Czym są stablecoiny?
Spis Treści
Czym są stablecoiny?
Jak działają stablecoiny?
Zastosowanie stablecoinów
Zalety i wady stablecoinów
Wnioski końcowe
Czym są stablecoiny?
Strona GłównaArtykuły
Czym są stablecoiny?

Czym są stablecoiny?

Początkujący
Published Mar 6, 2020Updated Oct 14, 2021
6m

Spis treści


Czym są stablecoiny?

Stablecoiny to cyfrowe aktywa zaprojektowane w celu naśladowania wartości walut fiducjarnych, takich jak dolar czy euro. Pozwalają użytkownikom tanio i szybko przenosić wartość na całym świecie przy zachowaniu stabilnego kursu.
Kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum, znane są ze swojej zmienności, gdy weźmiemy pod uwagę ich kurs w stosunku do walut fiat. Nic zresztą dziwnego. W końcu technologia blockchain jest wciąż bardzo nowa, a rynki kryptowalut są stosunkowo niewielkie na tle tradycyjnych finansów. Fakt, że wartość kryptowalut nie jest powiązana z żadnym rzeczywistym aktywem, jest interesujący z perspektywy wolnego rynku, ale może być uciążliwy, jeśli chodzi o użyteczność i codzienne wykorzystanie cyfrowych monet. 

Jako medium wymiany kryptowaluty są doskonałe z technologicznego punktu widzenia. Jednak wahania ich kursów sprawiły, że ostatecznie postrzega się je jako niezwykle ryzykowne instrumenty, którymi nie sposób dokonywać płatności w życiu codziennym. Do czasu rozliczenia transakcji Twoje kryptowaluty mogą być warte więcej lub mniej niż były w momencie ich wysłania.

Stablecoiny pozbawione są tego problemu. Aktywa te odnotowują nieznaczne zmiany cen i ściśle śledzą wartość instrumentów bazowych lub waluty, którą emulują. Służą one jako niezawodne aktywa "bezpiecznej przystani" na niestabilnym rynku kryptowalut.

Istnieje wiele sposobów, dzięki którym stablecoin może utrzymać stabilny kurs. W tym artykule omówimy niektóre z zastosowanych mechanizmów technicznych, a także ich zalety oraz ograniczenia.


Jak działają stablecoiny?

Istnieje kilka kategorii stablecoinów. Dzielimy je wedle sposobu, w jaki zachowywana jest stabilność kursowa. Poniżej przeczytacie o niektórych z najbardziej popularnych rodzajów stablecoinów.


Stablecoiny powiązane z walutami

Najbardziej znaczącym rodzajem są stablecoiny bezpośrednio wspierane przez waluty fiat w stosunku 1:1. Nazywamy je również "stablecoinami zabezpieczonymi przez fiat (fiat-collateralized stablecoins). Centralny emitent (lub bank) utrzymuje w rezerwie pewną ilość waluty fiat i emituje proporcjonalną do niej liczbę cyfrowych tokenów. 

Na przykład, emitent może posiadać milion dolarów i dystrybuować milion tokenów wartych jednego dolara. Użytkownicy są w stanie swobodnie handlować nimi, tak jak robią to z tokenami lub kryptowalutami, a w dowolnym momencie ich posiadacze uprawnieni są do wymienienia ich na równowartość w USD.

Widocznie istnieje tutaj wysoki poziom ryzyka kontrahenta, którego nie można złagodzić: ostatecznie emitentowi należy zaufać. Użytkownik nie może w sposób pewny ustalić, czy emitent utrzymuje fundusze w domniemanej rezerwie. W najlepszym przypadku firma wydająca stablecoina może starać się zachować jak największą przejrzystość, jeśli chodzi o publikowanie audytów, ale system jest nadal daleki od zaufania.
Binance oferuje dwa stablecoiny, które są wspierane przez fiat – BUSD, podążające za kursem dolara amerykańskiego oraz BGBP, które śledzi cenę funta brytyjskiego.Szukasz sposobu na rozpoczęcie swojej przygody ze stablecoinami? Kup BUSD na Binance!Stablecoiny powiązane z kryptowalutami

Stablecoiny wspierane przez kryptowaluty odzwierciedlają ich odpowiedniki zabezpieczone w fiat, przy czym główna różnica polega na tym, że jako zabezpieczenie jest tu używana kryptowaluta. Z uwagi jednak na fakt, że kryptowaluta jest obiektem istniejącym jedynie w świecie cyfrowym, emisję jednostek kontrolują specjalnie w tym celu zaprogramowane smart kontrakty
Czynnik zaufania został zminimalizowany w przypadku stablecoinów zabezpieczonych innymi kryptowalutami, lecz należy zauważyć, że polityka pieniężna jest ściśle określana przez wyborców, wchodzących w skład ich systemów zarządzania. Oznacza to, że nie ufasz jednemu emitentowi, ale wierzysz, że wszyscy uczestnicy sieci zawsze będą działać w najlepszym interesie swoim i reszty użytkowników.

Aby uzyskać tego rodzaju stablecoina, użytkownicy blokują swoją kryptowalutę w inteligentnej umowie, która następnie automatycznie wydaje token. Później, aby odzyskać swoje zabezpieczenie, wpłacają oni stablecoiny z powrotem do tej samej umowy (wraz z odsetkami). 

