 odpowiedzeniu na pytanie, w jaki spos贸b wpasuj膮 si臋 w ca艂y ekosystem.


Jaka jest r贸偶nica mi臋dzy DeFi a Otwart膮 Bankowo艣ci膮?

Otwarta bankowo艣膰 odnosi si臋 do systemu bankowego, w kt贸rym dostawcy us艂ug finansowych, b臋d膮cy osobami trzecimi, otrzymuj膮 bezpieczny dost臋p do danych finansowych poprzez聽API. Umo偶liwia to tworzenie sieci rachunkowych i danych pomi臋dzy bankami a instytucjami finansowymi spoza sektora bankowego. Zasadniczo umo偶liwia ona powstawanie nowego rodzaju produkt贸w i us艂ug w ramach tradycyjnego systemu finansowego.聽

DeFi proponuje jednak zupe艂nie nowy system finansowy, kt贸ry by艂by ca艂kowicie niezale偶ny od obecnej infrastruktury. W艂a艣nie dlatego DeFi nazywane jest czasem "otwartymi finansami".

Dla przyk艂adu otwarta bankowo艣膰 mog艂aby umo偶liwi膰 zarz膮dzanie wszystkimi tradycyjnymi instrumentami finansowymi w jednej aplikacji, poprzez pozyskiwanie i zespalanie danych z wielu system贸w bankowych.聽

Zdecentralizowane finansowanie mog艂oby natomiast umo偶liwi膰 zarz膮dzanie ca艂kowicie nowymi instrumentami finansowymi i pionierskimi sposobami wsp贸艂dzia艂ania z nimi.


Wnioski

Zdecentralizowane Finanse koncentruj膮 si臋 na budowaniu us艂ug finansowych odr臋bnych od tradycyjnego systemu bankowego i politycznego. Umo偶liwi艂oby to stworzenie bardziej otwartego systemu finansowego, kt贸ry potencjalnie m贸g艂by by膰 chroniony przed cenzur膮 i dzia艂aniami dyskryminuj膮cym na ca艂ym 艣wiecie.

Cho膰 idea jest kusz膮ca, w realnym 艣wiecie nie wszystko zyskuje na decentralizacji. Znalezienie zastosowa艅, kt贸re s膮 najbardziej odpowiednie z punktu widzenia cech blockchain贸w, ma kluczowe znaczenie dla stworzenia u偶ytecznego zbioru otwartych produkt贸w finansowych.

Je艣li eksperyment zako艅czy si臋 powodzeniem, DeFi przejmie w艂adz臋 od du偶ych centralizowanych organizacji i umie艣ci j膮 w r臋kach spo艂eczno艣ci open-source i jednostek. Decyzja o tym, czy stworzy bardziej efektywny system finansowy, zostanie podj臋ta po tym, jak DeFi b臋dzie ju偶 gotowe do powszechnej adopcji.