Czym Jest Yield Farming w Zdecentralizowanych Finansach (DeFi)?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Yield Farming w Zdecentralizowanych Finansach (DeFi)?

Czym Jest Yield Farming w Zdecentralizowanych Finansach (DeFi)?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Aug 12, 2020Zaktualizowane May 29, 2023
10m

PODSUMOWANIE

Yield farming to sposób na zarobienie większej ilości kryptowalut za pomocą kryptowalut. Polega on na pożyczaniu środków innym za pośrednictwem programów komputerowych zwanych smart kontraktami. W zamian za swoją usługę otrzymujesz opłaty w postaci kryptowalut. Proste, co? Cóż, nie tak szybko.

"Farmerzy" stosują bardzo skomplikowane strategie. Cały czas przenoszą swoje kryptowaluty między różnymi rynkami pożyczkowymi, aby zmaksymalizować zyski. Będą również strzec najlepszych strategii yield farmingu. Czemu? Im więcej ludzi wie o strategii, tym mniej skuteczna może się ona stać. Yield farming to dziki zachód Zdecentralizowanych Finansów (DeFi), gdzie użytkownicy rywalizują o szansę na zebranie "najlepszych plonów".

Zainteresowany? Przeczytaj więcej poniżej.


Spis Treści


Wprowadzenie

Ruch Zdecentralizowanych Finansów (DeFi) jest liderem innowacji w przestrzeni blockchain. Co sprawia, że aplikacje DeFi są wyjątkowe? Nie wymagają pozwoleń, co oznacza, że ktokolwiek (lub cokolwiek, na przykład smart kontrakt) z połączeniem internetowym i wspieranym portfelem może z nimi współpracować. Ponadto zazwyczaj nie wymagają zaufania do żadnych opiekunów ani pośredników. Innymi słowy, nie wymagają żadnego zaufania. Jakie nowe przypadki użycia umożliwiają te właściwości?
Jedną z nowych koncepcji, które się pojawiły, jest yield farming. To nowy sposób na zdobywanie nagród za pomocą kryptowalut przy użyciu niewymagających pozwolenia protokołów płynności. Pozwala każdemu na zarabianie pasywnego dochodu przy użyciu zdecentralizowanego ekosystemu „Money Legos” zbudowanego na Ethereum. W rezultacie yield farming może zmienić sposób, w jaki inwestorzy będą HODLować w przyszłości. Po co trzymać aktywa bezczynnie, skoro można je wykorzystać? 

Jak więc yield farmerzy troszczą się o swoje plony? Jakich zwrotów mogą się spodziewać? Od czego zacząć, jeśli myślisz o zgłębieniu się w ten temat? Wyjaśnimy to wszystko w tym artykule.


Czym jest yield farming?

Yield farming, zwany również wydobywaniem płynności, jest sposobem na zdobywanie nagród za pomocą kryptowalut. Mówiąc najprościej, oznacza to blokowanie kryptowalut w określonych smart kontraktach i otrzymywanie nagród.
W pewnym sensie yield farming może przebiegać równolegle ze stakingiem. Jednak w tle dzieje się wiele złożonych procesów. W wielu przypadkach współpracuje z użytkownikami zwanymi dostawcami płynności (LP), którzy dodają fundusze do pul płynności.
Co to jest pula płynności? Jest to po prostu smart kontrakt zawierający fundusze. W zamian za zapewnienie płynności puli, LP otrzymują nagrodę. Ta nagroda może pochodzić z opłat generowanych przez platformę DeFi lub z innego źródła.
Niektóre pule płynności wypłacają nagrody w wielu różnych tokenach. Te tokeny nagród można następnie zdeponować w innych pulach płynności, aby zdobyć tam nagrody i tak dalej. Już teraz widać, jak niezwykle złożone strategie mogą się pojawić na tym polu. Podstawową ideą jest to, że dostawca płynności deponuje środki do puli płynności i zarabia w zamian za to.
Yield farming jest zwykle praktykowany przy użyciu tokenów ERC-20 na Ethereum, a nagrody zazwyczaj również są tokenami ERC-20. To jednak może się zmienić w przyszłości. Czemu? Na razie większość tej aktywności ma miejsce w ekosystemie Ethereum. 
Jednak mosty międzyłańcuchowe i inne podobne ulepszenia mogą w przyszłości pozwolić aplikacjom DeFi stać się multiblockchainowymi. Oznacza to, że mogą działać na innych łańcuchach, które również obsługują funkcje inteligentnych kontraktów.
Yield farmerzy zazwyczaj przenoszą swoje fundusze między różnymi protokołami w celu zmaksymalizowania zysków. W rezultacie, platformy DeFi mogą również zapewniać różne zachęty ekonomiczne, aby przyciągnąć więcej kapitału do swojej platformy. Podobnie jak na scentralizowanych giełdach, płynność ma tendencję do przyciągania większej płynności.


