Αρχική σελίδα
Γλωσσάρι
Blockchain άνευ άδειας

Blockchain άνευ άδειας

Τα blockchain άνευ άδειας (permissionless blockchain) είναι ανοιχτά δίκτυα τα οποία επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να συμμετάσχει στη διαδικασία συναίνεσης, χωρίς να χρειάζεται να λάβει έγκριση, άδεια ή εξουσιοδότηση.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των blockchain άνευ άδειας είναι, ενδεικτικά, τα εξής:

  • Διαφάνεια συναλλαγών

  • Ανωνυμία

  • Απουσία κεντρικής αρχής

  • Ανοιχτός κώδικας

Μερικά παραδείγματα blockchain άνευ άδειας είναι το Bitcoin (BTC), το Ethereum (ETH)και το BNB Smart Chain (BNB). Κάθε χρήστης με σύνδεση στο internet έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στο δίκτυο, να στέλνει και να λαμβάνει συναλλαγές, να βλέπει και να συνεισφέρει στον κώδικα, να λειτουργεί έναν κόμβο και να συμμετέχει στη διαδικασία συναίνεσης.
Τα blockchain με άδεια, από την άλλη πλευρά, ελέγχονται συνήθως από μία κεντρική οντότητα. Γνωστά και ως ιδιωτικά Blockchain, αυτά τα δίκτυα έχουν όρια ως προς το ποιος μπορεί να επαληθεύσει τις συναλλαγές και να αλληλεπιδράσει με τις πληροφορίες που καταγράφονται στα κατανεμημένα καθολικά τους. Τα ιδιωτικά blockchain χρησιμοποιούνται συνήθως από επιχειρήσεις που έχουν ως στόχο να αξιοποιήσουν την τεχνολογία blockchain αλλά θέλουν να διασφαλίσουν ότι συγκεκριμένες πληροφορίες παραμένουν ιδιωτικές, είτε για ρυθμιστικούς είτε για ανταγωνιστικούς λόγους.
Τα blockchain άνευ άδειας είναι συνήθως πιο ασφαλή, καθώς μειώνεται η πιθανότητα συμπαιγνίας από κακόβουλους παράγοντες εντός του δικτύου. Ωστόσο, τα Blockchain άνευ άδειας μπορεί να είναι σχετικά αργά, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα κλιμάκωσης. Μπορούν να επαληθεύσουν μόνο έναν περιορισμένο αριθμό συναλλαγών σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.
Με λίγα λόγια, τα blockchain άνευ άδειας προσφέρουν αποκέντρωση και είναι ανοιχτά σε όλους, ενώ τα μοντέλα με άδεια είναι πιο κεντρικοποιημένα και περιοριστικά. Γίνονται όμως και μερικές θυσίες, καθώς η αποκέντρωση συνήθως επιβαρύνει την ταχύτητα και την κλιμάκωση.