Konkretne mechanizmy, wymuszające związanie kursu stablecoina z innym aktywem, różnią się w zależności od projektu danego systemu. Wystarczy powiedzieć, że połączenie teorii gier i algorytmów sieciowych zachęca uczestników do utrzymania stabilnego kursu.


Algorytmiczne stablecoiny

Algorytmiczne stablecoiny nie są wspierane przez waluty fiat, czy krypto. Zamiast tego ich związanie jest osiągane, dzięki algorytmom i inteligentnym kontraktom, które zarządzają podażą wydanych tokenów. Funkcjonalnie ich polityka pieniężna jest ścisłym odwzorowaniem tej wykorzystywanej przez banki centralne do zarządzania walutami narodowymi. 
System algorytmicznych stablecoinów zmniejszy podaż tokena, jeśli cena spadnie poniżej ceny śledzonej waluty. Jeśli cena przekroczy wartość waluty fiducjarnej, nowe tokeny wchodzą do obiegu, aby zmniejszyć wartość monety stablecoin.
Mogłeś usłyszeć o tej kategorii tokenów - określanych jako niezabezpieczone monety stablecoin. Jest to technicznie niepoprawne, ponieważ są one zabezpieczone – choć nie w taki sam sposób, jak dwa poprzednie rodzaje. W przypadku tzw. "zdarzenia czarnego łabędzia" algorytmiczne stablecoiny mogą posiadać jakąś pulę zabezpieczeń do obsługi wyjątkowo niestabilnych ruchów rynkowych.


Zastosowanie stablecoinów

Skolateryzowane stablecoiny są zdecydowanie najbardziej powszechne. Przykłady takich monet to USD Tether (USDT), True USD (TUSD), Paxos Standard (PAX), USD Coin (USDC) i Binance USD (BUSD). Istnieją jednak przypadki dwóch pozostałych wyżej wymienionych kategorii, które są obecnie dostępne na rynku. Bitshares USD i DAI to monety krypto-zabezpieczone, podczas gdy Carbon i ( dziś już nie działający) Basis są przykładami wariantów algorytmicznych.

Wymieniona przez nas lista nie jest w jakikolwiek sposób wyczerpującym spektrum przeróżnych stablecoinów. Rynek stabilnych walut cyfrowych jest szeroki, o czym świadczą setki nowo powstających projektów.

Aby dowiedzieć się więcej o stablecoinach, koniecznie zapoznaj się z raportem Binance Research: Ewolucja Stablecoinów.


Zalety i wady stablecoinów

Główną zaletą stablecoinów jest ich potencjał w zakresie zapewniania środka wymiany, który uzupełnia kryptowaluty. Ze względu na dużą zmienność kryptowalut, nie były w stanie osiągnąć powszechnego zastosowania w codziennych aplikacjach, takich jak przetwarzanie mikropłatności. Zapewniając wyższy poziom przewidywalności i stabilności, stablecoiny rozwiązują ten problem.
Działając jako zabezpieczenie przed zmiennością, stablecoiny mogą również odgrywać rolę w integracji kryptowalut z tradycyjnymi rynkami finansowymi. Na obecnym etapie te dwa rynki istnieją jako osobne ekosystemy przy bardzo niewielkiej liczbie interakcji. Przy bardziej stabilnej formie cyfrowych walut, jest wielce prawdopodobne, że kryptowaluty będą częściej wykorzystywane na rynkach pożyczek i kredytów, które do tej pory zdominowane były wyłącznie przez waluty fiat emitowane przez rządy.
Oprócz przydatności w transakcjach finansowych, traderzy i inwestorzy mogą wykorzystywać stablecoiny do zabezpieczania swoich portfeli. Przydzielenie pewnego odsetka portfela inwestycyjnego stablecoinom jest skutecznym sposobem na zmniejszenie ogólnego ryzyka rynkowego. Jednocześnie utrzymywanie "magazynu wartości", który można wykorzystać do zakupu innych kryptowalut, gdy ceny spadną, może okazać się skuteczną strategią. Podobnie, monety te można wykorzystać do „zablokowania” zysków osiągniętych przy wzroście cen, bez konieczności wypłaty gotówki. 
Pomimo możliwości wspierania powszechnego przyjmowania kryptowalut, monety stablecoin nadal posiadają pewne ograniczenia. Warianty zabezpieczone przez fiat są mniej zdecentralizowane niż zwykłe kryptowaluty, ponieważ potrzebny jest centralny podmiot do przechowywania aktywów bazowych. Jeśli chodzi o monety krypto-zabezpieczone i niezabezpieczone, użytkownicy muszą zaufać szerszej społeczności (i kodowi źródłowemu), aby zapewnić długowieczność systemów. Stablecoiny to wciąż nowa technologia, więc naturalne jest, że potrzebny im czas na ewolucję.


Wnioski końcowe

Chociaż mają pewne wady, stablecoiny stanowią kluczowy składnik rynku kryptowalut. Dzięki różnorodnym mechanizmom, ich kurs pozostaje stabilnym. Pozwala to na niezawodne wykorzystanie ich, nie tylko jako środków wymiany, ale także jako bezpiecznej przystani dla traderów i inwestorów. 

Choć początkowo zaprojektowany, aby zapewnić traderom skuteczne narzędzie do zarządzania ryzykiem, jasne jest, że zastosowania stablecoinó wykraczają daleko poza handel. Są potężnym narzędziem, które może wzmocnić przestrzeń kryptowalut jako całość, służąc w przypadkach, w których zastosowanie niestabilnych alternatyw byłoby niemożliwe.