Kiedy rozpoczął się szał na yield farming?

Nagłe duże zainteresowanie yield farmingiem można przypisać uruchomieniu tokena COMP - tokena zarządzania ekosystemem Compound Finance. Tokeny zarządzania przyznają prawa do podejmowania decyzji w obrębie danego systemu ich posiadaczom. Jak natomiast rozdystrybuować te tokeny, jeśli chcesz, aby sieć była jak najbardziej zdecentralizowana?

Powszechnym sposobem na uruchomienie zdecentralizowanego blockchaina jest algorytmiczna dystrybucja tych właśnie tokenów zarządzania z zachętami płynnościowymi. To przyciąga dostawców płynności do „farmienia” nowego tokena poprzez dostarczanie płynności do protokołu.

Chociaż nie oni wymyślili yield farming, uruchomienie COMP zwiększyło popularność tego typu modelu dystrybucji tokenów. Od tego czasu w innych projektach DeFi pojawiły się innowacyjne schematy przyciągania płynności do ich ekosystemów.


Czym jest Całkowita Zablokowana Wartość (TVL)?

Jaki jest więc dobry sposób na zmierzenie ogólnego stanu "upraw" DeFi? Całkowita Zablokowana Wartość (TVL). Mierzy, ile kryptowalut jest zablokowanych w pożyczkach DeFi i innych typach rynków pieniężnych.

W pewnym sensie TVL to płynność agregowana w pulach płynności. Jest to przydatny wskaźnik do mierzenia kondycji DeFi i całego rynku yield farmingowego. Jest to również skuteczna miara do porównywania „udziału w rynku” różnych protokołów DeFi.
Dobrym miejscem do śledzenia TVL jest Defi Pulse. Możesz sprawdzić, które platformy mają największą ilość ETH lub innych kryptowalut zablokowanych w DeFi. To może dać Ci ogólny obraz aktualnego stanu yield farmingu.

Oczywiście im większa wartość jest zablokowana, tym więcej yield farmingu może mieć miejsce. Warto zauważyć, że TVL można mierzyć w ETH, USD, a nawet BTC. Każdy z nich daje inne spojrzenie na stan rynków pieniężnych DeFi.


Jak działa yield farming?

Yield farming jest ściśle związany z modelem zwanym zautomatyzowanym animatorem rynku (AMM). Zwykle obejmuje dostawców płynności (LP) i pule płynności. Zobaczmy, jak to działa.

Dostawcy płynności deponują środki do puli płynności. Ta pula zasila rynek, na którym użytkownicy mogą pożyczać lub wymieniać tokeny. Korzystanie z tych platform wiąże się z opłatami, które są następnie wypłacane dostawcom płynności zgodnie z ich udziałem w puli. To jest podstawa działania AMM.

Jednak implementacje mogą być bardzo różne - nie wspominając o tym, że jest to nowa technologia. Nie ma wątpliwości, że zobaczymy nowe podejścia, które udoskonalą istniejący system.

Oprócz opłat inną zachętą do dodawania środków do puli płynności może być dystrybucja nowego tokena. Na przykład może nie być sposobu na zakup tokena na wolnym rynku, lub tylko w niewielkich ilościach. Z drugiej strony może być tak, że da się go akumulować poprzez dostarczanie płynności do określonej puli.

Zasady dystrybucji będą zależeć od unikalnej implementacji protokołu. Najważniejsze jest to, że dostawcy płynności uzyskują zwrot na podstawie ilości płynności, którą dostarczają do puli.

