Przewodnik po Zdecentralizowanych Finansach (DeFi)
Spis Treści
Spis treści

Czym są Zdecentralizowane Finanse (DeFi)?
Jakie są główne zalety DeFi?
Jakie są potencjalne zastosowania DeFi?

Jaką rolę odgrywają w DeFi Smart Kontrakty?
Jakie wyzwania stoją przed DeFi?
Jaka jest różnica między DeFi a Otwartą Bankowością?
Wnioski
Przewodnik po Zdecentralizowanych Finansach (DeFi)
Strona Główna
Artykuły
Przewodnik po Zdecentralizowanych Finansach (DeFi)

Przewodnik po Zdecentralizowanych Finansach (DeFi)

Średnio zaawansowany
Opublikowane Dec 16, 2019Zaktualizowane Mar 2, 2023
15m

Spis treści


Czym są Zdecentralizowane Finanse (DeFi)?

Określenie Zdecentralizowane Finanse (lub po prostu DeFi) odnosi się do ekosystemów finansowych aplikacji zbudowanych bezpośrednio na blockchainach
W szczegółowym znaczeniu tego terminu, Zdecentralizowane Finanse oznaczają ruch, którego celem jest utworzenie open-source'owego, niewymagającego zezwoleń oraz transparentnego ekosystemu usług finansowych. Dostępnego dla wszystkich i nie posiadającego żadnej autorytarnej kontroli. Brak centralnego zwierzchnictwa sprawiłby, że pełną władzę nad własnymi finansami posiedliby użytkownicy, dokonujący wymian i interakcji w duchu peer-to-peer (P2P) , z pomocą zdecentralizowanych aplikacji.
Podstawową korzyścią DeFi jest łatwy dostęp do usług finansowych, co jest kluczowe zwłaszcza dla tych, którzy zostali odizolowani i wykluczeni z tradycyjnego systemu finansowego. Inną potencjalną zaletą aplikacji wchodzących w skład DeFi jest ich interoperacyjność, która wraz z połączeniem z publicznymi blockchainami ma szansę zapoczątkować powstanie zupełnie nowych rodzajów rynków finansowych, produktów i usług. 

Artykuł ten stanowi wstęp do DeFi, ich potencjalnych zastosowań, obietnic wiążących się z technologią i ograniczeń.


Jakie są główne zalety DeFi?

Tradycyjna finanse w dużej mierze opierają się na instytucjach, takich jak banki działające w charakterze pośredników, wraz z sądami stojącymi na straży prawa. 

Aplikacje DeFi nie potrzebują żadnych pośredników ani arbitrów. Wcześniej zaprogramowane protokoły i sam kod rozstrzygają wynikłe konflikty, przy czym to właśnie użytkownicy, przez cały czas, w pełni kontrolują własne środki. Zmniejsza to koszty związane z dostarczaniem i korzystaniem z produktów finansowych, a także tworzy inicjatywy do istnienia lepszego systemu finansowego.

Z uwagi na to, że usługi DeFi nakładane są na istniejące już sieci blockchain, eliminuje się potencjalne zagrożenia w postaci pojedynczych punktów awarii. Dane zostają zapisane na rozproszonym rejestrze i rozchodzą się na tysiące węzłów, czyniąc cenzurę i próby blokad tych usług skomplikowanym przedsięwzięciem. 

Ponieważ platformy programistyczne dla aplikacji DeFi można budować z wyprzedzeniem, ich wdrożenie staje się bezpieczniejsze i znacznie mnie skomplikowane.

Inną istotną zaletą takich otwartych ekosystemów jest łatwość dostępu dla osób, które w przeciwnym razie nie miałyby możliwości korzystania z jakichkolwiek tradycyjnych usług finansowych. Opierająca się na zyskach pośredników klasyczna bankowość, jest zazwyczaj niedostępna w regionach charakteryzujących się niskimi dochodami. Dzięki temu, że koszty DeFi są stosunkowo niewielkie, opłacalne staje się udostępnianie Zdecentralizowanych Aplikacji Finansowych osobom o mniejszych zarobkach.


Jakie są potencjalne zastosowania DeFi?

Pożyczki oraz Kredyty

Protokoły dające dostęp do otwartych rynków kredytowych są jednymi z najbardziej popularnych rodzajów aplikacji wewnątrz DeFi. Otwarte i zdecentralizowane pożyczki oraz kredyty mają mnóstwo zalew w porównaniu z tradycyjnym systemem kredytowym. Należą do nich natychmiastowe rozliczenia transakcji, możliwość wykorzystania cyfrowych aktywów jako zabezpieczenie, brak kontroli kredytowej i potencjalna standaryzacja finansów na łamach globalnej sieci.

