Βιβλίο εντολών

Το βιβλίο εντολών είναι μια λίστα με τις τωρινές ανοικτές εντολές αγοράς και πώλησης για ένα περιουσιακό στοιχείο, η οποία έχει οργανωθεί βάσει τιμής.Η παραπάνω εικόνα είναι ένα στιγμιότυπο οθόνης του βιβλίου εντολών του ζεύγους BTC/USDT στο Binance Futures. Οι εντολές με πράσινο χρώμα δείχνουν τις εντολές αγοράς σε συγκεκριμένα επίπεδα τιμών, ενώ οι εντολές με κόκκινο χρώμα δείχνουν τις εντολές πώλησης.

Το σύστημα που αντιστοιχίζει τις εντολές αγοράς με τις εντολές πώλησης, το οποίο ονομάζεται μηχανισμός αντιστοίχισης, χρησιμοποιεί το βιβλίο εντολών για να εκτελεί συναλλαγές των συμμετεχόντων του ανταλλακτηρίου. Το σύστημα αντιστοίχισης εντολών είναι ο πυρήνας όλων των ηλεκτρονικών ανταλλακτηρίων και καθορίζει την αποτελεσματικότητα και την αντοχή του ανταλλακτηρίου. Τα βιβλία εντολών περιλαμβάνουν γενικά τις ίδιες πληροφορίες, αλλά η διάταξη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πλατφόρμα.

Ανέκαθεν, τα ηλεκτρονικά ανταλλακτήρια χρησιμοποιούσαν κεντρικά συστήματα για την αντιστοίχιση των εντολών αγοράς και πώλησης μεταξύ τους. Αυτή η μέθοδος παραμένει ο πιο αξιόπιστος τρόπος για την εξυπηρέτηση των ηλεκτρονικών ανταλλακτηρίων.

Από την άλλη, η τεχνολογία blockchain παρουσίασε τη δυνατότητα δημιουργίας νέων τύπων ανταλλακτηρίων που αντιστοιχούν με αλγόριθμο τις εντολές αγοράς και πώλησης χρησιμοποιώντας έξυπνες συμβάσεις. Αυτό το είδος ανταλλακτηρίου ονομάζεται αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο (DEX). Εξυπηρετεί συναλλαγές χωρίς τα κεφάλαια να έχουν περάσει ποτέ από θεματοφύλαξη κεντρικής οντότητας – παρόλο που υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στην απόδοση.
Τα βιβλία εντολών είναι χρήσιμα για τους επενδυτές, επειδή βοηθούν στην εκτίμηση του ενδιαφέροντος των αγοραστών και των πωλητών σε συγκεκριμένα επίπεδα τιμών. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τα πιθανά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης.
Μια δυσαναλογία εντολών είτε προς την πλευρά αγοράς είτε προς την πλευρά πώλησης του βιβλίου εντολών μπορεί να υποδεικνύει τη δυνητική κατεύθυνση της αγοράς. Για παράδειγμα, ένας μεγάλος αριθμός εντολών αγοράς γύρω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο μπορεί να υποδηλώνει ένα επίπεδο υποστήριξης. Ταυτόχρονα, ένας μεγάλος αριθμός εντολών πώλησης μπορεί να υποδηλώνει σημείο αντίστασης. Φυσικά, αυτά δεν αποτελούν από μόνα τους ενδείξεις αγοράς ή πώλησης. Είναι πάντοτε ορθή πρακτική να αναζητάτε επιβεβαίωση χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους ανάλυσης.
Κάποια ανταλλακτήρια, που ονομάζονται dark pool, διαθέτουν βιβλία εντολών που δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό.
Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.