Zdeponowane środki są zwykle stablecoinami powiązanymi z USD - chociaż nie jest to wymóg. Niektóre z najpopularniejszych stablecoinów używanych w DeFi to DAI, USDT, USDC, BUSD i inne. Niektóre protokoły tworzą tokeny, które reprezentują monety zdeponowane w systemie. Na przykład, jeśli zdeponujesz DAI w Compound, otrzymasz cDAI lub Compound DAI. Jeśli zdeponujesz ETH w Compound, otrzymasz cETH.

Jak można sobie wyobrazić, może być to złożone z wielu warstw. Możesz zdeponować swój cDAI w innym protokole, który tworzy następny token reprezentujący twój cDAI, który reprezentuje twój DAI i tak dalej, i tak dalej. Te łańcuchy mogą stać się naprawdę skomplikowane i czasem może być ciężko za nimi nadążyć.


Jak oblicza się zwroty z yield farmingu?

Zazwyczaj szacowane dochody z yield farmingu są obliczane w ujęciu rocznym. To zwroty, których można się spodziewać w ciągu roku.

Niektóre powszechnie stosowane wskaźniki to Roczna Stopa Procentowa (APR) i Roczna Stopa Wydajności (APY). Różnica między nimi polega na tym, że APR nie uwzględnia efektu łączenia, podczas gdy APY tak. Łączenie w tym przypadku oznacza bezpośrednie reinwestowanie zysków w celu generowania większych zwrotów. Należy jednak pamiętać, że APR i APY mogą być używane zamiennie.

Warto też pamiętać, że są to tylko szacunki i prognozy. Nawet krótkoterminowe nagrody są dość trudne do dokładnego oszacowania. Czemu? Yield farming to wysoce konkurencyjny i dynamiczny rynek, a nagrody mogą się szybko zmieniać. Jeśli strategia farmingowa będzie działać przez jakiś czas, wielu użytkowników zacznie z niej korzystać i może przestać przynosić wysokie zyski.

Ponieważ APR i APY pochodzą z tradycyjnych rynków finansowych, DeFi może potrzebować znaleźć własne wskaźniki do obliczania zwrotów. Ze względu na ogólną dynamikę DeFi, tygodniowe lub nawet dzienne szacunkowe zwroty mogą mieć większy sens.


Czym w DeFi jest kolateralizacja (zabezpieczanie)

Zazwyczaj, jeśli pożyczasz aktywa, musisz posiadać zabezpieczenie na pokrycie pożyczki. To zasadniczo działa jako ubezpieczenie twojego długu. Jakie to ma znaczenie? Zależy to od protokołu, do którego przekazujesz środki, ale może być konieczne baczne obserwowanie współczynnika zabezpieczeń. 
Jeśli wartość Twojego zabezpieczenia spadnie poniżej progu wymaganego przez protokół, może ono zostać zlikwidowane. Co możesz zrobić, aby tego uniknąć? Możesz powiększyć swoje zabezpiecznie.
Warto powtórzyć, że każda platforma będzie miała swój własny zestaw reguł w tym zakresie, tj. własny wymagany współczynnik zabezpieczenia. Ponadto często można spotkać się z koncepcją zwaną "nadzabezpieczeniem". Oznacza to, że pożyczkobiorcy muszą zdeponować większą wartość, niż chcą pożyczyć. Czemu? Aby zmniejszyć ryzyko gwałtownych krachów na rynku, likwidujących dużą ilość zabezpieczeń w systemie.

Załóżmy więc, że używany przez Ciebie protokół pożyczki wymaga współczynnika zabezpieczenia wynoszącego 200%. Oznacza to, że za każde wpłacone 100 USD możesz pożyczyć 50 USD. Zazwyczaj jednak bezpieczniej jest dodać większe zabezpieczenie niż jest to wymagane, aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko likwidacji. Mając to na uwadze, wiele systemów będzie stosowało bardzo wysokie współczynniki zabezpieczenia (np. 750%), aby cała platforma była stosunkowo dobrze zabezpieczona przed ryzykiem likwidacji.


Ryzyko związane z yield farmingiem

Yield farming nie jest prosty. Najbardziej dochodowe strategie są bardzo złożone i zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników. Co więcej jest ogólnie bardziej odpowiedni dla tych, które mają dużo kapitału do wykorzystania (tj. Wieloryby).