Ponieważ usługi pożyczkowe są zbudowane na publicznych sieciach bloków, ograniczają one do minimum wymagany poziom zaufania, gdyż weryfikacja w postaci kryptograficznego potwierdzenia daje nam pewność, że osoba posiada wymagane środki. Rynki kredytowe na blockchainie zmniejszają ryzyko kontrahenta, czyniąc pożyczki tańszymi i szybszymi, co za tym idzie - dostępnymi dla większej liczby ludzi.

Usługi z zakresu bankowości

Ponieważ DeFi to z definicji aplikacje finansowe, usługi bankowości pieniężnej należą do oczywistych przykładów ich zastosowań. Mogą one obejmować szerokie spektrum: od emisji stablecoinów, przez kredyty hipoteczne, aż na ubezpieczeniach kończąc.

Wraz z dojrzewaniem branży blockchain, zwiększa się nacisk na tworzenie kryptowalut, zachowujących swoją wartość w odniesieniu do tradycyjnych walut. Stablecoiny są typem kryptoaktywów powiązanych zazwyczaj bezpośrednio z wartością czegoś fizycznego, na przykład, dolara amerykańskiego. Jako że ceny kryptowalut ulegają gwałtownym zmianom, stablecoiny mogłyby zostać zaadoptowane jako cyfrowa gotówka codziennego użytku, nieemitowana i nie monitorowana przez żaden centralny organ. 

W dużej mierze ze względu na liczbę pośredników, którzy muszą zostać zaangażowani w proces uzyskiwania kredytu hipotecznego, jest on kosztowny i wielce czasochłonny. Dzięki zastosowaniu Smart Kontraktów można znacznie obniżyć opłaty prawne i koszty ponoszone z tytułu gwarantowania emisji.

Ubezpieczenie na blockchaine mogłoby całkowicie wyeliminować potrzebę pośredników i umożliwić podział ryzyka między wielu uczestników przedsięwzięcia. Takie same usługi przy jednoczesnych niższych składkach.

Jeśli chcesz przeczytać więcej na ten temat, polecamy zapoznać się z naszym artykułem Jak technologia Blockchain wpłynie na sektor bankowy.

Zdecentralizowane rynki kapitałowe

Ta kategoria zastosowań może być trudna do oceny, ponieważ to właśnie segment DeFi daje największe pole do innowacji finansowych. 

Bez dwóch zdań, jednym z najważniejszych zastosowań DeFi są zdecentralizowane giełdy (DEX). Platformy te umożliwiają swoim użytkownikom obrót aktywami cyfrowymi bez konieczności pokładania zaufania w jakimkolwiek pośredniku - w tym samej giełdzie, w celu przechowywania ich środków. Z pomocą inteligentnych umów, wszelkie transakcje odbywają się bezpośrednio między portfelami użytkowników. 

Zdecentralizowane giełdy wymagają znacznie mniejszych prac konserwacyjnych, stąd handel na nich wiąże się z mniejszymi opłatami. 

Technologia blockchain może być również wykorzystywana do emitowania i umożliwiania wejścia w posiadanie szerokiego wachlarza konwencjonalnych instrumentów finansowych. Zastosowania te funkcjonowałyby w sposób zdecentralizowany, co pozwoliłoby wyeliminować osoby nadzorujące, ograniczając tym samym pojedyncze punkty awarii.

Uregulowane platformy tworzące tokeny, są w stanie dostarczyć odpowiednich narzędzi emitentom w celu wyemitowania stokenizowanych papierów wartościowych o w pełni konfigurowalnych parametrach.  

Inne projekty mogą w przyszłości umożliwić tworzenie instrumentów pochodnych, aktywów syntetycznych, zdecentralizowanych rynków prognoz i wielu innych rewolucyjnych dzieł kryptowalutowej inżynierii finansowej.


Jaką rolę odgrywają w DeFi Smart Kontrakty?

Większość istniejących i potencjalnych zastosowań Zdecentralizowanych Finansów obejmuje tworzenie i realizację inteligentnych umów. Kiedy to w zwykłej umowie stosuje się terminologię prawną w celu określenia warunków stosunku między jednostkami wchodzącymi w skład porozumienia, smart kontrakt używa do tego celu kodu.