Yield farming nie jest tak łatwy, jak się wydaje, a jeśli nie rozumiesz, co robisz, prawdopodobnie stracisz pieniądze. Właśnie omówiliśmy, w jaki sposób Twoje zabezpieczenie może zostać zlikwidowane. Jakich innych zagrożeń musisz być świadomy?

Jednym z oczywistych zagrożeń związanych z yield farmingiem są smart kontrakty. Ze względu na charakter DeFi wiele protokołów jest tworzonych i rozwijanych przez małe zespoły o ograniczonych budżetach. Może to zwiększyć ryzyko błędów w systemie.
Nawet w przypadku większych protokołów, które są audytowane przez renomowane firmy, cały czas wykrywane są luki i błędy. Ze względu na niezmienną naturę blockchainu może to prowadzić do utraty środków użytkowników. Musisz wziąć to pod uwagę, blokując swoje środki w smart kontrakcie.

Ponadto jedna z największych zalet DeFi jest również jednym z największych zagrożeń. Mówimy tutaj o komponowalności. Zobaczmy, jak wpływa ona na yield farming.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, protokoły DeFi nie wymagają pozwoleń i można je bezproblemowo integrować ze sobą. Oznacza to, że cały ekosystem DeFi jest w dużym stopniu zależny od każdej z jego cegiełek. Do tego właśnie odnosimy się, gdy mówimy, że te aplikacje są komponowalne - mogą z łatwością współpracować.

Dlaczego jest to ryzyko? Cóż, jeśli chociaż jeden z elementów budulcowych nie zadziała zgodnie z przeznaczeniem, może ucierpieć cały ekosystem. To właśnie stanowi jedno z największych zagrożeń dla "farmerów" i pul płynności. Musisz nie tylko zaufać protokołowi, w którym zdeponujesz swoje środki, ale wszystkim innym, na których może być on oparty.Protokoły i platformy związane z yield farmingiem

Jak można zdobyć nagrody za yield farming? Cóż, nie ma jednego ustalonego z góry sposobu. W rzeczywistości strategie farmingowe mogą zmieniać się z każdą godziną. Każda platforma i strategia będą miały własne zasady i ryzyka. Jeśli chcesz rozpocząć ten proces, musisz zapoznać się ze sposobem działania konkretnych zdecentralizowanych protokołów płynności.

Znamy już podstawową ideę. Wpłacasz środki do smart kontraktu i otrzymujesz w zamian nagrody, ale implementacje mogą się znacznie różnić. W związku z tym na ogół nie jest dobrym pomysłem, aby ślepo wpłacać ciężko zarobione środki i liczyć na wysokie zyski. Zgodnie z podstawową zasadą zarządzania ryzykiem musisz mieć możliwość kontrolowania swojej inwestycji.

Więc jakie są najpopularniejsze platformy, z których korzystają farmerzy? Oto zbiór protokołów, które są podstawą strategii yield farmingowych.


Compound Finance

Compound to algorytmiczny rynek pieniężny, który umożliwia użytkownikom pożyczanie aktywów. Każdy, kto posiada portfel Ethereum, może dostarczać aktywa do puli płynności Compound i zdobywać nagrody, które natychmiast zaczynają się sumować. Stawki są dostosowywane za pomocą algorytmu na podstawie podaży i popytu.

Compound jest jednym z podstawowych protokołów ekosystemu yield farmingowego.


MakerDAO

Maker to zdecentralizowana platforma kredytowa, która obsługuje tworzenie DAI, stablecoinów algorytmicznie powiązanych z wartością USD. Każdy może otworzyć Maker Vault, w którym zablokuje aktywa zabezpieczające, takie jak ETH, BAT, USDC lub WBTC. Mogą także generować DAI jako dług wobec tego zabezpieczenia, które zablokowali. Zadłużenie to jest oprocentowane w czasie, o podlega opłacie nazywanej stabilizacyjną - której stawkę ustalają posiadacze tokenów MKR.

Farmerzy mogą używać Maker'a do tworzenia DAI, które wykorzystywane są w różnych strategiach.


Synthetix

Synthetix to protokół aktywów syntetycznych. Pozwala każdemu zablokować (stakować) Synthetix Network Token (SNX) lub ETH jako zabezpieczenie i wybijać aktywa syntetyczne przeciwko niemu. Co może być aktywem syntetycznym? Praktycznie wszystko, co ma wiarygodny kanał cenowy. Pozwala to na dodanie praktycznie każdego aktywa finansowego do platformy Synthetix.
Synthetix w przyszłości może pozwolić na wykorzystanie wszelkiego rodzaju aktywów do yield farmingu. Chcesz wykorzystać swoje worki złota w strategiach farmingowych? Najlepszym rozwiązaniem mogą być aktywa syntetyczne.


Aave

Aave to zdecentralizowany protokół pożyczek. Stopy procentowe są korygowane algorytmicznie w oparciu o aktualne warunki rynkowe. Kredytodawcy otrzymują „aTokens” w zamian za swoje fundusze. Tokeny te natychmiast zaczynają zarabiać i powiększać odsetki po zdeponowaniu. Aave udostępnia również inne, bardziej zaawansowane funkcje, takie jak pożyczki błyskawiczne.

Jako zdecentralizowany protokół pożyczek, Aave jest bardzo często używany przez farmerów.


Uniswap

Uniswap to protokół zdecentralizowanej giełdy (DEX), który umożliwia niewymagającą zaufania wymianę tokenów. Dostawcy płynności wpłacają równowartość dwóch tokenów, aby stworzyć rynek. Traderzy mogą następnie stać się jego uczestnikami. W zamian za dostarczanie płynności, jej dostawcy pobierają prowizje od transakcji, które mają miejsce w ich puli.

Ze względu na swój charakter, Uniswap jest jedną z najpopularniejszych platform do niewymagającej zaufania wymiany tokenów. Serwis może okazać się przydatny przy wielu strategiach.


Curve Finance

Curve Finance to zdecentralizowany protokół wymiany zaprojektowany specjalnie do wydajnych swapów na stablecoinach. W przeciwieństwie do innych podobnych protokołów, takich jak Uniswap, Curve pozwala użytkownikom na dokonywanie swapów o wysokiej wartości ze stosunkowo niskim poślizgiem.

Jak możesz sobie wyobrazić, ze względu na dużą liczbę stablecoinów na scenie yield farmingowej, pule Curve są kluczową częścią infrastruktury.


Balancer

Balancer to protokół płynności podobny do Uniswap i Curve. Kluczowa różnica natomiast polega na tym, że umożliwia on przydział niestandardowych tokenów w puli płynności. Dzięki temu dostawcy płynności mogą tworzyć niestandardowe pule Balancer zamiast alokacji 50/50 wymaganej przez Uniswap. Podobnie jak w przypadku Uniswap, LP pobierają opłaty za transakcje, które mają miejsce w ich puli płynności.

Ze względu na elastyczność, jaką wnosi do tworzenia puli płynności, Balancer jest ważną innowacją w strategiach farmingowych.


Yearn.finance

Yearn.finance to zdecentralizowany ekosystem agregatorów usług pożyczkowych, takich jak Aave, Compound i inne. Ma na celu optymalizację pożyczania tokenów poprzez algorytmiczne wyszukiwanie najbardziej dochodowych usług pożyczkowych. Zdeponowane fundusze są konwertowane na yTokens, które okresowo rebalancuje się się w celu zmaksymalizowania zysku.

Yearn.finance jest przydatny dla farmerów, którzy potrzebują protokołu, który automatycznie wybiera najlepsze dla nich strategie.


Przemyślenia końcowe

Przyjrzeliśmy się najnowszemu szaleństwu w dziedzinie kryptowalut - yield farmingowi.
Co jeszcze może przynieść ta zdecentralizowana rewolucja finansowa? Ciężko przewidzieć, jakie nowe aplikacje mogą powstać w przyszłości w oparciu o te obecne komponenty. Niemniej jednak zaufane protokoły płynności i inne produkty DeFi są z pewnością gorącym tematem w kategorii finansów, kryptoekonomii i informatyki.
Niewątpliwie rynki pieniężne DeFi mogą pomóc w stworzeniu bardziej otwartego systemu finansowego, dostępnego dla każdego, kto ma połączenie z Internetem.