Z uwagi na to, że ich warunki zapisane są kodem komputerowym, inteligentne umowy mają wyjątkową możliwość egzekwowania tych warunków również za pomocą - również kodu. Umożliwia to całkowicie wiarygodne wykonanie i automatyzację dużej liczby procesów biznesowych, które obecnie wymagają żmudnego ręcznego nadzoru.

Korzystanie ze smart kontraktów jest szybsze, łatwiejsze i zmniejsza liczne ryzyka dla obu stron. Jednocześnie inteligentne kontrakty wprowadzają również nowe rodzaje ryzyka. Ponieważ kod komputerowy jest podatny na błędy i zagrożenia, "wartość" i poufne informacje znajdujące się w inteligentnych umowach, mogą być zagrożone.


Jakie wyzwania stoją przed DeFi?

  • Niska wydajność: Łańcuchy bloków są z natury wolniejsze niż ich scentralizowane odpowiedniki, co przekłada się na aplikacje zbudowane na ich podstawie. Deweloperzy aplikacji DeFi muszą uwzględnić te ograniczenia i odpowiednio zoptymalizować swoje produkty.
  • Wysokie ryzyko błędu użytkownika: aplikacje DeFi przenoszą odpowiedzialność od pośredników na użytkownika. To może stanowić negatywny aspekt dla wielu użytkowników. Projektowanie produktów, które minimalizują ryzyko błędu użytkownika jest szczególnie trudnym wyzwaniem w sytuacji, gdy produkty są wprowadzane do niezmiennego łańcucha bloków.
  • Złe doświadczenia użytkownika: Obecnie korzystanie z aplikacji DeFi wymaga dodatkowego wysiłku po stronie użytkownika. Aby aplikacje DeFi stały się fundamentalnym elementem globalnego systemu finansowego, muszą przynosić wymierne korzyści, które zachęcą użytkowników do odejścia od tradycyjnego systemu.
  • Zatłoczony ekosystem: Odnalezienie aplikacji odpowiedniej do rozwiązania naszego problemu może okazać się niezwykle wyczerpujące dla użytkownika. Wyzwanie architektów DeFi polega, nie tylko na tworzeniu aplikacji, lecz również odpowiedzeniu na pytanie, w jaki sposób wpasują się w cały ekosystem.


Jaka jest różnica między DeFi a Otwartą Bankowością?

Otwarta bankowość odnosi się do systemu bankowego, w którym dostawcy usług finansowych, będący osobami trzecimi, otrzymują bezpieczny dostęp do danych finansowych poprzez API. Umożliwia to tworzenie sieci rachunkowych i danych pomiędzy bankami a instytucjami finansowymi spoza sektora bankowego. Zasadniczo umożliwia ona powstawanie nowego rodzaju produktów i usług w ramach tradycyjnego systemu finansowego. 

DeFi proponuje jednak zupełnie nowy system finansowy, który byłby całkowicie niezależny od obecnej infrastruktury. Właśnie dlatego DeFi nazywane jest czasem "otwartymi finansami".

Dla przykładu otwarta bankowość mogłaby umożliwić zarządzanie wszystkimi tradycyjnymi instrumentami finansowymi w jednej aplikacji, poprzez pozyskiwanie i zespalanie danych z wielu systemów bankowych. 

Zdecentralizowane finansowanie mogłoby natomiast umożliwić zarządzanie całkowicie nowymi instrumentami finansowymi i pionierskimi sposobami współdziałania z nimi.


Wnioski

Zdecentralizowane Finanse koncentrują się na budowaniu usług finansowych odrębnych od tradycyjnego systemu bankowego i politycznego. Umożliwiłoby to stworzenie bardziej otwartego systemu finansowego, który potencjalnie mógłby być chroniony przed cenzurą i działaniami dyskryminującym na całym świecie.

Choć idea jest kusząca, w realnym świecie nie wszystko zyskuje na decentralizacji. Znalezienie zastosowań, które są najbardziej odpowiednie z punktu widzenia cech blockchainów, ma kluczowe znaczenie dla stworzenia użytecznego zbioru otwartych produktów finansowych.

Jeśli eksperyment zakończy się powodzeniem, DeFi przejmie władzę od dużych centralizowanych organizacji i umieści ją w rękach społeczności open-source i jednostek. Decyzja o tym, czy stworzy bardziej efektywny system finansowy, zostanie podjęta po tym, jak DeFi będzie już gotowe do powszechnej adopcji.